Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖNCELİK 6 : HAYAT BOYU ÖĞRENME İZLEME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖNCELİK 6 : HAYAT BOYU ÖĞRENME İZLEME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ."— Sunum transkripti:

1

2 ÖNCELİK 6 : HAYAT BOYU ÖĞRENME İZLEME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

3 İZLEME ve DEĞERLENDİRME NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR ? İZLEME İzleme, yapılan işlerle ilgili çıktı, etkiler ve tepkilerin gözlendiği, sürekliliği olan bir süreçtir. DEĞERLENDİRME Değerlendirme, izlemeden elde edilen sonuçların yorumlandığı aşamadır.  İzleme: “Doğru yapıyor muyuz?” iken,  Değerlendirme: “Doğru yapıyor muyuz?” sorusuna ek olarak “Sonuçları elde etmenin daha iyi yolları var mı?” sorusuna da cevap arar.

4 İZLEME ve DEĞERLENDİRMENİN AMACI Beklenen ilerlemenin gerçekleştiğini doğrulayan kanıtları sağlamak ya da geliştirilmesi gereken noktaları belirlemeye yardımcı olmaktır.

5 HAYAT BOYU ÖĞRENME SİSTEMİNİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR ? Hayat boyu öğrenme sistemi içerisinde bireylere sunulan her türlü eğitim öğretim hizmetini ulusal ve uluslararası belgeler çerçevesinde izlemek ve elde edilen göstergeler kanalıyla değerlendirmeler yapmaktır. Sistemin izlenme sürecinde dayanak alınan belgeler; *Kalkınma Planları *MEB Stratejik Planı *Milli Eğitim Şura Kararları *AB İlerleme Raporu *Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Tavsiye Kararları *MEB Mali Performans Programları *İlgili Mevzuat(Kanun, Yönetmelik, Yönerge) *Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi

6 İZLEME ve DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE HANGİ KAYNAKLARDAN YARARLANIYORUZ?

7 HAYAT BOYU ÖĞRENME AKTÖRLERİ MEB Belediyeler Diğer Kamu Kurumları Üniversiteler Meslek Odaları Sendikalar STK’lar SİVİL SEKTÖR ÖZEL SEKTÖR KAMU SEKTÖRÜ Kurslar HBÖ

8 TEDBİR 6.1 : Hayat boyu öğrenme alanında politika geliştirmeye yardımcı olacak istatistikler oluşturulacaktır. ÖNCELİK 6: HAYAT BOYU ÖĞRENME İZLEME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 6.1.1: Hayat boyu öğrenme alanında politika geliştirmeye yardımcı olacak aktif işgücü piyasası programlarına ilişkin veri tabanı oluşturulacaktır. İŞKUR HBÖ ye katılımla ilgili veriler Faaliyet 6.1.2: e-Yaygın-TÜİK- EUROSTAT uyumu sağlanacaktır. MEB Faaliyet 6.1.3: HBÖGM faaliyetleri kapsamında Hayat boyu öğrenme ile ilgili yıllık dönemsel raporlar hazırlanacaktır. MEB

9 KURSİYER SAYILARI (2008-2014)

10 HAYAT BOYU ÖĞRENMEYE KATILIM ORANLARI (2006-2014).

11 ÖNCELİK 6: HAYAT BOYU ÖĞRENME İZLEME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEDBİR 6.2 : Hayat boyu öğrenme alanında politika ve stratejiler geliştirmeye yönelik araştırmalar yapılacaktır. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 6.2.1: Yaygın eğitim kursları ile ilgili elektronik anket uygulaması ile memnuniyet düzeyleri takip edilecektir. MEB HBÖ alanında yüksek lisans ve doktora tezi sayısı Yayınlanmış makale sayısı Yapılan araştırma sayısı Yaygın eğitim faaliyetlerinden memnuniyet oranı Faaliyet 6.2.2: Üniversitelerle işbirliği içerisinde araştırmalar yapılacaktır. MEB Faaliyet 6.2.3: Aile ve sosyal sorunlara yönelik araştırmaların yapılmasına devam edilecektir. ASPB

12 Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi alanında yazılan tezlere Genel Müdürlüğümüz sayfasından ulaşabilirsiniz.

13 http://hbogm.meb.gov.tr/izde/tr/kursiyeranketi.php Anketlerimiz aracılığıyla kursiyerlerimizin memnuniyet düzeylerini değerlendiriyoruz.

14 Kurumun internet sitesi yerel/ulusal dergi, TV afiş, sergi fuar yarışma gibi duyuru yöntemlerinin yüzdelerinin çok düşük olması bu yöntemlerin kurumlar tarafından faaliyetlerin tanıtımında çok iyi kullanılmadığı yönünde bulgulardır. Kurumların bu konuda gerekli tedbirleri alarak tanıtım faaliyetlerini ciddi ölçüde güçlendirmeleri beklenmektedir.

15 ÖNCELİK 6 : HAYAT BOYU ÖĞRENME İZLEME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEDBİR 6.3 :Hayat boyu öğrenme Web Portalı kapsamındaki veri tabanı geliştirilerek işlevselliği artırılacaktır. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 6.3.1:HBÖ Portalına dahil olan kurum sayısı artırılacaktır. MEB Kayıtlı kullanıcı sayısı Ziyaretçi sayısı Portala dahil olan kurum/kuruluş sayısı Portala dahil olan hizmet sunucu sayısı Portalın sunduğu hizmetlerden yararlanan birey-kurum/kuruluş sayısı Veri tabanından yararlananların memnuniyet oranı Faaliyet 6.3.2:HBÖ portalının teknik altyapısı güçlendirilecektir. MEB

16 http://www.hbo.gov.tr/ 2013 yılında Hayat boyu öğrenme Web Portalı kuruldu. Portal hayat boyu öğrenme faaliyetleri, MEB ve İŞ-KUR bünyesindeki öğrenme ve istihdam fırsatları hakkında bilgiler içermektedir. Bu kapsamda mevcut Hayat Boyu Öğrenme Web Portalımızı güncelliyoruz.

17 WEB PORTALIMIZ ÜZERİNDE GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ.  Web Portalımızı e-YAYGIN otomasyon sistemine entegre ediyoruz.  Portala dahil olan hizmet sunucularından İŞKUR’a bağlıyoruz.  Portalımızı mobil uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Böylece telefonlarınıza yükleyeceğiniz uygulamalarla sistemimizden faydalanabileceksiniz.

18 ÖNCELİK 6 : HAYAT BOYU ÖĞRENME İZLEME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEDBİR 6.4 : Hayat boyu öğrenme için kullanılan kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik bir izleme ve değerlendirme mekanizması geliştirilecektir. FAALİYETLERSORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 6.4.1: Hayat boyu öğrenme koordinasyon kanunu taslağında izleme ve değerlendirme sistemi aktif kullanımına yer verilecektir. MEB İşbirliği yapılan kurum/kuruluş sayısı Faaliyet 6.4.2: Otomasyonla destekleyerek izleme ve değerlendirme sisteminin takip edilebilirliği artırılacaktır. MEB

19 e-YAYGIN OTOMASYON SİSTEMİ GÜNCELLENDİ

20 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı Yusuf Taner TEKİN Teşekkür ederim. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü


"ÖNCELİK 6 : HAYAT BOYU ÖĞRENME İZLEME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları