Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADA TANAR 4C. Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, do ğ rudan do ğ ruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADA TANAR 4C. Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, do ğ rudan do ğ ruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır."— Sunum transkripti:

1 ADA TANAR 4C

2 Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, do ğ rudan do ğ ruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. Bu tanım bütün canlıların kendi aralarındaki bildirişimlerle ilgili işaret sistemlerini oldu ğ u kadar, insanlar tarafından do ğ anın ve eşyanın ortak kalıplar halinde manalandırılması olgularını da kapsamaktadırdil

3 İ letişim ortamında varolan her dil bir şeyi temsil eder. Temsil edilenin neli ğ i, dilin türünü belirler. Buna göre günlük dilden, bilim dilinden, felsefe ve sanat dilinden söz eder. ebiliriz. Bu manada her konu, zaman içinde kendi dilini, bu dilin yapısal özellik ve sınırlarını yaratır.

4 Tarih öncesi resimlerinin gizemi Geçmişten kalan pek çok şeye bilim inandırıcı cevap vermekte zorlanmaktadır. Daha do ğ rusu bilimin insanlı ğ ın gelişimine çizdi ğ i “ilkelden gelişmişe do ğ ru gelişmeye” uymayan pek çok veri yan görmezden gelinmekte ya da kimseyi ikna etmeyen bir cevapla durum geçiştirilmektedir. Örne ğ in; bu gün bizler Kamboçya’daki Ankor kenti, ya da piramit gibi bir eser yapamazken teknolojinin gelişmedi ğ i dönemde sırf bir kişinin ihtirasları sonucu yapıldı ğ ı düşünülmektedir. Hele Peru’da bulunan Sacsayhuaman ya da Machi Picchu’daki taş duvarları tüm teknolojimize ra ğ men yapamayız.

5

6 İ nsan; fizyolojik, sosyolojik, psikolojik bir bütündür. Maddi, manevi yönünün yanında birde sosyal çevresi vardır. Kişi, sosyal çevrede sa ğ lıklı bir yaşam sürmek için sa ğ lıklı bir iletişim kurmak zorundadır. İ nsanlar kendi aralarında iletişim kurmada oldukça yeteneklidir. İ letişim ve anlaşmayı sa ğ layan çeşitli yöntemler ve araçlar vardır.

7


"ADA TANAR 4C. Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, do ğ rudan do ğ ruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları