Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. SUNUM İÇERİĞİ Genel dokümantasyon yapısı Revizyon süreci Doküman kodlama Dilek, öneri şikayet kutusu çalışma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. SUNUM İÇERİĞİ Genel dokümantasyon yapısı Revizyon süreci Doküman kodlama Dilek, öneri şikayet kutusu çalışma."— Sunum transkripti:

1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

2 SUNUM İÇERİĞİ Genel dokümantasyon yapısı Revizyon süreci Doküman kodlama Dilek, öneri şikayet kutusu çalışma sistemi DÖF süreci İç tetkik süreci Veri analiz Sürekli iyileştirme Kalibrasyon

3 Genel Dokümantasyon Yapısı Kalite Politikası Kalite El Kitabı Kalite Planları, Talimatlar Kayıtlar Prosedürler

4 DOKÜMANLARIMIZ Organizasyon Şemalarımız Kalite Politikamız Kalite Hedeflerimiz Görev / Pozisyon Tanımlarımız Prosedürler ( Sistem Prosedürleri ) İş Akış Şemalar Talimatlar Formlar İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar Listeleri

5 Organizasyon Şemaları

6 Sağlık Kültür Spor Dairesi Organizasyon Şeması Organizasyon şemalarımız güncel mi?

7 Kalite Politikamız AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kalite politikası; Etkin, verimli, rekabetçi, üstün performansa odaklanmış, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacı ile toplam kalite yönetim anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini karşılamak üzere eğitim, araştırma ve hizmet süreçlerimizi iyileştirerek, değişim ve gelişimin sürekliliğini sağlamaktır.

8 Kalite Hedeflerimiz İnternet ortamında yayınlanan e-kitap sayısını, 2008 yılına oranla %10 oranında arttırmak. Kütüphane de bulunan basılı kitap sayısını 2008 yılına oranla %5 oranında arttırmak. Kültür hizmetleri kapsamında düzenlenen etkinlik sayısını 2008 yılına oranla %2 arttırmak. Spor hizmetleri kapsamında sunulan her türlü bireysel ve takım sporları etkinliklerinde yararlanan öğrenci sayısını 2008 yılına oranla %10 arttırmak.

9 Kalite Hedeflerimiz Sağlık hizmeti kapsamında sunulan ayakta tedavi hizmetleirnden öğrenci ve personelin memnuniyet düzeyini %60’ın üzerine çıkarmak. Günlük yazışmaların %15 oranında otomasyon sistemine aktarılması yılı sonuna kadar idari personele 15 adam/saat eğitim vermek. Yatırım ve planlama hizmetlerinin verimliliğini 2008 yılına oranla %5 oranında arttırmak. Üniversitemiz önlisans ve lisans düzeyinde sınav yönetmeliğinin aksayan yönleri ile ilgili yapılacak düzenlemelerle memnuniyet oranının %40’dan %80’e çıkarmak.

10 Kalite Hedeflerimiz Öğrenci otomasyon programı hizmetlerinden yararlananların memnuniyet oranını %75’den %80’e çıkarmak. Akdeniz Üniversitesi ile ilgili basında çıkan haber sayısını 2008 yılına oranla %15 arttırmak Şehir dışındaki tanıtım fuarlarına katılım sayısını %2 arttırmak. Öğrenci değişimi programları kapsamında 2009 yılı sonuna kadar üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısını 2008 yılına göre %25 arttırmak yılı sonuna kadar, üniversitemizden yapılan proje başvuru sayısının %20 oranında arttırılması. İnternet çıkış hızını artan network trafigi oranında yükseltmek.

11 Kalite Hedeflerimiz FR.10 Kalite Hedefleri Formu PL.22 Hedef Takip Planı FR.15 Birim Performans Raporu

12 Görev / Pozisyon Tanımlarımız FR.11 Görev Tanımı Formu FR.11 Görev Tanımı Formu FR.42 Pozisyon Tanımı Formu Görev tanımlarımız güncel mi ?

13 DOKÜMANLARIMIZ Organizasyon Şemalarımız Kalite Politikamız Kalite Hedeflerimiz Görev / Pozisyon Tanımlarımız Prosedürler/Süreçler ( Sistem Prosedürleri ) İş Akış Şemalar/Süreçler Talimatlar Formlar Kayıtların Arşivlenmesi İç ve Dış Kaynaklı Doküman Listeleri

14 Prosedürler/Süreçler/İş Akış Şemaları Proses Yaklaşımı Kuruluş içinde proses sisteminin uygulanması, bu proseslerin belirlenmesi ve etkileşimleri, “proses yaklaşımı” olarak adlandırılabilir.

15 Prosedürler/Süreçler/İş Akış Şemaları

16 Girdi Faaliyet Çıktı Girdi Faaliyet Çıktı Girdi Faaliyet Çıktı Prosedürler/Süreçler/İş Akış Şemaları Proses

17 Prosedürler/Süreçler/İş Akış Şemaları Proses Yaklaşımı Basamakları  Proseslerin belirlenmesi, tanımlanması  Proseslerin sıralaması ve etkileşimlerinin belirlenmesi  Proseslerin operasyon ve kontrolu için kriter ve metodların belirlenmesi  Proseslerin operasyonu ve izlenmesi için gerekli kaynak ve bilginin mevcudiyetinin sağlanması  Proseslerin izlenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesi  Proseslerin sürekli iyileştirilmesi, planlanan sonuçlara ulaşılabilmesi için gereken faaliyetlerin uygulanması

18 Prosedürler/Süreçler/İş Akış Şemaları FR.14 Süreç Tanımlama Formu İA.01 Süreç İş Akış Şeması Formu FR.41 Süreç Performans Raporu FR.22 Süreç Etkileşim Şeması

19 Prosedürler/Süreçler/İş Akış Şemaları 1.Basamak Tedavi Hizmetleri İş Akış Şeması Multimedya Hizmetleri İş Akış Şeması Karne Hizmetleri Süreci İş Akış Şeması Ulaşım Hizmetleri Süreci İş Akış Şeması Menü Listesi Planlama Süreci İş Akış Şeması

20 DOKÜMANLARIMIZ Organizasyon Şemalarımız Kalite Politikamız Kalite Hedeflerimiz Görev / Pozisyon Tanımlarımız Prosedürler/Süreçler ( Sistem Prosedürleri ) İş Akış Şemalar/Süreçler Talimatlar Formlar Kayıtların Arşivlenmesi İç ve Dış Kaynaklı Güncel Doküman Listeleri

21 Talimatlar “Spesifik hedefler belirlenerek, uygulayıcının anlayabileceği dilde yazılan, istenilen sonuç için gerekli ifadelerin kullanıldığı dokümandır.” Örnek TT.26 Kazan Yıkama Talimatı TT.06 Kuru Depo Kullanım Talimatı TT.15 Duyur Masası Talimatı

22 Formlar İş ve işlemlerde kullanılan her türlü kayıt aracıdır, Sistem gereği belirli bir sistematiği ve arşiv süresi olmalıdır. Her birim ihtiyaç duyduğu alanlarda form üretebilir. Üretilen formlar kalıcı, sürekli kullanılacak nitelikte ise mutlaka KYS içinde tanımlanmalıdır.

23 Kayıtların Arşivlenmesi FR.08 Kalite Kayıtları Arşivleme Tablosu FR.08 KYB Kalite Kayıtları Arşivleme Tablosu

24 Kayıtların Arşivlenmesi

25

26

27

28

29 İç ve Dış Kaynaklı Güncel Doküman Listeleri FR.05 İç Kaynaklı Güncel Doküman Listesi FR.06 Dış Kaynaklı Güncel Doküman Listesi

30 DOKÜMANLARIMIZ Organizasyon Şemalarımız Kalite Politikamız Kalite Hedeflerimiz Görev / Pozisyon Tanımlarımız Prosedürler/Süreçler ( Sistem Prosedürleri ) İş Akış Şemalar/Süreçler Talimatlar Formlar Kayıtların Arşivlenmesi İç ve Dış Kaynaklı Güncel Doküman Listeleri

31 Dokümanlarımız Güncel mi ? FR.07 Doküman Gözden Geçirme Formu

32 SUNUM İÇERİĞİ Genel dokümantasyon yapısı Revizyon süreci Doküman kodlama Dilek, öneri şikayet kutusu çalışma sistemi DÖF süreci İç tetkik süreci Veri analiz Sürekli iyileştirme Kalibrasyon

33 Kalite Yönetim Birimi Bilgi işlem D.B. İdari Mali İşler D.B. Kütüphane D.B. Öğrenci İşleri D.B. Personel İşleri D.B. SKS D.B. Strateji Gel. D.B. Yapı İşleri Teknik D.B. Hukuk Müşavirliği KYB İnternet Sitesi ISO Dokümanları Yönetim Temsilcisi DOKÜMAN HAZIRLAMA / REVİZYON Onay

34 DOKÜMAN HAZIRLAMA / REVİZYON FR.03 Yeni Doküman ve Revizyon İstek Formu FR.03 Yeni Doküman ve Revizyon İstek Formu FR.04 Revizyon Takip Tablosu

35 SUNUM İÇERİĞİ Genel dokümantasyon yapısı Revizyon süreci Doküman kodlama Dilek, öneri şikayet kutusu çalışma sistemi DÖF süreci İç tetkik süreci Veri analiz Sürekli iyileştirme Kalibrasyon

36 Yönetim Sorumluluğu Ölçme, Analiz ve İyileştirme Kaynak Yönetimi Ürün Gerçekleştirme Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirilmesi Ürün Müşteri Şartlar Müşteri Memnuniyet Sürekli İyileştirme

37 Birim Kalite Görevlileri Birim Kalite Temsilcisi Dokümantasyon Sorumlusu Veri Analiz Sorumlusu İletişim Sorumlusu Arşiv Sorumlusu

38 KYB Görev Dağılımı Bilgi İşlem D.B. Kütüphane ve Dokümantasyon D.B. Hukuk Müşavirliği Uluslararası İlişkiler Birimi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Öğrenci İşleri D.B. Sağlık Kültür Spor D.B. Arzu Akıncı Çetin Günsel Bilici /

39 KYB Görev Dağılımı İdari Mali İşler D.B. Strateji Geliştirme D.B. Personel D.B. Yazı İşleri ve Evrak Ş.M. BAP Koordinasyon Birimi Yapı İşleri Teknik D.B. Tuba Şahin / M. Cem Sakarya /

40 “Ben farkında olduğum şeyleri kontrol edebilirim, farkında olmadığım şeyler beni kontrol edecektir. O yüzden farkındalık bana güç verir...."


"AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. SUNUM İÇERİĞİ Genel dokümantasyon yapısı Revizyon süreci Doküman kodlama Dilek, öneri şikayet kutusu çalışma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları