Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞEHİR VE TARIM. EN BÜYÜK VARLIK  TOPRAK  SU  HAVA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞEHİR VE TARIM. EN BÜYÜK VARLIK  TOPRAK  SU  HAVA."— Sunum transkripti:

1 ŞEHİR VE TARIM

2 EN BÜYÜK VARLIK  TOPRAK  SU  HAVA

3 TOPRAK  Ulusal Bağımsızlığın Vazgeçilmez Unsuru  Tüm Canlıların Yaşam Alanı  Kültürlerin ve Medeniyetlerin Doğduğu Alan  Korunması Gereken En Önemli Doğal Varlık  Üretim Alanı

4 TOPRAK=YAŞAM=ÜRETİM  İnsanoğlunun Hammaddesi, Bütün Canlıların Ortak Değeri,  Yaşam Alanlarının, Kentlerin, Kırsalın Ev Sahibi  İnsanoğlunun Doyduğu Kaynak

5 KIRSAL ALAN NEDEN ÖNEMLİ  Tarımsal üretim ve devamlılık için,  Kültürel geçmişi korumak ve yaşatmak için,  Bireylerin sağlıklı, mutlu bir ortamda, bulundukları yerde yaşamlarını sürdürebilmeleri için,  Temiz hava, doğa ve sağlıklı beslenebilmek için,  Yazılı olmayan kültürel mirası korumak için,  Toprakların sahiplenilmesi ve sürdürülebilir kullanımı için,  Toprakları ranta kurban etmemek için,  Geçmiş ile gelecek arasında köprü oluşturmak için,  Kendine yetmeye çalışan yoksul ve/veya orta sınıf için, olmazsa olmazlardır.

6 TARIM NEDEN ÖNEMLİ  İstihdam için,  Aile işgücünün en verimli şekilde kullanılan sektör olduğu için,  Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenebilmek için,  Kıt kaynakları en iyi değerlendirebilmek için,  Ülkemiz ekonomisinin daha güçlü olması için,  Adil gelir dağılımı için,  Tabana dayalı kalkınma için,  Ulusal güvenliğimiz için,  Krizler, afetler, gıda krizleri için,  Daha düşük yatırımla daha fazla istihdam yaratmak için, tarım ülkemiz, bölgemiz ilimiz için “sigorta ve güvence” aracı olduğunu

7 Anayasa’nın 44 ncü maddesine göre; “Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tespit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz. Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.”

8 BİZE NE OLDU İşlenen Arazi Miktarı 1990 yılından 24.8 milyon hektar, 2014 20.5 milyon hektar. Toplam Tarım Alanı 1990 yılında 27.8 milyon hektar, 2014 yılında 23.6 milyon hektar, 4 milyon hektardan (40.000 km2) fazla tarım alanı kaybedildi. Bu miktarın, 39.000 km2 yüzölçümü ile Türkiye’nin en büyük ili olan Konya’dan bile daha büyük bir alana denk geldiği düşünüldüğünde, durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılacaktır. Kaynak TUİK

9 6360 (KÖY=MAHALLE) Yasa ile 16 bin köyün tüzel kişiliği kaldırılmış oldu Kanunla bir gecede kır nüfusu %50’den fazla azaldı yani bu nüfus şehirleşti. 2011 yılında nüfusun %23,2’si kırsalda yaşıyorken, 2012 %9,4’si. Kırsal nüfusu halen yerinde oturuyor, yaşamına ve üretime devam ediyor.

10

11 KENT ÇEPERİ TARIM VE MALATYA ÖRNEĞİ Tarih 11.11.2012  Malatya’nın toplam nüfusu 762.366  504.793’ü (% 66) il/ilçe merkezlerinde,  257.573’u ise (% 34) belde/köylerde yaşamaktadır. Tarih 12.11.2012  Malatya’nın toplam nüfusu 762.366  762.366’sı (% 100) il/ilçe merkezlerinde,  Belde / köy nüfusu kalmadı (Yasal Tarif)

12 MALATYA’DA TARIM  Direk yada dolaylı olarak faal nüfusun % 70’i tarım, hayvancılık uğraşmaktadır.  Senelik gayri safi hâsılanın % 35’i tarımdan ve % 20’si sanayiden, % 12’si devlet hizmetlerinden sağlanmaktadır.  Dolayısı ile en büyük pay TARIM

13 MALATYA’DA TARIM  Tarım ve hayvancılık en önemli istihdam alanı,  Tropik ürünler ve bazı özel ürünlerin dışında her türlü meyve, sebze ve tarla bitkilerinin yetiştirilebildiği bir coğrafya’ya sahibiz,  Gerek taze, gerekse de kurutulmuş olarak Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan, İlimiz ekonomisi ve istihdamında lokomotif görevi gören stratejik bir özellik taşıyan KAYISI’ ya sahibiz.

14 TARIM ZATEN KENTTE Büyükşehir=Bütünşehir ‘’den önce kent merkezinin sınırında yer alan, nüfusunun büyük çoğunluğunun içme suyu kaynağı dahi kent merkeziyle aynı olan iki ilçemiz BATTALGAZİ ve YEŞİLYURT İlimizin toplam; 41.800 çiftçisinin 11.091’i, 27.000 adet hayvancılık işletmesinin 11.000’i, 134.500 adet B.baş hayvan varlığının 56.800’i bu ilçelerde yapılmaktadır. Bu ilçelerimiz şimdi MERKEZ İLÇELER

15

16

17 KENT NEDİR? OICD Kent tanımı çerçevesinde yapmış olduğu değerlendirmede; İstanbul, İzmit ve Zonguldak Kent, Diğer 78 ilimiz kırsal alan, ( Km2 ye düşen kişi sayısı 150 ve üzeri olan yerleşim yerleri ve bağlı ilçeleri de bu kriterlere uygun olması gerekmektedir. ) Dolayısı ile bu tanımla yola çıkıldığında aslında Türkiye’deki İller genel olarak bir KIR KENTİ tarifi ortaya çıkmaktadır.

18 NEDEN KENTSEL TARIM?  Bir slogan ve akım şekli ise, O zaman akla gelen soru “Kentsel tarım büyükşehir kırsal alanına etkileri şehircilikle bir yerde yok ederken bir yerde koruma görüntüsü mü verecek”?  Ana temel sanayi yanında doğayı, yeşili koruma, azıcıkta tarım mı olacak?  Kentsel tarım; çocuklara, gençlere tarımla uğraşmamış kırsal alanda yaşamamış nesil’e toprağa dokunma fırsatı verme mi?  Aile işgücünü yerinde istihdam ederek üretime ve istihdama katkı mı?

19 KENTSEL TARIM Mikro seralar kurularak taze sebze üretimi, Belediye hizmetlerinde kullanılan park-bahçe bitkilerinin üretildiği alanlar, Yerel tohum çeşitlerin korunması ve geliştirilmesi için üretim alanları, Tarımsal Ürünlerin mamule dönüştürüldüğü mikro işleme alanları,

20 MEVCUDU KORUMAK GEREK Büyükşehir=Bütünşehir olmakla yasayla kentleşen ancak yaşam kültürü, alanı, istihdam şekli ve faaliyetleri olarak kırsal alan ve köy kültürünü sürdüren yerleşim yerleri mevcudiyetini koruyor. Kent Belediyeciliği hizmetlerinde mevcut dokuya uygun, kırsal alan olduğu göz ardı edilmemeli. Aksi halde önü alınmaz doğal çevrenin bozulması, sağlıklı ve doğal gıda üretiminin yok olması demektir.

21

22 ZAMAN AYIRDI Ğ INIZ İ Ç İ N TE Ş EKKÜR EDER İ M ZAMAN AYIRDI Ğ INIZ İ Ç İ N TE Ş EKKÜR EDER İ M Fevzi Ç İ ÇEK Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Ç İ ÇEK Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı


"ŞEHİR VE TARIM. EN BÜYÜK VARLIK  TOPRAK  SU  HAVA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları