Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Medya Türleri, Medya Araştırmaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Medya Türleri, Medya Araştırmaları"— Sunum transkripti:

1 Medya Türleri, Medya Araştırmaları
Öğr. Mehmet Akif Barış

2 Medya Türleri Görsel Medya İşitsel Medya Basılı Medya
İnternet ve Yeni Medya Taşınabilir bilgi iletişim teknolojileri

3 Medyanın İşlevleri Bilgilendirme İşlevi
Farkındalık Yaratma ve Eğitim İşlevi Toplumsallaştıma İşlevi Eğlendirme İşlevi Kamuoyu Oluşturma ve Gündem Kurma İşlevi

4 Yayın Türleri Pekiştirici ve Birleştirici (Konsolidatif)
Bilgilendirici (Enformatif) Yönlendirici(Manuplatif) veya Kanaat Bozucu, Yıkıcı, Kışkırtıcı (Spekülatif)

5 HEDEF (ALICI) KAYNAK (GÖNDERİCİ)
O D L AMA K O D A Ç MA HEDEF (ALICI) KAYNAK (GÖNDERİCİ) KANAL İnsan İktidar Güç Sermaye Sahipliği Devlet Medya Kuruluşu SAHİPLİK ARAŞTIRMASI NİYET ANALİZİ PROPAGANDA VE İKNA KAMUOYU OLUŞTURMA İnsan Vatandaş Kamuoyu İzleyici Kitle İZLEYİCİ ANALİZİ ETKİ ARAŞTIRMALARI PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK ARAŞTIRMALAR Mesajın Türü,İçeriği İletişim Şekli İletişim Tekniği(Teknoloji) İletişim Aracı(Medya) İletişimin Dili Gürültü ve Engeller İÇERİK ANALİZİ MEDYA ANALİZİ TEKNOLOJİ – AR-GE ÇALIŞMALARI

6 İletişim Etkinliğine Yönelik Yaklaşımlar
Etki - Süreç odaklı yaklaşımlar Algı Tutum Davranış Anlam – Niyet odaklı yaklaşımlar Bilinç Kültür İdeoloji Propaganda

7 Etki-Süreç Odaklı Yaklaşımlar
Etki üzerine Algı Tutum Davranış Öykü anlatıcıların Rol modellerin değişmesi

8 Algı ve Tutumlar Algı: 1)çevrede uyaranlar, ayrım, yorumlama süreci
2)malzeme seçimi ve anlamlandırma - Algı eşiği, ilgi, duyumlama enerjisi,bilinç a)Görsel(biyolojik ve psikolojik), b)Duygusal(deneyimsel), c)Seçimleyici(psikolojik,eğitimsel,sosyal durum) Tutum: bir şeye yönelik deneyim, bilgi, duygu ve güdülere dayanarak örgütlediği zihinsel, duyusal, davranışsal bir tepkinin ön eğilimidir.

9 Etki Zihinsel(Bilişsel) Tutum(Duygusal) Davranışlarda(Eylemsel)
Medyanın insanlar üzerindeki etkilerine kafa yoran ilk iletişim araştırmaları , medya mesajlarının insanların tutumlarını istendik yönde etkileme ve yönlendirmede hayli güçlü etkilere sahip olduğu şeklinde abartılı bir ön kabule sahiptir. Bu yaklaşım medyanın etki gücünden de bir korku duyulması ya da tedirgin olunması gerektiğine işaret eder.

10 Etki

11 Etki-Süreç Odaklı Yaklaşımlar
Süreç üzerine Doğrudan İki Aşamalı Dairesel Sarmal

12 Süreç Hipodermik İğne, Sihirli Mermi Eşik Bekçiliği, Kanaat Önderliği
Shannon geri beslemeli dairesel Elisabeth Noumann Suskunluk sarmalı

13 Anlam – Niyet odaklı yaklaşımlar
Eleştirel Yorumsamacı Göstergesel Bilinç Anlam Niyet Kültür

14 Anlam – Niyet odaklı yaklaşımlar
İkna İdeoloji Kimlik, kişilik Kamuoyu oluşturma Propaganda

15 Medya Araştırmaları Tarihi
1900’ler 1920 – 30’lar (Sinemaya Giden Çocuklar) Chicago Okulu(Cooley, Mead, Dewey)(Simgesel Etkileşimcilik) Stanford(Willbur Schramm, Lasswel, Lewin) Columbia(Lazarsfeld,Hovland) (Amerikan Yayılmacılığı)-Eleştirel (İkna) 1980 sonrası farklı türden yaklaşımlar

16 Medya Araştırmalarının Sınıflandırılması
Etki,mesaj,anlam,niyet,ideoloji,yöntem Laswell – Siyasal Yaklaşım Lazarsfeld – Alan araştırması Lewin – Küçük gurup yaklaşımı Hovland deney yaklaşımı Gelenekçi(Ana akım),Eleştirel(Marksist) Pozitif, yorumsamacı, eleştirel Frankfurt Okulu Etki-Süreç Odaklı

17 Güncel Çalışmalar * Teknolojinin medya üzerindeki etkileri,
* Medyanın küreselleşme üzerine etkileri, * Medyanın popüler kültür üzerine etkileri, * Medya ekonomi, medya siyaset ve medya sivil toplum ilişkileri, * Yeni iletişim teknolojileri ve yeni medya türleri, * Medyanın etik değerleri, * Güncel olaylar ve medyanın gündem oluşturma dinamikleri, * Medyanın tekelleşme süreci ve bunun siyasal, ekonomik ve sosyal açılardan incelenmesi, * Medya ağları ve yerel medya yapılanmalarının etkileri, * Medya alanında yaşanan bölümlenme, tematik medyanın sektörel etkileri, * Medya ve yeni iletişim teknolojileri açısından yasal düzenlemeler ve medya demokrasisi,


"Medya Türleri, Medya Araştırmaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları