Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nörolinguistik sihir. nörolinguistik Kelimeler aracılığıyla zihin beden bağlantısını ifade eden bir terimdir. Kelimeler aracılığıyla zihin beden bağlantısını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nörolinguistik sihir. nörolinguistik Kelimeler aracılığıyla zihin beden bağlantısını ifade eden bir terimdir. Kelimeler aracılığıyla zihin beden bağlantısını."— Sunum transkripti:

1 Nörolinguistik sihir

2 nörolinguistik Kelimeler aracılığıyla zihin beden bağlantısını ifade eden bir terimdir. Kelimeler aracılığıyla zihin beden bağlantısını ifade eden bir terimdir. Nörolojimizin kelimeleri işleme soktuğunu ve dilselliğe nasıl tepki verdiğini ifade eder. Nörolojimizin kelimeleri işleme soktuğunu ve dilselliğe nasıl tepki verdiğini ifade eder.

3 kelimeler Dış gerçek üzerinde etkisizdir. Dış gerçek üzerinde etkisizdir. İç gerçeği değiştirme özelliğine sahiptir. İç gerçeği değiştirme özelliğine sahiptir. İçsel değişim kişinin duygularını etkiler İçsel değişim kişinin duygularını etkiler Yani mental ve linguistik olarak bedensel nörolojik işlevleri uyarabiliriz. Yani mental ve linguistik olarak bedensel nörolojik işlevleri uyarabiliriz.

4 Duyu reseptöreri dış dünyadaki elektron denizinden sürekli girdi alırlar. Duyu reseptöreri dış dünyadaki elektron denizinden sürekli girdi alırlar. Beden nörolojisi bunları nöral yollarda hareken eden sinirsel uyarılara çevirirler. Beden nörolojisi bunları nöral yollarda hareken eden sinirsel uyarılara çevirirler. Bu bilgi korteksde başka dönüşümlere uğrar. Bu bilgi korteksde başka dönüşümlere uğrar. Bu değişen bilgiler beyinde uygun bölümlere yerleşir. Bu değişen bilgiler beyinde uygun bölümlere yerleşir.

5 Dil bilgiyi kodlar Bilgiyi değişik formatlarda kodlarız. Bilgiyi değişik formatlarda kodlarız. En çok kullandığımız mod duyu temelli moddur. (resim, ses, duyu”hareket, dokunma”, koku ve tatlar) En çok kullandığımız mod duyu temelli moddur. (resim, ses, duyu”hareket, dokunma”, koku ve tatlar) Bu duyusal temsili sistem zihin filmini oluşturur. Bu duyusal temsili sistem zihin filmini oluşturur. Daha sonra bu modaliteleri değişik kalitelerle çerçeveleriz. Daha sonra bu modaliteleri değişik kalitelerle çerçeveleriz.

6 Bu kaliteler içsel zihin sinemamızı naasıl çerçevelememiz gerektiği talimatlarını içerir. Bu kaliteler içsel zihin sinemamızı naasıl çerçevelememiz gerektiği talimatlarını içerir. Duyusal temelli temsillerin üstünde duyusal temelli kelimeler vardır. Duyusal temelli temsillerin üstünde duyusal temelli kelimeler vardır. Bunlar reseptörlerin algıladıklarını aktarmamamızı sağlar. Bunlar reseptörlerin algıladıklarını aktarmamamızı sağlar.

7 Duyusal temelli dilin kullanımı Lütfen arkana dön (K) ve halıdaki kire bak(V). Ayak izlerinin yarattığı kirleri görüyor musun (V)?. Şimdi bunun hakkında ne söylemek (A) istersin? Lütfen arkana dön (K) ve halıdaki kire bak(V). Ayak izlerinin yarattığı kirleri görüyor musun (V)?. Şimdi bunun hakkında ne söylemek (A) istersin? Temel modaliteler: Temel modaliteler: Vizuel ( resim, görüntü, hayal) Vizuel ( resim, görüntü, hayal) İşitsel ( ses, gürültü, müzik, ton) İşitsel ( ses, gürültü, müzik, ton) Kinestetik ( duyular, bedendeki fiziksel hisler) Kinestetik ( duyular, bedendeki fiziksel hisler) Kolu ve tat Kolu ve tat

8 Yeni bir gerçek yaratılması Gerçekte film falan yoktur. Hepsi kimyadır. Gerçekte film falan yoktur. Hepsi kimyadır. Yinede bu duyumları deneyimleriz. Yinede bu duyumları deneyimleriz. Fenomenolojik deneyimleri dille kodlarız. Fenomenolojik deneyimleri dille kodlarız. Daha sonra bu dille yarattığımız kodları non-duyusal soyut kelimelerle temsil ederiz. Daha sonra bu dille yarattığımız kodları non-duyusal soyut kelimelerle temsil ederiz. Bu işlem sırasında bilgi silinmesi ve genelleşme ortaya çıkar. Bu işlem sırasında bilgi silinmesi ve genelleşme ortaya çıkar.

9 Nöro linguistik sihirin 3 yüzeyi 1. spesifite belirtmesi 1. spesifite belirtmesi 2. değerlendirme belirtmesi 2. değerlendirme belirtmesi Gömülmüş çerçeveler belirtmesi Gömülmüş çerçeveler belirtmesi

10 Spesifite dili Kesinlik, açıklık aradığımız zaman bu dili kullanırız. Kesinlik, açıklık aradığımız zaman bu dili kullanırız. Sınırlayan ve sabote eden çerçeveleri parçalamak için kullanırız. Sınırlayan ve sabote eden çerçeveleri parçalamak için kullanırız. Lütfen arkana dön (K) ve halıdaki kire bak(V). Ayak izlerinin yarattığı kirleri görüyor musun (V)?. Şimdi bunun hakkında ne söylemek (A) istersin? Lütfen arkana dön (K) ve halıdaki kire bak(V). Ayak izlerinin yarattığı kirleri görüyor musun (V)?. Şimdi bunun hakkında ne söylemek (A) istersin? Bu açıklık zihnimizde bir film oynatmaya başlar Bu açıklık zihnimizde bir film oynatmaya başlar

11 Çoğu insan duyusal temelli konuşmayı bilmez Çoğu insan duyusal temelli konuşmayı bilmez Hemen metaya gider ve bir çok soyut kelime kullanır. Hemen metaya gider ve bir çok soyut kelime kullanır. Duyusal temelli konuşmayla herkese herşeyi anlatırız Duyusal temelli konuşmayla herkese herşeyi anlatırız Değerlendirme temelli konuşmayla kimseye bir şey anlatmayız. Değerlendirme temelli konuşmayla kimseye bir şey anlatmayız.

12 Değerlendirme dili Bu tip dili yeni gerçeklikler oluşturmak için kullan Bu tip dili yeni gerçeklikler oluşturmak için kullan Eski gerçekleri yeniden çerçevelemek için kullanırız. Eski gerçekleri yeniden çerçevelemek için kullanırız. Anlam sadece zihinde mevcut olan bir şeydir. Anlam sadece zihinde mevcut olan bir şeydir. Tabiatta tembellik diye bir şey yoktur. Tabiatta tembellik diye bir şey yoktur.

13 Meaning=Anlam Primer düzey duyusal temelli dilin daha üst düzeyinde bir “mantık düzeyinde” mevcut soyut bir kavramdır. Primer düzey duyusal temelli dilin daha üst düzeyinde bir “mantık düzeyinde” mevcut soyut bir kavramdır. Bilgi hakkında bilgidir. Bilgi hakkında bilgidir. Alt düzey düşünceler hakkında (nörolinguistik) üst düzey bir düşüncedir (nörosemantik).. Alt düzey düşünceler hakkında (nörolinguistik) üst düzey bir düşüncedir (nörosemantik)..

14 İçiçe geçmiş çerçevelerin dili Tüm anlamları çerçeve dışına bir vuruşta almak için bu tip bir dili kullanın.. Tüm anlamları çerçeve dışına bir vuruşta almak için bu tip bir dili kullanın.. Anlamı yaratan tüm kontexti değiştiren bir dildir. Anlamı yaratan tüm kontexti değiştiren bir dildir. Referans çerçevesi değişince onu içeren kişilik, kimlik, duygular, kader ve gelecek değişir. Referans çerçevesi değişince onu içeren kişilik, kimlik, duygular, kader ve gelecek değişir.

15 NL ve NS dünya hakkındaki düşüncelerimizle başlar Hiçbirşey bir anlama gelmez. Hiçbirşey bir anlama gelmez. Düşüncelerimizden bağımsız olarak olaylar olur, şeyler mevcuttur. Düşüncelerimizden bağımsız olarak olaylar olur, şeyler mevcuttur. Sesler, görüntüler, duyumlar reseptörlerimizi uyarır. Sesler, görüntüler, duyumlar reseptörlerimizi uyarır. Ama tüm bunlar bir anlama gelmez. Ama tüm bunlar bir anlama gelmez. Hiçbir mental ya da duygusal ilişkisi yoktur. Hiçbir mental ya da duygusal ilişkisi yoktur.

16 Sonra sihir başlar Görürüz, duyarız, dokunuruz. Görürüz, duyarız, dokunuruz. Bunları temsil ederiz. Bunları temsil ederiz. Bunları diğer ses, görüntü ve dokunuşlarla ilişkilendiririz. Bunları diğer ses, görüntü ve dokunuşlarla ilişkilendiririz. Daha sonra bunları daha üst soyut anlamlarla ilişkilendiririz. Daha sonra bunları daha üst soyut anlamlarla ilişkilendiririz. Yani bir şeye anlam vermek ilk olarak ilişkilendirmekle ( asosiasyon) başlar. Yani bir şeye anlam vermek ilk olarak ilişkilendirmekle ( asosiasyon) başlar.

17 Dış olay – iç temsil Bir dış olayı, eylemi, kişiyi bir içsel durumla ilişkilendiririz. Bir dış olayı, eylemi, kişiyi bir içsel durumla ilişkilendiririz. Bu ilişkilendirmelerin mantıklı, üretken, yararlı ya da değerli olması gerekmez. Bu ilişkilendirmelerin mantıklı, üretken, yararlı ya da değerli olması gerekmez. Anlam sadece bilinç bir dış olayı içsel bir duruma bağladığı zaman ortaya çıkar. Anlam sadece bilinç bir dış olayı içsel bir duruma bağladığı zaman ortaya çıkar. Böylece kişi içinde bu şey hakkında bir çerçeve oluşur. Böylece kişi içinde bu şey hakkında bir çerçeve oluşur.

18 Çerçeve kesin ve tam olarak anlamı kontrol eder ve yönetir. Dış Davranışı (DD) ya da olayı çerçeve olmadan anlayamayız bile. Dış Davranışı (DD) ya da olayı çerçeve olmadan anlayamayız bile.

19 Anlamın yapısı Dış bölüm: dünyadaki olaylar Dış bölüm: dünyadaki olaylar İç bölüm: insan sinir sistemi ve beyni. Olayı tanımlayan ve onu haritalayan bölüm. İç bölüm: insan sinir sistemi ve beyni. Olayı tanımlayan ve onu haritalayan bölüm.

20 DD  /=ID DD  /=ID Dış davranış  içsel durum Dış davranış  içsel durum

21 Dış dünya hakkında bir iç durum yaratırız. Dış dünya hakkında bir iç durum yaratırız. Bu durumda bir çerçeve yaratmış oluruz. Bu durumda bir çerçeve yaratmış oluruz. Bu düşüncemiz etrafında bir çerçeve oluşturur. Bu düşüncemiz etrafında bir çerçeve oluşturur. Sonra buun hakkında çerçeveyi kullanarak bir doğrulama yaratırız. Sonra buun hakkında çerçeveyi kullanarak bir doğrulama yaratırız. Bu şekilde bir inanç yaratırız. Bu şekilde bir inanç yaratırız.

22 Daha sonra insan bilincinin özelliği nedeniyle daha fazla karışıklık yaratırız. Daha sonra insan bilincinin özelliği nedeniyle daha fazla karışıklık yaratırız. Ateşten nefret ediyorum. Beni korkutuyor. Ateşten nefret ediyorum. Beni korkutuyor. Ateşten korkmamdan nefret ediyorum. Ateşten korkmamdan nefret ediyorum. Neden kendimi bu kadar korkmama izin veriyorum? Neden kendimi bu kadar korkmama izin veriyorum? Bu meseleyi halletmem gerekir. Bende ne yanlış var? Bu meseleyi halletmem gerekir. Bende ne yanlış var?

23 Değişik çerçeve değiştirme yolları 1. deframing: çerçeveyi kaldırmak: DD veya ID hakkında spesifik sorular sormak. 1. deframing: çerçeveyi kaldırmak: DD veya ID hakkında spesifik sorular sormak. 2. deframe: karşı çerçeveleme: 2. deframe: karşı çerçeveleme: 3. yeniden çerçeveleme: pre-frame, post frame 3. yeniden çerçeveleme: pre-frame, post frame Out frma: bir üst düzeye çıkma Out frma: bir üst düzeye çıkma

24 Zihin hatları modeli Bilinci değişik yönlere yönlendirme işlemleri Bilinci değişik yönlere yönlendirme işlemleri Değişik yönlere yönlendirme yaparak anlamı değiştirme işlemi Değişik yönlere yönlendirme yaparak anlamı değiştirme işlemi İnancı, duyguyu, davranışı, alışkanlığı değiştirmeye yönelik ilk adımları yaratmak. İnancı, duyguyu, davranışı, alışkanlığı değiştirmeye yönelik ilk adımları yaratmak.

25 Bir inancı değiştirmenin 7 yolu 1. deframing 1. deframing 2. İçeriği yeniden çerçevelemek 2. İçeriği yeniden çerçevelemek Karşıt yeniden çerçevelemek Karşıt yeniden çerçevelemek 4-5. Pre ve post framing 4-5. Pre ve post framing 6. Meta düzeylere out-framing 6. Meta düzeylere out-framing 7. Analojik çerçevelemek 7. Analojik çerçevelemek

26 deframing #1: Parçalara indirgemek: spesifiteye doğru kaymak #1: Parçalara indirgemek: spesifiteye doğru kaymak ( mevcut çerçeveyi indeksleme, parçalama, filmin bölümlerini ortaya çıkarma, inancı oluşturan dili parçalama, altını çizme işlemi.. Denklemi analiz etme: deduktif düşünme.. Mantık yürütme.. #2: strateji sırasını ayrıntılamak #2: strateji sırasını ayrıntılamak

27 İçeriği çerçeveleme Anlam kübünün içinde çalışmak.. Anlam kübünün içinde çalışmak.. 1. kompleks eşitlikler.. 2. neden-etki ifadeleri 1. kompleks eşitlikler.. 2. neden-etki ifadeleri Bu bu demek değildir.. Bu demektir.. Bu bu demek değildir.. Bu demektir.. #3: DD yi YÇ #3: DD yi YÇ #4. ID u YÇ #4. ID u YÇ

28 Karşıt YÇ İçeriğin zıddı argümanlar bulmak İçeriğin zıddı argümanlar bulmak Kendi içeriği üzerine yansıtmak Kendi içeriği üzerine yansıtmak Reflexivity: zihin kendi düşüncesi üzerinde düşünür. Reflexivity: zihin kendi düşüncesi üzerinde düşünür. #5. DD self/dinleyiciye reflexif olarak uygula #5. DD self/dinleyiciye reflexif olarak uygula #6. ID self/dinleyene reflexif olarak uygula #6. ID self/dinleyene reflexif olarak uygula #7. Zıt örnek #7. Zıt örnek

29 pre-framing ve post framing pre-framing: iki kavram uygularız: nedensellik ve niyet pre-framing: iki kavram uygularız: nedensellik ve niyet Post-framing: denklem gelecekte de anlamını koruyacak mı? Post-framing: denklem gelecekte de anlamını koruyacak mı? #8: pozitif prior framing #8: pozitif prior framing #9: pozitif prior neden #9: pozitif prior neden #10 ilk sonuç #10 ilk sonuç #11 sonuçların sonucu #11 sonuçların sonucu #12 sonsuzluk çerçevesi #12 sonsuzluk çerçevesi

30 Meta-düzeylere out frame etmek Anlamın yapısının dışına çıkar değişik fikirleri ona uygularız. Anlamın yapısının dışına çıkar değişik fikirleri ona uygularız. Bu yukarı doğru çıkış: inductive düşünce ve mantık yürütmedir. Bu yukarı doğru çıkış: inductive düşünce ve mantık yürütmedir. #13: dünya modeli Ç si #13: dünya modeli Ç si #14: kriter ve değer Çsi #14: kriter ve değer Çsi #15: bütünsellik Çsi #15: bütünsellik Çsi #16: mecburiyet Çsi #16: mecburiyet Çsi #17: özdeşleşme Çsi #17: özdeşleşme Çsi #18: Tüm diğer soyut Çler. #18: Tüm diğer soyut Çler. #19: ekoloji Çsi #19: ekoloji Çsi

31 Analojik Ç #20: hikaye, metafor ile Ç yi yeniden hikayeleme #20: hikaye, metafor ile Ç yi yeniden hikayeleme


"Nörolinguistik sihir. nörolinguistik Kelimeler aracılığıyla zihin beden bağlantısını ifade eden bir terimdir. Kelimeler aracılığıyla zihin beden bağlantısını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları