Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 9 ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLİŞSEL GELİŞİM. BÖLÜM 9 ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLİŞSEL GELİŞİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 9 ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLİŞSEL GELİŞİM. BÖLÜM 9 ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLİŞSEL GELİŞİM."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 9 ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLİŞSEL GELİŞİM

3 Piaget’in Teorisi: İşlem Öncesi Dönem
İşlem öncesi dönem boyunca, zihinsel temsildeki gelişimi ve düşüncedeki sınırlılıkları tanımlayın. Konunun Temel Sorusu

4 Piaget’in Teorisi: İşlem Öncesi Dönem
Zihinsel temsilde hızlı gelişme, fark edilir bir konuşma ve “mış gibi oyun”; Piaget’in işlem öncesi döneminin başladığını işaret eder.

5 Piaget’in Teorisi: İşlem Öncesi Dönem
Yaşla birlikte, “mış gibi oyun”u karmaşık hâle gelir, akranlarla sosyo dramatik oyunda bu açıktır.

6 Piaget’in Teorisi: İşlem Öncesi Dönem
“Mış gibi oyun”u bilişsel ve sosyal gelişimi çeşitli yönlerden destekler. Çocuk modellerin, çizimlerin ve basit haritaların gerçek yaşamda karşılıkları olduğunu anlayınca, çift temsil üçüncü yılda hızla gelişir.

7 Piaget’in Teorisi: İşlem Öncesi Dönem
Temsilin yanı sıra, Piaget okul öncesi dönem çocuklarının yetersizliklerini de tanımlamıştır. Ben–merkezcilik çocukları kendi düşüncelerini yansıtmalarını ve uyum sağlamalarını engellediği için animizm, merkezileştirme ve dönüştürme becerilerine katkı sağlar.

8 Piaget’in Teorisi: İşlem Öncesi Dönem
Bu zorluklar işlem öncesi çocuklarının korumun ve hiyerarşik sınıflamada başarısızlığında etkendir.

9 Piaget’in Teorisi: İşlem Öncesi Dönem
İzleme çalışmaları Piaget’in işlem öncesi dönemin doğruluğu ile ilgili neler söyler? Konunun Temel Sorusu 2

10 Piaget’in Teorisi: İşlem Öncesi Dönem
Çocuklara tanıdıkları problemler ve basit problemler verildiğinde, onların performansı Piaget’in düşündüğünden daha olgundur.

11 Piaget’in Teorisi: İşlem Öncesi Dönem
Okul öncesi dönem çocukları farklı bakış açılarını fark eder, nesneleri canlı cansız olarak ayırır, esnek ve uygun sihir kavramı vardır; geçişler ve neden sonuç ilişkisi hakkında akıl yürütürler.

12 Piaget’in Teorisi: İşlem Öncesi Dönem
Bu bulgular Piaget’in basamak kavramının sorgulanmasına yol açar. Somut düşüncenin tamamıyla işlem öncesi dönemde olmadığını düşünmek yerine, bunun yavaş yavaş geliştiği kabul edilir.

13 Piaget’in Teorisi: İşlem Öncesi Dönem
Piaget’in Teorisinden hangi eğitim ilkeleri çıkarılabilir? Konunun Temel Sorusu 3

14 Piaget’in Teorisi: İşlem Öncesi Dönem
Bir Piaget sınıfı keşfederek öğrenmeyi, çocukların öğrenmeye hazır bulunuşluklarına hassasiyet göstermeyi ve bireysel farklılıkları öne çıkarır.

15 Vygotsky’nin Sosyal Kültürel Teorisi
Vygotsky’nin sosyal kökenler ve özel konuşmanın önemi hakkındaki bakış açısını tanımlayınız. Konunun Temel Sorusu

16 Vygotsky’nin Sosyal Kültürel Teorisi
Piaget’in aksine, Vygotsky bütün üst bilişsel süreçlerin temeli olarak dili gördü. Vygotsky’e göre, özel konuşma çocuğun kendine rehberlik etmesi için kullanılır ve sosyal iletişim sırasında ortaya çıkar.

17 Vygotsky’nin Sosyal Kültürel Teorisi
Kişiler arası öznellik ve yapı kurma, çocukların bilişsel süreçleri kullanımını teşvik eden sosyal etkileşimin iki temel özelliğidir.

18 Vygotsky’nin Sosyal Kültürel Teorisi
Vygotsky’nin teorisinin eğitime uygulanmasını tanımlayın ve onun temel fikirlerini değerlendirin. Konunun Temel Sorusu

19 Vygotsky’nin Sosyal Kültürel Teorisi
Bir Vygotsky sınıfı öğretmenin rehberliğine ve akran iş birliğine önem veren destekli keşfetmeyi vurgular. “Mış gibi oyunu” özel kabul eder ve bu potansiyel gelişim alanını geniş ölçüde etkiler.

20 Vygotsky’nin Sosyal Kültürel Teorisi
Vygotsky’nin teorisi bilişsel becerilerdeki geniş kültürel çeşitliliği anlamamıza yardım eder. Bazı kültürlerde, sözel etkileşim çocukların öğrenmelerinde tek araç ya da en önemli araç değildir.

21 Bilgi İşleme Dikkat, bellek ve problem çözme erken çocukluk dönemi boyunca nasıldır? Konunun Temel Sorusu

22 Bilgi İşleme Prefortal korteksteki aktifleşmeye bağlı olarak,
in 2 ½ ve 3 yaşlarında dikkat sürekliliği keskin bir şekilde artar. Ayrıca, birkaç aşamalı görevler aracılığı ile planlama gelişir.

23 Bilgi İşleme Küçük çocukların tanıma belleği oldukça doğrudur. Fakat liste gibi bilgileri hatırlamaları kötüdür çünkü, büyük çocuklara göre kullandıkları bellek stratejileri daha az etkilidir.

24 Bilgi İşleme Olay belleği ya da günlük deneyim belleği
çocuklukta büyük ölçüde gelişir. Bilişsel ve iletişim becerileri geliştikçe, çocukların otobiyografik hafızaları daha düzenli, detaylı ve yaşamlarıyla ilişkili hâle gelir.

25 Bilgi İşleme Örtüşen dalgalar teorisine göre, çocuklar zor problemleri çözmek için çeşitli stratejileri denerler.

26 Küçük çocukların zihin teorisini tanımlayınız.
Bilgi İşleme Küçük çocukların zihin teorisini tanımlayınız. Konunun Temel Sorusu 2

27 Bilgi İşleme Anaokulu çocukları üst biliş ya da düşünce
üzerine düşünme yeteneğini gösteren zihin teorileri oluşturmaya başlar.

28 Bilgi İşleme 4 yaşından itibaren, inanç ve arzuların davranışı etkilediğini fark eder, bu şekilde yanlış–inanç testlerinden başarıyla geçerler.

29 Bilgi İşleme Erken çocukluk dönemimde çocukların okuma yazma ve matematik becerilerini özetleyiniz. Konunun Temel Sorusu 3

30 Bilgi İşleme Küçük çocukların gelişen okuryazarlıkları
okuma yazmaya başlamadan önce yazılı dil hakkında büyük ölçüde anlayışlarının olduğunu gösterir.

31 Bilgi İşleme Farklı bağlamlarda yazıyla karşılaştıkça ve yetişkinler yazılı bilgileri anlamalarına yardım ettikçe, çocuklar zamanla yazılı işaretler hakkındaki yanlış fikirlerini düzeltir.

32 Bilgi İşleme Fonolojik farkındalık gelişen okuryazarlık ve ileriki okuma ve hecelemedeki başarıyı güçlü bir şekilde işaret eder.

33 Bilgi İşleme Matematiksel akıl yürütme aynı zamanda
informal bilgi üzerine inşa edilir. Daha karmaşık kavramlara temel olacak sıralama iki yaş civarında kazanılır.

34 Sonra çeşitli stratejiler kullanarak aritmetik problemlerini çözerler.
Bilgi İşleme 3 ½ ila 4 yaşında, saymadaki verimliliği artıran önem düzeyi ilkesini anlarlar. Sonra çeşitli stratejiler kullanarak aritmetik problemlerini çözerler.

35 Zihinsel Gelişimde Bireysel Farklılıklar
Erken çocukluktaki zekâ testlerinin içeriklerini tanımlayınız ve ev, anaokulu, bakım merkezi ve eğitici medyanın zihin gelişimi üzerine olan etkilerini açıklayınız. Konunun Temel Sorusu

36 Zihinsel Gelişimde Bireysel Farklılıklar
Erken çocukluktaki zekâ testleri kelime hazinesi, bellek, sayısal bilgi, problem çözme ve uzamsal mantık gibi sözel ve sözel olmayan bir dizi beceriyi kapsar. 6 ila 7 yaşta alınan puanlar ilerideki IQ ve akademik başarıyı işaret eder.

37 Zihinsel Gelişimde Bireysel Farklılıklar
Sıcak ve uyarıcı evlerde ebeveynleriyle yetişen çocuklar zekâ testlerinde daha yüksek puanlar alır. Ev ortamı düşük SED’li çocukların zekâ testlerinden daha kötü sonuçlar almalarında önemli rol oynar.

38 Zihinsel Gelişimde Bireysel Farklılıklar
Anaokulları ve anasınıfları oyun yoluyla öğrenmenin olduğu çocuk merkezli programlardan, öğretmenin tekrar ve alıştırma kullanarak öğrenmeyi düzenlediği akademik programlara kadar çeşitlik gösterir.

39 Zihinsel Gelişimde Bireysel Farklılıklar
Head Start Projesi devlet tarafından desteklenen düşük gelirli ailelere yönelik olan, Amerika’daki en yaygın anaokulu programıdır.

40 Zihinsel Gelişimde Bireysel Farklılıklar
Çocuklar eğitici televizyon ve bilgisayar programlarından akademik bilgiler öğrenirler. Yavaş hızda aksiyonu olan ve öyküsü kolay takip edilebilen TV Showları çocukların program içeriğini anlamalarına yardım eder.

41 Dil Gelişimi Erken çocukluk döneminde kelime hazinesi, dilbilgisi ve konuşmanın gelişimini takip ediniz. Konunun Temel Sorusu

42 Dil Gelişimi Hızlı haritalama tarafında desteklenen, anaokulu çocuklarının kelime hazinesi şaşırtıcı şekilde artar. Bir görüşe göre, çocuklar doğuştan sözcüklerin anlamını öğrenirken karşılıklı imtiyazlılık ilkesi ve anlam yüklemeyi kullanırlar.

43 aynı bilişsel stratejileri kullanırlar.
Dil Gelişimi Alternatif görüşte ise çocuklar dille ilgili olmayan bilgileri kazanırken kullandıkları aynı bilişsel stratejileri kullanırlar. Diğer bir görüşte, algısal, sosyal ve dilsel ipuçlarının ortak kullanımıyla çocuklar sözcüklerin anlamını tahmin ederler.

44 Dil Gelişimi 2 ila 3 yaşları arasında, çocuklar kendi dillerinin
sözcük sıralamasına uyum gösterirler. Dilbilgisi yapılarında ustalaştıkça, aşırı kurallaştırma gösterirler.

45 Dil Gelişimi Bazı uzmanlar dilbilgisinin bilişsel gelişimin
bir sonucu olduğuna inanır. Bir görüşe göre, çocuklar kelimenin anlamına dayalı olarak dilbilgisi kuralını öğrenme olan semantik yüklemeyi kullanırlar.

46 Dil Gelişimi Diğerleri ise Chomsky’nin teorisinin temeli olan çocukların beyninin doğuştan dilbilgisi öğrenmeye uygun olduğu görüşüne inanır.

47 Pragmatik dilin uygulamalı ve sosyal yönü
Dil Gelişimi Pragmatik dilin uygulamalı ve sosyal yönü anlamına gelir. Akranlarla yüz–yüze etkileşimde, çocuklar becerikli birer konuşmacıdır.

48 Erken çocuklukta dil öğrenimini destekleyen faktörleri sıralayın.
Dil Gelişimi Erken çocuklukta dil öğrenimini destekleyen faktörleri sıralayın. Konunun Temel Sorusu 2

49 Dil Gelişimi Konuşmada daha becerikli konuşmacıyla
yapılan alış–veriş çocukların dil gelişimini destekler. Yetişkinler çocukların ifadelerine açıkça geri bildirim sunar ya da tekrar düzenleme ve genişletme yoluyla dolaylı geribildirimler sunar.


"BÖLÜM 9 ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLİŞSEL GELİŞİM. BÖLÜM 9 ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLİŞSEL GELİŞİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları