Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NLP nedir? Micheal Hall Figuring Out People. NLP=ileti ş im Bir iletişim modelidir Mesajları nasıl gönderip aldığımızla ilgilenir Bu bilgiyi nasıl işliyoruz?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NLP nedir? Micheal Hall Figuring Out People. NLP=ileti ş im Bir iletişim modelidir Mesajları nasıl gönderip aldığımızla ilgilenir Bu bilgiyi nasıl işliyoruz?"— Sunum transkripti:

1 NLP nedir? Micheal Hall Figuring Out People

2 NLP=ileti ş im Bir iletişim modelidir Mesajları nasıl gönderip aldığımızla ilgilenir Bu bilgiyi nasıl işliyoruz? Bu bilgi beden-zihin-duygu sistemimizi nasıl etkiliyor? NLP bir davranış modelidir. Deneyimi nasıl tanımlayıp tekrarladığımızı modeller.

3 NLP ilkeler İletişimin anlamını inceler Konuşma iletişim değildir. Bir anlayış yaratana kadar bir ortak paylaşımdır. Sinir sistemimizi modeli yaratmak için nasıl kullanırız? Harita arazi değildir.

4 İ leti ş imin elemanları Çok basit bir ilkeye dayanır. Çevreden aldığımız inputları 5 duyumuzla sinir sistemine kodlarız.

5 Yeni Bakı ş – Yeni bulu ş Bandler ve Grinder zihnin dilini yarattılar. Onlar basitçe duyum modalitelerinin temel içsel kodlama değişkenleri olduğunu keşfettiler. Temsil sistemlerini tanımladılar.

6 Temsil sistemleri Bu temsil sistemlerini bu kayıtlarımızı tekrar sunarken kullanıyoruz. Bu kayıtları kendimize anlamlı hale getiriyoruz. Temsiller yaratıyoruz ve zihnimizin sinemasında bunları oynatıyoruz.

7 Bu ne anlama geliyor? Düşünce, farkındalık, bilgi ve diğer boş nominalizasyonlar bu filme akıyorlar ve orada oynuyorlar. Tabii ki beyinde gerçek bir sinema yok Ama bize varmış gibi geliyor. Bu bir duyum. Geçmişteki okul anımızı görüyormuş gibi oluyoruz. Sesleri işitiyormuşuz gibi oluyoruz.

8 Kendimizle ileti ş im kurma yolu Gör-işit-hisset temsilini yaratıyoruz. Dilsel temsilini de yaratıyoruz. Bunlar zihin dediğimiz yapının değişkenleri oluyor. Bu değişkenleri kendimizle ve diğerleriyle iletişim kurmak için kullanıyoruz.

9 Bu kodlar – VAK sistemi V- vizuel görüntü, resim, hayal.. A- işitsel; ses, gürültü, volüm, tonlar K- kinestetik; duyumlar, hisler O- kokusal; kokular G- Tatsal M- motor; kinestetik hareketler

10 Çilek denince ne temsil ediyorsunuz? Kelimeleri bu temsillerle anlamlı hale getiriyoruz. Kelimelerin deneysel temsillerini yaratıyoruz. Anlam kelimenin içinde değildir. Sembolik anlam sistemiyle anlamlı hale gelir.

11 ileti ş im Kendi filmimizi diğer bir kişinin filmine aktarmakla mümkün olur. Büyük, tatlı, kırmızı gibi tanımlarla yaratılan temsiller sub-modalite denmiştir. Ama bunlar filmin editoryal özellikleridir. Kendi filmimizin editörü gibi çalışırız.

12 Bilginin kayna ğ ı İçsel Dışsal Data dışardan gelse de biz onun içsel olarak üretiriz. Şeyin farkında oluruz. Onu temsilleriz. Sonrada bu gerçek şeyler hakkında düşünürüz.

13 Ama gerçek de ğ ilse Kavramlar Soyutlamalar Genellemeler İnançlar Diğer üst tip fikirler Tüm bunları nasıl temsil ediyoruz? Bunların filmini de yapabiliyor muyuz?

14 Meta-temsiller Duyu sistemi üstündeki temsili sistemler Meta= ötesi, üstü Meta’nın Referansları iç dünyadır. Bir şeyi bir şeyle ilişkilendirmek Kategorize etmek; üst altı kategorize eder. Bu meta durum olur. Ya da üst mantık düzeyinin meta-çerçevesi olur.

15 Üst düzeyin sistemi Dildir. Dil sinematogafik özellikler hakkında kelime, cümle oluşturmamızı sağlar. Bir üst düzeyde düşünmemizi sağlar. Çilek Çilek yemekten hoşlanır mısın?

16 Üst düzeylere çıktıkça H İ PNOZ BA Ş LAR Gittikçe daha soyut olur Daha az spesifik referanslar içerir Daha az spesifik filmler oynamaya başlar. Bir terim ne kadar muğlaksa o kadar zayıf özel bir film oynatır. Spesifite azaldıkça dinleyici kendi anlamlarını icat eder

17 SUBMODAL İ TELER Aslında bir üst düzeydir Çünkü filmine açıklamalar getirir. Temel ayrımlar; V – A – K;(O-G) – L

18 Sinematik Egzersiz; Çilek Resim ne kadar büyük Resmi nerede görüyorsun? Focus nasıl? Açık – bulanık 3 boyutlumu – iki boyutlumu? Renkli mi – siyah beyaz mı?

19 Farklı modaliteler Farklı duygu oluşturur Uzaklık önemli bir faktördür.. Daha az gerçek olur.. Temsili ne kadar zenginleştirirsek o kadar nöroloji uyarır. Modaliteler bir deneyimde farkı yaratan farklılıklardır

20 Filmden Stratejiye Filmleri nasıl kodluyoruz? Bu kodlama anlamı belirler Bu anlam sinir sistemini nasıl yanıt vereceğini belirler Göstergeler değişince tüm deneyim değişir

21 Örnek; Motivasyon Kitap okumak için nasıl motive olursunuz Kendini nasıl görüyorsun Ne söylüyorsun Hangi tonda söylüyorsun Hangi kinestetik duyumları hissediyorsun Bu adımları kaç kez tekrar ediyorsun Ne kadar çoğaltıyorsun? Hangi sırayla izliyorsun?

22 Neden Strateji Bir şeyleri yapma bilgimiz ortaya çıkar Her davranışımızın bir stratejisi vardır.. Yataktan kalkmak, yeni bir şey keşfetmek Samimi olmak, etkin iletişim kurmak, sağlıklı yemek gibi.. Okurken öğrenme stratejin nedir? Okurken içsel resimler oluşturur musun?

23 Strateji anlama Öğrenirken kendine konuşur musun? Soru sorar mısın? İşlemi uygularken kendini hissedebilir misin? Şeyleri anlamlı kılmak için notlar alır mısın? Tüm bunları en etkili öğrenmeyi oluşturmak için hangi sırada yaparsın?

24 Stratejide Metaların etkisi Meta sistem daha soyut fikirlerle anlayışlar, inançlar, değerler, niyetler, kararlar oluşturur. Bunları da sistemimize katmak stratejimizi oluşturur. Strateji içinde ayrımları bularak düşünme düzeni ve sırasını belirleriz.

25 State-Durum yaratmak Stratejilerle özel zihin-beden durumları yaratırız. Durum güçlendikçe yaşamı esir alır. Durum-bağımlılığı yaratır. Öğrenmemiz, hafıza, algı, iletişim, davranış bu duruma bağlı işler. Durum zihinsel eylemlere hükmeder.. Hayatı bu durumun gözlüğüyle algılarız..

26 NLP durumu sonucu etkiler Öğrenme durumu içindeysen algı, hafıza, davranış, hisler buna uyar. Dünyayı öğrenme gözlüğü ile görürüz. Kapalı-zihin durumuna geçersek kendini katı bir şekilde düşünen, hisseden, algılayan bir durumda bulursun. Bu durumda öğrenme, merak, açıklık yok olur.

27 İş e yaramayan durum ba ğ ımlılı ğ ı Durumu bozmamız gerekir. (duruma müdahale) Bu durumu yaratan içsel temsil sistemlerini değiştirmek gerekir. Farkındalığı ve zenginleştirici duruma doğru kaydırmamız gerekir. Filmi ya da filmin sinematik özelliklerini değiştirerek..

28 Yeni “ben”e kayı ş Düşünce-duygu sistemini yeni ben’e kaydırırız. (SWİSH) Yeni ben; sorunu sorun olarak görmeyen ben Bu meta film yaratır. Daha kaynaklı bir kimliğin olduğu bir film oynar. Reframe, tetiklerin değişimi, yeni yönde çapalamak..

29 Filmi yeniden oynatmak Filmdeki duyguyu ortadan kaldırırız.. Movie-rewind kalıbı olumsuz duygulu durumu ortadan kaldırır. NLP kendimizle iletişim işlemlerini öğretir. Daha zenginleştirici durumlar yaratmak için bilinç-bilinçaltı durumları birleştirmeyi öğretir.

30 Subjektivite mekanizmaları Zihin filmi – temsil istemleri Filmi sınıflandıran dil Sinir siteminin duruma uygun yarattığı fizyoloji

31 State ili ş kileri Primer state : filmimiz Meta-state; bir durumu diğeriyle ilişkilendirmek Bir state hakkında düşüncelerimiz söylersek bu düşünceler birinci durumdaki düşünceler için meta-state olur. Öğrenmek.. Öğrenmek keyiflidir.. Üst durum alt durumu kategorize eder.

32 Context-content Sadecce düşünmeyiz Düşüncemiz hakkındaki düşünceler hakkındaki katmanlar arasında geziniriz. Üst düzey = kontext = çerçeve Meta-level programlar; bilinçaltında çalışır


"NLP nedir? Micheal Hall Figuring Out People. NLP=ileti ş im Bir iletişim modelidir Mesajları nasıl gönderip aldığımızla ilgilenir Bu bilgiyi nasıl işliyoruz?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları