Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

* İnsan davranışlarının temelinde bulunan prensipleri inceleyen ve iyi, kötü, doğru, yanlış gibi kavramları tartışan felsefenin bir koludur. * Etik daha.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "* İnsan davranışlarının temelinde bulunan prensipleri inceleyen ve iyi, kötü, doğru, yanlış gibi kavramları tartışan felsefenin bir koludur. * Etik daha."— Sunum transkripti:

1

2 * İnsan davranışlarının temelinde bulunan prensipleri inceleyen ve iyi, kötü, doğru, yanlış gibi kavramları tartışan felsefenin bir koludur. * Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır, düşünür, yargılar.

3 * Eğitimde istendik düzeylere ulaşılabilmesi için yapılması gerekenlerden birisinin de, öğretmenlerin ortak bir standartlar bütünlüğünde belli davranış ve ilkeleri kazanmalarıdır. * Bu ilkelerin yokluğu, şüphesiz eğitimin niteliği olumsuz etkileyecektir.

4 * Meslek etiği; bütün mesleki uğraşların iyi ve doğruya yönlendirilmesi konusunda ilkeler koyan, meslek üyelerinin kişisel arzularını sınırlayan, belli bir çizginin dışına çıkmalarını önlemeye çalışan, mesleki ideallerini geliştiren ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan ilkeler dizgesidir.

5 * Eğitimde mesleki etiğin amacı; - Eğitimcilerin yaptıkları işlerin özünü kavramaları, - Öğrencilerin ait oldukları toplumda saygın bir yer almalarını ve potansiyellerinin farkına varmalarının sağlanması, - Bilginin değerini, araştırılmasını ve kazanılmasını sağlatacak bir bilinç oluşturmaya çalışılmasıdır.

6 1-PROFESYONELLİK * Öğretmenin yaptığı iş profesyonel olmalıdır. * Görevle ilgili bilgi beceri ve tutumları eksiksiz taşımak * Hizmeti zamanında ve kusursuz sunmak * Mesleği daha iyi yapabilmek için sürekli öz eleştiri ve değerlendirme yapmak

7 1-PROFESYONELLİK * Görevini yerine getirirken kişisel yeteneklerini sonuna kadar kullanabilmek * Görevi ile ilgili konularda takdir yetkisini makul ölçülerde kullanmak. * Mesleğin yöntem ve tekniklerini sürekli geliştirmek * Öğrencilere öğrenebilecekleri bir sınıf ve ortam yaratmak

8 2-HİZMETTE SORUMLULUK * Öğretmen kamu hizmeti olan eğitimin sorumluluğunun bilincinde olmalıdır. * Öğretmenler yaptıkları işlerin sorumluluğunu birey ve topluma karşı duymalıdır.

9 3-ADALET * Öğretmen her türlü eyleminde ve öğrenciler arasındaki ilişkilerinde adaleti sağlamakla yükümlüdür. * Bu adalet, öğrencilere söz hakkı vermeden başlayıp, tüm ders etkinliklerinde adil olmayı gerektirir.

10 3-ADALET * Haklar ve ödevler eşit paylaştırılmalıdır * Öğrencilerin katılımı eşit olmalıdır * Öğrencilerin bireysel koşullarına göre paylaşım sağlanmalıdır.

11 4-EŞİTLİK * Temel bireysel eşitlik, bir okula kaydolan tüm öğrenciler eşittir. Öğretmen tüm öğrencilere eşit davranmalıdır * Kısmi Eşitlik: farklı gruplara eşitlik sağlanması için farklı davranılmasıdır. Örneğin, görme engeli olan bir öğrencinin ön sırada oturtulması gibi * Blokların eşitliği: toplumda doğal grupların eşitsizliğinin giderilmesi için pozitif ayrımcılık yapılmasıdır. Örneğin; kadın-erkek, yaşlı-genç gruplarıyla farklı ilişkiler içinde bulunmak gibi

12 5-SAĞLIKLI VE GÜVENLİKLİ ORTAM SAĞLANMASI * Sınıf ortamının düzen ve disiplini sağlamak * Öğrenci sağlığı ve güvenliğini tehdit edecek her türlü unsurun ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. * Okullarda görülmesi muhtemel, şiddet, kaza, yangın, sel, bulaşıcı hastalık, temizlik, hijyen, okul gezileri, oyun alanlarındaki tehlikeler konusunda tedbirler almak

13 6-YOLSUZLUK YAPMAMAK * Yolsuzluk, bir çıkar karşılığında kamu yetkisinin yasa dışı kullanımı olarak tanımlanmaktadır. * Burada sağlanması düşünülen kazanç, maddi olabileceği gibi, parasal olmayan özel amaçlar da olabilir. * Öğretmenlerin mesleklerini kişisel çıkar olarak kullanmaları en temel etik sorundur.

14 7-DÜRÜSTLÜK DOĞRULUK VE GÜVEN * Öğretmenler tüm işlemlerinde daima gerçeklerin peşinden gitmelidirler. * Kendilerine güven duymalıdırlar. * Ait oldukları toplumun güvenini sarsacak davranışlardan ve sözlerinde güven kırıcı yaklaşımlardan kaçınmalıdırlar

15 8-TARAFSIZLIK * Objektif olabilmek için duyguları değil, aklı kullanmak gereklidir. * Öğretmenlik mesleği diğer mesleklerden farklı olarak, yapılan eğitim, öğretmenin kişisel değer, inanç ve tutumlarından etkilenme riski taşımaktadır.

16 9-MESLEKİ BAĞLILIK VE SÜREKLİ GELİŞME * Mesleki bağlılık, mesleği sürdürme ve o kurumda kalma istekliliğidir. * Eğitim sorunlarına gönüllü olarak yeterli zaman ayırmak.

17 9-MESLEKİ BAĞLILIK VE SÜREKLİ GELİŞME * Meslekleri ile ilgili yenilikle açık olması * Mesleksel performanslarını artırmak için kendilerine sağlanan eğitim olanaklarından en iyi şekilde yararlanması * Mesleki yayınları ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip etmesi

18 10-SAYGI * Öğretmen tüm insanlara özellikle de öğrencilerin varlığına ve bütünlüğüne saygı göstermesi gereklidir. * Öğrencilerin, dayak, şiddet, hakaret, isim takma belli özelliklerinden dolayı aşağılanma gibi öğretmen davranışlarına maruz kalması, öğretmeler açısından etik dışı davranışlar olarak göze çarpmaktadır

19 10-SAYGI * Öğrencilere saygı gösterilerek, onların saygı duymasını öğrenmeleri sağlanmalıdır * Ayrıca öğrencilerin özel bilgilerini, diğer öğrenci ya da öğretmenlerle paylaşmak etik dışı davranıştır. * Öğrenci velilerine de saygı göstermek meslek etiğinin gereğidir.

20 11-KAYNAKLARIN ETKİLİ KULLANIMI * Derse geç girip, erken ayrılmak * Ders sürecinde zamanı etkili kullanmamak * Kişisel işlerini derste yapmak * Derse hazırlıksız girmek * Öğrenci çalışmalarına ve ödevlerine yeterli zamanı ayırmamak * Öğrencilerin soru sormalarını veya tekrar yapma isteklerini geçiştirmek * Sınıfta eğitsel değeri olmayan konuşmalarla vakti geçirmek öğretim zamanının etki kullanılmadığının göstergeleridir.

21


"* İnsan davranışlarının temelinde bulunan prensipleri inceleyen ve iyi, kötü, doğru, yanlış gibi kavramları tartışan felsefenin bir koludur. * Etik daha." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları