Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ SOSYAL BOYUTU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ SOSYAL BOYUTU"— Sunum transkripti:

1 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ SOSYAL BOYUTU
Hazırlayan : YuSuF KARÇA

2 İÇİNDEKİLER Giriş Arazi Toplulaştırması Nedir?
Arazi Toplulaştırması Neden Gereklidir? Arazi toplulaştırmasının Kazanımları Arazi Toplulaştırmasının Sosyol Boyutları Genel değerlendirme Kaynaklar

3 Giriş Dünyanın önünde duran temel sorunların başında, hızlı nüfus artışına karşın artırılmayan tarım toprakları ile mevcut ve artan nüfusun beslenmesi sorunu gelmektedir. Tarım yapılabilecek alanların, nüfusun artışına göre çoğaltılması mümkün olmadığına göre, mevcut tarım topraklarından daha fazla miktarda verim alınmasını sağlayacak yol ve yöntemlerin bulunmasını sağlamak gerekmektedir.

4 Kırsal kalkınmanın sadece tarım politikaları kapsamında değil;
EĞİTİM SAĞLIK ENERJİ SOSYAL GÜVENLİK

5 istihdam, nüfus, kültür, konut, turizm ve çevre sektörleri açısından da dikkate alınması gerekmektedir. Kırsal kesimdeki söz konusu potansiyelin açığa çıkarılması; kırsal kesimin ihtiyaçlarını, hizmetlerin ve yatırımların gerçekleştirilmesini, kaynak kullanımının etkinliğini artırmak gerekliliği doğurmuştur.

6 Kırsal Kalkınma Planlarında Arazi Toplulaştırması etkin ve etkili bir arazi yönetim aracı olarak sadece arazi parçalanması sorunlarına çözüm getirmemekte aynı zamanda kırsal kalkınma içinde bir araç olmaktadır.

7 Arazi Toplulaştırması Nedir?

8 Arazi Toplulaştırması; tarımsal üretimin arttırılması amacıyla, küçük parseller halinde birden fazla parçaya bölünmüş, değişik yerlere dağılmış veya elverişsiz biçimde şekillenmiş arazilerin; modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin getirilmesine en uygun bir şekilde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve düzenlenmesi işlemine denir

9 Arazi Toplulaştırması Neden Gereklidir?
Yeniden üretilemeyen ve üretimde insanoğlunun katkısı bulunmayan doğal kaynaklarımızdan olan topraklarımızın daha iyi korunması, geliştirilmesi ve daha verimli kullanılmasının temini için ARAZİ TOPLULAŞTIRMA çalışmalarının hızla tüm dünya geneline yayılması şarttır.

10 Artan nüfus ve beslenme ihtiyacı, daha fazla tarımsal ürün elde etme gereği doğurmuştur. Toprak kaynakları sınırlı olması nedeniyle, aynı alandan daha fazla ürün elde etme imkânlarını aramamız gerekmektedir. Birim alandan sağlanan verimin artırılması; birtakım yeni buluşlar, kullanılan tohum, gübre, ilaç, sulama vb. girdilerin miktarı ve kalitesinin artırılması ve tarımsal bünye ile yakından ilgilidir. Tarımsal bünyedeki yapısal bozukluklar, verimi azaltıcı tesirlerde bulunduğu gibi, verimi artırıcı tedbirlerin alınmasını da engellemektedir. Bu nedenle tarımsal bünyenin ıslah edilmesi hususu ön plana çıkmaktadır.

11 Tarımsal bünyenin ıslahı ile alınabilecek tedbirlerin başlıcaları: Mülkiyet ve tasarruf rejiminin ıslahı, arazi ıslahı, toprak muhafaza tedbirlerinin alınması, drenaj ve sulama çalışmaları gibi tedbirlerdir. Bu tedbirler demetinin tamamı geniş anlamda Arazi Toplulaştırması veya Arazi Düzenlemesi adını verdiğimiz hizmetler kapsamı dâhilinde bulunmaktadır.

12 Arazi Toplulaştırmanın Kazanımları
Çok parçalı oluşun ortaya çıkardığı tarla sınırı, yol ve su arklarından doğan arazi kayıplarını azaltmaktadır.

13 Toplulaştırmadan sonra, parseller daha büyük ve şekilleri daha düzgün olduğundan, makineli tarım daha kolay yapılmakta ve giderlerde önemli oranda azalmalar olmaktadır.

14 Her parselin yola ve kanala sınırı olacağından sulama ve ulaşım randımanı artmaktadır.

15 Kırsal alana yönelik olarak: Çevre koruma, erozyonu önleme, ağaçlandırma, köy yenilemesi, her türlü yolların planlaması, köy imar planlarının yapılması, arazi kullanım planlarının hazırlanması gibi tüm hizmetler; toplulaştırma projeleri ile birlikte planlanıp uygulanabilmektedir.

16 Proje ile her parsel sulama kanalı ve yola kavuştuğundan, çiftçiler arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kalkmakta, böylece sosyal huzur sağlanmaktadır.

17 Parsel boyutları ve şekillerinin makineli tarıma uygun hale getirilmesi sebebiyle modern işletmelerin kurulması mümkün olabilmektedir.

18 Proje uygulaması ile Tapu Kadastro kayıtlarının yenilenmesi sağlanmış olmaktadır.

19 İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafelerin kısalması nedeniyle işletme yönünden ve akaryakıttan tasarruf sağlanmaktadır.

20 Arazi Toplulaştırmasının Sosyal Boyutu
Arazi Toplulaştırması biz insanların geleceği için yapıldığını düşünürsek bundan en çok faydalananlar bizleriz. Bu anlamda Arazi Toplulaştırma çalışmaları kırsal kesimde tarım yapan insanların yaşam şartlarını yukarılara çeker. Kırsal kesimde yaşayan insanların hayatlarını daha güzel, kolay, eğlenceli, sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde devam etmesini sağlar. Arazi Toplulaştırma çalışmalarının sonucunda yapılan sosyal, kültürel yapıtlardan birkaçını ele alacak olursak;

21 Yeşil alan çalışmaları

22 Düzenleme sonrası yapılan Parklar

23 Tarla yollarının yapılması

24 Sulama kanallarının yapılması

25 Spor ve Kültürel aktiviteler için tesisler

26 Sonuç olarak Arazi Toplulaştırması yenilenemeyen kaynaklardan biri olan topraklarımızın, hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılaması için daha verimli kullanılması gerekir. Kırsal yerlerde yaşayan insanların hayatlarını düzenleyen, onların ihtiyaçlarına karşılık veren, ve onların şehir hayatına özenmesini engelleyen bu çalışmalar çok değerli bir araçtır. Kırsal yerleşim yerlerinin iyileştirme çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Toplarımızı mümkün olduğunca korumalı, maksimum verim almalı ve bunları yaparken de doğaya zarar vermemeliyiz. Arazi Toplulaştırma çalışmalarının ciddiyetini anlamalı ve bu çalışmalardaki konumumuzu unutmamalıyız.

27 Kaynaklar http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/9
KIRSAL TOPRAK DÜZENLEMESİ (4.baskı) Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Prof.Dr.Zerrin DEMİREL

28

29

30

31

32

33

34


"ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ SOSYAL BOYUTU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları