Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Temel Kavramlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Temel Kavramlar"— Sunum transkripti:

1 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Temel Kavramlar

2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI HAFTA KONULAR 1
Yrd. Doç Dr. Beril YILMAZ SENEM HAFTA KONULAR 1 Temel Kavramlar 2 Öğretmen Eğitimine Yansımalar 3 Eğitim ve İletişim 4 Öğretim Araç-Gereçlerinin Teorik Temelleri 5 Öğretim Araç Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması 6 Görsel Tasarım İlkeleri 7 Öğretim Materyali Hazırlama: Çalışma Yaprağı 8 Hazırlanan Materyallerin Sunumu: Çalışma Yaprağı 9 Öğretim Materyali Hazırlama: Power Point Sunumu 10 Hazırlanan Materyallerin Sunumu: Power Point 11 Öğretim Materyali Hazırlama: Poster 12 Hazırlanan Materyallerin Sunumu: Poster

3 Temel kaVRAMLAR Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji

4 eğitim Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji
Bir bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı ve istendik değişmeler meydana getirme süreci Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji

5 eğitim Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji

6 eğitim Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji

7 öğrenme Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji
Eğitim süreci sonunda meydana gelen kalıcı davranış değişikliği Öğrenme süreklidir Yanlış davranışlar da öğrenilir Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji

8 öğrenme Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji
Farklı öğrenme kuramlarına göre öğrenme tanımı: Davranışçı kuram: Bireyin davranışlarındaki gözlenebilir gelişme Bilişsel kuram: Bilgide meydana gelen değişmenin davranışa yansıması Yapısalcı kuram: Bireyin yeni karşılaştığı problemleri önceki bilgi ve deneyimleriyle bağdaştırarak kendi gerçekliğini (bilgisini) oluşturması Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji

9 öğrenme Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji
Davranışta meydana gelen her türlü değişme öğrenme olarak adlandırılamaz. Öğrenme tekrar ve yaşantı sonucu meydana gelen oldukça kalıcı izli bir değişikliktir. Öğrenmenin tanımı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilebilecek bir davranış değişikliğine örnek değildir? A) Daha önce ağladığında bir isteğini elde eden çocuğun alışverişe çıkıldığında istediği  bir oyuncağı aldırmak için ağlaması B) Yeni yürümeye başlayan bir çocuğun düşerken kafasını bir yere çarpınca canının yandığı için ağlaması C) Sobaya değdiğinde eli yanan ve canı yandığı için ağlayan bir çocuğun daha sonra annesinin sobayı yaktığını gördüğünde ağlaması D) Babasının tıraş olmak için götürdüğü berberde saçları kesilirken makasın batmasıyla canı yanan çocuğun daha sonraları berbere götürüldüğünde ağlaması E) Elindeki bardağı düşürdüğünde annesinin ani çığlığından korktuğu için ağlayan çocuğun  daha sonra eline bardak verildiğinde ağlaması Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji

10 öğretim Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji
Öğrenme için gerekli faaliyet ya da etkinliklere öğretme, Bu etkinliklerin düzenlenmesine öğretim denir Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji

11 öğretim Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji
Öğretim faaliyetleri okul ortamında planlı, programlı, amaçlı yapılır ve değerlendirilip; öğrenende istendik davranışlar kazandırmayı hedefler. Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji

12 Eğitimde herşey davranış değişikliğinin ne olacağına bağlıdır.
Öğrenme Öğretim Eğitimde herşey davranış değişikliğinin ne olacağına bağlıdır. Davranış: bireylerin başkaları tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenebilen etkinlikleri ~ Kazanım Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji

13 Bir sistem olarak eğitim
Belli bir amacı gerçeleştirmek için bir araya gelmiş, her birinin kendine özgü görevleri olan bileşenlerden oluşan dinamik yapıya sistem denir. Sistemin sağlıklı çalışması  sistemi oluşturan bileşenlerin sorunsuz olarak çalışması Eğitim sisteminin bileşenleri: Öğretmen Öğrenci Öğretim materyalleri Öğretim ortamı Sosyal yapı, vs Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji

14 Bir sistem olarak eğitim
Girdi – İşlem – Çıktı Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji

15 teknoloji Bilimsel alanda yapılan çalışmalardan elde edilen verilerden yararlanılarak, hayatımızı kolaylaştırmaya ve sorunları çözmeye yönelik (buzdolabı bilgisayar gibi) aletler üretme süreci. Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. alanladaki sorunlara uygulanması (Alkan, 1997). Bilimsel çalışmaların ürünleri ile gerçek hayattaki sorunların çözülmesi Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji

16 Eğitim teknolojisi Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji
Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması ve geliştirilmesi Eğitim teknolojisinin ilgilendiği çalışma alanları: Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji

17 Öğretim teknolojisi Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji
Özel bir konu alanında etkili öğretim sağlamak ve nitelikli ürünler elde etmek için teknolojinin kullanılması Öğretim teknolojisinin dört temel özelliği: Öğrencinin ulaşması istenen amaçların tanımlanması Öğrenilecek konunun öğretim ilkelerine göre yapılandırılması Konu için uygun materyalin seçilip kullanılması Dersin ve derste kullanılan araçların etkililiğini ve öğrenci başarıları için uygun değerlendirme yöntemlerinin kullanılması Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji

18 Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji
Eğitim ve öğretim teknolojisi arasındaki fark nedir? Eğitim teknolojisi, öğrenmeyi ve eğitimi bir bütün olarak tüm yönleriyle ele alır Öğretim teknolojisi, özel bir konu alanındaki öğretimini ele alır Eğitim Öğrenme Öğretim Teknoloji

19

20 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Öğretmen Eğitimine Yansımalar

21 Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

22 Öğretim teknolojisindeki değişimleri kullanılan terminolojiye göre kimi dönemlere ayırabiliriz:
Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

23 1) Görsel Eğitim: Fotoğraflar, örnek resimler, grafikler, haritalar, yazı ve gösterim tahtaları, gerçek eşya ve modellerin sınıf içinde kullanıldığı dönem 20. yy’ın başları Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

24 2) işitsel-görsel Eğitim:
İşitsel-görsel teknoloji I. ve II. Dünya savaşı arasında kaydetme, nakletme ve ses ve şekillerin yeniden üretilmesi eğitimde yaygın olarak kullanılmıştır Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

25 3) Öğretim teknolojisi:
II. Dünya savaşından günümüze kadar Daha önce öğretim araç-gereçlerine önem verilirken, bu dönemde etkili öğretim tasarlama da önem kazanmıştır Kullanılan araç-gereçler: slayt, haritalar, resimler, film, radyo, TV, programlanabilir öğrenme araçları, ve 1970’li yılları takiben bilgisayarlar  bilgisayar destekli öğretim (Davranışçı yaklaşıma göre hazırlanmış eğitim yazılımları) 1990’lı yıllar  bilişsel-yapısalcı yaklaşım etkisi ile, LOGO programlama dili Bu araç-gereçlere verilen ortak isim Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT)’dir (Information and Communication Technologies, ICT) Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

26 BİT ve Alan eğitimine uyarlanmasi
BİT’nin sınıf içinde öğretim amaçlı kullanımını bilmek önemlidir BİT: aktif, bağımsız, bireysel ve okul dışı öğrenmeye izin verir. Öğretmede teknik beceriler geliştirilirken bu becerilerin pedagojik amaçlı nasıl kullanılabilecekleri de yer almalıdır. Ders: Matematik Konu: Ondalık Sayılar Kazanım: Ondalık sayılarda toplama işlemini yapar Öğretmenin Örneği: 3,2 + 5,402 = 8,602 Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

27 BİT ve Alan eğitimine uyarlanmasi
Pedagoji bilgisi: Öğrenme, sınıf yönetimi, ders planı, gelişim ve öğrenme, değerlendirme, vs Alan Bilgisi: Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe, vs Teknoloji Bilgisi Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

28 BİT ve Alan eğitimine uyarlanmasi
Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

29 Bit’ten eğitimde Bilgi kaynakları Sunum araçları
Öğrenme ve öğretmeye yardımcı araçlar Öğretim yöntemlerini değiştiren araçlar İletişim araçları Eğitim hizmetlerinin yürütülmesi amaçlı araçlar olarak faydalanılmaktadır. Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

30 Bilgi kaynaklari BİT, zaman ve mekandan bağımsız olarak her türlü konuyla ilgili bilgiyi elde etmek ve bunları sınıf ortamına aktarmak için kullanılır Öğretmen ya da öğrenci tarafından İnternet, veri tabanları, CD-ROM gibi kaynaklar Bilişsel ve Yapısalcı öğretim yaklaşımlarına göre BİT Öğrencilerin bilgiye ulaşması için, farklı kaynaklardan yarlanılıp çıkarılmış araçlar Öğrenci fiziksel ve ziinsel olarak aktif Öğretmen rehber rolündedir. Bilgiye ulaşan öğrencinin edineceği bilgilerin doğruluğunu denetleme Bilginin sorgulanması gerekliliği Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

31 Sunum araçları Tepegöz, slayt makinesi, televizyon, yansıtıcılar, elektronik sunular Zaman Sunum kalitesi Sunum amacını belirle  planlamanı yap  sunum mekanını tanı  sunumda kullanacağın araçları tanı  sunumu kimlere yapacağını dikkate al Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

32 Öğrenme ve öğretmeye yardImcI araçlar
Soyut kavramları somutlaştırmak Sanal ortamda deneyler Tehlikeli veya zaman alıcı konu ve kavramları öğretecek deneysel ortam Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yardım Fiziksel ve ziinsel olarak derse aktif katılım Öğrenci motivasyonu Bilgiye ulaşım ile ilgili bilgi ve beceriler Görsellik ve ses kullanımı ile etkileşimin zenginleştirilmesi Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

33 Öğrenme ve öğretmeye yardImcI araçlar
Aktif katılım Problem çözme süreci Öğrenci  bilgiyi araştıran, sorgulayan, Toplayan, yorumlayan, çıkarımlar yapan Ve yeniden kuran Öğretmen  aktif rehber Öğretmen BİT’ten ne anlıyor Ne amaçla kullanıyor Yeniliklerden haberdar mı? Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

34 Öğretim yöntemlerini değiştiren araçlar
Geleneksel öğretmen merkezli yaklaşımdan, yapılandırıcı öğrenci merkezli yaklaşıma Bireysel öğrenme, okul dışında öğrenme, işbirlikli öğrenme Öğrencinin kendi bilgisini kurmasına olanak Uygulamayı teknoloji mi değiştirir? Öğretmen mi? Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

35 Öğretim yöntemlerini değiştiren araçlar
Öğretmenin rolleri ? Sadece bilgiyi aktaran kaynak değil Yardımcı Rehber Yönlendirici İşbirlikçi Öğrenen Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

36 iletişim araçlari Öğretmen  öğretmen (okul içi, şehirlerarası, ülkeler arası) Öğretmen  öğrenci Öğrenci  öğrenci Hızlı, düşük maliyetli iletişim Web 2.0 teknolojileri (Wiki, blog, forum) Sosyal paylaşım ağları (facebook, twitter) Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

37 Eğitim hizmetlerinin yürütülmesi amaçlı araçlar
Eğitim kurumlarında öğretmen, personel, öğrenci bilgileri bilgisayarda saklanır, kullanılır. Örneğin : rehberlik hizmetleri Okullardaki yazışmalar, Soru bankalarının oluşturulması, Kayıtların tutulması gibi eğitsel amaçlı kullanım. Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

38 Öğretmen tutumları (yeniliğe, teknolojiye direnç)
Araştırmalar, dünyada teknolojinin eğitime uyarlanması konusunda çok başarılı örneklerin olmadığını, öğretmenlerin teknolojiyi benimsemediklerini ve kullanmalarını etkileyen birçok faktörün varlığını ortaya koymuştur. Öğretmen tutumları (yeniliğe, teknolojiye direnç) Teknolojinin varlığı ve kaynaklara ulaşım (BİT’in hç olmayışı, var ise hazır olmayışı veya yetersiz oluşu) Öğretmen eğitimi ve sürekli mesleki gelişim (hizmet öncesi, hizmet içi uyarlamalar; BİT’in pedagojik kullanımı) Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

39 Okulda öğretmene destek (teknik, pedagojik destek, okul kursları)
Sürekli destek ve yönetim ( 1- okul yöneticisinin BİT uzmanı olduğu, ve uygulamaların kontrol ve yönlendirmesinde rol aldığı formal yönetim, 2- öğretmenlerin işbirliği içinde BİT uygulamalarına ilişkin politikalar oluşturduğu işbirlikçi yaklaşım, 3- okul içinde görevli BİT uzmanının otorite olduğu politik model) Zaman , zaman, zaman.... Tarihsel Bakış Alan Eğitiminde BİT Eğitimde BİT’nden Yararlanma Teknolojinin Uyarlanmasını Etkileyen Faktörler

40

41 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Eğitim ve İletişim

42 iletişim Davranış kazandırma önce öğrenci ile öğretmen arasındaki iletişime bağlıdır İletişim nedir? Anlamları ortak kılma süreci Öğretimsel iletişimin amacı duygu, bilgi ve becerileri paylaşarak davranış değişikliği meydana getirmektir İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

43 İletişim sürecinin beş temel öğesi vardır:
Kaynak Mesaj Kanal Alıcı Geri bildirim İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

44 İletişim sürecinin beş temel öğesi vardır:
Kaynak iletişim başlatılır Mesaj Kanal Alıcı iletişim sonlanır Geri bildirim İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

45 İletişimde kaynak insan olmayabilir.
İletişimde kaynak insan ise sosyal iletişim veya kişiler arası iletişim olarak adlandırılır İletişimde kaynak insan olmayabilir. Örneğin: bir afişi inceleyerek davranış değiştiren bir kişi de iletişimde bulunur ki burada kaynak afiştir Örnekler ? İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

46 İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

47 kaynak Kaynak iletişim sürecini başlatan kişidir. Öğretimde bu kişi genellikle öğretmendir. Kaynak, sahip olduğu bilgi ve becerileri karşısındakinin anlayacağı bir forma dönüştürmelidir. Dolayısıyla Bunu anlıyor (?) Ve bunu anlamıyor olabilirsiniz İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

48 kaynak Kaynağın sahip olduğu bilgilerini karşısındakilerin çözebileceği sembollerden oluşan bir mesaj haline çevirmesine kodlama denir Paylaşılmak istenen bilgi, duygu ve düşüncelerin mutlaka kodlanması gerekmektedir Kaynak, alıcının gelişim özelliklerini, ön öğrenmelerini, hazır bulunuşluk düzeylerini bilmeli ve kodlamayı buna göre yapmalıdır. Öğretmenlik için bilmenin yanında bunu iletişimle aktarmak da önemli ve gereklidir. İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

49 İleti (mesaj) Kodlanan bilginin aldığı fiziksel şekil
Mesaj alıcının ne kadar çok duyu organına hitap ederse o ölçüde etkili olur İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

50 İleti (mesaj) Mesaj düzenleme ilkeleri:
Öğretim ilkelerini göz önünde bulundurur: Basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta, yakından uzağa, öğrenciye göre, ekonomik, aleni, hayati, güncel Birden fazla duyu organına hitap eder Algı ile ilgili temel ilkelere uygun hazırlanır: Ayırt edilebilirlik, şekil-zemin ilişkisi, gruplama  algı ilkeleri Bireylerin ilgi, ihtiyaç ve geçmiş yaşantıları İletişim ortamının özellikleri, ön yargı, varsayımlar İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

51 Kanal İletinin alıcıya ulaşmasını sağlayan araç, yöntem ve teknikler
Kanal mesajın sunuluş biçimidir Sözlü-sözsüz iletişim Yazılı-basılı materyaller Görüntü araçları İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

52 Kanal En uygun kanalın ne olduğu, öğretimdeki amacınıza bağlıdır
İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

53 Kanal Ne kadar çok kanal  o kadar etkili iletişim
Fazla kanaldan faydalanma, çoklu iletişim olarak adlandırılır. İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

54 İletişim türleri Sözlü iletişim: Dil: Temel öğe, sözel iletişim
Dil ötesi  ses tonu, sesin hızı, şiddeti, vurgu, duraksama Sözsüz iletişim: jestler, mimikler, beden hareketleri Yüz ve beden Bedensel temas (Dikkat edilmeli !) Mekan kullanımı Araçlar Teknolojik araçlarla iletişim Bilgisayar Tepegöz Film, müzik Slayt İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

55  SÖZ %15 SES %30 BEDEN DİLİ %55 
Sözlü ve sözsüz ietişimde önemli öneriler: Sesin kontrolü: sınıfın tümü duymalı,ses kirliliği engellenmeli Ses tonunun özelliği: anlık değişimlerle dersten kopan öğrenciler derse dönerler Duraklama: önemli açıklamalarda (kısa süreli duraklamalar) Soru sorma: düşündürücü sorular, birleştirici sorular yerine ayırıcı sorular Dinleme:sessiz olmanın ötesinde bir eylem  yansıtıcı dinleme: yanlış yorumlamadan veya ayrıntılara girmekten kaçınma Gözle temas: Öğretmenin hareketleri: tüm öğrencilerin görebileceği, öğrencilere tam dönük İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

56 alIcI Kaynaktan gelen iletilerin algılanıp değerlendirildiği birim
Kaynağın gönderdiği ileti, duyu organlarınca algılanır, beyne gönderilir. Zihin kaynaktan gelen şifrelenmiş mesajı anlayabilceği forma dönüştürür.  kod açma (çözme) Kod çözme, karşılaşılan sembollerden anlam çıkarma becerisidir İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

57 Dönüt (geri bildirim) Alıcının gelen tepkiyle ilgili tepkilerini içerir Bu süreçte roller değişir; alıcı kaynak, kaynak ise alıcı durumundadır Dönütü olmayan iletişime yani bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine enformasyon (bilgilendirme) denir. Öğretmen dönüt verirken: Dönütler açık, belirgin, anlaşılır olmalı, Dönütler yapıcı ve olumlu olmalı, Farklı dönüt teknikleri kullanılmalıdır. İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

58 İletici Araç & Yöntemler
İLETİŞİM SÜRECİNİN TEMEL ÖGELERİ KAYNAK Davranışlar Fikir Bilgi Duygu Tutum Beceri MESAJ Semboller Gerçek obje Modeller Resim Hareket Ses KANAL İletici Araç & Yöntemler Sözsüz iletişim Sözlü İletişim Basılı/yazılı araçlar Yöntemler ALICI Dönüt (Geri Bildirim) İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

59 İletişim sürecinde etkili faktörler
İletişim ve ortak yaşantı alanı Ortak yaşantılarımız neler? Öğrencilerimizle ortak yaşantılarımızı genişletelim İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

60 İletişim sürecinde etkili faktörler
İletişim ve çoklu öğrenme ortamı Öğrenciler aynı gelişim evrelerinden geçiyor olsalar da, farklı gelişim özellikleri gösterirler (Kalıtsal, aile içi eğitim, içinde büyüdükleri çevre) Sınıf ortamında farklı öğrenme biçimlerine sahip öğrenciler vardır Öğretmen sınıf içi iletişiminde: Çoklu semboller kullanmalı, (yazı, şekil, areket, resim, çizim) Çoklu kanal kullanmalı, (ses ve görüntü ileten eğitim teknolojisi ürünleri) Çoklu dönütler almalıdır (birden çok sembolle geri dönüt) +__________________________ Çoklu öğrenme ortamı İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

61 İletişim sürecinde etkili faktörler
İletişim ve kaynak güvenirliği Kaynağın uzmanlığı, inanılırlığı, objektifliği Kaynağın alanına hakim olması, kendini yenilemesi, öğrenci ihtiyaçlarına cevap verebilmesi İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

62 İletişim sürecinde etkili faktörler
İletişim ve kaynak-alıcı benzerliği Birbirine benzer insanların birbiriyle iletişimi daha rahattır (yetişme ortamı,alışkanlıklar, değerler, kültür, aile, sosyal çevre, vb) Kitap, müzik, dünya görüşü, inançlar, siyasal eğilimler, takım Öğretmen, öğrencilerinin geçirdikleri yaşantılar hakkında bilgi sahibi olursa, daha iyi anlayabilecekleri mesajlar düzenleyip iletebilir. İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

63 İletişim sürecinde etkili faktörler
İletişim sürecinde gürültü İletişim başarısını olumsuz yönde etkileyen her şey gürültü olarak adlandırılır Anlamsal gürültü: kaynağın, alıcı özelliklerini dikkate almadan, kendi düşüncelerini kodlayarak oluşturduğu iletiler Kanala ait gürültüler Kanala ait gürültüler: iletişim araç ve yöntemlerinden kaynaklı (Bilgisayar ekranında net olmayan bir görüntü, dışarıdan gelen yüksek ses, ortamdaki yetersiz ışık, yetersiz ses, fazla yüksek ses) İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

64 İletişim sürecinde etkili faktörler
İletişim sürecinde gürültü İnsanlar farklı nedenlerle kendilerine ilgi çekici gelmeyen iletişimi yok sayma ve yanlış anlama eğilimindedirler. Bu konuda üç psikolojik tutum vardır: Seçici dikkat: sevdiğiniz ya da gereksinim duyduğunuz konulara verilen yoğun dikkat Seçici algılama: insanların ön yargıları ile davranmaları eğilimi Seçici saptırma: insanların iletişimde istenen anlamı yakalasalar bile, bu anlam içinden ancak istediklerini hatırlamaları İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

65 ÖĞRENME TATMA DOKUNMA KOKLAMA DUYMA GÖRME %1 %2 %4 %10 %83
Öğrendiklerimizin: ÖĞRENME TATMA DOKUNMA KOKLAMA DUYMA GÖRME %1 %2 %4 %10 %83 İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

66 Akılda Tutma OKUMA DUYMA GÖRME DUYMA & GÖRME SÖYLEME YAPMA %10 %20 %30
%50 %70 %90 Akılda kalan öğrenmelerin: İletişim İletişim Sürecinin Öğeleri İletişime Etki Eden Faktörler

67


"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Temel Kavramlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları