Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

31.03.2015 Kalite Bir Hayat Tarzıdır TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURMA VE BELGELENDİRME PROJESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "31.03.2015 Kalite Bir Hayat Tarzıdır TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURMA VE BELGELENDİRME PROJESİ."— Sunum transkripti:

1 31.03.2015 Kalite Bir Hayat Tarzıdır TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURMA VE BELGELENDİRME PROJESİ

2 İçerik İçerik Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgi Kalite Yönetim Sistemi Yol Haritası Bakanlı ğ ımızca yapılan Program Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılması gerekenler 31.03.2015 Kalite Bir Hayat Tarzıdır

3 31.03.2015 Kalite Bir Hayat Tarzıdır  Kalite yönetim sistemi Bir kuruluşu kalite açısından yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi. Hatasız – Sıfır hatalı mal veya hizmet üretimini ve sürekli iyile ş meyi hedefleyen yönetim sistemidir.

4 31.03.2015 Kalite Bir Hayat Tarzıdır ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI NASIL OLUR ? Sistem dokümantasyon esaslı olup, ISO 9001 standardının şartlarını karşılayacak Kalite El Kitabı, Prosedür, Talimat, Proses vb dokümanların oluşturulması, uygulanması, kontrol edilmesi ve iyileştirilmesi şeklindedir.

5 31.03.2015 Kalite Bir Hayat Tarzıdır TS-EN ISO 9001:2008 dört ana bölümden oluşmuştur. - Yönetim sorumluluğu (Madde 5) - Kaynak yönetimi (Madde 6) - Ürün gerçekleştirme (Madde 7) - Ölçme, analiz ve iyileştirme (Madde 8) Standardın maddelerinden de görüleceği üzere, Sistemin başarılı bir şekilde kurulması üst yönetimin kararlılığı ve desteği ile Çalışanların katılımına bağlıdır.

6 YOL HARİTASI 31.03.2015 Kalite Bir Hayat Tarzıdır ÜST YÖNET İ M KARAR YÖNET İ M TEMS İ LC İ S İ + ÇEK İ RDEK EK İ P HAZIRLIK ÜST YÖNET İ M ONAY TÜM PERSONEL UYGULAMA ÜST YÖNET İ M + YÖNET İ M TEMS İ LC İ S İ + İ LG İ L İ PERSONEL İ Ç TETK İ K - YGG YT + ÜY + TP + BK BELGELEND İ RME TÜM PERSONEL SÜREKL İ L İ K

7 31.03.2015Kalite Bir Hayat Tarzıdır BUGÜNE KADAR YAPILANLAR KARAR ALINMIŞTIR Bakanlık Makamının 07.09.2010 tarih ve 189921 sayılı oluru HAZIRLIKLAR BAŞLATILMIŞTIR Yöneticilere bilgilendirme toplantısı yapılmı ş tır TSE’den 30 adam günlük e ğ itim hizmeti alınmı ş tır. Müste ş arlık Makamının 03.11.2010 tarih ve 226821 sayılı oluru ile Merkez Kalite Koordinasyon Kurulu olu ş turulmu ş tur. Yönetim Temsilcisi atanması ve kalite ekipleri olu ş turulması konusunda olur alınmı ş tır.

8 31.03.2015Kalite Bir Hayat Tarzıdır BUGÜNE KADAR YAPILANLAR Üst Yönetiminin bu konudaki hedefinin, kararlılığının ve desteğinin yönetici ve kalite ekipleriyle paylaşılması konusunda; Sayın Bakanımızın MAYIS 2011 tarihinde KALİTE BELGESİNİN ALINMIŞ OLMASI şeklinde hedefi ve kararlılığı merkez Kalite Koordinasyon Kuruluna iletilmiştir.

9 31.03.2015Kalite Bir Hayat Tarzıdır BUGÜNE KADAR YAPILANLAR Kalite Koordinasyon Kurulu ve kalite ekiplerinin, görev dağılımı ile çalışma takviminin belirlenmesi ve yayınlanması konusunda; Aşağıdaki çalışma takvimi oluşturularak birimlere dağıtılmış, kalite ekipleri çalışmalarına başlamıştır.

10 TSE ISO EN 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMA TAKVİMİ 31.03.2015 Kalite Bir Hayat Tarzıdır TARİHÇALIŞMAAÇIKLAMA 10 Ocak 2011 Çalışma Ekiplerinin Kurulması ve Çalışmalara Başlanması 17 Ocak - 07 Şubat 2011Durum Değerlendirme Sonuçlarının Kurula Bildirilmesi Proses, Prosedür, Talimat, Birim Kalite Hedefleri, KEK(Kalite El Kitabı) ve ihtiyaç duyulan diğer doküman ve formların hazırlanması. 10 Şubat 2011Çalıştay Yapılması TSE'den gelecek yetkililerle uyumlaştırma çalışmaları yapılacaktır. 14-28 Şubat 2011Dökümanların Revizyonu Çalışması 1 Mart 2011Dökümanların Onaylanıp Yürülüğe Girmesi 04-11 Nisan 2011İç Tetkik Çalışmalarının Yapılması 18 Nisan 2011Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı Yapılması 25 Nisan 2011TSE'ye Belgelendirme İçin Başvuru Yapılması 2 Mayıs 2011TSE Dış Tetkik Çalışması 23 Mayıs 2011Belge Töreni Halil ÖZKANMahmut EVKURANNihat GÜL Genel Müdür YardımcısıGenel MüdürMüsteşar Yardımcısı

11 31.03.2015Kalite Bir Hayat Tarzıdır BUGÜNE KADAR YAPILANLAR Ekiplerin çalışmalarını yürütmesi, Yönetim Temsilcisi ile Kalite Koordinasyon Kurulunun çalışmaları yönlendirmesi ve kontrolü konusunda; Ekipler çalışmalarına başlamış olup, proseslerin belirlenmesi ve proses kartlarının oluşturulması konusunda bazı birimler hazırlıklarını tamamlamıştır. TSE ile iki toplantı yapılmış, yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve ortak format belirlenmiştir. 09.02.2011 tarihinde bir çalışma toplantısı daha planlanmıştır.

12 31.03.2015Kalite Bir Hayat Tarzıdır HAZIRLANACAK DOKÜMANLAR - Kalite El Kitabı - Kalite Politikası - Prosedürler - Prosesler ( Süreç Formları) - Çalışma Talimatları ( Faaliyetler) - Görev Tanımları, Yetki ve Sorumluluklar

13 31.03.2015Kalite Bir Hayat Tarzıdır GÖREV DAĞILIM TABLOSU BU tablo acilen koordinasyon kurulu toplantısında doldurulup imzalanmalıdır. DOKÜMAN ADI SORUMLU KAL İ TE KOORD İ NA SYON ÜYES İ SORUMLU KAL İ TE EK İ B İ TESL İ M TAR İ H İ AÇIKLAMA Kalite Politikası Bakanlıkça, merkezi olarak belirlenecek Kalite El Kitabı Prosedürler Prosesler Her birim ayrı ayrı belirleyecek, merkezi birim bunları koordine edecek, bir örnekli ğ ini ve uyumunu sa ğ layıp bir araya getirecek. Talimatlar Görev Tanımları Birim Kalite Hedefleri

14 31.03.2015Kalite Bir Hayat TarzıdırSONUÇ Görüldüğü üzere kalite hepimizin işi kalite hepimizin işi KALİTE YOLCULUĞUNDA BAŞARILAR DİLERİM


"31.03.2015 Kalite Bir Hayat Tarzıdır TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURMA VE BELGELENDİRME PROJESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları