Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finansal Tablo Analiz Teknikleri. Finansal tablo kalemlerini ilgili yıl rakamları ve geçmiş yıl kalemleri ile sektörde yer alan diğer firmalarla karşılaştırılması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finansal Tablo Analiz Teknikleri. Finansal tablo kalemlerini ilgili yıl rakamları ve geçmiş yıl kalemleri ile sektörde yer alan diğer firmalarla karşılaştırılması."— Sunum transkripti:

1 Finansal Tablo Analiz Teknikleri

2 Finansal tablo kalemlerini ilgili yıl rakamları ve geçmiş yıl kalemleri ile sektörde yer alan diğer firmalarla karşılaştırılması esasına dayanır. -Yüzde yöntemi ile Analiz (dikey analiz) -Karşılaştırmalı Tablolar analizi (yatay analiz) -Eğilim Yüzdeleri yöntemi ile analiz (trend analizi) -Oran analizi yöntemi ile analiz. Analiz teknikleri birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

3 Yeşil Bahçe A.Ş ve 2014 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Bilanço (TL) Aktif Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler Ticari Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Mali Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar M. Olmayan Duran Varl Diğer Duran Varlıklar Aktif Toplamı

4 Yeşil Bahçe A.Ş ve 2014 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Bilanço (TL) Pasif Kısa Vadeli Y.K Satıcılar Borç Senetleri Uzun Vadeli Y. K Uzun Vadeli Y.K Özsermaye Ödenmiş Sermaye Dönem Karı Pasif Toplamı

5 Yeşil Bahçe A.Ş Dönemi Gelir Tablosu (TL) Satışlar Satılan Malın Maliyeti ( ) Amortisman (30.000) Faiz ve Vergi Öncesi Kar Faiz ( ) Diğer Gider Zararlar (40.000) Diğer Gelir Karlar Vergi Öncesi Kar Vergi (12.500) Net Gelir Net Kar

6 Yatay Karşılaştırmalı Analiz -Yatay analiz zaman serisi analizidir. Her bir kalemin artış ve azalış tutarları da analize dahil edilir. -Kalemlerdeki artış azalış oranları kalemlerdeki artış azalış tutarlarından daha anlamlıdır. -Yatay analiz artış ve azalışların hem kümülatif hem de bir önceki döneme göre hesaplanmasına imkan tanımaktadır. Yatay yüzde =İlgili kalemin Cari dönem tutarı-İlgili kalemin Önceki dönem tutarı İlgili kalemin önceki yıl tutarı Böylece, kalemlerdeki genel eğilimin yanı sıra, son dönemdeki eğilim de ortaya çıkarılmış olur.

7 ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2014/Yıllık [] :30:16 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Finansal Durum Tablosu Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Dönem Raporlama Birimi Bin TL V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Türev Araçlar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar ARA TOPLAM Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Türev Araçlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR

8 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Türev Araçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler ARA TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Türev Araçlar Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ö Z K A Y N A K L A R ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Paylara İlişkin Primler/İskontolar889 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç ve Kayıpları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yabancı Para Çevirim Farkları Finansal Varlık Değer Artış Fonu Yurt Dışındaki İşletmelerde Bulunan Net Yatırımların Finansal Riskten Korunma Fonu Nakit Akış Riskinden Korunma Fonu Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birleşmeye İlişkin İlave Özsermaye Katkısı Geçmiş Yıllar Karları/Zararları Net Dönem Karı/Zararı KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR

9 Finansal Tablo Türü Konsolide Dönem Raporlama Birimi Bin TL Hasılat Satışların Maliyeti (-) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) BRÜT KAR/ZARAR Genel Yönetim Giderleri (-) Pazarlama Giderleri (-) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) ESAS FAALİYET KARI/ZARARI Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DÖNEM KARI/ZARARI Dönem Karı/Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları

10 Arçelik Gelir tablosu Artış/Azalış Oran örn: Satış gelirleri (net) ,127 ( ) Satışların Maliyeti , Brüt Esas Faal. Karı Faaliyet Giderleri Net Esas Faal. Karı Diğer Faal. gelir ve karlar Diğer Faal. Gider ve zararlar Finansman gel/gid.net İştiraklerden gelir/gider Net Faaliyet Karı / (Zararı) Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar Vergi Öncesi Kar/Zarar Vergiler Net Dönem Kar Zararı ,025

11 Arçelik Gelir tablosu Artış/Azalış Oran Artış/Azalış Oran Satış gelirleri (net) , ,42 Satışların Maliyeti ( ) 0,34 ( ) 0,39 Brüt Esas Faal. Karı , ,50 Faaliyet Giderleri ( ) 0, ,61 Net Esas Faal. Karı , ,27 Diğer Faal. gelir ve karlar , ,25 Diğer Faal. Gider ve zararlar , ,86 Finansman gel/gid.net , ,73 İştiraklerden gelir/gider Net , ,80 Faaliyet Karı / (Zararı) , ,25 Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar , ,98 Vergi Öncesi Kar/Zarar , ,03 Vergiler , ,40 Net Dönem Kar Zararı , ,12

12 Arçelik firmasının satış gelirleri 2004 yılına göre 2005 yılında %36 artış göstermiştir. Bunun yanında satışların maliyetleri de %34 artış göstermiştir. Firmanın satış gelirleri 2005 yılına göre 2006 yılında %42 artış göstermiştir. Bununla birlikte satışların maliyetleri de %39 artış göstermiştir. Bunun sonucunda Net esas faaliyet karı bir önceki yıla göre %27 artmıştır.

13 Yatay analiz satışların sabit ya da değişken olması hakkında da bilgi verir. Sabit giderleri yüksek olan işletmelerde satış hacmindeki artışlar kar artışına daha büyük oranda yansır. Sabit giderleri yüksek olan işletmelerin Kar/zarar tutarı satış hacmindeki artış ve azalışlardan daha çok etkilenir. Satışlarla kar/zarar arasındaki bu ilişki işletme kaldıracı ile ifade edilir. İşletme kaldıracı da; -finansal kaldıraç ve -faaliyet kaldıracı olarak ikiye ayrılır.

14 İşletme kaldıraç derecesi işletmenin hem toplam faaliyet giderleri, hem de faiz giderleri nedeniyle Karda meydana gelecek değişmeleri açıklayarak, finansal kaldıraç ve faaliyet kaldıraç derecesini bir arada değerlendirmektedir. İşletme Kaldıraç Derecesi Satışlarda değişim Kardaki değişim HBK’daki değişim Faaliyet Kaldıraç derecesi Finansal Kaldıraç Derecesi

15 Faiz giderleri dışındaki sabit giderlerin etkisi, faaliyet kaldıracı, faiz giderlerinin etkisi finansal kaldıraç olarak ifade edilmektedir. İşletme açısından faaliyet kaldıracının bittiği yerde finansal kaldıraç devreye girmektedir. Bu nedenle işletme kaldıraç derecesi faaliyet kaldıraç derecesi ile finansal kaldıraç derecesinin çarpımından oluşur ve satışlardaki değişimin HBK’da yaratacağı etkiyi ölçer. İK=%ΔFVÖK * %ΔHBK buradan İK= %ΔHBK %ΔSATIŞ %ΔFVÖK %ΔSATIŞ

16 İK=(f-a)x-b * (f-a)x İK = (f-a)x (f-a)x-b-i (f-a)x-b (f-a)x-b-i İK: işletme kaldıracı a: birim değişken maliyet i:faiz giderleri b: toplam sabit maliyetler f: birim satış fiyatı x: satış miktarı Finansal Kaldıracı=%ΔHBK = FVÖK %ΔFVÖK FVÖK-FAİZ Faaliyet kaldıracı satışlardaki değişimin kara etkisini açıklar. Faaliyet Kaldıracı=%ΔKAR = %ΔFVÖK %ΔSATIŞ %ΔSATIŞ Faaliyet kaldıraç derecesi=(f-a)x = KPx KP=Katkı Payı (f-a)x-b KPx-b

17 Faaliyet kaldıracının yüksek olması işletmenin sabit maliyetlerinin yüksek olduğunu ifade eder. Bununla birlikte değişken giderlerin yüksek olduğu işletmelerde faaliyet kaldıracı düşük olacaktır. Finansal kaldıraç derecesini işletmenin ödediği faiz giderleri etkilemektedir. İşletme kaldıracı, işletmenin risk düzeyini gösterir. Kaldıraç derecesinin yüksek olması riskin de yüksek olduğu anlamına gelir. Çünkü yüksek kaldıraç derecesinde, satışların çok küçük düzeyde azalış göstermesi durumunda kar/zarar büyük ölçüde etkilenecektir. Bu işletmelere örnek olarak demiryolu işletmeleri, kimya sanayi işletmeleri, havayolu işletmeleri örnek olarak verilebilir.

18 Arçelik ve Vestel firmasının 2006 yılı Faaliyet kaldıracı ve Finansal kaldıraçları aşağıdaki tabloda karşılaştırılmıştır. Kaldıraçlar Arçelik Vestel Finansal kaldıraç derecesi 0,08 3,31 Faaliyet kaldıracı 3,32 1,69 İşletme kaldıracı 0,26 5,60 İşletme kaldıracında; -işletmenin sabit giderlerinin düzeyi -işletmenin başabaş noktası -işletmenin fiili satış hacmi faktörleri önemlidir.

19 Kaldıraç derecesinin kolay bir şekilde hesaplanabilmesi için gelir tablosunun düzenlenmesinde iki model kullanılmaktadır. a)Geleneksel yöntem ve b)Katkı Tipi(değişken maliyet yöntemi) Katkı tipi gelir tablosunda giderler değişken ve sabit olarak ayrıma tabi tutularak raporlanır.

20 Katkı Tipi Gelir Tablosu Arçelik firmasının 2004 yılı ve 2005 yılı aşağıdaki gibi karşılaştırılmıştır. % % % Gelir tablosu Değişim Satışlar %50 Değişken giderler Katkı payı %50 Sabit Giderler Faiz ve Ver.Ön.Kazanç %66 Faiz VÖK %100

21 İK=Toplam Katkı payı = 400 =2 Dönem Karı 200 Faal.K=Toplam Katkı payı = 400 =1,33 Dönem Karı +Faiz Finansal K=Dönem karı+Faiz = ( ) =1,5 Dönem Karı 200 Finansal Kaldıracı=%ΔHBK = FVÖK = 100=1,51 %ΔFVÖK FVÖK-FAİZ 66 Faaliyet kaldıracı satışlardaki değişimin kara etkisini açıklar. Faaliyet Kaldıracı=%ΔKAR = %ΔFVÖK =66=1,32 %ΔSATIŞ %ΔSATIŞ 50 İK= %ΔHBK =100 = 2 %ΔSATIŞ 50

22 Katkı Tipi Gelir Tablosu Değişim Satışlar %50 Satışların Maliyeti (500)(750) Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı %50 Değişken Dönem Giderleri (100)(150) Net Katkı Payı %50 Sabit Giderler (100) Sabit Üretim Giderleri Sabit Dönem Giderleri Faaliyet Karı /Zararı %66,6 Diğer Faaliyetlerden Gelir Karlar1016 Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar(10)(16) Finansman Gid. Öncesi Olağan Kar300500%65,2 Finansman Giderleri(100) Olağan Kar/Dönem Karı200400%100 D.K.ve V. Ve Diğer Yasal Yükümlülükler (60)(120) Dönem Net Karı140280%100

23 İK=Toplam Katkı payı = 400 =2 Dönem Karı 200 İK= %ΔHBK =100 = 2 %ΔSATIŞ 50 Faal.K=Toplam Katkı payı = 400 =1,33 Dönem Karı +Faiz Finansal K=Dönem karı+Faiz = ( ) =1,5 Dönem Karı 200 Finansal Kaldıracı=%ΔHBK = FVÖK = 100=1,533 %ΔFVÖK FVÖK-FAİZ 65,2 Faaliyet Kaldıracı=%ΔKAR = %ΔFVÖK =65,2=1,32 %ΔSATIŞ %ΔSATIŞ 50

24 Trend (Eğilim) Yüzdeleri Analizi Belli bir dönemdeki Finansal Tablo baz alınarak o yılki Finansal Tablonun tüm kalemlerini 100 kabul ederek diğer dönemlerin baz yılındaki tutarlara oranlanması suretiyle yapılan yöntemdir. Aşağıdaki formül aracılığı ile hesaplanır. Eğilim Yüzdesi= Analiz yapılan Yıldaki İlgili Kalem Verisi*100 Baz alınan yıldaki İlgili Kalem Verisi Örneğin; Vestel firmasının 2005 yılı satışları TL, 2006 yılı satışları TL ise; 2005 yılı baz alındığında 2006 yılı satışlarının trend yüzdesi aşağıdaki gibi hesaplanır. Eğilim Yüzdesi= * 100= Trend Analizi çoğunlukla işletmelerin kendi verilerinin yıllar itibarıyle karşılaştırılmasında kullanılır.

25 Trend analizi yatay analize göre daha uzun yılları analiz etmek açısından daha kullanılışlıdır. Trend analizinde baz alınacak dönemin seçiminde; -Normal bir faaliyet dönemi olmalıdır. Olağanüstülükler içeren bir dönem baz dönem alınmamalıdır. -İşletmenin ne iyi ne de kötü dönemi baz alınmamalıdır. -İçinde bulunulan dönem ile baz alınan dönem arasında ne çok uzun nede çok kısa süre olmamalıdır.

26 Her bir kalemin yıllar itibarıyle trendi hesaplandıktan sonra, belirli kalemler üzerinde yoğunlaşılır ve bu kalemlerin karşılaştırılmasına geçilir. Karşılaştırma birbiriyle ilişkili kalemler arasında yapılır. İlişkili kalemler örnek; -Satışlar, ticari alacaklar ve ticari borçlar -Satışlar, stoklar -Duran Varlıklar, UVYK, Öz kaynaklar -Öz kaynaklar, Yabancı Kaynaklar

27 Bilanço Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler Ticari Alacaklar Finansal Kiralama Alacakl İlişkili Taraflardan Alacak Diğer Alacaklar Stoklar Diğer cari/Dönen Varlık Duran Varlıklar Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacak Finansal Varlıklar Pozitif/Negatif Şerefiye Yatırım Amaçlı Gayrimenkul

28 Bilanço Maddi Varlıklar Maddi Olmayan Varlıklar Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar U.V.Fin.Borrç.K.V.Kısımları Finansal Kiral. işlem.Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar Alınan Avanslar Borç Karşılıkları Diğer Yükümlülükler

29 Bilanço Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Finansal Kira.İşlem.Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler Ana Ortaklık Dışı Paylar Özsermaye Sermaye Karşılıklı İştirak Serm. Düzel

30 Bilanço Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri İhraç Primleri Yeniden Değerleme Fonu Finansal Varl. Değ. Artış Fonu Özsermaye Enf. Düzelt. Fark Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağan üstü Yedekler Özel Yedekler 100 Yabancı Para Çevrim Farkları Net Dönem Karı/Zararı Karşılıklı İştirak Serm. Düzel Toplam Öz Sermaye ve Yükü

31

32 Toplam Varlıkların Hareketi Arçelik firmasının 2002 yılından itibaren Duran Varlıklarının artma eğiliminde olduğu görülüyor. İşletmenin 2202 yılından itibaren sabit yatırımlara ağırlık verdiğini düşündürüyor. Duran varlık artışının detaylı incelemesinde ise, 2001 yılından itibaren maddi duran varlıklara yatırım yapıldığı, 2004 yılından itibaren finansal varlıklarda ve şerefiyede ciddi artışlar olduğu gözlenmiştir.

33

34 Toplam Kaynakların Hareketi Arçelik firmasının yılları arasında özkaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar çok fazla artış göstermezken, yılları arasında yabancı kaynak kullanma eğilimi artmakta ve yılları arasında hem uzun hem de kısa vadeli borç tutarları artış göstermektedir.

35

36 İşletme Sermayesi ve Likidite Durumu Arçelik firmasının yılları arasında Dönen Varlık/Kısa Vadeli Yükümlülükler arasındaki eğilim incelendiğinde, yılları arasında net işletme sermayesinin korunduğu, 2006 yılında ise kısa vadeli yükümlülüklerin brüt işletme sermayesine kıyasla daha hızlı arttığı görülmektedir.

37

38 Hazır Değerler Ticari Alacak İlişkisi Hazır Değer –Ticari Alacak ilişkisini incelediğimizde, Arçelik’in kısa vadeli Ticari alacakları yıllar itibarıyle çok dalgalanma göstermezken Hazır Değerleri 2000 yılından 2006 yılına ciddi artışlar göstermektedir. Bu işletmenin nakit bulundurma eğiliminde olduğunu göstermekte ise de Trend analizlerinin anlamlı olabilmesi için paranın satın alma gücünün finansal Tablolar üzerindeki etkisinin giderilmesi gerekmektedir.

39 Trend Analizinde Enflasyonun Etkisi İşletmeler doğdukları tarihte, maliyet bedelleri ile ve ulusal para birimi ile kayda alınırlar. Bu nedenle, her bir kalem işlem tarihindeki paranın satın alma gücünü yansıtır. Enflasyonist ekonomilerde, paranın satın alma gücündeki değişimler finansal tablo kalemlerine büyük ölçüde etki eder. Bu etki, finansal tablo kalemlerinin devir hızına göre değişir. Son üç yıl enflasyon oranı toplamı 100’ü geçtiği durumda enflasyon muhasebesi uygulanabilir hale gelmektedir.

40 Arçelik Gelir Tablosu (Bin TL) Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı Faaliyet Giderleri (-) Net Esas Faaliyet Karı/Zararı Diğer Faal. Gelir ve Karlar (209) Diğer Faal. Gider ve Zararlar Finansman Gel. / (Gid.) Net (347)50(341)(44)589 Faaliyet Karı/Zararı Vergi Öncesi Kar/Zarar Vergiler Net Dönem Kar/Zararı

41 Arçelik firmasının Trend Analizinde Enflasyonun Etkisi Arçelik firmasının satış gelirlerinde 2000 yılına göre 2006 yılında 8 kat artış olduğu, Net Esas Faaliyet Gelirlerinin ise 4,9 kat artış gösterdiği görülmektedir. Net kar ise 2000 yılına göre 2006 yılında 5 kat artış göstermiştir. Aşağıdaki tabloda ise enflasyona göre düzeltilmiş veriler itibarıyle satış gelirlerinin 2000 yılına göre 2 kat arttığı yukardaki artışın fiktif artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Net esas faaliyet gelirinin ise 4,9 kat değil 1,22 kat arttığı, Net karın ise 2000 yılına göre 2006 yılında gerçekte 5 kat değil 1,27 kat artış gösterdiği görülmektedir.

42 Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 1995% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 2008%

43 Arçelik Gelir Tablosu (Bin TL) Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı Faaliyet Giderleri (-) Net Esas Faaliyet Karı/Zararı Diğer Faal. Gelir ve Karlar (86) Diğer Faal. Gider ve Zararlar Finansman Gel. / (Gid.) Net (143)16(101)(12)146 Faaliyet Karı/Zararı Vergi Öncesi Kar/Zarar Vergiler Net Dönem Kar/Zararı

44 VESTEL Gelir Tablosu (Bin TL) Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı Faaliyet Giderleri (-) Net Esas Faaliyet Karı/Zararı Diğer Faal. Gelir ve Karlar Diğer Faal. Gider ve Zararlar Finansman Gel. / (Gid.) Net Faaliyet Karı/Zararı (11) Vergi Öncesi Kar/Zarar (33) Vergiler (150) Net Dönem Kar/Zararı

45 Vestel firmasının Trend Analizinde Enflasyonun Etkisi Vestel firmasının Satış Gelirlerinde 2000 yılına göre 2006 yılında 10 kat artış olduğu, buna karşılık Net Esas Faaliyet Gelirlerinin ise 2,7 kat artış gösterdiği görülmektedir. Net kar ise 2000 yılına göre 2006 yılında azalış eğilimindedir. Aşağıdaki tabloda ise enflasyona göre düzeltilmiş veriler itibarıyle satış gelirlerinin 2000 yılına göre 2,62 kat arttığı yukardaki artışın fiktif artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Net esas faaliyet gelirinin ise 2000 yılından itibaren azalış içinde olduğu görülmektedir. Gelir tablosu incelendiğinde bu azalışın sebebinin Faaliyet giderlerinin 2000 yılından itibaren artış içinde olmasıdır.


"Finansal Tablo Analiz Teknikleri. Finansal tablo kalemlerini ilgili yıl rakamları ve geçmiş yıl kalemleri ile sektörde yer alan diğer firmalarla karşılaştırılması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları