Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK ETİĞİ Meslek etiği’ ‘mesleki davranışla ilgili neyin doğru, neyin yanlış, neyin haklı, neyin haksız olduğu hakkında inançlara dayalı ilkeler ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK ETİĞİ Meslek etiği’ ‘mesleki davranışla ilgili neyin doğru, neyin yanlış, neyin haklı, neyin haksız olduğu hakkında inançlara dayalı ilkeler ve."— Sunum transkripti:

1 MESLEK ETİĞİ Meslek etiği’ ‘mesleki davranışla ilgili neyin doğru, neyin yanlış, neyin haklı, neyin haksız olduğu hakkında inançlara dayalı ilkeler ve kurallar topluluğu” “mesleki uygulamalarda kanunlara uygun işlemlerin yanı sıra, toplumun değer yargılarına önem vererek, güvenilir bilgilerin topluma sunulması” olarak tanımlanabilir.

2 Mesleki etik kuralların amacı: kapsamına giren personelin ve birimlerin performansı, hareket ve davranışları ile ilgili merkeze ve birime özgü standartları belirlemektir. Bu kurallar görevlerini yerine getirirken iç denetim biriminin bütün mensuplarından beklenen davranış standardını açıklığa kavuşturmayı hedeflemektedir. Bu kurallar, denetim standartlarına uyması gereken bütün personeli ve birimleri kapsamaktadır.

3 Mesleki gruplar ne kadar sağlam ve örgütlü olurlar ise mesleki etik de o kadar gelişir ve saygınlık kazanır. Mesleki etik kuralları olarak belirlenen ve üyelerinin genel ve ortak olan davranışlarını tanımlayan ilkelerin temel işlevleri şunlardır: 1. Meslek içi rekabeti düzenlemek 2. Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak 3. Hizmet ideallerini korumak 4.Mesleki disiplini sağlamak 5.Bağlılık duygusunu geliştirmek

4 MESLEK ETİĞİ KODLARI Mesleki etik kodlar, evrensel etik ilkelerin özel olarak bir mesleğin uygulama alanındaki hizmetlerle sınırlı olarak düzenlendiği yazılı dizgelerdir. Kaynağı evrensel etik değerlere dayalı olması nedeniyle, mesleki etik kodların en önemli özelliğinden biri, dünyanın neresinde olursa olsun, aynı meslekte çalışan bireylerin bu davranış kurallarına uygun davranmalarının gerekli olmasıdır.

5 EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE ETİK
İNSANLAR HER ZAMAN,HER YERDE ACIKMIŞLARDIR;AMA HER ZAMAN HER YERDE ERDEMLİ OLAMAMIŞLARDIR. SOKRATES

6 Kamu Yönetiminde Etik Davranış İlkeleri
Kamu yönetiminde etik ilkeleri, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde Yer Almaktadır.

7 ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci Halka hizmet bilinci Hizmet standartlarına uyma Amaç ve misyona bağlılık Dürüstlük ve tarafsızlık Saygınlık ve güven Nezaket ve saygı Yetkili makamlara bildirim Çıkar çatışmasından kaçınma Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

8 İŞ HAYATINDA ETİK VE ETİK DIŞI KONULAR

9 İş Hayatında Etik İlkeler
Profesyonellik Adalet Eşitlik Dürüstlük ve Doğruluk Tarafsızlık Sorumluluk insan Hakları Hümanizm Bağlılık Hukukun Üstünlüğü Sevgi Hoşgörü Saygı Tutumluluk Demokrasi Açıklık ( Saydamlık ) Hak ve Özgürlükler Yasa Dışı Emirlere Karşı Direnme

10 Yönetimde Etik Dışı Davranışlar
Ayrımcılık Kayırma Rüşvet Yıldırma Sömürü İhmal Bencillik İşkence Yolsuzluk Yaranma Şiddet-baskı Hakaret Taciz Kötü alışkanlıklar Görev ve Yetkinin Kötüye Kullanımı Dedikodu Zimmet Dogmatik Davranış Yobazlık-Bağnazlık

11 Etik Örgütlerin Özellikleri
• Açık bir vizyon vardır ve örgütün her biriminin şeffaflığı esastır. • Vizyon herkes tarafından benimsenir ve üst yönetimce somutlaştırılır. • Ödül ve ceza sistemi objektif, yansız ve açıktır. • Örgütsel politika ve uygulamalar açık, anlaşılır ve mesajlarla uyumludur. • Yönetim kararları etik kodlar, ilkeler ve değerlerle çatışmaya düşmez. • Çalışanların pusulası etik değerlerdir.

12 Etik Dışı Örgütlerin Özellikler
• Uzun vadeli planlar yerine kısa dönemli karlara önem verirler. • Profesyonel etik kodların kurulmasına önem vermezler. • Etik problemlerin çözümünü hafife alırlar. • Mali açıdan kayıplara neden olacak etik konulara isteksiz yaklaşırlar. • Çalışanlara etik dışı davranışları teşvik edici çevre yaratırlar. • Etik problemlerin çözümünü hukuk departmanına gönderirler, • Halkla ilişkiler gibi konuları etik olarak incelerler. • Çalışanlarına tüketicilerden farklı davranırlar. • Keyfi ve haksız performans değerlendirme standartları uygularlar. • Etik problemleri çözümlemede referans olabilecek rehberleri kullanmazlar. • Çalışanlar arasındaki gammazlığı ortadan kaldırmazlar. • Çalışanları kişisel etiklerinden vazgeçme konusunda teşvik ederler.

13 Örgütlerde Etik Dışı Davranış Alanları
• Personel Alımlarında ve Atamalarda • Yaş Bakımından Gençlerin Yaşlılara Tercih Edilmesi • Dış Görünüş • Terfi ve Eğitim

14 Etik Dışı Davranışların Sonuçları
A)Kişisel Sonuçlar İşini kaybetme Toplumdan soyutlanma Çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerin bozulması ve iletişimin zayıflaması B) Kurumsal Sonuçlar Müşterilerini kaybetme Örgüte olan güvenin yitirilmesi İşbirliğinin Zayıflaması Örgüt içinde iletişimin azalması C)Toplumsal Sonuçlar Etik Değerlerin Önemini Yitirmesi Kuralsız (anomik) davranışların yaygınlaşması Yozlaşmanın kurumsallaşması

15 EĞİTİMDE ETİK Eğitim, yaşam boyunca süren “etik bir kendini tanıma
sürecidir”. Her tür eğitim etkinliğinde temel olarak dört boyut yer almalıdır. Bu boyutlar; ”amaç”,”kapsam”,”yöntem” ve “değerlendirmedir”. • Niçin? Sorusunun yanıtını amaç boyutu oluşturmaktadır • Ne? Sorusunun yanıtını ise kapsam boyutunda verilir. • Nasıl? Sorusu yöntem boyutunda yanıtlanır. • Ne oldu? Sorusu ise değerlendirme boyutunda elde edilen bilgilerle yanıtlanabilir.

16 ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ ve İLKELERİ
Öğretmenlik mesleğinde çalışanların öğretmenliğe ilişkin oluşturup koruduğu, öğretmenlere emreden onları belirli bir şekilde davranmaya zorlayan kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, öğretmenlik ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür.

17 Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
Profesyonellik Hizmette sorumluluk Adalet Eşitlik Sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması Yolsuzluk yapmamak Dürüstlük-doğruluk ve güven Tarafsızlık Mesleki bağlılık ve sürekli gelişme Saygı Kaynakların etkili kullanımı

18 Öğretimsel Liderlik Öğretimsel liderlik, okul yöneticisinin bir program ve mevzuat yöneticisi olmaktan çok, öğretimin yöneticisi olduğunu savunmaktadır. Etik Liderlik Etik lider olarak okul yöneticisi, etik değer ve ilkelere olan bağlılığı ile öğretmenleri etkileyen ve karar verme sürecinde etik ilkeleri temel alan bir davranış sergilemeye çalışır.

19 OKUL YÖNETİMİNDE ETİK DEĞERLER
Bütün toplum üyelerine saygı Farklı kültür ve düşüncelere hoşgörü Bireylerin eşitliği Kaynakların eşit dağıtımı

20 YÖNETİMDE ETİK İLKELER
HOŞGÖRÜ SORUMLULUK ADALET DÜRÜSTLÜK DEMOKRASİ SAYGI

21 Teşekkürler


"MESLEK ETİĞİ Meslek etiği’ ‘mesleki davranışla ilgili neyin doğru, neyin yanlış, neyin haklı, neyin haksız olduğu hakkında inançlara dayalı ilkeler ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları