Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finansal Tablo Analiz Teknikleri. Finansal tablo kalemlerini ilgili yıl rakamları ve geçmiş yıl kalemleri ile sektörde yer alan diğer firmalarla karşılaştırılması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finansal Tablo Analiz Teknikleri. Finansal tablo kalemlerini ilgili yıl rakamları ve geçmiş yıl kalemleri ile sektörde yer alan diğer firmalarla karşılaştırılması."— Sunum transkripti:

1 Finansal Tablo Analiz Teknikleri

2 Finansal tablo kalemlerini ilgili yıl rakamları ve geçmiş yıl kalemleri ile sektörde yer alan diğer firmalarla karşılaştırılması esasına dayanır. -Yüzde yöntemi ile Analiz (dikey analiz) -Karşılaştırmalı Tablolar analizi (yatay analiz) -Eğilim Yüzdeleri yöntemi ile analiz (trend analizi) -Oran analizi yöntemi ile analiz. Analiz teknikleri birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

3 Yeşil Bahçe A.Ş. 2013 ve 2014 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Bilanço (TL) Aktif31.12.201331.12.2014 Dönen Varlıklar220.000290.000 Hazır Değerler 35.000 40.000 Menkul Kıymetler 15.000 20.000 Ticari Alacaklar 55.000 75.000 Stoklar 100.000 150.000 Diğer Dönen Varlıklar 15.000 5.000 Duran Varlıklar 180.000 210.000 Mali Duran Varlıklar 25.000 30.000 Maddi Duran Varlıklar 105.000 120.000 M. Olmayan Duran Varl. 30.000 50.000 Diğer Duran Varlıklar 20.000 10.000 Aktif Toplamı 400.000 500.000

4 Yeşil Bahçe A.Ş. 2013 ve 2014 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Bilanço (TL) Pasif31.12.201331.12.2014 Kısa Vadeli Y.K.120.000235.000 Satıcılar 20.000 160.000 Borç Senetleri 100.000 75.000 Uzun Vadeli Y. K 80.000 15.000 Uzun Vadeli Y.K. 80.000 15.000 Özsermaye200.000250.000 Ödenmiş Sermaye 200.000 Dönem Karı --- 50.000 Pasif Toplamı400.000500.000

5 Yeşil Bahçe A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Gelir Tablosu (TL) Satışlar 710.000 Satılan Malın Maliyeti (480.000) Amortisman (30.000) Faiz ve Vergi Öncesi Kar 200.000 Faiz (120.000) Diğer Gider Zararlar (40.000) Diğer Gelir Karlar 22.500 Vergi Öncesi Kar 62.500 Vergi (12.500) Net Gelir Net Kar 50.000

6 Yatay Karşılaştırmalı Analiz -Yatay analiz zaman serisi analizidir. Her bir kalemin artış ve azalış tutarları da analize dahil edilir. -Kalemlerdeki artış azalış oranları kalemlerdeki artış azalış tutarlarından daha anlamlıdır. -Yatay analiz artış ve azalışların hem kümülatif hem de bir önceki döneme göre hesaplanmasına imkan tanımaktadır. Yatay yüzde =İlgili kalemin Cari dönem tutarı-İlgili kalemin Önceki dönem tutarı İlgili kalemin önceki yıl tutarı Böylece, kalemlerdeki genel eğilimin yanı sıra, son dönemdeki eğilim de ortaya çıkarılmış olur.

7 ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2014/Yıllık [] 30.01.2015 18:30:16 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Finansal Durum Tablosu Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Dönem 31.12.2014 31.12.2013 Raporlama Birimi Bin TL V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR8.471.7577.659.118 Nakit ve Nakit Benzerleri1.621.2211.266.575 Ticari Alacaklar4.433.8984.182.140 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.37127.219 - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.411.5274.154.921 Türev Araçlar7.7836.651 Stoklar2.124.9461.988.373 Peşin Ödenmiş Giderler68.74146.932 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar57.98834.337 Diğer Dönen Varlıklar145.365125.274 ARA TOPLAM8.459.9427.650.282 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar11.8158.836 DURAN VARLIKLAR3.923.2483.751.798 Finansal Yatırımlar698.488539.170 Ticari Alacaklar24.42327.456 - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar24.42327.456 Türev Araçlar17.8030 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar195.311192.404 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.9296.346 Maddi Duran Varlıklar1.812.7461.836.789 Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.091.1951.058.974 - Şerefiye169.195172.706 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar922.000886.268 Ertelenmiş Vergi Varlığı77.35390.659 TOPLAM VARLIKLAR12.395.00511.410.916

8 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.430.8034.091.143 Kısa Vadeli Borçlanmalar719.862612.048 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.082.7611.061.331 Ticari Borçlar1.781.4421.644.900 - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar203.022437.457 - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.578.4201.207.443 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar163.623135.599 Diğer Borçlar124.918105.386 - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.0038.860 - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar114.91596.526 Türev Araçlar3.81114.497 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18.15419.648 Kısa Vadeli Karşılıklar263.992258.548 - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar263.992258.548 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler272.240239.186 ARA TOPLAM4.430.8034.091.143 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.565.5043.181.017 Uzun Vadeli Borçlanmalar2.964.9862.581.159 Diğer Borçlar57.82362.427 - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar57.82362.427 Türev Araçlar051.180 Uzun Vadeli Karşılıklar268.671220.868 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar174.896127.161 - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar93.77593.707 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü245.422245.515 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler28.60219.868 Ö Z K A Y N A K L A R4.398.6984.138.756 ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR4.355.6254.062.850 Ödenmiş Sermaye675.728 Sermaye Düzeltme Farkları468.811 Paylara İlişkin Primler/İskontolar889 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler22.68963.111 - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları67.24170.002 - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç ve Kayıpları-44.552-6.891 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler488.188472.112 - Yabancı Para Çevirim Farkları178.569308.266 - Finansal Varlık Değer Artış Fonu525.549374.201 - Yurt Dışındaki İşletmelerde Bulunan Net Yatırımların Finansal Riskten Korunma Fonu-216.342-210.776 - Nakit Akış Riskinden Korunma Fonu412421 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler275.430248.809 Birleşmeye İlişkin İlave Özsermaye Katkısı14.507 Geçmiş Yıllar Karları/Zararları1.792.2991.521.038 Net Dönem Karı/Zararı617.084597.845 KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR43.07375.906 TOPLAM KAYNAKLAR12.395.00511.410.916

9 Finansal Tablo Türü Konsolide Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013 Raporlama Birimi Bin TL Hasılat12.514.03311.097.711 Satışların Maliyeti (-)-8.535.201-7.709.326 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.978.8323.388.385 BRÜT KAR/ZARAR3.978.8323.388.385 Genel Yönetim Giderleri (-)-532.789-430.998 Pazarlama Giderleri (-)-2.356.247-2.013.033 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-102.055-83.207 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler216.137461.614 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)-235.089-200.235 ESAS FAALİYET KARI/ZARARI968.7891.122.526 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.26411.381 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.377-2.857 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar18.15625.345 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI1.001.8321.156.395 Finansman Gelirleri476.126429.376 Finansman Giderleri (-)-746.336-840.991 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI731.622744.780 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri-93.644-122.085 - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri-80.892-120.939 - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri-12.752-1.146 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI637.978622.695 DÖNEM KARI/ZARARI637.978622.695 Dönem Karı/Zararının Dağılımı637.978622.695 - Kontrol Gücü Olmayan Paylar20.89424.850 - Ana Ortaklık Payları617.084597.845

10 Arçelik 2014-2013 Gelir tablosu Artış/Azalış Oran örn: Satış gelirleri (net) 1.416.322 0,127 (12.514.033-11.097.711) Satışların Maliyeti 825.875 0,107 11.097.711 Brüt Esas Faal. Karı Faaliyet Giderleri Net Esas Faal. Karı Diğer Faal. gelir ve karlar Diğer Faal. Gider ve zararlar Finansman gel/gid.net İştiraklerden gelir/gider Net Faaliyet Karı / (Zararı) Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar Vergi Öncesi Kar/Zarar Vergiler Net Dönem Kar Zararı 15.283 0,025

11 Arçelik 2004-2005 2005-2006 Gelir tablosu Artış/Azalış Oran Artış/Azalış Oran Satış gelirleri (net) 1.855.776 0,36 2.051.848 0,42 Satışların Maliyeti (1.301.344) 0,34 (1.435.662) 0,39 Brüt Esas Faal. Karı 554.432 0,43 616.186 0,50 Faaliyet Giderleri (468.780) 0,53 512.616 0,61 Net Esas Faal. Karı 85.652 0,21 103.570 0,27 Diğer Faal. gelir ve karlar 21.457 0,79 16.660 0,25 Diğer Faal. Gider ve zararlar 67.546 3,88 39.271 0,86 Finansman gel/gid.net 126.323 14,47 185.712 2,73 İştiraklerden gelir/gider Net 35.558 2,72 16.570 2,80 Faaliyet Karı / (Zararı) 51.202 0,12 121.503 0,25 Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar 40.032 6,12 39.092 6,98 Vergi Öncesi Kar/Zarar 11.170 0,03 14.188 0,03 Vergiler 23.164 0,24 48.128 0,40 Net Dönem Kar Zararı 11.994 0,04 33.940 0,12

12 Arçelik firmasının satış gelirleri 2004 yılına göre 2005 yılında %36 artış göstermiştir. Bunun yanında satışların maliyetleri de %34 artış göstermiştir. Firmanın satış gelirleri 2005 yılına göre 2006 yılında %42 artış göstermiştir. Bununla birlikte satışların maliyetleri de %39 artış göstermiştir. Bunun sonucunda Net esas faaliyet karı bir önceki yıla göre %27 artmıştır.

13 Yatay analiz satışların sabit ya da değişken olması hakkında da bilgi verir. Sabit giderleri yüksek olan işletmelerde satış hacmindeki artışlar kar artışına daha büyük oranda yansır. Sabit giderleri yüksek olan işletmelerin Kar/zarar tutarı satış hacmindeki artış ve azalışlardan daha çok etkilenir. Satışlarla kar/zarar arasındaki bu ilişki işletme kaldıracı ile ifade edilir. İşletme kaldıracı da; -finansal kaldıraç ve -faaliyet kaldıracı olarak ikiye ayrılır.

14 İşletme kaldıraç derecesi işletmenin hem toplam faaliyet giderleri, hem de faiz giderleri nedeniyle Karda meydana gelecek değişmeleri açıklayarak, finansal kaldıraç ve faaliyet kaldıraç derecesini bir arada değerlendirmektedir. İşletme Kaldıraç Derecesi Satışlarda değişim Kardaki değişim HBK’daki değişim Faaliyet Kaldıraç derecesi Finansal Kaldıraç Derecesi

15 Faiz giderleri dışındaki sabit giderlerin etkisi, faaliyet kaldıracı, faiz giderlerinin etkisi finansal kaldıraç olarak ifade edilmektedir. İşletme açısından faaliyet kaldıracının bittiği yerde finansal kaldıraç devreye girmektedir. Bu nedenle işletme kaldıraç derecesi faaliyet kaldıraç derecesi ile finansal kaldıraç derecesinin çarpımından oluşur ve satışlardaki değişimin HBK’da yaratacağı etkiyi ölçer. İK=%ΔFVÖK * %ΔHBK buradan İK= %ΔHBK %ΔSATIŞ %ΔFVÖK %ΔSATIŞ

16 İK=(f-a)x-b * (f-a)x İK = (f-a)x (f-a)x-b-i (f-a)x-b (f-a)x-b-i İK: işletme kaldıracı a: birim değişken maliyet i:faiz giderleri b: toplam sabit maliyetler f: birim satış fiyatı x: satış miktarı Finansal Kaldıracı=%ΔHBK = FVÖK %ΔFVÖK FVÖK-FAİZ Faaliyet kaldıracı satışlardaki değişimin kara etkisini açıklar. Faaliyet Kaldıracı=%ΔKAR = %ΔFVÖK %ΔSATIŞ %ΔSATIŞ Faaliyet kaldıraç derecesi=(f-a)x = KPx KP=Katkı Payı (f-a)x-b KPx-b

17 Faaliyet kaldıracının yüksek olması işletmenin sabit maliyetlerinin yüksek olduğunu ifade eder. Bununla birlikte değişken giderlerin yüksek olduğu işletmelerde faaliyet kaldıracı düşük olacaktır. Finansal kaldıraç derecesini işletmenin ödediği faiz giderleri etkilemektedir. İşletme kaldıracı, işletmenin risk düzeyini gösterir. Kaldıraç derecesinin yüksek olması riskin de yüksek olduğu anlamına gelir. Çünkü yüksek kaldıraç derecesinde, satışların çok küçük düzeyde azalış göstermesi durumunda kar/zarar büyük ölçüde etkilenecektir. Bu işletmelere örnek olarak demiryolu işletmeleri, kimya sanayi işletmeleri, havayolu işletmeleri örnek olarak verilebilir.

18 Arçelik ve Vestel firmasının 2006 yılı Faaliyet kaldıracı ve Finansal kaldıraçları aşağıdaki tabloda karşılaştırılmıştır. Kaldıraçlar Arçelik Vestel Finansal kaldıraç derecesi 0,08 3,31 Faaliyet kaldıracı 3,32 1,69 İşletme kaldıracı 0,26 5,60 İşletme kaldıracında; -işletmenin sabit giderlerinin düzeyi -işletmenin başabaş noktası -işletmenin fiili satış hacmi faktörleri önemlidir.

19 Kaldıraç derecesinin kolay bir şekilde hesaplanabilmesi için gelir tablosunun düzenlenmesinde iki model kullanılmaktadır. a)Geleneksel yöntem ve b)Katkı Tipi(değişken maliyet yöntemi) Katkı tipi gelir tablosunda giderler değişken ve sabit olarak ayrıma tabi tutularak raporlanır.

20 Katkı Tipi Gelir Tablosu Arçelik firmasının 2004 yılı ve 2005 yılı aşağıdaki gibi karşılaştırılmıştır. % % % Gelir tablosu 2004 2005 Değişim Satışlar 1.000 1.500 %50 Değişken giderler 600 900 Katkı payı 400 600 %50 Sabit Giderler 100 100 Faiz ve Ver.Ön.Kazanç 300 500 %66 Faiz 100 100 VÖK 200 400 %100

21 İK=Toplam Katkı payı = 400 =2 Dönem Karı 200 Faal.K=Toplam Katkı payı = 400 =1,33 Dönem Karı +Faiz 200+100 Finansal K=Dönem karı+Faiz = (200+100) =1,5 Dönem Karı 200 Finansal Kaldıracı=%ΔHBK = FVÖK = 100=1,51 %ΔFVÖK FVÖK-FAİZ 66 Faaliyet kaldıracı satışlardaki değişimin kara etkisini açıklar. Faaliyet Kaldıracı=%ΔKAR = %ΔFVÖK =66=1,32 %ΔSATIŞ %ΔSATIŞ 50 İK= %ΔHBK =100 = 2 %ΔSATIŞ 50

22 Katkı Tipi Gelir Tablosu20042005Değişim Satışlar 1.0001.500%50 Satışların Maliyeti (500)(750) Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı 500750%50 Değişken Dönem Giderleri (100)(150) Net Katkı Payı 400600%50 Sabit Giderler (100) Sabit Üretim Giderleri Sabit Dönem Giderleri Faaliyet Karı /Zararı 300500%66,6 Diğer Faaliyetlerden Gelir Karlar1016 Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar(10)(16) Finansman Gid. Öncesi Olağan Kar300500%65,2 Finansman Giderleri(100) Olağan Kar/Dönem Karı200400%100 D.K.ve V. Ve Diğer Yasal Yükümlülükler (60)(120) Dönem Net Karı140280%100

23 İK=Toplam Katkı payı = 400 =2 Dönem Karı 200 İK= %ΔHBK =100 = 2 %ΔSATIŞ 50 Faal.K=Toplam Katkı payı = 400 =1,33 Dönem Karı +Faiz 200+100 Finansal K=Dönem karı+Faiz = (200+100) =1,5 Dönem Karı 200 Finansal Kaldıracı=%ΔHBK = FVÖK = 100=1,533 %ΔFVÖK FVÖK-FAİZ 65,2 Faaliyet Kaldıracı=%ΔKAR = %ΔFVÖK =65,2=1,32 %ΔSATIŞ %ΔSATIŞ 50

24 Trend (Eğilim) Yüzdeleri Analizi Belli bir dönemdeki Finansal Tablo baz alınarak o yılki Finansal Tablonun tüm kalemlerini 100 kabul ederek diğer dönemlerin baz yılındaki tutarlara oranlanması suretiyle yapılan yöntemdir. Aşağıdaki formül aracılığı ile hesaplanır. Eğilim Yüzdesi= Analiz yapılan Yıldaki İlgili Kalem Verisi*100 Baz alınan yıldaki İlgili Kalem Verisi Örneğin; Vestel firmasının 2005 yılı satışları 4.407.748.000 TL, 2006 yılı satışları 5.231.124.000 TL ise; 2005 yılı baz alındığında 2006 yılı satışlarının trend yüzdesi aşağıdaki gibi hesaplanır. Eğilim Yüzdesi= 5.231.124.000 * 100= 119 4.407.748.000 Trend Analizi çoğunlukla işletmelerin kendi verilerinin yıllar itibarıyle karşılaştırılmasında kullanılır.

25 Trend analizi yatay analize göre daha uzun yılları analiz etmek açısından daha kullanılışlıdır. Trend analizinde baz alınacak dönemin seçiminde; -Normal bir faaliyet dönemi olmalıdır. Olağanüstülükler içeren bir dönem baz dönem alınmamalıdır. -İşletmenin ne iyi ne de kötü dönemi baz alınmamalıdır. -İçinde bulunulan dönem ile baz alınan dönem arasında ne çok uzun nede çok kısa süre olmamalıdır.

26 Her bir kalemin yıllar itibarıyle trendi hesaplandıktan sonra, belirli kalemler üzerinde yoğunlaşılır ve bu kalemlerin karşılaştırılmasına geçilir. Karşılaştırma birbiriyle ilişkili kalemler arasında yapılır. İlişkili kalemler örnek; -Satışlar, ticari alacaklar ve ticari borçlar -Satışlar, stoklar -Duran Varlıklar, UVYK, Öz kaynaklar -Öz kaynaklar, Yabancı Kaynaklar

27 Bilanço 2000200120022003200420052006 Dönen Varlıklar 100140319354498528833 Hazır Değerler 1005.2417.2759.8448.4068.6739.374 Menkul Kıymetler 10083429144500 Ticari Alacaklar 100109190244338412589 Finansal Kiralama Alacakl 100 10.000 18.30010.000 İlişkili Taraflardan Alacak. 100 21.7268.26510.22312.12623.444 Diğer Alacaklar 10041900000 Stoklar 100 4865509608171.683 Diğer cari/Dönen Varlık 10010677108252194415 Duran Varlıklar 1001295044777351.0991.632 Ticari Alacaklar 1001880015.743138.976101.347 İlişkili Taraflardan Alacak. 100 3.614 Finansal Varlıklar 100148 7331.7482.166 Pozitif/Negatif Şerefiye 100 4.3313.926178.800 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul 100 278.600

28 Bilanço 2000200120022003200420052006 Maddi Varlıklar 1001266286067097601.232 Maddi Olmayan Varlıklar 100308915392841.1762.637 Ertelenen Vergi Varlıkları 100 78.00021.0005.843 Diğer Duran Varlıklar 100 395.400369.800100 Toplam Varlıklar 1001373583795476471.000 Kısa Vadeli Yükümlülükler 1001093043465155171.050 Finansal Borçlar 10033792725551.485 U.V.Fin.Borrç.K.V.Kısımları 1001252852564073681.294 Finansal Kiral. işlem.Borçlar 100 212.80020.80016.100 Diğer Finansal Yükümlülükler 100 5.1375.5698.364 Ticari Borçlar 100188242280420364838 İlişkili Taraflara Borçlar 100 24.56232.65851.79455.44542.374 Alınan Avanslar 100300582591165 Borç Karşılıkları 10016530122604024 Diğer Yükümlülükler 100108430517308312571

29 Bilanço 2000200120022003200420052006 Uzun Vadeli Yükümlülükler 1003306175505141.0101.956 Finansal Borçlar 1004446686645341.3832.666 Finansal Kira.İşlem.Borçlar 100 621.70014.0009.100 Diğer Finansal Yükümlülükler 100 1.2191.0671.086 Ticari Borçlar 100 3.614 Borç Karşılıkları 100156124132152168203 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 100 7.3942.4043.3621.2033.466 Diğer Yükümlülükler 1003888.85810.1968.82413.02825.193 Ana Ortaklık Dışı Paylar 100 2.0061.7892.2012.1833.289 Özsermaye 100121350373586692736 Sermaye 100150240660 Karşılıklı İştirak Serm. Düzel. 100 55.42730.38722.85627.8383.299

30 Bilanço 2000200120022003200420052006 Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri İhraç Primleri 100 245 268 0 Yeniden Değerleme Fonu 10016100000 Finansal Varl. Değ. Artış Fonu 100 1.25524.56733.084 Özsermaye Enf. Düzelt. Fark. 100 74.898 Kar Yedekleri Yasal Yedekler 1001321.9261.8690248488 Olağan üstü Yedekler 10012700000 Özel Yedekler 100 Yabancı Para Çevrim Farkları 100 328-866-1.419-2.6881.542 Net Dönem Karı/Zararı 10034112240458493512 Karşılıklı İştirak Serm. Düzel. 100 -1.5041.91022.253 Toplam Öz Sermaye ve Yükü. 1001373583795476471.000

31

32 Toplam Varlıkların Hareketi Arçelik firmasının 2002 yılından itibaren Duran Varlıklarının artma eğiliminde olduğu görülüyor. İşletmenin 2202 yılından itibaren sabit yatırımlara ağırlık verdiğini düşündürüyor. Duran varlık artışının detaylı incelemesinde ise, 2001 yılından itibaren maddi duran varlıklara yatırım yapıldığı, 2004 yılından itibaren finansal varlıklarda ve şerefiyede ciddi artışlar olduğu gözlenmiştir.

33

34 Toplam Kaynakların Hareketi Arçelik firmasının 2000-2004 yılları arasında özkaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar çok fazla artış göstermezken, 2004-2006 yılları arasında yabancı kaynak kullanma eğilimi artmakta ve 2004-2006 yılları arasında hem uzun hem de kısa vadeli borç tutarları artış göstermektedir.

35

36 İşletme Sermayesi ve Likidite Durumu Arçelik firmasının 2000-2006 yılları arasında Dönen Varlık/Kısa Vadeli Yükümlülükler arasındaki eğilim incelendiğinde,2004-2005 yılları arasında net işletme sermayesinin korunduğu, 2006 yılında ise kısa vadeli yükümlülüklerin brüt işletme sermayesine kıyasla daha hızlı arttığı görülmektedir.

37

38 Hazır Değerler Ticari Alacak İlişkisi Hazır Değer –Ticari Alacak ilişkisini incelediğimizde, Arçelik’in kısa vadeli Ticari alacakları yıllar itibarıyle çok dalgalanma göstermezken Hazır Değerleri 2000 yılından 2006 yılına ciddi artışlar göstermektedir. Bu işletmenin nakit bulundurma eğiliminde olduğunu göstermekte ise de Trend analizlerinin anlamlı olabilmesi için paranın satın alma gücünün finansal Tablolar üzerindeki etkisinin giderilmesi gerekmektedir.

39 Trend Analizinde Enflasyonun Etkisi İşletmeler doğdukları tarihte, maliyet bedelleri ile ve ulusal para birimi ile kayda alınırlar. Bu nedenle, her bir kalem işlem tarihindeki paranın satın alma gücünü yansıtır. Enflasyonist ekonomilerde, paranın satın alma gücündeki değişimler finansal tablo kalemlerine büyük ölçüde etki eder. Bu etki, finansal tablo kalemlerinin devir hızına göre değişir. Son üç yıl enflasyon oranı toplamı 100’ü geçtiği durumda enflasyon muhasebesi uygulanabilir hale gelmektedir.

40 Arçelik Gelir Tablosu (Bin TL) 2000200120022003200420052006 Satış Gelirleri 100140352386567590805 Satışların Maliyeti (-) 100 245 268 0 Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı 100128274294415436623 Faaliyet Giderleri (-) 100150297334429452692 Net Esas Faaliyet Karı/Zararı 10084 218388405491 Diğer Faal. Gelir ve Karlar 100318(209)23250104186 Diğer Faal. Gider ve Zararlar 10020700325124605 Finansman Gel. / (Gid.) Net 100507(347)50(341)(44)589 Faaliyet Karı/Zararı 10040105241522446391 Vergi Öncesi Kar/Zarar 10040171230442439427 Vergiler 10054300209407322244 Net Dönem Kar/Zararı 10034111240458493512

41 Arçelik firmasının Trend Analizinde Enflasyonun Etkisi Arçelik firmasının satış gelirlerinde 2000 yılına göre 2006 yılında 8 kat artış olduğu, Net Esas Faaliyet Gelirlerinin ise 4,9 kat artış gösterdiği görülmektedir. Net kar ise 2000 yılına göre 2006 yılında 5 kat artış göstermiştir. Aşağıdaki tabloda ise enflasyona göre düzeltilmiş veriler itibarıyle satış gelirlerinin 2000 yılına göre 2 kat arttığı yukardaki artışın fiktif artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Net esas faaliyet gelirinin ise 4,9 kat değil 1,22 kat arttığı, Net karın ise 2000 yılına göre 2006 yılında gerçekte 5 kat değil 1,27 kat artış gösterdiği görülmektedir.

42 Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 1995% 65.61995% 76 1996% 84.91996% 79.8 1997% 91.01997% 99.1 1998% 54.31998% 69.7 1999% 62.91999% 68.8 2000% 32.72000% 39.0 2001% 88.62001% 68.5 2002% 30.82002% 29.7 2003% 13.92003% 18.4 2004% 13.842004% 09.32 2005% 02.662005% 07.72 2006% 11.582006% 09.65 2007% % 2008%

43 Arçelik Gelir Tablosu (Bin TL) 2000200120022003200420052006 Satış Gelirleri 10086145127168161200 Satışların Maliyeti (-) 10090162142191183224 Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı 1007911397123119155 Faaliyet Giderleri (-) 10093122110127123172 Net Esas Faaliyet Karı/Zararı 100523472115111122 Diğer Faal. Gelir ve Karlar 100197(86)7742846 Diğer Faal. Gider ve Zararlar 100128009634151 Finansman Gel. / (Gid.) Net 100313(143)16(101)(12)146 Faaliyet Karı/Zararı 10025437915412297 Vergi Öncesi Kar/Zarar 100257075131120106 Vergiler 10033123681208861 Net Dönem Kar/Zararı 100214679135 127

44 VESTEL Gelir Tablosu (Bin TL) 2000200120022003200420052006 Satış Gelirleri 1001852936298878881053 Satışların Maliyeti (-) 1001612816489339501.107 Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı 100279339557708647847 Faaliyet Giderleri (-) 1001593641.5371.9352.1342.760 Net Esas Faaliyet Karı/Zararı 100315331261338197268 Diğer Faal. Gelir ve Karlar 1004256101.0071.0139601.171 Diğer Faal. Gider ve Zararlar 1001301.1202.1452.6202.0092.299 Finansman Gel. / (Gid.) Net 100624564545475421935 Faaliyet Karı/Zararı 100142203239369235(11) Vergi Öncesi Kar/Zarar 100142203178319182(33) Vergiler 100180295277299116(150) Net Dönem Kar/Zararı 1001291721442022447

45 Vestel firmasının Trend Analizinde Enflasyonun Etkisi Vestel firmasının Satış Gelirlerinde 2000 yılına göre 2006 yılında 10 kat artış olduğu, buna karşılık Net Esas Faaliyet Gelirlerinin ise 2,7 kat artış gösterdiği görülmektedir. Net kar ise 2000 yılına göre 2006 yılında azalış eğilimindedir. Aşağıdaki tabloda ise enflasyona göre düzeltilmiş veriler itibarıyle satış gelirlerinin 2000 yılına göre 2,62 kat arttığı yukardaki artışın fiktif artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Net esas faaliyet gelirinin ise 2000 yılından itibaren azalış içinde olduğu görülmektedir. Gelir tablosu incelendiğinde bu azalışın sebebinin Faaliyet giderlerinin 2000 yılından itibaren artış içinde olmasıdır.


"Finansal Tablo Analiz Teknikleri. Finansal tablo kalemlerini ilgili yıl rakamları ve geçmiş yıl kalemleri ile sektörde yer alan diğer firmalarla karşılaştırılması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları