Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 11 ORTA ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FİZİKSEL GELİŞİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 11 ORTA ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FİZİKSEL GELİŞİM."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 11 ORTA ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FİZİKSEL GELİŞİM

3 Orta çocukluk döneminde, vücut büyüklüğündeki, ölçülerindeki ve iskelet gelişimdeki değişiklikleri açıklayınız. Konunun Temel Sorusu Vücut Gelişimi

4 Büyük ölçüde bireysel ve etnik farklılıklar olmasına rağmen okul–çağı çocuklarının fiziksel gelişimleri yavaş ve düzenli olarak gerçekleşmektedir. Vücut Gelişimi

5 Her yıl ortalama 5-8 cm boy ve 2-2.5 kg kilo artışı sergilemektedirler. 9 yaş civarı kızlar erkekleri fiziksel büyüklükte geçmektedir.

6 Vücut Gelişimi Endüstrileşmiş toplumlarda fiziksel gelişimde uzun süreli eğilimler görülmektedir. Gelişen beslenme ve sağlık olanakları nedeniyle birçok çocuk atalarına göre daha fazla büyümekte ve fiziksel olgunluğa daha çabuk ulaşmaktadırlar.

7 Vücut Gelişimi Kemikler uzamaya ve genişlemeye devam etmekte ve kalıcı dişler geçici dişlerin yerini almaktadır.

8 Vücut Gelişimi Orta çocukluk döneminde beyin gelişimini açıklayınız. Konunun Temel Sorusu 2

9 Vücut Gelişimi Orta çocukluk döneminde beyin ölçülerinde küçük bir büyüme söz konusudur. Beyaz madde (myelenmiş sinir lifleri) artışı devam etmektedir.

10 Vücut Gelişimi Cerabral korteksteki birbirinden uzak alanlar arasındaki bağlantılarda artış artıkça, prefrontel korteks daha etkin bir “yürütücü” olarak daha esnek ve uyumlu davranışlar sergilenmesine olanak sağlar.

11 Yaygın Sağlık Sorunları Orta–çocukluk dönemindeki ciddi beslenme sorunlarının nedenleri ve sonuçlarını özellikle obeziteye odaklanarak açıklayınız. Konunun Temel Sorusu

12 Yaygın Sağlık Sorunları Aşırı kilo ve şişmanlık hem sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, özellikle Birleşik Devletler’de çarpıcı şekilde artmaktadır.

13 Yaygın Sağlık Sorunları Şişmanlıkta genetik faktörler önemli rol oynasa da sağlıksız beslenme alışkanlıkları, azalan uyku süreleri, hareketsizlik ve Batılı tarzı yağlı besin maddeleri de önemli ölçüde etkili olmaktadır.

14 Yaygın Sağlık Sorunları Obez çocuklar, normal kilodaki akranlarına göre sıklıkla sosyal olarak ret edilmekte, depresyon yaşamakta ve daha fazla davranış sorunları sergilemektedirler.

15 Yaygın Sağlık Sorunları Anne–babaların ve çocukların yemek alışkanlıklarını ve yaşam biçimlerini değiştirmeyi amaçlayan aile–temelli müdahaleler çocukluk dönemi obezite sorununa yönelik en etkin çözüm yaklaşımıdır.

16 Yaygın Sağlık Sorunları Miyop, orta kulak iltihabı, gece altını ıslatma ve astım hastalıklarını tetikleyici faktörler nelerdir? Bu sağlık sorunları nasıl azaltılabilir. Konunun Temel Sorusu 2

17 Yaygın Sağlık Sorunları En yaygın olarak görülen görme sorunu olan miyop genetik faktörlerden, erken dönem biyolojik travmalardan, okuma süresi ve göze yakın diğer etkinliklerden etkilenmektedir.

18 Yaygın Sağlık Sorunları Kulak iltihapları okul yıllarında azalma gösterse bile düşük SES ailelerde birçok çocuk tedavi edilmeyen kronik orta kulak iltihaplarından dolayı işitme kaybı yaşamaktadır.

19 Yaygın Sağlık Sorunları Gece alt ıslatmalarında birçok vakada genetik faktörler sorumlu olmaktadır. Astım, okul devamsızlıkları ve çocukların hastaneye yatış nedenleri arasında en yaygın olarak görülen faktördür.

20 Yaygın Sağlık Sorunları Ciddi kronik hastalıkları bulunan çocuklar akademik, duygusal ve sosyal zorluklara ilişkin riskli grupları oluşturmaktadır, fakat olumlu aile ilişkileri çocukların uyumlarını geliştirmektedir.

21 Sağlık Eğitimi Okul çağı çocuklarını sağlıklı etkinliklere teşvik etmek için neler yapabilirler? Konunun Temel Sorusu

22 Sağlık Eğitimi Yetişkinler sağlıkla ilgili bilgiler sunmanın yanı sıra, çocukların yaşadıkları ortamlarda sağlığa zararlı unsurları azaltmalı, sağlığa yararlı davranışları model olarak sunmalı ve bunları sergileyenleri ödüllendirmelidirler.

23 Motor Gelişim ve Oyun Orta çocukluk döneminde büyük ve küçük kas gelişimindeki önemli değişimleri belirtiniz. Konunun Temel Sorusu

24 Motor Gelişim ve Oyun Esneklik, denge, çeviklik ve güç boyutlarındaki büyük kas gelişimindeki ilerlemeler ve uygun uyarıcılara uygun zamanda tepki verebilme becerileri spor performanslarında gelişimlere katkı sağlamaktadır.

25 Motor Gelişim ve Oyun Küçük kas gelişiminde de ilerlemeler söz konusudur. El yazıları daha okunaklı hâle gelmeye başlar ve çizimlerde organizasyon, detay ve derinlik algısı boyutlarında kayda değer ilerlemeler görülmeye başlar.

26 Motor Gelişim ve Oyun Orta çocukluk dönemindeki motor gelişimdeki bireysel farklılıkları açıklayınız. Konunun Temel Sorusu 2

27 Motor Gelişim ve Oyun Çocukların motor kapasitelerinde bireysel farklılıklar; hem genetik faktörlerden hem de vücut geliştirme, ebeveyn teşviki ve aktivite olanak ve fırsatları gibi çevresel faktörlerden etkilenmektedir.

28 Motor Gelişim ve Oyun Orta çocukluk döneminde oyunların belirgin özellikleri nelerdir? Konunun Temel Sorusu 3

29 Motor Gelişim ve Oyun Okul yıllarında sosyal ve duygusal gelişime katkıları olan kurallı oyunlar yaygın olarak görülmektedir. Yetişkinler tarafından organize edilen spor etkinlikleri birçok çocukta öz–güven gelişimi ve sosyal yeterlik becerilerini olumlu etkiler.

30 Motor Gelişim ve Oyun Orta çocukluk döneminde fiziksel sağlığı geliştirmek için okullarda neler yapılabilir? Konunun Temel Sorusu 4

31 Motor Gelişim ve Oyun Fiziksel aktiviteler için fırsatlar oluşturmanın yanı sıra, okullar çocuklarca organize edilen ve sosyal etkileşimlere büyük fırsatlar sunan ortamlar sağlamaktadır.


"BÖLÜM 11 ORTA ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FİZİKSEL GELİŞİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları