Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİM NEDİR? Dünyaya ve bu dünyada yer alan olgulara ilişkin tarafsız gözlem ve deneye dayalı zihinsel etkinliklerin ortak adına ‘bilim’ diyebiliriz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİM NEDİR? Dünyaya ve bu dünyada yer alan olgulara ilişkin tarafsız gözlem ve deneye dayalı zihinsel etkinliklerin ortak adına ‘bilim’ diyebiliriz."— Sunum transkripti:

1 BİLİM NEDİR? Dünyaya ve bu dünyada yer alan olgulara ilişkin tarafsız gözlem ve deneye dayalı zihinsel etkinliklerin ortak adına ‘bilim’ diyebiliriz

2 BİLİM NASIL DOĞMUŞTUR? İnsanoğlunun var oluşundan beri doğayı bilmek, doğaya egemen olmak istediği görülmüştür. Bilim de insanın doğayla olan mücadelesi esnasında karşılaştığı, gök gürlemesi, şimşek çakması, ayın ya da güneşin tutulması, hastalıklar, afetler, vb. doğa olayları gibi olayları anlamak istemesinden doğmuştur

3 BİLİM ASIL UĞRAŞ ALANI NEDİR?
Bilimin uğraş alanı doğa olaylarıdır.İnsanla ve çevresiyle ilgili olan herşey doğa olaylarıdır. fiziksel, psikolojik, ekonomik, Sosyolojik, kültürel Vb.

4 İnsanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına yönlendirmek için var oluşundan beri tükenmez bir tutkuyla ve sabırla uğraşmaktadır. Başka canlıların yapamadığını varsaydığımız bu işi, insanoğlu aklıyla yapmaktadır

5 Bilimin Nitelikleri Bilim, yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi niteliğini, geleneklerini ve standartlarını belirlemiştir. Bu süreçte, çağdaş bilimin dört önemli niteliği oluşmuştur: Çeşitlilik, süreklilik, yenilik ve ayıklanma.

6 Bilimsel çalışma hiç kimsenin tekelinde değildir, hiç kimsenin iznine bağlı değildir. Bilim herkese açıktır. İsteyen her kişi ya da kurum bilimsel çalışma yapabilir. Dil, din, ırk, ülke tanımaz. Böyle olduğu için, ilgilendiği konular çeşitlidir; bu konulara sınır konulamaz. Hatta, bu konular sayılamaz, sınıflandırılamaz. Bilimsel bilgi üretme süreci hiçbir zaman durmaz. Bir evrim süreci içinde her gün yeni bilimsel bilgiler, yeni bilim alanları ortaya çıkmaktadır çeşitlilik>>>>>>> süreklilik>>>>>>>> Yenilik >>>>>>>>>>

7 Ayıklanma>>>>>>>>
Bilimsel bilginin geçerliği ve kesinliği her an, isteyen herkes tarafından denetlenebilir. Bu denetim sürecinde, yanlış olduğu anlaşılan bilgiler kendiliğinden ayıklanır; yerine yenisi konulur.

8 Teknoloji (Uygulayımbilim) Nedir?
Teknoloji, insanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.

9 Teknoloji birçoklarının düşündüğü gibi makine kullanmak değildir
Teknoloji birçoklarının düşündüğü gibi makine kullanmak değildir. Teknoloji, bilimin uygulamalı bir sanat dalı haline dönüşmesidir. Makine kullanımının yanı sıra hem insandan, hem de eşyadan kaynaklanan sorunlara, bu sorunların zorluk derecesine, teknik çözüm olasılıklarına ve ekonomik değerlerine uygun çözüm üretebilmek için bir bakış açısıdır.

10 Bilim ve teknoloji birbirine karıştırılmamalıdır
Bilim doğadaki olayların gözlenerek, zaten var olan doğru ve gerçeklerin ortaya çıkarılması ve bu gözlemler sonucunda elde edilen verilerin düzenlenerek gerçeklerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin ortaya konulduğu teorilerin oluşturulmasıdır.

11 Teknoloji insan aklını ve vücudunu güçlendirmek, üstün kılmak için geliştirilecek aletler, teknikler ve yöntemler üzerinde durur. )


"BİLİM NEDİR? Dünyaya ve bu dünyada yer alan olgulara ilişkin tarafsız gözlem ve deneye dayalı zihinsel etkinliklerin ortak adına ‘bilim’ diyebiliriz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları