Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili."— Sunum transkripti:

1 Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan ders çeriğinin tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Her hakkı saklıdır © 2014 Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi uzem.neu.edu.truzem.neu.edu.tr Eğitimde Teknoloji Kullanımı Uz. Şenay KOCAKOYUN Distance Learning Center Near East University Nicosia, Northern Cyprus e-mail: senaykocakoyun@gmail.comsenaykocakoyun@gmail.com

2 13. DERS Simülasyonlar ve Sosyal Ağ Web Siteleri Eğitimde Teknoloji Kullanımı

3 Simülasyonlar ve Simülatörler Simülasyonlar ve simülatörler eğitim ortamlarında kullanımı gittikçe artan teknolojilerdendir. Öğretim teknolojilerinin gelişmesiyle soyut kavramlar simülasyon ve animasyonlarla somutlaştırılarak öğrencilerin derslerdeki başarısı arttırılabilir.

4 Simülasyonlar ve Simülatörler Bazı olgu, olay ve kavramların öğretimi için simülasyon yazılımlarına ihtiyaç duyulur. Gerçekte yapılması tehlikeli ve karmaşık olan fizik, kimya deneyleri ve mühendislik alanlarına ait öğrenme-öğretme konuları simülasyon yazılımları sayesinde bilgisayarlarda şematize edilebilir. Öğrenci simülasyon yazılımları sayesinde olası yanlışlarını kolayca görebilir. Kendisine ve başkasına zarar vermeden, malzemeleri gereksiz yere harcamadan olayı izleyebilir ve yapabileceği etkinlikleri somut olarak görebilir (Tankut, 2008)

5 Simülasyonlar ve Simülatörler Bilişim teknolojilerinde gelinen nokta göz önünde bulundurulduğunda, laboratuarlarda simülasyon benzeri yazılımlarla sanal ortamda gerçeğe yakın olacak doğrulukta sonuçların alınabileceği deneylerin yapılması mümkündür. Simülasyon yazılımlarının kullanıldığı sanal laboratuarlar teorik bilgilerin pratiğe dönüştürüldüğü eğitim amaçlı kullanılan yeni bir teknolojidir. (Tatlı ve Ayas, 2011).

6 Simülasyonlar ve Simülatörler Simülasyon yazılımları sayesinde öğrenciler deneyi bireysel olarak gerçekleştirebilmektedirler. Simülasyon yazılımlarının özellikle deneysel çalışmalarda araç-gereçleri tanıma ve kullanabilme noktalarında etkili olduğu söylenebilir. Okul laboratuarlarındaki malzeme eksikliği ve sınıf mevcutlarının fazla olmasından dolayı deneylerin birçoğu gösteri yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Bu durumda simülasyon yazılımları gösteri yöntemine iyi bir alternatif olmaktadır. Yüksek maliyetli laboratuar araç-gereçleri nedeniyle simülasyon yazılımlarının kullanılması maliyeti düşürecektir (Özdener, 2005).

7 Öğretim ve Öğrenmede Simülasyon ve Simülatörler Tatlı ve Ayas (2011), yaptıkları çalışmada 9. sınıf kimya öğretim programı içerisinde yer alan kimyasal değişimler ünitesi kapsamındaki deneyleri konu alan etkileşimli bir sanal kimya laboratuarı geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri simülasyon yazılımının öğrencilerin başarısına olumlu etkisi olduğunu görmüşlerdir.

8 Öğretim ve Öğrenmede Simülasyon ve Simülatörler Bozkurt ve Sarıkoç (2008), gerçek laboratuar materyalleri ile yapılan bir deney yerine, hazırlamış oldukları java simülasyonlarıyla oluşturulan bir sanal laboratuar uygulamasının, öğrenci başarısı üzerine etkisini incelemişlerdir. Dört haftalık bir uygulamanın ardından yapılan analiz sonuçlarına göre deney grubunun, kontrol grubuna göre dahabaşarılıolduğu görmüşlerdir.

9 Özetlenecek olursa, bu teknolojilerin öğrenme ve öğretim amacıyla etkili kullanılabilmeleri için eğitimcilerin onların işlevleri konusunda bilgi sahibi olmaları, bu teknolojilerin kullanımını ve öğretime nasıl entegre edebileceklerini bilmeleri gerekmektedir.

10 Sosyal Ağ Web Siteleri Eğitim ve Öğretim aracı olarak Sosyal Medya Kullanımı Günümüzde, birçok sosyal ağ sitesi ortaya çıkmış ve insanların iletişimini, etkileşimini, işbirliğini, çalışmasını ve hatta öğrenme sürecini bile yeniden şekillendirmiştir. Bu konuda, günümüz topluluklarında sosyalağ ve yazılımların, insanların iletişim kurma biçimini ve bilgi paylaşımını da değiştirdiğini ifade etmiştir. Sosyal medya “web 2.0‟ın ideolojik ve teknolojik tabanına dayanan ve genel kullanıcı içeriğinin kullanılmasına ve yaratılmasına olanak sağlayan internet tabanlı uygulama grubu” olarak tanımlanmaktadır.

11 Sosyal Medya Araçları Myspace: Kullanıcılarının kendi çevrimiçi (online) dünyalarını yarattıkları, kendi müzikleri, resimleri, dosyaları gibi şeyleri yükleyebildikleri ve başkalarıyla paylaştıkları dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesidir. Facebook: Mark Zuckerberg tarafından 2004 yılında kurulan, kullanıcılarının kendi genel veya kısıtlı profillerini oluşturabildikleri dünyada en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesidir. Blogging: Bireyin, günlüğünün veya metinlerinin, resimlerinin, diğer kaynakların linklerinin yer aldığı çevrimiçi bir servistir. Youtube: İnsanların videolarını yükleyebildikleri, paylaştıkları ve videolara oy verebildikleri sosyal çevrimiçi platformdur. Twitter: En önemli mikroblog ortamlarından biri Twitter web sitesidir. Kullanıcılar twitter üzerinden takip etmek istedikleri kişileri ekleyerek kendilerine bir ağ oluşturabilirler.

12 Sosyal Medya Araçları Sosyal ağ siteleri kullanıcılar arasındaki ilişkiye özel önem veren sosyal yazılımların bir alt grubu olarak da düşünülebilir. Çeşitli kaynaklara göre, facebook gibi sosyal ağlar gün geçtikçe dünyanın çeşitli ülkelerinde oldukça fazla dikkat çekmektedir. Sosyal ağlar, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir, fakat dünya üzerindeki inanılmaz büyümesi aynıdır. Ayrıca Twitter, diğer web sitelerin trafiği için önemli bir kaynak haline gelirken, bu trafiğin yarısı sosyal ağlar, blog, haber ve diğer eğlence siteleri gibi çevrimiçi medya sitelerine yönlenmektedir.

13 Facebook kullanıcı sayısı Amerika’da, 2009 yılında Facebook kullanıcı sayısı 42 milyondan 103 milyona çıkmıştır. Bu büyüme oranı %145’tir.

14 Sosyal ağlar ve Eğitim Her zaman her yerden erişim sağlanabilen ve tamamen kişisel ihtiyaçlara ve isteklere göre yönlendirilebilen bir ortamda, eğitimin kapsamını genişletmek ve bireyleri aktif katıldıkları, içeriği ve prosedürü birlikte oluşturdukları, böylelikle öğrenmenin tamamen bireye yönenik geliştiği sosyal bir süreç haline getirmek gerekir.

15 Sosyal Ağlar ve Eğitim Kabilan, Ahmad ve Abidin (2010) tarafından yapılan „Yükseköğretim kurumlarında İngilizce öğretimi için alternatif ortam Facebook‟ isimli araştırmasında; üniversite öğrencilerinin Facebook‟u İngilizce öğrenmelerini destekleyecek yararlı ve anlamlı bir öğrenme ortamı olarak görüp görmediği sorgulanmıştır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu dil öğrenirken Facebook kullanımının anlamlı olarak dil becerilerinin gelişimine ve uygulamasına, İngilizce öğrenirken öz güvenlerine, motivasyonlarına ve dile karşı tutumlarına katkıda bulunduğunu ifade etmişlerdir.

16 Sosyal Ağlar ve Eğitim Web 2.0 ile birlikte günümüzde eğitimde yaygın bir şekilde kullanılmakta olan Facebook, yapılan araştırmaya göre uzaktan eğitim öğrencileri üzerindeki etkileşimi arttırarak zengin içerikli öğrenmelere imkan sunmaktadır. Farklı çalışmalarda, öğrencilerin Facebook ortamını okul temelli kitapları alıp vermek, klüpler, grup ödevleri, uygulamalar ve dersler için kullanıldığından bahsedilmektedir. Öğrenciler diğer öğretmenleri kendilerine arkadaş olarak ekleyebilir, çalışma konularına ait gruplar oluşturarak veri toplayabilir ve tartışma başlatabilirler.

17 Facebook Özetlemek gerekirse, işbirlikli öğrenme, araştırma, sorgulama, tartışma becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini desteklemek için Facebook etkili bir şekilde materyalleri (video dosyaları, ses dosyaları, resimler, kelime işlemci, tablolama, sunu, veritabanı ve diğer türdeki belgeleri içeren web siteleri) paylaşmak, gündelik olayları, haberleri, kişileri veya grupları takip etmek, tartışma ortamlarına dahil olmak için kullanılabilir.

18 Eğitimciler için Facebook sayfaları National Geographic Education: http://www.facebook.com/natgeoeducation http://www.facebook.com/natgeoeducation British Museum http://www.facebook.com/britishmuseum http://www.facebook.com/britishmuseum Girl Up (UN Foundation) http://www.facebook.com/girlup http://www.facebook.com/girlup NASA http://www.facebook.com/natgeoeducation Smithsonian Institution http://www.facebook.com/SmithsonianInstitution http://www.facebook.com/SmithsonianInstitution Youth Olympic Games http://www.facebook.com/youtholympicgames http://www.facebook.com/youtholympicgames Library of Congress http://www.facebook.com/libraryofcongress http://www.facebook.com/libraryofcongress Musee du Louvre http://www.facebook.com/museedulouvre http://www.facebook.com/museedulouvre PBS Kids http://www.facebook.com/PBSKIDS http://www.facebook.com/PBSKIDS Kabul Museum http://www.facebook.com/pages/Kabul-Museum/317714056516 http://www.facebook.com/pages/Kabul-Museum/317714056516 Discovery Channel Global Education http://www.facebook.com/DCGEP http://www.facebook.com/DCGEP Scholastic Teachers http://www.facebook.com/ScholasticTeachers http://www.facebook.com/ScholasticTeachers Facebook in Education http://www.facebook.com/education http://www.facebook.com/education Encyclopaedia Britannica http://www.facebook.com/BRITANNICA http://www.facebook.com/BRITANNICA Facebook for Educators http://www.facebook.com/fb4educators http://www.facebook.com/fb4educators Teachers TV http://www.facebook.com/TeachersTV (Phillips, Baird & Fogghttp://www.facebook.com/TeachersTV

19 Twitter Twitter ortamında eğitim süreçlerinde, ders içeriği veya tarihleri ile ilgili değişikliği bildirme, bir makalenin veya bölümün özetini paylaşma, web adreslerini yayınlama, belirlenen bir kişiyi takip ederek olayları izleme ve rapor hazırlama, tarihten ünlü bir kişinin belirlenip onun adına bir hesap açılıp bu hesabın yönetilmesi, tüm takip edenlerin tartışmalarını tutma, hikâye oluşturma gibi farklı işbirlikli etkinlikleri düzenleme, dil öğrenimi ve çeviri becerilerini geliştirme, diğer sosyal ağlar ile bağlantı kurma ve son olarak öğrencilerin takipçilerini genişleterek onlarla periyodik tartışmalar gerçekleştirme amacıyla bilgi paylaşımında kullanılabilir

20 Twitter New York’ta bir öğretmen ise İngilizce sınıfı için Twitter kullanımını önermiştir. 140 karakter dahilinde Twitter ortamı, kitap önerilerini paylaşmak, güncel çalışma konularında sorular yöneltmek, alandaki önemli kişileri ve uzmanları takip etmek, CNN kanalındaki güncel olayları izlemek, diğer haber alanlarını takip etmek ve diğer sınıflarla Twitter üzerinden tartışmak amacı ile kullanılabilir.

21 Twitter Özetlemek gerekirse, eğitim ortamlarında Twitter etkili bir şekilde güncel olayları, haberleri öğrenmek, web site adreslerini paylaşmak, düşünceleri paylaşmak, bir olay veya kişiyi talip etmek, dil öğrenmek, diğerleri ile tartışmak ve işbirliği sağlamak amacıyla eğitim süreçlerinde kullanılabilir.

22 Sonuç Sosyal Ağların eğitimde kullanımı adına yapılabilecek öngörüleri arasında mobil cihazların etkin kullanımı gelmektedir. Gençler arasında yayılan mobil cihaz kullanımı üzerinden sosyal ağların eğitime entegrasyonu “her zaman her yerde” öğretim yapılabilme olasılığını arttıracaktır. Uygun uygulamaların geliştirilmesi ile mobil cihazlar üzerinden daha etkin eğitimler gerçekleştirilebilecektir.


"Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları