Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Sunday.. 2 Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Sunday.. 2 Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 1 Sunday.

2 2 Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesidir.

3 3 Sunday. 3 Doküman Oluşturma 5 TÜBİTAK’ın imzalanmış dokümana Zaman damgası oluşturması 1 Vergi Dairesi 4 İmzalama 6 SMS Bilgilendirme E-posta Bilgilendirme 2 Ödeme Emri veya İhbarname Oluşturma. 7 Kıllanıcının İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu veya TC Kimlik Numarası ile, sisteme girişi

4 4 Sunday. 1 Ocak 2016 E-tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinde başlayacaktır. 1 Ekim 2015 Ancak bu tarihten önce e-tebligat uygulamasına geçmek için bildirimde bulunanlara 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren e-tebligat yapılabilir.

5 5 Sunday. Kurumlar vergisi mükellefleri Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) Zorunluluk kapsamına girmeyen ve kendilerine e-tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler ile tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller Sistemi Kullanmak Zorunda Olan Mükellefler Sistemi Kullanması İsteği Bağlı Olan Mükellefler

6 6 Sunday.  01.01.2016 tarihine kadar başvuru zorunlu  01.01.2016 tarihinden sonra mükellef olanlar; İşe başlama tarihini takip eden 15 gün içinde başvuru Kanuni temsilci/ bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler Elektronik Tebligat Talep Bildirimi Bağlı Olunan Vergi Dairesi İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrenin alınması

7 7 Sunday.  01.01.2016 tarihine kadar başvuru zorunlu  01.01.2016 tarihinden sonra mükellef olanlar; Mükellefiyet tesisi sırasında başvuru yapacaklardır. Mükellefler/ bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler Elektronik Tebligat Talep Bildirimi İnternet Vergi Dairesi/ Bağlı Olunan Vergi Dairesi İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrenin alınması * * İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda başvuru yapan gelir vergisi mükelleflerine ayrıca internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecektir. İnternet vergi dairesi şifresi olmayanlar ise "TC Kimlik No ile Giriş" ekranından kimlik doğrulaması ile başvuru yapacaklar ve sisteme her girişlerinde kimlik doğrulaması yaparak sistemi kullanacaklardır.

8 8 Sunday. Kanuni temsilci/ bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin) KDV veya Gelir (Stopaj) Vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesi İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrenin alınması

9 9 Sunday. Mükellefler/ bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin) İnternet vergi dairesi / İkametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesi İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrenin alınması * *İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda başvuru yapan gelir vergisi mükelleflerine ayrıca internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecektir. İnternet vergi dairesi şifresi olmayanlar ise "TC Kimlik No ile Giriş" ekranından kimlik doğrulaması ile başvuru yapacaklar ve sisteme her girişlerinde kimlik doğrulaması yaparak sistemi kullanacaklardır.

10 10 Sunday.  Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile başvuruda bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistem tarafından üretilen internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.  İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda başvuruda bulunan gelir vergisi mükelleflerine ayrıca internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecek olup bu mükellefler mevcut kullanıcı şifresiyle sisteme gireceklerdir.  İnternet vergi dairesi şifresi olmayıp internet vergi dairesini kullanarak başvuruda bulunan gerçek kişiler, sisteme her girişlerinde kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle e-tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

11 11 Sunday. /mockup  Vergi dairesi tarafından elektronik imza ile imzalanan evrak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilir.  Mükellefler internet vergi dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr) üzerinden e-tebligat sistemine girerek, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre/kimlik doğrulaması ile ulaşacakları elektronik tebligat adreslerinden tebliğ edilen evrakı görüntüleyebilir, kendisine hangi tarihte tebliğ edildiğini görebilir ve belgenin çıktısını alabilirler. mockup

12 12 Sunday. /mockup  Mükelleflere e-tebligat yapıldığında, Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde yer alan telefon numarası veya e-posta adreslerine; SMS veya e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır.  E-tebligat ile gönderilen evrak, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.  E-tebligat sistemi ile tebliğ edilen evrak ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir. /mockupmockup

13 13 Sunday.  Zorunlu veya ihtiyari olarak e-tebligat sistemine dahil olanlar kural olarak sistemden çıkamazlar. Ancak;  Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, e-tebligat adresi kapatılır.  Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin e-tebligat adresi re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın e-tebligat adresi kullanıma kapatılır.

14 14 Sunday. E-tebligat yapılacak gerçek ve tüzel kişiler;  Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmelidir.  Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmelidir.  Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerini korumalı, üçüncü kişilerle paylaşmamalı ve başkasına kullandırmamalıdır. Bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine bilgi vermelidir.

15 15 Sunday.  E-tebligat sistemini kullanmak zorunda olup bildirimde bulunmayan ve e-tebligat sistemine dahil olmayanlara VUK Mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.  E-tebligat sistemini kullanmak zorunda olan ancak bildirimde bulunmayan mükellefler adına, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre re'sen oluşturularak tebliğ edilir ve e-tebligat gönderimi başlatılır.

16 16 Sunday. Bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlar. Hizmet kalitesini arttırır. Belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder, güvenilirdir. Fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, elektronik tebligat sistemi ile saniyeler içinde gerçekleştirilir. Elektronik tebligat sisteminde, tebligatın ne zaman yapıldığını, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğunu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğunu, görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilafa yer bırakmaz. Fiziki ortamda yapılan tebligatlar ücretli iken E-Tebligat ile yapılan tebligatlarda herhangi bir masraf bulunmadığından bütçeye katkı sağlar. E-Tebligat sistemiyle yapılan tebligatlar, kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için doğanın, yeşilin ve insanlığın en büyük dostudur.

17 17 Sunday.

18 18 Sunday.

19 19 Sunday.

20 20 Sunday.

21 21 Sunday.

22 22 Sunday.

23 23 Sunday.

24 24 Sunday.  Soru: E-Tebligat Başvurusu için 01 Ocak 2016 tarihini mi beklemeliyim?  Cevap: Hayır, bu tarihten önce de başvuru yapabilirler. Zorunluluk kapsamında bulunanlar 01 Ocak 2016 tarihinden önce E-Tebligat Başvurusu yapmaları gerekmektedir.

25 25 Sunday.  Soru: E-Tebligat Başvurusunu Kimler Yapabilir?  Cevap: E-Tebligat başvurusunu, mükelleflerimiz, bizzat kendisi veya kanuni temsilcisi aracılığıyla yapabileceği gibi E-Tebligat ile ilgili işlemleri yapmak üzere özel yetki içeren noterden alınmış vekâletnameyle vekili aracılığı ile de yapılabilir.

26 26 Sunday.  Soru: E-Tebligat Erişim Adresi Nedir?  Cevap: E-Tebligat uygulamasına, Google Chrome veya Mozilla, Firefox ekranında adres alanına https://intvrg.gib.gov.tr bilgisi yazılarak erişilebilmektedir.https://intvrg.gib.gov.tr

27 27 Sunday.  Soru: E-Tebligat Bildirimindeki Bilgilerimi Değiştirebilir miyim?  Cevap: Mükelleflerimiz https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine giriş yaparak daha önce bildirim ile bildirdikleri elektronik ortamdaki mevcut bilgilerini güncelleyebilirler.https://intvrg.gib.gov.tr

28 28 Sunday.  Soru: E-Tebligat Sistemine Başvurmak Zorunda mıyım? Cevap: Gelir vergisi mükelleflerinden ticari, zirai ve mesleki yönden kazanç elde edenler, 01.01.2016 tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Fakat kazançları basit usulde tespit edilenler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile diğer vergisel yükümlülükleri bulunan mükelleflerimiz ise sisteme gönüllü olarak başvurabilirler. Kurumlar vergisi mükellefleri ise Elektronik Tebligat sistemine 01.01.2016 tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekir. Ancak kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise gönüllü olarak sisteme başvuru yaparak kullanabilirler.

29 29 Sunday.  Soru: Terk mükellefler için E-Tebligat başvurusu yapılmalı mıdır?  Cevap: 01.01.2016 tarihinden önce işi bırakan gerçek ve tüzel kişilerin e-tebligat başvurusu yapması zorunlu değildir. Ancak isteğe bağlı olarak başvuruda bulunabilirler.

30 30 Sunday.  Soru: Gerçek kişi mükellefler internet vergi dairesinden giriş yaparak aktivasyon işlemlerini yapmak istediklerinde “yetkisi yok” uyarısı alırsa ne yapmalıdır?  Cevap: İnternet vergi dairesinden e-tebligat aktivasyon işlemlerini gerçekleştirmek isteyen gerçek kişilerin “yetkisi yok” uyarısı almaları durumunda bağlı oldukları vergi dairesine giderek“kullanıcı gruplarını” seçtirmeleri gerekmektedir.

31 31 Sunday.  Soru: Vergi Kimlik Numarası bulunmayan kişiler E-Tebligat sistemine nasıl başvurabilirler?  Cevap: Vergi Kimlik Numarası bulunmayan (Potansiyel Mükellefiyeti olmayan) kişiler E-Tebligat sistemine dahil olmak isterlerse; Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile herhangi bir vergi dairesinden başvuru yapabilirler.

32 32 Sunday.  Soru: Malmüdürlüğüne bağlı mükellefler isteğe bağlı olarak e-tebligata başvurabilirler mi?  Cevap: Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükellefleri Tebliğ kapsamında bulunmamaktadır. İsteğe bağlı olarak (Süreksiz vergiler yönünden) e-tebligat sistemine dahil olmak isteyen gerçek kişi mükellefleriMalmüdürlüğüne bağlı iseler internet üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

33 33 Sunday.  Soru: İnternet Vergi Dairesi Şifresi Edinmem Gerekli midir?  Cevap: Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile vergi dairesine bildirimde bulunan mükelleflere, müracaatı anında internet vergi dairesi şifresi yok ise sistemden üretilen internet vergi dairesi şifresi verilir. İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan mükelleflerimize ayrıca internet vergi dairesi şifresi verilmeyecek olup mevcut kullanıcı şifresiyle E-Tebligat sistemine giriş yapabilir. Ayrıca şifresi bulunmayan gerçek kişiler internet vergi dairesinden “TC Kimlik No ile Giriş” ekranından kimlik doğrulaması ile giriş yapabileceklerdir.

34 34 Sunday.  Soru: Kurumlar Vergisi Mükellefleri E-Tebligat Şifresi Edinmesi Gerekir mi?  Cevap: Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile vergi dairesine bildirimde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcilerinin müracaatı anında, tüzel kişiliğin internet vergi dairesi şifresi yok ise vergi dairesince internet vergi dairesi şifresi verilir.

35 35 Sunday.  Soru: Adi Ortaklıkların E-Tebligat aktivasyon işlemleri nasıl yapılmaktadır?  Cevap: Adi ortaklıkların e-tebligat aktivasyon işlemleri için; ortaklardan birisinin Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler için) (EK-1) ile bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurması gerekmektedir. Başvuruyu ortaklardan birisinin yapması yeterlidir. İmza sirkülerini beyan etmelerine gerek yoktur. Ancak ortakların her biri ayrı ayrı kendi adına da aktivasyon işlemini yapmalıdır. Ortaklar Gerçek kişi ise Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler için) Ek-2 ile bağlı olunan vergi dairesinden başvurabilecekleri gibi internet vergi dairesinden kendileri de başvuruda bulunabileceklerdir.

36 36 Sunday.  Soru: E-Tebligat başvuru işlemleri için KEP adresi almak zorunda mıyım?  Cevap: E-tebligat sisteminin KEP adresi ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Bu nedenle mükelleflerin e-tebligat başvuru işlemleri için KEP adresi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

37 37 Sunday.  Soru: E-Tebligat Yapıldığından Nasıl Haberdar Olurum?  Cevap: E-Tebligat başvurusu yapıldığında ve E-Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya bildirilen e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme (“Sn. mükellefimiz https://intvrg.gib.gov.tr adresine tebligat gönderilmiştir. Tebligat gönderildiği tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.”) yapılır.https://intvrg.gib.gov.tr

38 38 Sunday.  Soru: Sistemden Tebliğ Edilen Belgelere Nasıl Ulaşabilirim?  Cevap:Mükelleflerimiz https://intvrg.gib.gov.tr adresinde n sisteme giriş yaparak Elektronik Tebligat adreslerine gönderilen belgeleri görüntüleyebilir, kendisine hangi tarihte tebliğ edildiğini görebilir ve belgenin çıktısını alabilirler.https://intvrg.gib.gov.tr

39 39 Sunday.  Soru: İnternet Vergi Dairesinden E-Tebligatla ilgili hangi bilgilere ulaşabilirim?  Cevap: E-tebligat ile adreslerine gönderilen tebligatlarına ulaşabilirler. Burada ‘Okunan Tebligatlar’, ‘Okunmamış Tebligatlar’ ve ‘Otomatik Okunan Tebligatlar’ menülerini görebilirler. ‘Otomatik Okunan Tebligatlar’ menüsünde; mükellefler tarafından okunmamış olsa bile gönderilme tarihi 5 günü geçmiş ve kanunen tebliğ edilmiş sayılan tebligatlar yer alır.

40 40 Sunday.  Soru: E-Tebligat Sistemine Dahil Olmamanın Cezai Müeyyidesi Var mıdır?  Cevap: E-Tebligat sistemine dahil olmak zorunda olan mükelleflerimiz, süresinde bildirimde bulunmaz ise Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. Bu mükelleflerimize re'sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi tebliğ edilerek E-Tebligat gönderimi başlatılır.

41 41 Sunday.  Soru: E-Tebligat Sisteminden Çıkabilir miyim?  Cevap: Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan mükelleflerimiz zorunlu olmadıkça sistemden çıkmaları mümkün değildir. Bu zorunluluk halleri; ölüm, gaiplik veya tüzel kişililerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi hallerdir.

42 42 Sunday.  Soru: Tasfiye halinde bulunan mükelleflerin E-Tebligat aktivasyon işlemlerini yapmaları gerekir mi?  Cevap: Tasfiyeye giren mükelleflerin Tasfiye memurları, vergi dairesine tasfiye durumlarını bildirdikleri tarihte E- Tebligat aktivasyon işlemlerini de yaptırmaları gerekmektedir.

43 43 Sunday.  Soru: Resmi kurumların kanuni temsilcisi bulunmamaktadır. E-Tebligat aktivasyon işlemi sırasında kanuni temsilci zorunlu alan olarak istenilmektedir. Resmi kurumların aktivasyon işlemleri nasıl gerçekleştirilecektir?  Cevap: Resmi kurumlar, kendi kanun veya yönetmeliklerinde belirlenen kanuni temsilcisini resmi yazı ile görevlendirerek E-Tebligat başvurusu yapabileceklerdir.

44 44 Sunday. 27.08.2015 Tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği http://gib.gov.tr/e-tebligat

45 45 Sunday.


"1 Sunday.. 2 Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları