Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Prof.Dr. Mustafa ERGÜN ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

2 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Öğrenmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Zekâ Yetenek ve ilgi Uygun çevre şartları Motivasyon (güdüleme) Dikkat Öğrenmeye hazır olma Dil İhtiyaç vs.. ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

3 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Zekâ ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

4 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Herkes kendince zekâyı tanımlamaya çalışmıştır. Eski dönemlerde zekâ daha çok, “hızlı düşünme” olarak tanımlanmıştır. Hattâ insanoğlu, günlük hayatta üstün başarı gösteren insanları, “üstün zekâlı” olarak adlandırmıştır. ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

5 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Wechsler’e göre zekâ, bireyin amaçlı davranma, akılcı düşünme ve çevresi ile etkilice başetmesi için kullandığı kapasite ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

6 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Woolfolk’a göre zekâ, bireyin kalıtım ya da öğrenme ürünü zihinsel işlevleri, bilgiyi edinme, hatırlama, geri getirme ve problem çözme ya da dünyaya uyum sağlamada kullanma yetenekleri ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

7 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Piaget’e göre zekâ, çevre ile uyuşma, düşünce ile aksiyonun örgütlenmesi ve yeni baştan organize edilmesi demek olan belli bir uyumlu davranış örneğidir ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

8 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Psikologlar zekâyı bir kapasite olarak tanımlarken, eğitimciler zekâyı yetenek olarak tanımlamaktadır. ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

9 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Spearman’a göre g (genel zeka) faktörü, zekâ test maddelerinde performansı belirleyen temel unsurdur. Ayrıca her birine s denilen özel faktörler de belli yetenek ya da testlerde belirleyici rol oynamaktadır. ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

10 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Louis Thurstone Küme Etmen Kuramı Zekâ belli sayıda birincil yeteneğe bölünebilir. “Birincil yetenek” dediği kavramla; sayısal problem çözme, sözel kavrama, bellek ezberleme, genel akıl yürütme, sözel akıcılık (sözcük türetme vb.), şekli ilişkilerini görebilme, algısal hız dediği yedi faktör vardır. ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

11 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Guilford ise, 120 zekâ faktörü saptamıştır. ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

12 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Edward Thorndike zekâyı soyut, mekanik ve toplumsal olmak üzere üç türe ayırır Howard Gardner zekâyı sözel, müzik, şekilsel, mantıksal, matematiksel, kendini tanıma, başkalarını anlama ve bedensel diye yedi türe ayırmaktadır. ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

13 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Stenberg’e göre zeka çeşitli bileşenlerden meydana gelir. 1.Yaşantılardan yararlanma ve öğrenme yeteneği. 2.Soyut düşünme ya da akıl yürütme yeteneği. 3.Değişen ve belirsiz bir dünyanın kaprislerine uyma yeteneği. 4.Kişinin yapması gereken işleri süratle gerçekleştirmesi, kendini güdüleme ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

14 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Zekâ, ne kalıtımın ne de çevrenin tek başına etkilediği bir unsur değildir, her ikisinin de sentezidir. Bunu şu şekilde formüle etmek mümkündür: Zekâ = çevre + Kalıtım. ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

15 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
W. Stern, zekâ yaşının kavramını geliştirdi. Testte kazanılan puan toplamının, kronolojik yaşa olan oranı alınıyordu. Amerikalı psikolog Terman zekâ bölümü kavramını getirdi. Zekâ Bölümü = Zekâ Yaşı / Takvim Yaşı * 100 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

16 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Son yıllarda Zekâ kavramı, klasik zekâ anlayışından farklı bir boyuta taşınmıştır. Yapılan araştırmalara göre zekâ testlerinden alınan puanlar çoğu ülkede geçen elli yıl içinde yaklaşık on beş puan artmıştır. ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

17 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Zekanın tek tip olduğunu, doğuşla sabit bir düzeyde gelip hep aynı düzeyde kaldığını savunan eski inançlar, Howard Gardner'ın Çoklu Zeka Teorisi ile yıkılıyor. Gardner'a göre yedi tip zeka doğuşta her çocukta değişik düzeylerde bulunuyor ve küçük yaşlardan başlayarak yaşam boyu bütün zeka tipleri geliştirilebiliyor. ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

18 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Gottman, çocuğun duygusal dünyasında uzmanlaşmasına yardım ederek yetişkin dünyasına hazırlanmasının çocuğun IQ’sundan daha önemli olduğunu söylemektedir. Gottman, çocuğun sağlıklı duygusal hayatını, “duygusal zekâ” (emotional intelligence) olarak adlandırıyor. ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

19 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Gardner, 7 tip zekayı, dilsel zeka, görsel zeka, matematik zekası, harakete dayalı (bedensel) zeka, müzik zekası, kişislerarası (sosyal) zeka ve kişinin kendine dönük zekası olarak adlandırıyor. ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

20 ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Robert Coles, "Çocukların Ahlâk Zekası" adlı kitabında, ailelerimizin ve ona bağlı olarak çocuklarımızın ahlak dışı oluşunu eleştirmekte, doğruluk-yanlışlık duygusunu geliştirebilen ve şahsi menfaatlerine aykırı olsa bile bu duyguya göre hareket etmeye istekli olan insanları yetiştirmenin bir uygarlık misyonu olduğu vurgulanılmaktadır. ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ


"ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları