Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Medya Türleri, Medya Araştırmaları Öğr. Mehmet Akif Barış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Medya Türleri, Medya Araştırmaları Öğr. Mehmet Akif Barış."— Sunum transkripti:

1 Medya Türleri, Medya Araştırmaları Öğr. Mehmet Akif Barış

2 Medya Türleri Görsel Medya İşitsel Medya Basılı Medya İnternet ve Yeni Medya Taşınabilir bilgi iletişim teknolojileri

3 Medyanın İşlevleri Bilgilendirme İşlevi Farkındalık Yaratma ve Eğitim İşlevi Toplumsallaştıma İşlevi Eğlendirme İşlevi Kamuoyu Oluşturma ve Gündem Kurma İşlevi

4 Yayın Türleri Pekiştirici ve Birleştirici (Konsolidatif) Bilgilendirici (Enformatif) Yönlendirici(Manuplatif) veya Kanaat Bozucu, Yıkıcı, Kışkırtıcı (Spekülatif)

5 KAYNAK ( GÖNDERİCİ ) KAYNAK ( GÖNDERİCİ ) KODLAMAKODLAMA KODLAMAKODLAMA KANAL KODAÇMAKODAÇMA KODAÇMAKODAÇMA HEDEF ( ALICI ) HEDEF ( ALICI ) İnsan İktidar Güç Sermaye Sahipliği Devlet Medya Kuruluşu --------------------------- SAHİPLİK ARAŞTIRMASI NİYET ANALİZİ PROPAGANDA VE İKNA KAMUOYU OLUŞTURMA Mesajın Türü,İçeriği İletişim Şekli İletişim Tekniği(Teknoloji) İletişim Aracı(Medya) İletişimin Dili Gürültü ve Engeller ------------------------------ İÇERİK ANALİZİ MEDYA ANALİZİ TEKNOLOJİ – AR-GE ÇALIŞMALARI İnsan Vatandaş Kamuoyu İzleyici Kitle ------------------------ İZLEYİCİ ANALİZİ ETKİ ARAŞTIRMALARI PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK ARAŞTIRMALAR 5

6 İletişim Etkinliğine Yönelik Yaklaşımlar Etki - Süreç odaklı yaklaşımlar Algı Tutum Davranış Anlam – Niyet odaklı yaklaşımlar Bilinç Kültür İdeoloji Propaganda

7 Etki-Süreç Odaklı Yaklaşımlar Etki üzerine Algı Tutum Davranış

8 Algı ve Tutumlar Algı: 1)çevrede uyaranlar, ayrım, yorumlama süreci 2)malzeme seçimi ve anlamlandırma - Algı eşiği, ilgi, duyumlama enerjisi,bilinç a)Görsel(biyolojik ve psikolojik), b)Duygusal(deneyimsel), c)Seçimleyici(psikolojik,eğitimsel,sosyal durum) Tutum: bir şeye yönelik deneyim, bilgi, duygu ve güdülere dayanarak örgütlediği zihinsel, duyusal, davranışsal bir tepkinin ön eğilimidir.

9 Etki Zihinsel(Bilişsel) Tutum(Duygusal) Davranışlarda(Eylemsel)

10 Etki

11 Etki-Süreç Odaklı Yaklaşımlar Süreç üzerine Doğrudan İki Aşamalı Dairesel Sarmal

12 Süreç Hipodermik İğne, Sihirli Mermi Eşik Bekçiliği, Kanaat Önderliği Shannon geri beslemeli dairesel Elisabeth Noumann Suskunluk sarmalı

13 Anlam – Niyet odaklı yaklaşımlar Eleştirel Yorumsamacı Göstergesel Bilinç Anlam Niyet Kültür

14 Anlam – Niyet odaklı yaklaşımlar İkna İdeoloji Kimlik, kişilik Kamuoyu oluşturma Propaganda

15 Medya Araştırmaları Tarihi 1900’ler 1920 – 30’lar (Sinemaya Giden Çocuklar) Chicago Okulu(Cooley, Mead, Dewey)(Simgesel Etkileşimcilik) Stanford(Willbur Schramm, Lasswel, Lewin) Columbia(Lazarsfeld,Hovland) 1950-70(Amerikan Yayılmacılığı)-Eleştirel 1970-80(İkna) 1980 sonrası farklı türden yaklaşımlar

16 Medya Araştırmalarının Sınıflandırılması Etki,mesaj,anlam,niyet,ideoloji,yöntem Laswell – Siyasal Yaklaşım Lazarsfeld – Alan araştırması Lewin – Küçük gurup yaklaşımı Hovland deney yaklaşımı Gelenekçi(Ana akım),Eleştirel(Marksist) Pozitif, yorumsamacı, eleştirel Frankfurt Okulu Etki-Süreç Odaklı

17 Güncel Çalışmalar * Teknolojinin medya üzerindeki etkileri, * Medyanın küreselleşme üzerine etkileri, * Medyanın popüler kültür üzerine etkileri, * Medya ekonomi, medya siyaset ve medya sivil toplum ilişkileri, * Yeni iletişim teknolojileri ve yeni medya türleri, * Medyanın etik değerleri, * Güncel olaylar ve medyanın gündem oluşturma dinamikleri, * Medyanın tekelleşme süreci ve bunun siyasal, ekonomik ve sosyal açılardan incelenmesi, * Medya ağları ve yerel medya yapılanmalarının etkileri, * Medya alanında yaşanan bölümlenme, tematik medyanın sektörel etkileri, * Medya ve yeni iletişim teknolojileri açısından yasal düzenlemeler ve medya demokrasisi,


"Medya Türleri, Medya Araştırmaları Öğr. Mehmet Akif Barış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları