Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖNCELİK 6 : HAYAT BOYU ÖĞRENME İZLEME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖNCELİK 6 : HAYAT BOYU ÖĞRENME İZLEME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ"— Sunum transkripti:

1

2 ÖNCELİK 6 : HAYAT BOYU ÖĞRENME İZLEME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

3 İZLEME ve DEĞERLENDİRME NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR ?
İzleme, yapılan işlerle ilgili çıktı, etkiler ve tepkilerin gözlendiği, sürekliliği olan bir süreçtir. Değerlendirme, izlemeden elde edilen sonuçların yorumlandığı aşamadır. DEĞERLENDİRME İZLEME: Sisteme ait tüm girdi işlem ve çıktıların takibinin sürekli olması ve değerlendirme aşamasına katkıda bulunabilmesi için önemlidir. İzleme: “Doğru yapıyor muyuz?” iken, Değerlendirme: “Doğru yapıyor muyuz?” sorusuna ek olarak “Sonuçları elde etmenin daha iyi yolları var mı?” sorusuna da cevap arar.

4 İZLEME ve DEĞERLENDİRMENİN AMACI
Beklenen ilerlemenin gerçekleştiğini doğrulayan kanıtları sağlamak ya da geliştirilmesi gereken noktaları belirlemeye yardımcı olmaktır. Sistem, önceden belirlenmiş standartlara ya da hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını anlamak için göstergelerin sistematik olarak analiz edilmesini içermektedir.

5 HAYAT BOYU ÖĞRENME SİSTEMİNİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR ?
Hayat boyu öğrenme sistemi içerisinde bireylere sunulan her türlü eğitim öğretim hizmetini ulusal ve uluslararası belgeler çerçevesinde izlemek ve elde edilen göstergeler kanalıyla değerlendirmeler yapmaktır. Sistemin izlenme sürecinde dayanak alınan belgeler; *Kalkınma Planları *MEB Stratejik Planı *Milli Eğitim Şura Kararları *AB İlerleme Raporu *Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Tavsiye Kararları *MEB Mali Performans Programları *İlgili Mevzuat(Kanun, Yönetmelik, Yönerge) *Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi Gelişen ve yenilenen dünyada hayat boyu öğrenme anlayışının gün geçtikçe önem kazanması ve hayat boyu öğrenme çemberine dahil olan bireylere ihtiyaç duyulması sisteme dahil olanların niteliğinin, sayısının ilgi alanlarının tespitini ve dolayısıyla izleme ve değerlendirilmesini önemli kılmaktadır

6 İZLEME ve DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE HANGİ KAYNAKLARDAN YARARLANIYORUZ?
*Eurostat verileri aracılığıyla Avrupada hayat boyu öğrenmeye katılım oranları hakkında veriler topluyoruz. *Türkiye resmi istatistik kurumu olan tüik aracılığıyla eğitim göstergelerine ait verileri sürekli olarak elde etme imkanı buluyoruz.bu sayede kursiyerlerimizin yaş gruplarına cinsiyetlerine göre dağılımlarını da izleme imkanı elde ediyoruz. *Açılan kurslarımızda mesleki ve teknik kurslarımız büyük önem taşımaktadır. bu noktada işkur tarafından açıklanan istihdam fırsatlarını yakından takip etmek önemlidir. Açık işler talep edilen işleri takip ediyoruz. Bildiğiniz gibi hayat boyu öğrenme web portalımız da işkur la entegre çalışıyor. *Mebbis aracılığıyla aday çırak, çırak, kalfa ve usta sayılarını bunun yanında da genel müdürlüğümüze bağlı olarak çalışmlarını sürdüren öğretemen, usta öğretici sayıları ve Diğer personelimize ait verileri elde ediyoruz. *E-yaygın otomasyon sistemimiz en çok kullandğımız sistem.bilgi işlem dairesi başkanlığı temelli bu sistem sayesinde hemen hemen bütün göstergelerimizi elde etme imkanına sahibiz.bunlar cinsiyete göre kurs kursiyer sayıları, kurs türlerine,kurs alanları ve kurs programlarına göre kurs kursiyer sayıları, bölge,il, ilçe, kurum bazında kurs kursiyer sayıları ve il karneleri elde edebiliyoruz. Mesleki yeterlilik kurumu bildiğiniz üzere meslek standartlarını belirliyor.bu noktada verilen eğitimlerimizi seviye seviye belirleme aşamasında rol oynamaktalar. Genel müdürlüğümüz faaliyetleri arasında yer alan açık okullarımız verilerini de e-okul ve ösym veri tabanlarından elde edebilme imkanına sahibiz.

7 HAYAT BOYU ÖĞRENME AKTÖRLERİ
MEB KAMU SEKTÖRÜ Kurslar Üniversiteler ÖZEL SEKTÖR Belediyeler HBÖ Diğer Kamu Kurumları Meslek Odaları Türkiye’deki hayat boyu öğrenme sağlayıcıları içerisinde kamu ve özel kurum/kuruluşları ile üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere birçok aktör bulunmaktadır. Hayat boyu öğrenme sağlayan aktörlerin fazlalığı sistemi güçlendirmekle birlikte, birbirine uyumlu verilerin ortak bir yerde toplanmasını ve sonuçta izleme ve değerlendirme sistemini zorlaştırmaktadır. Sendikalar STK’lar SİVİL SEKTÖR

8 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ
ÖNCELİK 6: HAYAT BOYU ÖĞRENME İZLEME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEDBİR 6.1 : Hayat boyu öğrenme alanında politika geliştirmeye yardımcı olacak istatistikler oluşturulacaktır. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 6.1.1: Hayat boyu öğrenme alanında politika geliştirmeye yardımcı olacak aktif işgücü piyasası programlarına ilişkin veri tabanı oluşturulacaktır. İŞKUR • HBÖ ye katılımla ilgili veriler Faaliyet 6.1.2: e-Yaygın-TÜİK-EUROSTAT uyumu sağlanacaktır. MEB Faaliyet 6.1.3: HBÖGM faaliyetleri kapsamında Hayat boyu öğrenme ile ilgili yıllık dönemsel raporlar hazırlanacaktır. Bir önceki slaytta açıklananlar doğrultusunda TÜİK ve EUROSTAT verilerinden faydalandığımızı söyleyelim. TÜİK verilerince katılım oranları kursiyer sayıları ve yine EUROSTAT tarafından elde ettiğimiz katılım oranlarından bahsedelim.

9 KURSİYER SAYILARI ( ) Kursiyer sayılarımızda 2008 yılından bu yana %113 Artış sağlanmıştır. Bu sayede katılım artırılmıştır.

10 HAYAT BOYU ÖĞRENMEYE KATILIM ORANLARI (2006-2014)
. Hayat boyu öğrenmeye katılım oranları 2006 yılından bu yana %178 artış göstermiştir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak faaliyet göstermeye başladığımız 2011 yılından bu yana %72,4 lik bir artış gerçekleşmiştir.

11 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ
ÖNCELİK 6: HAYAT BOYU ÖĞRENME İZLEME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEDBİR 6.2 : Hayat boyu öğrenme alanında politika ve stratejiler geliştirmeye yönelik araştırmalar yapılacaktır. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 6.2.1: Yaygın eğitim kursları ile ilgili elektronik anket uygulaması ile memnuniyet düzeyleri takip edilecektir. MEB • HBÖ alanında yüksek lisans ve doktora tezi sayısı • Yayınlanmış makale sayısı • Yapılan araştırma sayısı • Yaygın eğitim faaliyetlerinden memnuniyet oranı Faaliyet 6.2.2: Üniversitelerle işbirliği içerisinde araştırmalar yapılacaktır. Faaliyet 6.2.3: Aile ve sosyal sorunlara yönelik araştırmaların yapılmasına devam edilecektir. ASPB Bu kapsamda bize hayat boyu öğrenme kapsamında araştırmalar yapmak isteyen , hayat boyu öğrenme alanında yüksek lisans ya da doktora yapan ve tez aşamasında anketler düzenlemek isteyenler için her türlü desteği sağlıyoruz. Sizler de tarafınıza iletilen araştırma anket teklifleri için gereken her türlü yardımı sağlayabilirsiniz. Kendiniz anketler geliştirebilirsiniz. bunları bizlerle paylaşabilirsiniz…..

12 Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi alanında yazılan tezlere Genel Müdürlüğümüz sayfasından ulaşabilirsiniz. adresinden projeler/iş birlikleri linkinden hayat boyu öğrenmeyle ilgili Türkiye de yapılan araştırmalar butonundan ara yüzünü göstermiş olduğum sayfaya ulaşabilirsiniz. Amacımız bu sayfada yer alan araştırmaların ve niteliklerinin sayısını sizlerin de katkılarıyla artırabilmektir.

13 Kurslarımıza katılan kursiyerlerimizin memnuniyet düzeylerini belirtmiş olduğumuz internet adresi üzerindeki anket sorularımızla belirlemeye çalışıyoruz. Anketlerimiz aracılığıyla kursiyerlerimizin memnuniyet düzeylerini değerlendiriyoruz.

14 Kurumun internet sitesi yerel/ulusal dergi, TV afiş, sergi fuar yarışma gibi duyuru yöntemlerinin yüzdelerinin çok düşük olması bu yöntemlerin kurumlar tarafından faaliyetlerin tanıtımında çok iyi kullanılmadığı yönünde bulgulardır. Kurumların bu konuda gerekli tedbirleri alarak tanıtım faaliyetlerini ciddi ölçüde güçlendirmeleri beklenmektedir. Faaliyetlerimizin tanıtımı noktasında sizlere de büyük sorumluklar düşmektedir. Genel müdürlüğümüz çalışmalarından yararlanarak akademik çalışmalarda kullanılmak üzere bilgi talep edenlere gereken desteği sağlamaya çalışıyoruz. Sizler de bu şekilde talepleri olan vatandaşlarımıza yardımcı olabilir ya da bu faaliyet alanlarımız noktasında çalışmalar yapmaya teşvik edebilirsiniz.

15 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ
ÖNCELİK 6 : HAYAT BOYU ÖĞRENME İZLEME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEDBİR 6.3 :Hayat boyu öğrenme Web Portalı kapsamındaki veri tabanı geliştirilerek işlevselliği artırılacaktır. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 6.3.1:HBÖ Portalına dahil olan kurum sayısı artırılacaktır. MEB Kayıtlı kullanıcı sayısı Ziyaretçi sayısı Portala dahil olan kurum/kuruluş sayısı Portala dahil olan hizmet sunucu sayısı Portalın sunduğu hizmetlerden yararlanan birey-kurum/kuruluş sayısı Veri tabanından yararlananların memnuniyet oranı Faaliyet 6.3.2:HBÖ portalının teknik altyapısı güçlendirilecektir.

16 Portal çalışmaları kapsamında bilgi işlem dairesi başkanlığıyla sürekli çalışmalar toplantılar yapıyoruz. Portalımız aracılığıyla sizleri istihdam fırsatlarıyla tanıştırmayı hedefliyoruz. Portalımız bildiğiniz üzere İŞKUR işbirliğiyle yürütülmektedir…. 2013 yılında Hayat boyu öğrenme Web Portalı kuruldu. Portal hayat boyu öğrenme faaliyetleri, MEB ve İŞ-KUR bünyesindeki öğrenme ve istihdam fırsatları hakkında bilgiler içermektedir. Bu kapsamda mevcut Hayat Boyu Öğrenme Web Portalımızı güncelliyoruz.

17 WEB PORTALIMIZ ÜZERİNDE GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ.
Web Portalımızı e-YAYGIN otomasyon sistemine entegre ediyoruz. Portala dahil olan hizmet sunucularından İŞKUR’a bağlıyoruz. Portalımızı mobil uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Böylece telefonlarınıza yükleyeceğiniz uygulamalarla sistemimizden faydalanabileceksiniz.

18 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ
ÖNCELİK 6 : HAYAT BOYU ÖĞRENME İZLEME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEDBİR 6.4 : Hayat boyu öğrenme için kullanılan kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik bir izleme ve değerlendirme mekanizması geliştirilecektir. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 6.4.1: Hayat boyu öğrenme koordinasyon kanunu taslağında izleme ve değerlendirme sistemi aktif kullanımına yer verilecektir. MEB • İşbirliği yapılan kurum/kuruluş sayısı Faaliyet 6.4.2: Otomasyonla destekleyerek izleme ve değerlendirme sisteminin takip edilebilirliği artırılacaktır. hayat boyu öğrenme sağlayıcı aktörleri birden fazla olduğu için hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılan birey sayımızın aslında mevcut göstergelerimizden daha fazla olduğunu biliyoruz. Sizlere sadece kendi genel müdürlük faaliyetlerimizden yararlanan kursiyer sayılarını sunabilme imkanına sahibiz. Bu noktada hayat boyu öğrenme faaliyetleri sağlayan diğer kurum kuruluşlarla yaptığımız işbirliklerini artırmamız önemlidir. Yerel ve merkez tarafından imzalanan protokollerimizle bu işbirlikleri güçlendirmek ve daha fazla vatandaşımıza hizmet sunmak için çalışıyoruz.

19 e-YAYGIN OTOMASYON SİSTEMİ GÜNCELLENDİ
Bilindiği üzere e-YAYGIN otomasyon sistemimizi güncelliyoruz. Bu süreç içerisinde sizlerle sürekli iletişim kurarak sisteme ait problemleri sonlandırmaya çalışıyoruz. Bilgi işlem daire başkanlığıyla da yaşanan aksaklıklar doğrultusunda sürekli toplantılar yapıyoruz. Bu noktada yakın zamanda Antalya da gerçekleştirdiğimiz e-YAYGIN eğitimiyle de sisteme ait karşılıklı

20 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı Yusuf Taner TEKİN Teşekkür ederim.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Uzman Yardımcısı Yusuf Taner TEKİN Teşekkür ederim.


"ÖNCELİK 6 : HAYAT BOYU ÖĞRENME İZLEME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları