Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. KUŞAK DÜZEN. “DÜZEN” kuşağında öğrenciler;  Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. KUŞAK DÜZEN. “DÜZEN” kuşağında öğrenciler;  Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler."— Sunum transkripti:

1 1. KUŞAK DÜZEN

2 “DÜZEN” kuşağında öğrenciler;  Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler.  Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak; mekan, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar.

3  Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar.  Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler.  Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler.

4 “DÜZEN” KUŞAĞI ODAK NOKTALARININ SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI SINIFLARODAK NOKTALARIETKİNLİKLER 6. SINIF “Düşünmeye İlk Adım” “İlk Adım” “Düzen Oluşturalım” 7. SINIF “Birimden Bütüne” 8. SINIF “Bütünde Farklılık Oluşturalım” “Bütünde Farklılık”

5 DÜZEN KUŞAĞINDA ÖĞRENCİLER; 6. SINIFTA: Düşünmeye ilk adım atan öğrenciler hazır birimleri kullanarak özgün düzenler oluştururlar. 7. SINIFTA: Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar. 8. SINIFTA:Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler.

6 D ÜZEN KUŞAĞI ÖRNEK ÇALIŞMALAR

7

8

9

10

11

12

13 2. KUŞAK KURGU

14 “KURGU” kuşağında öğrenciler;  “Yaratıcı düşüncelerini; yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adamlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar.  Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden yola çıkarak yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini somutlaştırırlar.

15  Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinin çözümüne yönelik fikirlerini yazarak ve çizerek ifade ederler.  Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru olarak anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar.  Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.

16 “KURGU” KUŞAĞI ODAK NOKTALARI VE ETKİNLİKLERİN SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI SINIFLARODAK NOKTALARIETKİNLİKLER 6. SINIF “Düşünelim Çözelim” “Hayallerim Çizgide Saklı” 7. SINIF “Düşüncelerimizdeki Değişim ve Gelişim” “Hayallerimizdeki Değişim ve Gelişim” 8. SINIF “Düşüncelerimizi Koruyalım” “Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım”

17 6. SINIF “Düşünelim Çözelim?”“Düşünelim Çözelim?” 7. SINIF “Düşüncelerimizdeki Değişim ve Gelişim”“Düşüncelerimizdeki Değişim ve Gelişim” 8. SINIF “Düşüncelerimizi Koruyalım”“Düşüncelerimizi Koruyalım” “KURGU” KUŞAĞI ODAK NOKTALARI VE KAZANIMLAR

18 BU KUŞAKTA ÖĞRENCİLER;  6. SINIFTA: Değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinin çözümüne yönelik fikirlerini yazarak ve çizerek kurgularlar.  7. SINIFTA: Çalışmalarını başkaları tarafından doğru olarak anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizerler.  8. SINIFTA: Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.

19 KURGU KUŞAĞI ÖRNEK ÇALIŞMALAR

20 Aşağıda gördükleriniz sice ne? :) yakından bakın ve ne olduklarını tahmin etmeye çalışın...

21 İÇİNDE GİZLİ KAMERE OLAN KALEMLER?

22

23 ŞİMDİ BAKIN...

24

25

26

27

28

29

30 BİRŞEYLER GÖRÜRSÜN VE NİÇİN DİYE SORARSIN. BEN İSE OLMAYANIN HAYALİNİ KURAR VE NEDEN OLMASIN DERİM. GEORGE BERNARD SHAW

31 3. KUŞAK YAPIM

32 “Yapım” kuşağında öğrenciler;  Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada kullanırlar.

33 “Yapım” kuşağı odak noktaları ve etkinliklerin sınıflara göre dağılımı SINIF ODAK NOKTALARI ETKİNLİKLER 6. SINIF“Nasıl Üretelim?” “Bulunan Eşyaları Sahiplerine Ulaştıralım” “Tasarımımı Üretiyorum?” 7. SINIF“Üretiyoruz”“Üretiyorum” 8. SINIF “Üretelim Tanıtalım” “Nasıl Tanıtalım?”

34 6. SINIF “Nasıl Üretelim?”“Nasıl Üretelim?” 7. SINIF “Üretiyoruz”“Üretiyoruz” 8. SINIF “Üretelim Tanıtalım”“Üretelim Tanıtalım” “YAPIM KUŞAĞI ODAK NOKTALARI VE KAZANIMLAR

35 “Yapım” Kuşağında Öğrenciler, Sorundan Ürüne Ulaşmada Ürüne Yönelik Tasarım Sürecini YaşarlarTasarım Sürecini

36 Sorunu Araştırma, Tanımlama ve Çözümünü Tartışma Tasarımın Genel Özeliklerini Belirleme Taslak Tasarım Önerisi Geliştirme Tasarım Önerisine Yönelik Araştırma Tasarım Önerisini Geliştirme Yapım Değerlendirme ve Test Etme Değişiklik Önerme Pazarlanabilir Hâle Getirme TASARIM SÜRECİ

37 YAPIM KUŞAĞINDA ÖĞRENCİLER; 6. SINIFTA: Sorundan çözüme ulaşmada tasarım sürecini yaşayarak somut ürünler ortaya koyarlar. 7. SINIFTA: Çalışmalarına yeni duygu ve düşüncelerini katarak tasarım sürecini bir sorunun çözümünde yaşarlar. 8. SINIFTA: Ortaya çıkardıkları ürüne yönelik tanıtım ve pazarlanabilir kılmak için inovasyon ve pazarlama etkinliği yaparlar.

38 YAPIM KUŞAĞI ÖRNEK ÇALIŞMALAR

39 Programla ilgi görüş ve önerileriniz için teknolojitasarim@gmail.com Adresini not ediniz TEŞEKKÜR EDERİZ Teknoloji ve Tasarım Program Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu


"1. KUŞAK DÜZEN. “DÜZEN” kuşağında öğrenciler;  Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları