Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü İstihdam Daire Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü İstihdam Daire Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü İstihdam Daire Başkanlığı
Sosyal Yardım - İstihdam Bağlantısının Etkinleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü İstihdam Daire Başkanlığı

2 İstihdama Katılma Oranı (2015): % 52,1 İşsiz Sayısı (2015): 3.058.000
GENEL BAKIŞ Nüfus (2014): İşgücü (2015): İstihdama Katılma Oranı (2015): % 52,1 İşsiz Sayısı (2015): İşsizlik Oranı (2015): % 10,1 Sosyal yardım faydalanıcıları (2014): hanehalkı Günde kişi başına 2.15 $’dan az gelirle geçinenler (2014): % 0.03 Günde kişi başına 4.3 $’dan az gelirle geçinenler (2014): % 1.62

3 BAĞLANTI İÇİN ÇALIŞAN KURUMLAR
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İŞKUR Hizmet Noktaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV)

4 2010 Ekonomik Koordinasyon Kurulu Kararı
BAĞLANTININ TARİHÇESİ İlerleme planları 2010 Ekonomik Koordinasyon Kurulu Kararı Sosyal Yardımlar ile İstihdam Bağlantısının Etkinleştirilmesi Protokolleri Türkiye İş Kurumu veri tabanı ile Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sisteminin entegrasyonu

5 Kurslara devam edenler
İSTATİSTİKİ VERİLER 31 MART 2015 İTİBARIYLA SOSYAL YARDIM-İSTİHDAM BAĞLANTISI FAALİYETLERİNİN SONUÇLARI TOPLAM Kayıtlı Açık iş pozisyonlarına yönlendirilenler İşe girenler 53.016 Kurslara başvuranlar 97.870 Kurslara devam edenler 32.025

6 YENİ MODEL tarihi itibarıyla yardım başvurusu yapan veya yardım alan 18 – 55 yaş aralığındaki tüm hane bireyleri, SOYBİS ve Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden anında İŞKUR’a yönlendirilmekte iken; /1 sayılı Fon Kurulu Kararı ile sosyal yardım yararlanıcılarının istihdama kazandırılması, çeşitli sosyal yardımlarla istihdamın teşvik edilmesi ve Vakıf personelinden bir kişinin İŞKUR hizmet noktası olarak Vakfın içinde “İstihdam Görevlisi” şeklinde çalışması yönünde karara varılmıştır.

7 -Yeni modelin özellikleri arasında şunlar bulunmaktaydı:
-14 Temmuz 2014 itibari ile 2014/4 sayılı genelgeye istinaden tüm Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla, sosyal yardım faydalanıcılarının istihdam yaratıcı faaliyetlere katılmaları koşuluyla teşvik edilmelerini, bu faaliyetlere katılmamaları halinde ise yaptırıma tabi tutulmalarını öngören yeni bir model uygulanmaya başladı. -Yeni modelin özellikleri arasında şunlar bulunmaktaydı:

8 TEŞVİK DESTEKLERİ İSTİHDAMA YÖNELİK TEŞVİK DESTEKLERİ
İŞE BAŞLAMA HALİNDE 400 TL TUTARINDA TEK SEFERLİK YARDIM 40 TL – 100 TL İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI YAKACAK, EĞİTİM VE GIDA YARDIMLARINDA ÖNCELİK 12 AY BOYUNCA ŞARTLI EĞİTİM VE SAĞLIK YARDIMLARININ KESİLMEMESİ

9 YAPTIRIM Geçerli bir mazereti olmaksızın istihdam yaratıcı faaliyetlere katılmama Merkezi ve ayni yardımlardan faydalanmaya devam ediyorlar, ancak nakit yardımlar kesiliyor.

10 Yeni Modelin Sonuçları (14.07.2014 - 31.03.2015)
İSTATİSTİKİ VERİLER Yeni Modelin Sonuçları ( ) FAALİYETLER Kayıtlı/Güncellenen 28.536 Açık iş pozisyonlarına yönlendirilenler 6.648 İşe girenler 1.005 Kurslara başvuranlar 318 İşe yönlendirme yardımları 862/ TL İşe başlama yardımları 195/ TL

11 02.07.2015/4 SAYILI FON KURULU KARARI
“Sosyal yardım yararlanıcılarının istihdama kazandırılması amacıyla yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak, Eski modelde yıllık ortalama kişi işe yerleştirilirken mevcut modelde bu sayının kişiye düşmesi, Mevcut modelden beklenen faydanın sağlanamaması ve Vakıfların asli işi olmamasına rağmen ciddi bir iş yükü ortaya çıkarması nedeniyle, 2015/4 Sayılı Fon Kurulu Kararı ile İşbirliği modelinde değişiklik yapılmasına yönelik olarak kararlar alınmıştır.

12 17.08.2015 tarih ve 2015/4 Sayılı Genelge
2015/ Sayılı Fon Kurulu kararına istinaden Tarihli ve 2015/4 Sayılı Genelge çıkarılmıştır. Söz konusu Genelge kapsamında: İş ve Meslek Danışmanlarının görev alanına giren işlemler SYD Vakfı personeli tarafından yerine getirilmeyecektir. İŞKUR’un bildirimi ile Bütünleşik Sisteme, işe yönlendirildiği bilgisi iletilenlere (Toplum Yararına Programları (TYP) dâhil olmak üzere , mahallin şartlarına göre belirlenecek olan 40-TL ile 100-TL arası “İşe Yönlendirme Yardımı” verilecektir. Söz konusu yardım, kişinin işe başvuru/kabul aşamasında gereken yol masrafı, sağlık raporu, fotoğraf vb. giderler için, ayda en fazla bir defa , yılda ise en fazla üç defa olmak üzere verilecek olup, bu yardım için yardımın eklenebileceği azami süre 30 gündür. 30 günün geçmesi durumunda yardım eklenemeyecektir.

13 17.08.2015 tarih ve 2015/4 Sayılı Genelge
İşe ve TYP’ye yönlendirilenlerin ve mesleki kurslara katılanların ( kurs bitim süresini takiben) işe girip girmediği Bütünleşik Sistem tarafından 180 gün boyunca, sosyal güvenlik kayıtları üzerinden sorgulanacaktır. Kişinin işe yerleşmesi durumunda, aynı yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin 1/3’ü kadar tutar, “İşe Başlama Yardımı” olarak verilecektir ( – arası dönem için 424,50-TL). ‘’İşe Başlama Yardımı’’ için yardımın eklenebileceği azami süre 60 gündür. 60 günün geçmesi durumunda yardım eklenemeyecektir. İşe Yönlendirme ve Başlama Yardımlarını etkin bir şekilde yerine getirilmesini teminen Mütevelli Heyetince alınacak “İlke Kararı” çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi esastır.

14 17.08.2015 tarih ve 2015/4 Sayılı Genelge
Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımlarından mevcutta faydalanmakta olan kişilerin ya da bu kişilerin hanesinde bulunan herhangi birisinin/birilerinin Sosyal Güvenlikli işe yerleşmeleri durumunda, tarihleri arasında Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları sosyal güvenceden dolayı kesilmeyecektir. Bununla birlikte hane içinde kişi başına düşen gelirin aylık net asgari ücretin 1/3’ünün üstüne çıkması halinde Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları Mütevelli Heyeti tarafından kesilecektir. Hanede yaşamakta olan hedef kitleden bir kişinin, istihdama veya istihdam kazandırıcı faaliyetlere haklı bir neden olmadan katılım sağlamadığı bilgisi İŞKUR’un bildirimi ile Bütünleşik Sistemde görülmesi durumunda ilgili haneye düzenli merkezi yardımlar dışında Mütevelli Heyetince herhangi bir nakdi yardım yapılmayacaktır.

15 17.08.2015 tarih ve 2015/4 Sayılı Genelge
2014/1 sayılı SYDT Fonu Kurulu kararı ile SYD Vakıflarında “Geçici İstihdam Görevlisi” olarak belirlenen personel “Geçici İstihdam Görevlisi” olarak çalıştırılmayacak olup kadrolarının gerektirdiği asli işlemleri yerine getirecektir. Ayrıca ,14/04/2014 tarihli ve 2014/4 sayılı Sosyal Yardım - İstihdam Bağlantısının Etkinleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar konulu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

16 Mevcut Modelin Sonuçları (14.07.2014 - 09.12.2015)
İSTATİSTİKİ VERİLER Mevcut Modelin Sonuçları ( ) FAALİYETLER Kayıtlı/Güncellenen 47.359 Açık iş pozisyonlarına yönlendirilenler 9.516 İşe girenler 2.979 Kurslara başvuranlar 433 İşe yönlendirme yardımları 1.353/ TL İşe başlama yardımları 774 / TL

17 İstihdam Daire Başkanı
TEŞEKKÜR EDERİM. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sami ÇETİNKAYA İstihdam Daire Başkanı


"Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü İstihdam Daire Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları