Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

2 DereceBölüm/ProgramÜniversiteYıl Lisans Makine E ğ itimi/TasarımGazi Üniversitesi/Teknik E ğ t. Fak.1987 Y. Lisans Makine E ğ itimiGazi University/Fen Bil. Enst.1989 Doktora Makine E ğ itimiGazi University/Fen Bil. Enst.1995 Doc. Makine E ğ itimiGazi Üniversitesi1997 Prof. Makine E ğ itimiZonguldak Karaelmas Üniversitesi2005 Görev Unvanı Görev YeriYıl Ar ş.Gör.Gazi Üni./Teknik E ğ itim Fak./Tasarım ve Konstrüksiyon1988-1995 Yrd. Doç.Gazi Üni./Teknik E ğ itim Fak./Tasarım ve Konstrüksiyon1995-1998 Doç.Dr.Zonguldak KE. Üni./Teknik E ğ t. Fak./Tasarım ve Konst.199-2005 Prof.Dr.Zonguldak KE. Üni./Teknik E ğ t. Fak./Tasarım ve Konst2005-2007 Prof.Dr.Karabük Üni./Teknik E ğ t. Fak./Tasarım ve Konstrüksiyon2007 -2011 Prof.Dr.Karabük Üni./Teknoloji Fak./Endüstriyel Tasarım Mühendisli ğ i2011-halen Çalışma Alanları 1.Üç boyutlu yazıcı tasarımı ve prototipi 2.CNC makineleri tasarımı ve prototipi 3.Robot mekanik sistemleri tasarımı ve prototipi 4.Biyolojik kökenli kompozitler 5.Ürün ve endüstriyel sistemler tasarımı 6.Endüstriyel kalıp tasarımı 7.İş bağlama kalıpları tasarımı 8.Fiber-glass deniz araçları tasarımı ve prototipi 05.05.1966 Isparta / Sütçüler doğumlu İlkokul Belence Ortaokul Ayvalıpınar Lise Isparta Teknik Lisesi/Makine programı Yurtdışı Çalışmaları 1. 1994 yılında 9 ay İngiltere Huddersfield Universitesinde dil kursu ve araştırmacı olarak robot mekanizmaları ve Autolisp üzerine çalışma. 2. 2007 yılında Polonya Koszalin Üniversitesinde Erasmus. 3. 2011 yılında 2.5 ay İngiltere Greenwich Universitesinde Elektronik İmalat Mühendisliği Bölümünde Bio-kompozit (biyolojik kökenli malzemelerden glas-fiber takviyeli endüstriyel kompozit üretimi). 4.2013 yılında İngiltere Wolverhamton Üniversitesi ile Erasmus. SCI, SSCI, AHCI 8 Di ğ er dergilerde 27 Bildiri 45 Teknik Bülten 7 Seminerler 4 Sempozyum 2 Kitaplar 6 Ders Notları 9 Projeler 9 Kulüp Danı ş manlı ğ ı 1 Hobiler ; Tenis (kort), Heykel, Resim, Şiir, Yüzme, Doğa yürüyüşleri, Latin dansları.

3 selçuklu sultanı bir yol açmıştır hamid oğlu ilyas yurdun bilmiştir teke aşiretler kolu türkmendir ısparta deseni dündar ilidir aşkım nadira şarkarağaçda haydi gel bana felekabada ulu keçi borlu ata beylidir yalvaç gelen dostlar moğol katlidir hızır memlük ilyas beyler seyridir ısparta deseni göller ilidir aşkım zahida yenişarbağda haydi gel bana felekabada aksu senir gönen oklar öndedir mustafa kosova sugur beydendir murad osman hüsey devlet birliktir ısparta deseni güller ilidir aşkım gülgina sütçü yaylada haydi gel bana felekabada Köyüm BELENCE Yurtluğum BİRCEKÖYÜ yaylam TEKEDERESİ

4 Gelece ğ in teknolojisi olarak görülen 3 boyutlu yazıcılar, hayal edilen bir parçayı bilgisayar ortamında modelleyerek, kısa bir süre içinde elle tutulabilir somut nesnelere dönü ş türen makinelerdir. ?

5  1984; İ lk 3B yazıcı, SLA (stereolithography) teknolojisi kullanılarak Charles Hull tarafından geli ş tirildi.  1986; 3B yazıcılar üzerine 3B Systems adında ilk ş irket kuruldu.  1988; Selective Laser Sintering (SLS) ve Fused Deposition Modelling (FDM) teknolojileri bulundu.  1995; Z Corporation ş irketi 3B yazıcı satı ş ına ba ş ladı.

6  2007; Reprap ismi ile, açık kaynak kodlu 3B yazıcılar çıktı.  2008; Object Geometries ş irketi, Connex500’u geli ş tirdi ve bu ürün ile aynı anda farklı malzemeler kullanılarak 3 boyutlu ürün olu ş turulabildi.  2009; Makerbot ve 3D Systems’in geli ş tirdi ğ i Cubify gibi ev tipi 3B yazıcılarda artı ş oldu.

7 CAD DosyasıSTL Uzantılı DosyaKatmanlar ve Takım Yolları3 Boyutlu Baskı Sonrası Ürün

8  SLA (Stereolithografi) Teknolojisi: Lazerin veya ı ş ının katıla ş masını sa ğ ladı ğ ı sıvı bir polimerin yüzeyine modelin katmanı çizilir ve her katman olu ş tuktan sonra Z ekseni ile bir katman kalınlı ğ ı kadar model a ş a ğ ıya indirilir. İ ndirme hidrolik, pnomatik, vida-somun sistemi gibi benzer mekatronik sistemlerle çalı ş ır. SLA çalı ş ma prensibi

9  SLS (Seçici Lazer Sinterleme) Teknolojisi: Burada hacimli tabla üzerine metal tozu serilir, lazer ı ş ınları toz malzemenin üzerine yansıtılarak model geometrisi alanında kalan tozlardan ergiyerek ba ğ lanması ile katmanlar meydana getirilir, ve her katman olu ş tuktan sonra Z ekseni ile bir katman kalınlı ğ ı kadar model a ş a ğ ıya indirilir. Metal tozu tekrar serilir ve i ş lemler devam ederek model olu ş turulur. Lazer teknolojisinin gücüne ba ğ lı olarak metal, plastik ve seramik gibi birçok farklı malzeme kullanılabilir. SLS teknolojisinin ş ematik gösterimi

10  Polyjet Teknolojisi Model, tabla üzerine katman katman fotopolimer reçine püskürtülerek ve UV ı ş ık ile kürlenerek olu ş turulur. Polyjet teknolojisi, çoklu malzemeleri bir arada kullanan son teknoloji katmanlı üretim yöntemidir. Polyjet teknolojisinin ş ematik gösterimi

11  DMLS (Direct Metal Laser Sintering) Teknolojisi : Bu yöntemi kullanan cihazlar erimi ş metali küçük bir delikten püskürtmek suretiyle katmanlar olu ş tur. Maliyetleri yüksektir ancak hassas metal parçalar üretilebilir. DMLS teknolojisinin ş ematik gösterimi.

12  FDM (Katman Birikimli Modelleme) Teknolojisi : Dünyada en yaygın olarak bilinen ve kullanılanı FDM teknolojisi (fused deposition modelling) ya da birle ş tirme yoluyla yı ğ ma teknolojisidir. Bu teknik de ısı ile ş ekil alabilen termoplastik (PLA, ABS) malzemeler kullanılmaktadır FDM i ş lemi ş ematik gösterimi

13 ABS PLA PET Naylon 3B Filament Metal görünümlü 3B Filament Seramik 3B Filament Ah ş ap 3B Filament Karanlıkta Parlayan 3B Filament Karbon Fiber PLA Polikarbon ABS UV Duyarlı ABS FDM Teknolojisinde Kullanılan Malzemeler; SLS Teknolojisinde Kullanılan Malzemeler; Poliamid Cam katkılı poliamid Metal Polyjet Teknolojisinde Kullanılan Malzemeler; Dijital ABS Fullcure 720 Vero clear Tango Endur

14 Yapılan çalı ş maların bazılarında birden fazla malzeme kullanılarak üç boyutlu baskı yapabilme çalı ş ması anlatılmı ş tır LıTERATÜRDE ÇALı Ş MALAR Birden fazla malzeme kullanılarak basılan satranç taşları 14

15 Burada araçların ses dü ğ mesinin tersine mühendislik kullanarak yeniden tasarlanıp imal edilmesi anlatılmaktadır. Aynı zamanda tersine mühendislik i ş lemini tanıtmaktır. Tersine mühendislik önceden var olan nesneden yararlanarak, ona benzer yeni bir ürün imal edebilmektir. LıTERATÜRDE ÇALı Ş MALAR Ses düğmesinin ön ve arka yanıİmal edilen ön ve arka ses düğmelerin görünümüDüğmenin 3 boyutlu modeli 15

16 Çocuklar internetten indirdi ğ i üç boyutlu bir oyuncak verisi ile kendi oyunca ğ ını yapabilme ş ansına sahip olacaklardır. Ya da evde kullanılan cihazların herhangi bir parçası bozuldu ğ u zaman bu parçayı direkt fabrikadan getirtmek yerine yalnızca gerekli olan geometri ve malzeme bilgisi için ödeme yapmak yeterli olacaktır.

17 Tıp alanında ise, hastalara özel titanyum kemik parçaları, ortodonti kullanımlarına uygun malzemeler ve protez üretimi yaygınla ş acaktır. Üç boyutlu baskı ile yapılan özel implantlar Ultrasondan gelen görüntüleri hızlı prototipleme süreci ile üç boyutlu fiziksel hale getirme çalışması Üç boyutlu baskı ile yapılan protez ve implantlar

18 Ultrasondan gelen görüntüleri hızlı prototipleme süreci ile üç boyutlu fiziksel hale getirme çalı ş ması yapılmı ş tır LıTERATÜRDE ÇALı Ş MALAR Kısmi histogram yöntemi ile olu ş turulan 3B model 3B Yazıcı prosesi ile üretilmi ş yüz modeli 18

19

20 Fiziksel olarak tahrip olan kafatasının kayıp olan parçası tersine mühendislik kullanarak, bilgisayar destekli tasarım ve hızlı prototipleme ile nasıl olu ş turuldu ğ unu anlatılmı ş tır. LıTERATÜRDE ÇALı Ş MALAR Fiziksel tahrip görmü ş kafatası Lazer ile taranan kafatasının 3B modeli Eksik parçası ile birleştirilmiş kafatası Üç boyutlu olarak yazdırılan kafatasının eksik olan parçası 20

21 Hızlı prototipleme yardımı ile cerrahi planlama ve özel implant tasarımı yapılmı ş tır. LıTERATÜRDE ÇALı Ş MALAR Üç boyutlu baskı ile yapılan özel implantlar 2012 yılında yayınlanan makalede, stereolitografi (SLA) ve doğrudan baskı teknolojilerini bütünleştiren hibrit üretim sistemi sunulmuştur. 3 boyutlu basılan malzemenin içine elektronik aksam yerleştirilmiştir 3B 555 zamanlayıcı devresi-Dikey ara bağlantıları- Çalışan 3B devresi 3 boyutlu yapı ile birleştirilmiş örnek elektronik aksamlar 21

22 Bilek ortezi tasarım sürecinin pilot çalı ş ması görülmektedir. Sağ kol ortez tasarımı süreci FDM teknolojisi ile yapılan prototip ortez Sağ kol ortezi son hali 22

23 Üç boyutlu yazıcı ile fare üzerinde deneylerin gerçekle ş tirilebilmesi için parçalar basılmı ş tır. Bu parçaların birle ş tirilip deney düzene ğ inin kurulmu ş hali görülmektedir Üç boyutlu baskı ile yapılan deney düzeneği 23

24 24

25  3B Yazıcılar Hayat Kurtaracak Oxford Üniversitesi’nde bilim adamları gelecekte organların olu ş turulması için kullanılacak insan kök hücrelerini 3B yazıcı ile üretmeyi ba ş armı ş tır. Bu da yakın bir gelecekte, insanların ihtiyaç duydu ğ u organların üç boyutlu yazıcılarla insan vücuduna uyumlu bir ş ekilde üretilebilece ğ i anlamına gelmektedir. Yazıcıdan basılan ilk insan organı ‘kulak’. Yazıcıdan basılan insan organı ‘böbrek’.

26

27  Ki ş iselle ş tirmenin Önemi Artacak 3 boyutlu baskı teknolojisi sayesinde, satın aldı ğ ımız ürünler istedi ğ imiz bütün özelliklere sahip olabilecektir. Örne ğ in ki ş inin ayak yapısına uygun ayakkabı veya beklentilerine uygun kıyafetler rahatlıkla üretilebilecektir.

28  Ürün İ novasyonu Daha da Hızlanacak Yeni otomobil tasarımlarından, ev e ş yalarına kadar geni ş bir alanda tasarım hızlanacak, dolayısıyla inovasyonun ivmesi de artacak. 3B Yazıcılar ile üründe yapılabilecek olası bir hata, ürün henüz tasarım a ş amasındayken fark edilip, düzeltilebilecek. 2014 Super Bowl müsabakaları esnasında atletlere ivme kazandırması için özel olarak ayakkabı tasarlanmı ş tır.

29  Yeni Makinalar, Yeni Fabrikalara Dönü ş ecek Örne ğ in yurt dı ş ından ithal edilen bir makinanın parçasına ihtiyaç oldu diyelim. Bu parçanın geleneksel yöntemlerle elimize ula ş ması, gerek maliyet, gerekse zaman açısından zor olabilir. Bilgisayar ortamından sadece gereken parçanın 3 boyutlu veri payla ş ımı ile, bu parçayı kendi sisteminizde veya Dijital Serviste ürettirebilece ğ iz.

30 Amsterdam’da yeni bir 3 boyutlu yazıcı teknolojisi kullanan robot yazıcılar bir yaya köprüsünü yoktan var ediyor. MX3D 3 boyutlu teknolojileri üzerine kafa yoran ve üreten bir Hollanda ş irketi, insanların üzerinde yürüyece ğ i bir köprüyü in ş a ediyorlar.

31  3 Boyutlu Baskı Havacılı ğ ın Gelece ğ ini Belirleyecek 3B yazıcılar, havacılık için kullanılan parça sayısını ve parçaların a ğ ırlıklarını da azaltarak verimi arttıracaktır. Avrupalı dev uçak üreticisi Airbus, uçaklarındaki 1000'den fazla parçayı, endüstriyel 3B yazıcılarda üretmeye ba ş lamı ş tır. Bu durum aynı zamanda gelecekte bütün bir uça ğ ın endüstriyel 3D yazıcılar ile üretilebilece ğ inin sinyalini vermi ş oldu.

32

33 Çin‘de bir ş irket, dev 3B yazıcıları kullanarak atık malzemelerden olu ş an ve hızlı kuruyan beton karı ş ımını kullanarak, 24 saat içinde 10 müstakil ev in ş a etti.

34 Dünyanın ilk üç boyutlu baskı teknolojisiyle üretilmi ş jet motorunu, Avustralya Uluslararası Havacılık Fuarı (Airshow) 2015’te sergilendi. Ki ş iye özel yemek tasarımlarından tutun da bu konuda giderek ilginçle ş en tasarımlar ön plana çıkmaya ba ş layacak. NASA da pek yakında bu teknolojiyi uzay istasyonlarında, astronotların kendi yiyeceklerini hazırlayabilmesi için kullanmaya ba ş layacak.

35 Tarayıcılar sayesinde ciltteki yarayı analiz edilip, 3B yazıcıdan hasar gören deriyi kaplayacak suni bir deri olu ş turma çalı ş maları yapılıyor. Yakın gelecekte sava ş alanında yaralanan askerlerin tedavileri için kullanılabilece ğ i ümidini ta ş ıyor. İ nsan gözüyle görmenin mümkün olmadı ğ ı bir yarı ş arabası üç boyutlu yazıcılarla üretilmi ş tir.

36 3B Yazıcılar Mirarlık ve Yapı Sektöründe Kritik Rol Üstlenecek Kaliforniyalı bir mimarlık firması tarafından 3B yazıcıların limitlerini zorlayan bir çalı ş ma yapıldı ve ortaya depreme kar ş ı koyabilen ta ş ıyıcı kolonlar çıkarıldı.

37 İ stanbul’da Faaliyet Gösteren firmalar 3B Tarama 3B Yazıcı ile imalat Medikal model,implant, protez tasarım ve imalatı Medikal model, implant protez tasarım ve imalatı 3B Tarama Tersine Mühendislik 3B Tarama Tersine Mühendislik Medikal model, implant, protez tasarım ve imalatı 3B Yazıcı ile imalat 3B Tarama 3B Yazıcı satı ş ı 3B Yazıcı ile imalat 3B Tarama 3B Yazıcı ile imalat Tersine Mühendislik 3B Tarama 3B Yazıcı ile imalat Tersine Mühendislik 3B Tarama 3B Yazıcı satı ş ı 3B Yazıcı ile imalat 3B Tarama 3B Yazıcı ile imalat Tersine Mühendislik

38 İ stanbul’da Faaliyet Gösteren firmalar 3B Tarama 3B Yazıcı ile baskı Tersine Mühendislik 3B Tarama 3B Yazıcı satı ş ı 3B Yazıcı ile baskı Medikal model, implant, protez tasarım ve imalatı 3B Tarama 3B Yazıcı satı ş ı 3B Yazıcı ile baskı 3B Tarama 3B Yazıcı satı ş ı 3B Yazıcı ile baskı 3B Yazıcı satı ş ı 3B Yazıcı ile baskı Tersine mühendislik 3B Tarama 3B Yazıcı ile baskı Tersine mühendislik

39 İ stanbul’da Faaliyet Gösteren firmalar 3B Tarama 3B Yazıcı ile baskı Tersine mühendislik 3B Tarama 3B Yazıcı ile baskı Tersine mühendislik 3B Yazıcı ile baskı 3B Optik Tarama 3B Yazıcı ile baskı 3B Yazıcı satı ş ı Tersine mühendislik

40 Ankara’da Faaliyet Gösteren firmalar 3B Yazıcı ile baskı 3B Tarama 3B Yazıcı ile baskı Medikal model, implant, protez tasarım ve imalatı 3B Tarama 3B Yazıcı ile baskı Tersine Mühendislik 3B Yazıcı ile baskı 3B Yazıı ile baskıc

41 3B Yazıcı ile baskı 3B Yazıcı satı ş ı (BURSA) Bursa ve İ zmir’de Faaliyet Gösteren firmalar 3B Tarama 3B Yazıcı ile baskı 3B Yazıcı satı ş ı 3B Tarama 3B Yazıcı ile baskı Tersine Mühendislik 3B Tarama 3B Yazıcı ile baskı Tersine mühendislik Medikal model, implant, protez tasarım ve imalatı 3B Yazıcı ile baskı 3B Tarama 3B Yazıcı ile baskı Medikal model, implant, protez tasarım ve imalatı Acil yedek parça

42 Kocaeli, Kayseri, Manisa ve Sakarya’da Faaliyet Gösteren firmalar 3B Yazıcı ile baskı MAN İ SA 3B Tarama 3B Yazıcı ile baskı Tersine Mühendislik KAYSER İ 3B Yazıcı ile baskı Tersine Mühendislik 3B Tarama 3B Yazıcı ile baskı 3B Yazıcı satı ş ı 3B Tarama cihazı satı ş ı Tersine Mühendislik 3B Tarama 3B Yazıcı ile baskı 3B Yazıcı satı ş ı Tersine Mühendislik SAKARYA 3B Yazıcı ile baskı Medikal model, implant, protez tasarım ve imalatı 3B Yazıcı ile baskı Medikal model, implant, protez tasarım ve imalatı

43 43 Üçevler Mah. Güven ay Sokak No : 3 Nilüfer Ticaret Merkezi Nilüfer / Bursa Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sok. No 61 A Blok Zemin Kat No :10 Çankaya / ANKARA

44 Karabük Üniversitesi’nde öğrenciler tarafından yapılan ve sergilenen üç boyutlu yazıcı tasarımları ve prototipleri görülmektedir. a) Prusa tabla ısıtmalı b)ısıtmasız üç boyutlu yazıcılar. c) Kartezyen tipi 3 boyutlu yazıcı. d) Delta tipi 3 boyutlu yazıcı.

45 TEŞEKKÜRLER Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü


"Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları