Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAĞITHANE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAĞITHANE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 KAĞITHANE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI REHBER ÖĞRETMEN TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ

2 Adres: Kemerburgaz Cad
Adres: Kemerburgaz Cad. Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binası No:1, Kağıthane/İstanbul Telefon:(0212) Fax: (0212) WEB:http://kagithaneram.meb.k12.tr Neredeyiz?

3 KAĞITHANE RAM GENEL BİLGİLER
Binamızda 1 idare odası , 3 bireysel görüşme odası , 3 test odası, 1 arşiv odası olmak üzere 8 adet oda bulunmaktadır. Müdür, Müdür yardımcısı, 3 psikolojik danışman, 2 özel eğitim öğretmeni ve 3 yardımcı hizmetli personel bulunmaktadır.

4 Ramda Genel İşleyiş İnceleme ve Tanılama Süreci
Bireysel Destek Eğitim İstekleri Öğrenci Yöneltmeleri Okullara Yönelik Yapılan Çalışmalar (Seminer, Toplantı, Ziyaret) Planlanan çalışmalar (Proje, Dergi, Broşür ve eğitimler.)

5 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

6 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun Kurulması
Yılda en az 3 defa toplanır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan sorunları inceler. Eğitim ortamında öğrenciler ,aileler yöneticiler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurulabilmesi için gerekli önlemleri görüşür.

7 İÇERİK PLANLAMA İŞLEMLERİ: Okullar için rehberlik çerçeve planı
Okulun ve öğrencinin ihtiyacına göre düzenlenir. Hazırlanan rehberlik programını ve yapılacak rehberlik etkinliklerini ‘Öğretmenler Kuruluna’ sunar. Programın uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder.

8 Psikolojik Danışmanın Görevleri PDR Yönetmeliği Madde :50
a) İl çerçeve programını temel alarak okulunun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, okulun türüne ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlar. b) Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder. c) Okulunun tür ve Özelliklerine göre gerekli eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini plânlar, programlaştırarak uygular veya uygulanmasına rehberlik eder. d) Bireysel rehberlik hizmetlerini alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde yürütür. e) Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür.

9 Psikolojik Danışmanın Görevleri Madde :50
f ) Bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında formasyonu uygunsa psikolojik danışma yapar. g) Sınıflarda yürütülen eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerinden, uygulanması rehberlik ve psikolojik danışma alanında Özel bilgi ve beceri gerektirenleri uygular. h) Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda araştırmalar yapar, bunların sonuçlarından yararlanılmasını sağlar.

10 Psikolojik Danışmanın Görevleri Madde :50
ı) Öğrencinin mezun olacağı dönemde, okuldaki tüm eğitim ve öğretim sürecindeki gelişimini, yönlendirilmesi açısından önemli özelliklerini ve bu konudaki önerilerini içeren bir değerlendirme raporunu sınıf rehber öğretmeni, veli, öğrenci ve okul yönetiminin iş birliğiyle hazırlar. Bu raporun aslını öğrenci gelişim dosyasına koyar, bir Örneğini de Öğrenciye veya velisine verir. i) Eğitim-öğretim kurumundaki seçmeli derslerin konulmasında çevre koşullan, okulun olanakları, öğretmen sayısı ve branşı da gözetilerek yeni seçmeli derslere ilişkin araştırma yapar, bu derslerin zümre öğretmenlerince gerçekleştirilecek program çalışmalarında alanı ile ilgili görüşlerini bildirir. j) Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini rehberlik ve araştırma merkezinin iş birliğiyle verir.

11 Psikolojik Danışmanın Görevleri Madde :50
k) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtlan tutar, ilgili yazışmaları hazırlar ve İstenen raporları düzenler. l) Okula bir alt Öğrenim kademesinden veya nakil yoluyla gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını inceler, sınıf rehber öğretmeniyle iş birliği içinde değerlendirir. m) Gerekliğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlama ve geliştirme çalışmalarına katılır. n) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenine bilgi verir ve iş birliği yapar.

12 Psikolojik Danışmanın Görevleri Madde :50
o) Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler. p) Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin komisyonlara ve toplantılara katılır, gerekli bilgileri verir, görüşlerini belirtir. r) Orta öğretim kurumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen görevi yapar. s) Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar.

13 Rehberlik Servisi İş ve İşlemlerini Raporlama
Raporlama işlemleri (haftalık,aylık,dönemlik ve yıllık) Okul idaresi raporları takip etmeli ve yapılamayan etkinliklere anında müdahale edilebilmeli. Sene sonu çalışma raporu artık “MEBBİS” üzerinden okul şifreleri ile girilecektir.(Haziran ayı içersinde)

14 Madde Bağımlılığı Konusunda Yapılabilecekler
Öğrenci takibi Öğrencileri bilgilendirme Veli ve öğretmen eğitimleri

15 OKUL POLİSİ İLE İŞBİRLİĞİ
Suç teşkil eden durumlarda iletişime geçilmesi gerekir. Her okul kendi okul idaresinin bağlı olduğu bölge itibariyle çocuk polisiyle bağlantıya geçilmelidir.

16 DEĞİŞEN YÖNETMELİKLER

17 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
( RG) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ve sosyal etkinlikler MADDE 9 – (1) İlkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma servisi oluşturulur. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ve sosyal etkinlikler ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

18 Kayıt zamanı ve kayıt yaşı
MADDE 11 –(4) Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile rehberlik araştırma merkezi raporu ile yönlendirilmesi yapılan özel eğitime ihtiyacı olan çocukların yeni kayıtları, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula yapılır. ç) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca hazırlanan rapor doğrultusunda tam zamanlı kaynaştırma yoluyla okul öncesi eğitim kurumlarına yönlendirilen aylık çocuklar bu kurumlara kaydedilir. Bu sınıfların mevcutları 10 çocuk bulunan sınıflarda iki, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise bir çocuk olacak şekilde oluşturulur.

19 d) Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdüremeyecek durumda olan ağır düzeyde yetersizliği bulunanlar ile birden çok yetersizliği olan çocuklar, bu kurumlarda fiziki mekânın uygun olması ve özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla açılan özel eğitim sınıflarına kaydedilirler. Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları MADDE 20 – c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

20 Sağlık durumu engeline göre dersler
MADDE 24 – (1) Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir.

21 Öğrenci başarısının değerlendirilmesi
(3) Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ancak; a) Velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı doğrultusunda, ilkokulda kaynaştırma öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.

22 Öğretmenlerin nöbet görevi
MADDE 44 –  (2) Ana sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerine, boş geçen dersleri doldurma ve nöbet görevi verilmez. Okul öncesi eğitim kurumlarında ücretin alınması ve bütçenin hazırlanması MADDE 68- (4) Durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile okul öğrenci kontenjanının 1/10’u oranındaki yoksul aile çocuklarından ücret alınmaz. Bu durumdaki çocuklardan engelli olanlara öncelik tanınır.

23 Destek eğitim odası açılması
MADDE 84 – (1) Kaynaştırma öğrencileri ile özel yetenekli öğrenciler için okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında özel eğitim desteği verilmesi amacıyla okulun fiziki imkânları doğrultusunda destek eğitim odası açılabilir. (2) Destek eğitim odasındaki eğitim hizmetleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülür. (3) Destek eğitim odasının öğretim materyalleri ve donanım ihtiyaçları öğrencilerin ihtiyaç ve özellikleri dikkate alınarak sağlanır.

24 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği sayı 28758
8-(3) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özellikleri dikkate alınarak yaşam becerilerini geliştirmek ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaöğretim kurumlarında açılan programlardan yararlandırılır 10-f) Bakanlıkça hazırlanan eğitim programları esas alınarak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda 31/5/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre okulda kurulan bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimince bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrencilerin başarıları, bu Yönetmeliğin sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre belirlenir. 21-(6) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin kayıtlarında millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.

25 22-(3) Herhangi bir puan kullanmaksızın yapılan kayıt işlemlerinde öğrencinin ikamet adresi ve okul tercihleri dikkate alınır. Ancak parasız yatılılığı kazanan öğrenciler, şehit veya gazi çocukları, son üç ay içinde anne veya babası ölen ya da kamu görevinden dolayı anne veya babasının görev yeri değişen öğrenciler, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında “Koruma kararı verilen çocuklar”, 22 nci ve 23 üncü maddesi kapsamında koruyucu aile yanına yerleştirilmiş çocuklar, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan çocuklar, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen çocuklar, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan öğrenciler ve yargı kararına bağlı olan kayıtlarla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıtlarda adrese dayalılık şartı aranmaz.

26 Madde 5:Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.

27 23-ç) Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu kararına göre özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencileri durumlarına uygun okullara dengeli bir şekilde yerleştirir. İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kuruluyla işbirliği yaparak gerekli önlemleri alır. 23-d) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yerleştirileceği sınıf mevcudunun azaltılmasına, aynı sınıfta iki ayrı özel eğitim gerektiren öğrenci grubundan öğrenci bulunmamasına ve öğrencilerin özel durumlarına göre gerekli fizikî düzenlemelerin yapılmasına yönelik tedbirleri alır.

28 43-g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır. 45-ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır. 78-h) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi ve kaynaştırma eğitimiyle ilgili gerekli tedbirleri alır. 85-f) İş kazası, meslek hastalıkları, yangın ve diğer tehlikelere karşı iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda özel eğitimi gerektiren öğrencileri de dikkate alarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

29 89-e) İşletme yetkilileriyle işbirliği yaparak işyerine uyum sağlayamayan öğrencileri belirler, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için işletme ve okul arasında yapılan işbirliği gereği uygulamaya yönelik iş ve işlemleri takip eder, alınacak önlemleri okul müdürlüğüne bildirir. MADDE 98- (1) Alan, dal ve derslerin özelliklerine göre okullarda, atölye ve laboratuvar kurulur, eğitim ve öğretime hazır bulundurulur. Atölye ve laboratuvarlar, özel eğitimi gerektiren öğrencilerin de yararlanabilecekleri şekilde düzenlenir. Bu bölümlerde bulunması gerekli araç-gereç ve donatım listesi Bakanlıkça belirlenir.

30 MADDE 43- (1) Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerle üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için okulun bünyesinde destek eğitim odası açılır. Burada yürütülecek iş ve işlemler, 31/5/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. (13/09/2014 tarih ve sayılı değişiklik) 110-(3) Bu toplantılarda, kaynaştırma öğrencilerinin başarısının artırılması ve sunulan eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler ve yapılması gereken iş ve işlemler değerlendirilir.

31 ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

32 İÇERİK Özel Eğitim Bölümü;
Özel Eğitim incelemesi( ilk inceleme) Randevu alma Eğitsel Değerlendirme formu doldurulmasında dikkat edilecekler (Ram’a Gönderme Formu) Yenileme Randevusu 1. sınıf öğrencilerinin Ram’a gönderilmesi Tam Zamanlı Kaynaştırma- Özel Eğitim Sınıfı- Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okul öncesi kaynaştırma

33 E-Okul sistemi Zihinsel Yet. Kaynaştırma ve Diğer Yet. Kaynaştırma Bep TEOG Sınavı Tedbir Üstün Yetenekli Çocuklar. Bilsem

34 DEĞİŞEN ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
21/07/2012 TARİHLİ ve SAYILI RESMİ GAZETE

35 28 360 sayılı ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
EGİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA sayılı ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ MADDE 7; Eğitimin her tür ve kademesindeki geçişler ile bireylerin eğitim performansı ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak veli ya da okulun/ kurumun isteği üzere gerektiğinde tekrarlanır.

36 Özel Eğitim incelemesi( ilk inceleme)
Devlet Okuluna giden Öğrenciler için randevuyu okul rehber öğretmeni ve sınıf öğretmenlerinin yönlendirmesiyle veli alır. Rehber öğretmen eğer gerek görürse randevu almada veliye yardımcı olur.

37 Eğitsel Değerlendirme formu doldurulmasında dikkat edilecekler (Ram’a Gönderme Formu)
Öğrenci rehber öğretmen tarafından incelenir ve gerekli görülürse tanılama için RAM’a gönderilir. RAM’a okul tarafından gönderilen çocuklara rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni tarafından gözlem formu doldurulur. Performansı, Şüphelenilen durum, Resmi yazı şeklinde ( okul müdürü imzalı ve sayılı) Rama neden gönderildiği okul ne istiyor?(Okul yöneltmesi mi? Tanılama mı? Kaynaştırmasının kaldırılması mı?)

38 EĞİTSEL DEĞERLENDİRME FORMU DOLDURULMASI

39 Eğitsel Değerlendirme formu doldurulmasında dikkat edilecekler (Ram’a Gönderme Formu)
Bu form olmadan inceleme yapılamaz Formda RAM’a gönderme amacı açıkça yazılır. Formlar web sayfamızda vardır. Lütfen eski formları göndermeyin!

40 TANILAMA SÜRECİ Rapor Teslimi Kurul Toplantısı İnceleme Süreci
Randevu Verme TANILAMA SÜRECİ

41 Yenileme Randevusu Destek eğitim için rapor yenilemelerde veli ram’a başvuracak ve rapor bitiş tarihi göz önünde bulundurularak imza karşılığı randevusu verilecek. Okul Rehber Öğretmeninin Destek Eğitim İçin Yenileme Randevusu almasına gerek yoktur. Veli rama randevu için başvurduğu gün yanında mutlaka hastane raporunun aslı ve fotokopisi ve önceki yıla ait ramdan aldığı destek eğitim raporu bulunacak.

42 Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama
Performans Belirleme Tıbbi tanı Test Sonucu Veli görüşme Okul Bilgi KURUL KARARI Özel eğitim kurum formları

43 HASTANELERDEN GELEN TEST YAPILMASI TALEBİ

44 1. sınıf öğrencilerinin Ram’a gönderilmesi
1.Sınıf öğrencileri mart ayından sonra incelenmek üzere rehberlik araştırma merkezine yönlendirilebilir. Mart ayına kadar kendi sınıfında gözlenmesi gerekmektedir.

45 KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM
sayılı ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ MADDE 23; Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMA sürdürebilecekleri gibi; özel eğitim sınıflarında da sürdürebilirler.

46 KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM
Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden bireylerin bulunduğu sınıflarda sınıf mevcutları; Okul öncesi; 2 birey varsa 10 1 birey varsa 20 öğrenci Diğer kademelerde; 2 birey varsa 25 1 birey varsa 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde planlanır.

47 EVDE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MADDE 34; Okulöncesi, ilkokul ,ortaokul ve lise çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden eğitim ve öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde eğitim hizmeti verilmesi esastır. Evde eğitim hizmetleri özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından planlanır.

48 EVDE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (25/HAZİRAN/2015 tarih ve sayı 29397) MADDE 8; Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin sadece eğitimini gördüğü derslerin puanları esas alınır.

49 BÜTÜNLEŞTİRME VE DESTEK EĞİTİM ODASI

50 Destek Eğitim Odası e) Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda öğrencinin yetersizliğine uygun fiziksel, sosyal, psikolojik ortam düzenlemeleri yapılır. Bu okul ve kurumlarda öğrenciye verilen eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla özel araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanır ve destek eğitim odası açılır. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde 23

51 DESTEK EĞİTİM ODASI Özel eğitim sınıflarından faydalanmayan “kaynaştırma öğrencileri” ile “özel yetenekli öğrencilerin” ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmeti verilmesi için düzenlenmiş ortamlara denir.

52 DESTEK EĞİTİM ODASI NASIL AÇILIR?
1-OKULLARDA REHBERLİK HİZMETLERİ YÜRÜTME KURULU KOMİSYONU

53 DESTEK EĞİTİM ODASI NASIL AÇILIR?
2- İLÇE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULUNA

54 DESTEK EĞİTİM ODASI NASIL AÇILIR?
3- İL ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜNE GÖNDERİLİR.

55 DESTEK EĞİTİM ODASI NASIL AÇILIR?
4- VALİLİK ONAYI İLE AÇILIR. Destek eğitim odasında çalışan öğretmenler %25 fazla ek ders alırlar.

56 Destek Eğitim Odasında Bireysel veya Grup Eğitimi Yapılabilir
Destek Eğitim Odasında Bireysel veya Grup Eğitimi Yapılabilir. Grup Sayısı 3’ü Geçmeyecek Şekilde Planlanır.

57 DESTEK EĞİTİM ODASINDA
BEP yapılır…. Haftalık toplam ders saatinin % 40’ını aşmayacak şekilde planlanır. OKUL VE YA KURUMUN DERS SAATLERİ İÇİNDE YAPILIR.

58 Kullanılacak materyaller ;
çocuğun yaşına, Performansına, Yetersizliğine göre çeşitlendirilmelidir.

59 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MADDE 29; 37-66 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak; bu bireyler için okul öncesi eğitim Özel Eğitim Değerlendirme Kurul raporu ile velisinin yazılı onayı doğrultusunda EYLÜL ayı sonu esas alınarak 78 aya kadar uzatılabilir.

60 Tam Zamanlı Kaynaştırma-Özel eğitim sınıfı
Öğrencinin kendi sınıfında eğitim görmesi uygunsa (Performansına göre) Tam Zamanlı Kaynaştırma raporu Eğer öğrenci Özel eğitim sınıfında eğitim görüyorsa özel eğitim sınıfı raporu verilir. Otistik tanısı olan bir öğrenci performansına göre Tam Zamanlı Kaynaştırma, Özel Eğitim Sınıfı’na ve ya Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ne yönlendirilir.

61 BAŞARININ DEĞERLENDiRİLMESİ
MADDE 24; Bulunduğu okulun eğitim programını ve ya denkliği olan bir program izleyen öğrencilerin başarıları; devam ettikleri okulun «sınıf geçme ve sınavlarla» ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak; öğrencinin BEP’leri dikkate alınır.

62 BAŞARININ DEĞERLENDRİLMESİ
MADDE 24/9; İşitme ve Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde istekleri doğrultusunda yabancı dil programında bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden ve ya dersin tamamından muaf tutulurlar.

63 BEP Kaynaştırma öğrencileri için BEP hazırlanması zorunludur.
BEP hazırlanırken öğrencinin yetersiz olduğu alanlar göz önünde bulundurulur.

64 İLKÖĞRETİM SONRASI YÖNLENDİRME
Hafif düzey zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ortaokuldan mezun olduktan sonra Özel Eğitim Meslek Eğitim Merkezi’ne yönlendirilebilir. İş okuluna yöneltme yapılabilmesi için öğrencinin DİPLOMASININ ( ve 8 sınıf transkript not çizelgesi) olması şarttır.

65 ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (iş okulu)
MADDE 45; İlköğretimlerini tamamlayan, genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 23 yaşından gün almamış özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla resmi ve özel ,özel eğitim mesleki eğitim merkezi(okul)açılır.(öğrenim belgesi verilir.)

66 ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ (okulu)
MADDE 46; Genel ve mesleki ortaöğretim eğitim programlarından yararlanamayacak durumda ve 23 yaşından gün almamış özel eğitime ihtiyacı olan bireyler devam ederler.

67 ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU MADDE 29 ,
ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 21/07/2012 TARİHLİ ve SAYILI RESMİ GAZETE MADDE 29 , Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin ay arasındaki özel eğitim anaokulu, ay arasındaki çocuklar için okul ve kurumlar bünyesinde özel eğitim anasınıfı açılabilir.

68 TEOG TEDBİRİ TEOG’a GİRİŞTE YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDA YER ALAN ŞARTLAR İLGİLİ TARİHTE KILAVUZLA AÇIKLANACAKTIR. Hangi Özür Gruplarına TEOG da önlem alınacak? Az Gören Öğrenciler Görmeyen Öğrenciler İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler Ruhsal-Duygusal Davranış Bozukluğu(DEHB,ÖÖG) Yaygın Gelişimsel Bozukluk(otizm,rett sendromu, asperger sendromu,atipik otizm) Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler Bedensel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

69 TEOG TEDBİRİ ALINIRKEN RAM’A BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEKLER;
OKUL müdürlüğü(resmi yazı) VE VELİNİN MÜRACAATI Öğrencinin kendisinin de ram’a gelmesi Özürlü sağlık kurulu raporu/ özürlü kimlik kartı veya özürlü bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı aslı veya onaylanmış örneği Ram tarafından mebbis sistemine işleme

70 Üstün Yetenekli Öğrenci
Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) için Sınıf Öğrencileri için Mart ayı gibi resmi yazıya göre işlem yapılmaktadır.

71 Teşekkürler


"KAĞITHANE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları