Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PRODCOM (Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi) PRODTR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PRODCOM (Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi) PRODTR"— Sunum transkripti:

1 PRODCOM (Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi) PRODTR
Dr. Betül ERKAN KOÇ

2 Amaç PRODCOM, raporlama yapacak olan ülke tarafından, referans periyodu içinde, PRODCOM listesinde yer alan her bir ürünün üretim miktarına ilişkin istatistiklerin toplanması amacıyla yapılan bir araştırmadır.

3 Kapsam PRODCOM, NACE Rev.2 (Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistik Sınıflaması) içindeki Madencilik ve Taşocakçılığı’na (B sektörü) ve İmalat Sanayii’ne (C sektörü) ilişkin üretim istatistikleri için Avrupa Birliği içinde kullanılan başlıktır. Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması (NACE Rev. 2) içindeki Madencilik ve Taşocakçılığı ve İmalat Sanayii, yani, B ve C sektörlerine ilişkin üretim istatistikleri için Avrupa Birliği içinde kullanılan başlıktır. Bu başlık, Fransızca "PRODuction COMmunautaire" (Topluluk Üretimi) teriminden gelmektedir. Araştırmanın temeli, topluluğa ait sanayi üretim araştırmasının oluşturulmasına yönelik 3924/91 numaralıkonsey yönetmeliğine dayalıdır. Bahsedilen tüzüğün 2(2) maddesi ile uyumlu olarak üretim, PRODCOM listesinde yer alan ürün başlıklarına göre kayıt edilecektir. Yasal dayanak, Konsey tüzüğünün uygulanmasına yönelik olarak (EC) 912/2004 nolu komisyon tüzüğü ile desteklenmektedir.

4 PRODTR (Ulusal) 4465 Başlık
Yapı XX.XX .YY .ZZ .TT NACE 245 Sınıf CPA 1522 Kategori PRODCOM 3852 Başlık PRODTR (Ulusal) 4465 Başlık PRODCOM Listesi, Nace Rev.2’nin sınıflarına karşılık gelen Sınıflara bölünmüştür. Sınıflar içindeki liste başlıkları, karşılık gelen CPA başlıklarına göre gruplanmış ve bunlara karşılık gelen PRODCOM kodlarının artan sırasına göre dizilmiştir.

5 Örnek NACE CPA PRODCOM ULUSAL “TR”
KOD TANIM Ölçü Birimi Ölçü Birim Kodu P Nota Referans HS/CN 10.84 Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı Sirke ve asetik asitten elde edilen sirke ikameleri Sirkeler ve sirke ikameleri (şaraptan yapılanlar) litre 2000 S Sirkeler ve sirke ikameleri (şaraptan yapılanlar hariç) Soslar; karışık baharat ve karışık çeşniler; hardal unu ve kaba hardal unu ve hazır hardal Soya sosu kg 1500 Domates ketçabı ve diğer domates sosları Hardal unu ve kaba unları Hazır hardal Soslar ve bunlardan yapılan müstahzarlar; karışık baharat ve çeşniler (soya sosu, domates ketçabı, diğer domates sosları, hardal unu veya kaba unları ile hazır hardal hariç) Karışık baharat ve çeşniler TR Çemen Acı biber sosu Birleştirilmiş Mal Sınıflaması tamamen bir mal sınıflaması olduğundan, sanayi hizmetlerini kapsam dışı tutmaktadır. Bundan dolayı, bu tür hizmetler için hiç bir CN referansı sağlanamaz

6 Bazı önemli tanımlamalar
TR 8 haneli Prodcom kodlarının altında kullanıcıların talepleri doğrultusunda açılan 10 haneli ulusal kodlar S05 Eurostat tarafından kullanımdan kaldırılmasına karşın, ulusal olarak takip etmeye devam ettiğimiz kodlar TR li kodlar Bu kodlar özellikle iş istatistikleri kapsamında bilgi üreten birimlerin talepleri doğrultusunda oluşturulan kodlardır. Dış ticaret sınıflaması referansları PRODCOM Tüzüğü’nün 2(2) nolu maddesine uygun olarak, PRODCOM listesinin her bir başlığı, bir kaç özel durum hariç, Avrupa Birliği dış ticaret sınıflamasının, yani; sekiz basamaklı Birleşik Mal Sınıflaması (CN)’nin bir veya daha fazla başlığı ile tanımlanır. Bu sebepten dolayı, "Birleşik Mal Sınıflaması’nın yorumlanmasına ilişkin genel kurallar”, ilke olarak PRODCOM listesinin yorumlanmasına ilişkin olarak uygulanabilir. Karşılık gelen CN başlıkları, "Dış ticaret sınıflama referansı, 2008 (HS/CN)" sütununda yer almaktadır. PRODCOM’da yer alan “tanımlamalar" her zaman CN’de yer alan başlıkların tamamını içermez. dların üretilmesinde üretici birimler tarafından bilgi derlenmek istenen kitlenin @ Ölçü birimi CN ölçü biriminden farklı birim

7 Bazı önemli tanımlamalar
Sanayi Hizmetleri Üretim, sanayi hizmetleri olarak tanımlanan tamir, bakım ve onarım, montaj ve ürünü işlemden geçirerek iyi duruma getirme işlemlerini de içermektedir. Birleştirilmiş Mal Sınıflaması tamamen bir mal sınıflaması olduğundan, sanayi hizmetlerini kapsam dışı tutmaktadır. Bundan dolayı, bu tür hizmetler için hiç bir CN referansı sağlanamaz. Sanayi hizmetleri, işlemden geçirme, tamir ve bakım ile montaj işlerini içerir. Bunlar aşağıda daha detaylı şekilde açıklanmıştır. Sanayi hizmetlerinde, hizmetin “ürün” olmasından dolayı, bu tür başlıklar, hizmetin değeri, yani herhangi bir ortak fiziki malın değerinden ziyade ödenen ücret, kayıt edilir. İşlemden geçirme Normalde işlemden geçirmenin ayrımı, - Girişimin kendi ürünlerinin işlemden geçirilmesi (birimin kendi üretimi için yaptığı işlemden geçirme), - Satın alınan ürünün işlemden geçirilmesi (kendi hesabına işlemden geçirme) TÜİK, (PRODTR 2010) Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi, XXVII - Bir sözleşme ile dışbirimlere ait ürünlerin işlemden geçirilmesi (kontratla işlemden geçirme) arasında yapılır. İşlemden geçirme süreci, ürün formunda hiçbir değişimi içermemektedir. Kontratla işleme sürecinin tersine, PRODCOM listesindeki belli bir ürünün işlemden geçirilmesi, o ürünü listedeki başka bir ürüne dönüştürmeyi içermemektedir. İşlemden geçirme süreçlerine örnek olarak; boyama, renklendirme, bitirme, baskıyapma, yaldızlama, gravür yapma , vernikleme vb. verilebilir. Fabrikadaki rafine etme faaliyeti üretim faaliyetinin bir parçasıolarak düşünüldüğünden, ayrıbir kayıt numarasıgerektirmemektedir. Fabrikadaki rafine etme faaliyeti, aynı girişimin farklıbir yerdeki rafine tesisinde yapılsa dahi, üretim tesisi rafine edilen ürünü, satışüretimi olarak toplam (brüt) değeri ile birlikte rapor eder; fabrikadaki rafine etme faaliyetinden ayrıolmadığısürece rafine tesisi, kendisi üretim istatistiklerini raporlamaz. Ancak, rafine işlemini, fabrikada yapılan rafine işlemi dışında bağımsız olarak veya anlaşmalıolarak gerçekleştiriyorsa bu, üretim istatistiklerinde rafineri tarafından ayrı olarak verilmek zorundadır. Kendi hesabına rafine faaliyetlerinin değeri, ayrıbir raporlama numarasıolduğu sürece, rafinelemeyi yapan tesis tarafından raporlanmasıgerekmektedir. Belirtilecek olan değer brüt (faturalandırılmış) değer olacaktır. Kontrat ile yapılmakta olan rafine etme işinin yine rafinelemeyi yapan tesis tarafından rapor edilmesi gerekmektedir. Rafinelemeyi yapan tesis tarafından belirtilmekte olan değer, rafineleme işlemi yaptıran müşteri tarafından yapılan ödemelerin toplamıdır. Müşteri kendisine ait raporlar bölümü için ham ürünü kendisi üretmeyip satın alması durumunda, üretimden yapılan satışlar olarak rafine edilmişürünün toplam değer ve miktarınırapor eder. Bu durumda müşteri, ne rafineri ürünlerin miktarınıne de değerini rapor eder. Kontrata dayalırafine konu olduğunda, müşteri ile kontrata dayalı rafineleme yapan şirketin ayrı şirketler olmasıgerekmektedir; Kontrata dayalırafineleme işlemi aynıgirişime ait farklıfabrikalar arasında mümkün değildir. Bakım ve onarım İlgili raporlama kodlarıkullanılarak bakım ve onarım işlerinin sadece değerinin kayıt edilmesi gerekir. Böylece kaydedilen değer bakım ve onarım için gerçekte yapılan harcamalar olacaktır. Bakım veya onarımıyapılan ürünün büyük çaplıyeniden inşaasını içeren bakım ve onarımlar, üretim olarak girilmelidir. Girişim’in kendi tesisi ve teçhizatı için yaptığıbakım ve onarım faaliyetlerinin kaydedilmemesi gerekir. Montaj işleri Montaj işleri, PRODCOM listesinde ayrıbir PRODCOM koduna sahip olmayan, birkaç farklıparçanın birleştirilmesi ile bir ürünün yapılandırılmasınıiçerir. Aşağıda verilen iki tür montaj arasında bir ayrım yapılmalıdır: a) Eğer montaj bileşenlerinin tamamıveya önemli bir bölümü, bir başka tesiste (aynı veya başka bir girişime ait olan) imal edilmişise, montaj işinin yalnız değerinin uygun PRODCOM kodu altına kaydedilmesi gerekir. Buradaki değer, ciro üzerinden alınan her tür vergi hariç, sadece montajiçin harcanan maliyetlerdir (montaj sırasında kullanılan malzemeler dâhil). Bu değer, montaj çalışmasının yapıldığı tesiste imal edilen montaj bileşenlerinin değerini içermez. b) Diğer taraftan, bileşenlerin, tamamıya da önemli bir bölümü imal edildiği tesiste montajlarıyapılıyor ise, montaj işinin değeri (montaj için kullanılan materyaller dâhil), bu bileşenlerin üretim değerine orantılıolarak eklenmelidir. Bununla birlikte bu durum, sorun yaratıyorsa (örn: büyük çaplımontaj işlemleri durumunda), bu tür işler, montaj çalışmasıiçin belirli PRODCOM kodlarıaltına kaydedilebilir. Buna rağmen bu hizmetlerden bazılarıNACE Rev.2'de sanayi dışıhizmetler olarak sınıflandırılmaktadır, örneğin motorlu taşıtların bakım ve onarımı, büro, muhasebe ve bilgi işleme makinelerinin bakım ve onarımı. Bu işlem, aynızamanda yazılım danışmanlığıve temini faaliyetleri ile diğer bilgisayar ve ilgili faaliyetlere de uygulanmaktadır.

8 Bazı önemli tanımlamalar
Z bütünleşmeleri Bazı durumlarda, PRODCOM başlıkları, CN Sınıflaması’ndaki başlıklardan daha detaylı başlıklara ayrılırlar. Bu başlıkların CN’le bağlantılarını sürdürmek için, özel bütünleşmeler oluşturulmuştur. Bu nedenle PRODCOM kodunun yedinci basamağında bir Z kodu yer alıyorsa, bu kod Z bütünleşmesi olarak bilinir. Z bütünleşmeleri Bazıdurumlarda, PRODCOM başlıkları, Birleştirilmiş Mal Sınıflaması’ndaki (CN) başlıklardan daha büyük detaylarda başlıklara ayrılırlar. Bu durum CN’de yer alan bir başlığın, analitik amaçlar için daha detaylandırılması gerektiği koşullarda ortaya çıkar. Bu detaylı kodların bazıları, bazı CN kodlarının birden fazla CPA başlığına karşılık geldiği durumlarda oluşan bir zaman kalıtıdır. Bu yüzden, uzun zaman serilerini tutmak için toplanılmaya devam edilirler. Bu başlıkların CN’le bağlantılarınısürdürmek için, özel bütünleşmeler oluşturulmuştur. Bu nedenle PRODCOM kodunun yedinci basamağında bir Z kodu yer alıyorsa, bu kod Z bütünleşmesi olarak bilinir. Prodcom kolonundaki detaylıprodcom kodu başlıklarının oluşturduğu bütünleşme “z” ile tanımlanmaktadır. Aşağıda, bu tür bütünleşmeler için bir örnek yer almaktadır:

9 Örnek (z bütünleşmeleri)
Dokuma kumaşlar için taranmış pamuktan iplikler (perakende satışa hazır olmayan) (halı ve yer kaplaması için olanlar hariç) kg 1500 T z 5205 [.2 +.4]a [.2 +.4]a + Örgü kumaşlar ve çoraplar için taranmış pamuktan iplikler (perakende satışa hazır olmayan) 5205 [.2 +.4]b [.2 +.4]b Diğer kullanımlar için taranmış pamuktan iplikler (perakende satışa hazır olmayan) (halı ve yer kaplaması için olanlar dahil) 5205 [.2 +.4]c [.2 +.4]c = Z2 Taranmış elyaftan pamuk iplikler, (perakende satışa hazır olmayan) 5205 [.2 +.4] [.2 +.4]

10 Mevcut dönüşüm tabloları
PRODTR PRODTR2010 PRODCOM CN PRODTR 2006 – GTİP PRODTR 2009 – GTİP PRODTR 2010 – GTİP 2010 Kontrol et

11 Ürünlerin Bulunmasında Kullanılan Kaynaklar
PRODTR2010 Sözlüğü PRODTR2010 – GTİP2010 İzahname İnternet Diğer Sözlükler ve Sınıflamalar (NACE Rev.2 sözlüğü vb.)

12 Örnekler

13 Örnek 1- Gelinlik (CPA 2008) İlgili anahtar kelimelerle CPA 2008 sözlüğünde arama yapalım.

14 gelin

15 Örnek 1- Gelinlik (CPA 2008) 2. PRODTR 2010 sözlüğünde arama yapalım.

16 Örnek 1- Gelinlik (CPA 2008) Gelinlik (örgü veya tığ işi tekstilden olanlar) PRODTR 2010 Kadınlar veya kız çocukları için takım, kombine takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon-etek, pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)) CPA 2008 Gelinlik (örgü veya tığ işi olanlar hariç) PRODTR 2010 Kadınlar veya kız çocukları için elbise, etek ve pantolon etekler, tekstil kumaşlarından yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) CPA 2008

17 Örnek 1- Gelinlik (CPA 2008) CN2012 –CPA2008 Dönüşümü CN 2012 !
PRODTR’de bulamamış olalım. CN2012 –CPA2008 Dönüşümü CN 2012 !

18 gelin

19 Örnek 1- Gelinlik (CPA 2008) Malzeme/ kullanım yeri? CN 2012 İzahname
Dokuma kumaşlar Örgü veya tığ işi kumaşlar

20 Örnek 1- Gelinlik İzahname İzahnamede bulmaya çalışalım.
İlk aşamada hangi kısımda olduğuna karar vermemiz gerekiyor.

21 Örnek 1- Gelinlik İzahname
İkinci aşamada bu kısım altında hangi fasılda olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Üçüncü aşamada 61. ve 62.fasıl izahname notlarına bakılması gerekiyor.

22 Örnek 1- Gelinlik İzahname 61. Fasıl 62. Fasıl 25.04.2017 CN 2012
CPA 2008 Kadın/kız çocuk için elbise; yün/ince hayvan kılından (örme) Kadınlar veya kız çocukları için takım, kombine takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon-etek, pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)) Kadın/kız çocuk için elbise; pamuktan (örme) Kadın/kız çocuk için elbise; sentetik lifden (örme) Kadın/kız çocuk için elbise; suni lifden (örme) Kadın/kız çocuk için elbise; dokunabilir diğer maddeden (örme) 62. Fasıl CN 2012 CPA 2008 Kadın/kız çocuk için elbise; yün/kıldan Kadınlar veya kız çocukları için elbise, etek ve pantolon etekler, tekstil kumaşlarından yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Kadın/kız çocuk için elbise; pamuktan Kadın/kız çocuk için elbise; sentetik liflerden Kadın/kız çocuk için elbise; suni liflerden Kadın/kız çocuk için elbise; ipek/döküntülerinden Kadın/kız çocuk için elbise; dokunabilir diğer maddelerden

23 Örnek 1- Gelinlik CPC CPC aracılığıyla sonuca ulaşmaya çalışalım.
CPC Ver.2 (orijinal İngilizce versiyonunun sözlüğü) CPC-CPA Dönüşümü İngilizce gelinlik nedir? -Wedding dress -Bridal gown

24 Örnek 1- Gelinlik CPC CPC Ver.2 İngilizce sözlükte; - gown’u aratalım (aratmadan önce google’da görsellere bakmakta yarar var.)

25 Örnek 1- Gelinlik CPC-CPA
Bulduğumuz kodun CPA 2008 kodu için, CPA 2008-CPC Ver.2 dönüşüm tablosunu kullanarak karşılığını bulalım.

26 Örnek 2- Motor kömürü (PRODTR 2010) Motor kömürü nedir? Nerelerde
kullanılır?

27 Örnek 2- Motor kömürü Motor kömürü nedir? (internet….)
Elektrik ya da motor üreteçlerinde dönen göbekle elektrik bağlantısı sağlayan kömür çubuk Nerelerde kullanılır? (internet….)

28 Örnek 2- Motor kömürü 1. Bulduğumuz kelimeleri PRODTR2010 sözlüğünde arayalım Motor kömürü Kömür (karbon) fırça fırça

29 Örnek 2- Motor kömürü (PRODTR 2010) PRODTR’de bulamamış olalım.
GTİP2010 ! GTİP2010 –PRODTR2010 Dönüşümü GTIP 2010 sınıflamasında bulmaya çalışalım

30 fırça

31 Hangi malzemeden yapılır/nerelerde kullanılır?
Örnek 3- Strafor balık kasaları (PRODTR 2010) Hangi malzemeden yapılır/nerelerde kullanılır? Strafor nedir?

32 Örnek 3- Strafor balık kasaları
Strafor Nedir? (internet….) EPS (Expanded Polistiren) Ham petrolden imal edilmiş sentetik bir malzemedir. Yağ kısımdan haddelenerek elde edilir strafor ve rafine edilmesi sırasında küçük toplar şeklinde oluşur. Bu topların içine buhar enjekte edilmesi sonucu toplar şişer topoloji ve birbirlerine yapışır. Bu malzeme yalıtım amaçlı ya da paketleme malzemesi olarak kullanım alanlarına sahiptir. Nerelerde kullanılır? (internet….)

33 ? Örnek 3- Strafor balık kasaları Polistiren Plastik, kutu
Bulduğumuz kelimeleri PRODTR2010 sözlüğünde arayalım. ? NACE Rev.2; 20.16 Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı polistiren "ilk şekiller" tabirine, sadece aşağıda belirtilen şekiller dahildir: (a) Sıvı ve hamurlar, dispersiyonlar (emülsiyonlar, süspansiyonlar) ve çözeltiler dahil; (b) Düzensiz şekillerde bloklar, biçimsiz parçalar, tozlar (kalıplama tozları dahil), granüller, pullar ve benzeri dökme biçimler.

34 Örnek 3- Strafor balık kasaları
NACE Rev.2’yi inceleyelim.

35 Örnek 3- Strafor balık kasaları
NACE Rev.2’deki kodunun altında yer alan PRODTR2010 kodlarını inceleyelim.

36 Örnek 3- Strafor balık kasaları
(PRODTR 2010) GTİP2010 ! GTİP2010 –PRODTR2010 Dönüşümü GTIP 2010 sınıflamasında İZAHNAME aracılığıyla bulmaya çalışalım

37 Örnek 3- Strafor balık kasaları
İzahnamede bulmaya çalışalım. Öncelikle 2 basamaklı GTIP koduna yani hangi fasılda olduğuna karar verilmesi gerekmektedir. 39.fasıl izahname notlarına bakılması gerekiyor.

38 Örnek 3- Strafor balık kasaları
İzahname 39. Fasıl PLASTİKLERDEN EŞYA TAŞINMASINA VEYA AMBALAJLANMASINA MAHSUS MALZEMELER; PLASTİKTEN TIPALAR, KAPAKLAR, KAPSÜLLER VE DİĞER KAPAMA MALZEMELERİ. Kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya   Torbalar ve çantalar (külahlar dahil) Bu pozisyon, her türlü ürünün taşınması veya ambalajlanması amacıyla kullanılan tüm plastik maddelerini kapsamaktadır. Bu maddelerin kapsamındaki nesneler şunlardır: Kutular, kasalar, sandıklar, torbalar ve çantalar( külahlar ve çöp torbaları dahil), variller ve konserve kutuları, damacanalar, şişeler ve mataralar gibi kaplar. GTİP 2010 PRODTR 2010 Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya Kutu, kasa, sandık ve malzeme taşıma veya paketlemede kullanılan benzeri eşyalar, plastikten

39 Örnek 4- Giyim eşyası imalatı için tekstil kumaşlarının kesilmesi
Giyim eşyası imalatı için tekstil kumaşlarının kesimi genelde nerede/ hangi tür işyerinde yapılır? Bu faaliyet, giyim eşyası imalatçıları tarafından yapılmaktadır ve imalat sürecinin dış kaynak kullanımı yoluyla yapılan bu parçası, bölüm 14’de sınıflandırılan giyim eşyası imalatının bir parçasıdır. Bölüm 14, grup 14.1 içerisindeki 14.12’den 14.19’a kadar olan sınıflardan herhangi biri olabilir. Bu sınıflar içinde giyim eşyası imalatı ağırlıklı olarak Sınıf 14.13’de yapılmaktadır. İmalat hizmetleri açısından altındaki en uygun kategori ’dur. Bu kod PRODCOM’un kapsamı dışındadır.

40 TEŞEKKÜRLER


"PRODCOM (Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi) PRODTR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları