Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. ISO 9001:2015 ISO / TC 176 /SC 2 Teknik komitesi tarafından hazırlanmıştır. 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. ISO 9001:2015 ISO / TC 176 /SC 2 Teknik komitesi tarafından hazırlanmıştır. 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır."— Sunum transkripti:

1 ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR

2 ISO 9001:2015 ISO / TC 176 /SC 2 Teknik komitesi tarafından hazırlanmıştır. 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. Yayın tarihi itibariyle 3 yıllık geçiş süreci olacaktır.

3 ISO 9001:2015 İçerik Önsöz Giriş 0.1 Genel 0.2 Kalite yönetimi prensipleri 0.3 Proses Yaklaşımı 0.4 Diğer yönetim sistem standartlarıyla uyumluluk 1 Kapsam 2 Atıf yapılan referanslar 3 Terimler ve tarifler

4 ISO 9001:2015 4 Kuruluşun Kapsamı 4.1 Kuruluşun ve kapsamının anlaşılması 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması 4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi 4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve prosesleri

5 ISO 9001:2015 5 Liderlik 5.1 Liderlik ve taahhüt 5.1.1 Genel 5.1.2 Müşteri odaklılık 5.2 Politika 5.2.1 Kalite politikasının oluşturulması 5.2.2 Kalite politikasının iletilmesi 5.3 Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler

6 ISO 9001:2015 6 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması 6.1 Risk ve fırsatları adreslemek için faaliyetler 6.2 Kalite hedefleri ve bunlara ulaşmak için planlama 6.3 Değişikliklerin Planlanması

7 ISO 9001:2015 7 Destek 7.1 Kaynaklar 7.1.1 Genel 7.1.2 İnsan 7.1.3 Alt yapı 7.1.4 Proseslerin işletimi için çevre 7.1.5 İzleme ve ölçüm kaynakları 7.1.6 Kurumsal bilgi

8 ISO 9001:2015 7 Destek 7.2 Yeterlilik 7.3 Farkındalık 7.4 İletişim 7.5 Dokümante Bilgi 7.5.1 Genel 7.5.2 Oluşturma ve güncelleme 7.5.3 Dokümante bilginin kontrolü

9 ISO 9001:2015 8 İşletim (Operasyon) 8.1 İşletimin planlanması ve kontrolü 8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar 8.2.1 Müşteri iletişimi 8.2.2 Ürünlere ve hizmetlere ilişkin şartların belirlenmesi 8.2.3 Ürünlere ve hizmetlere ilişkin şartların gözden geçirilmesi 8.2.4 Ürünlere ve hizmetlere ilişkin şartlardaki değişiklikler

10 ISO 9001:2015 8 İşletim (Operasyon) 8.3 Ürünlerin ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi 8.3.1 Genel 8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması 8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri 8.3.4 Tasarım ve geliştirme kontrolleri 8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları 8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri

11 ISO 9001:2015 8.4 Dışarıdan temin edilen proseslerin, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolü 8.4.1 Genel 8.4.2 Kontrolün tipi ve kapsamı 8.4.3 Dış Sağlayıcılar için bilgi

12 ISO 9001:2015 8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması 8.5.1 Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü 8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik 8.5.3 Müşteriye veya dış sağlayıcıya ait mülkler 8.5.4 Muhafaza 8.5.5 Sevkiyat sonrası faaliyetler 8.5.6 Değişikliklerin kontrolü 8.6 Ürünlerin ve hizmetlerin serbest bırakılması 8.7 Uygun olmayan proses çıktıların, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolü

13 ISO 9001:2015 9 Performans Değerlendirmesi 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme 9.1.1 Genel 9.1.2 Müşteri Memnuniyeti 9.1.3 Analiz ve değerlendirme 9.2 İç tetkik 9.3 Yönetimin gözden geçirmesi 9.3.1 Genel 9.3.2 Yönetim gözden geçirme girdileri 9.3.2 Yönetim gözden geçirme çıktıları

14 ISO 9001:2015 10 İyileştirme 10.1 Genel 10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet 10.3 Sürekli iyileştirme

15 Bir kuruluşun kalite yönetim sistemini benimsemesi onun stratejik kararıdır. Bu standardda tariflenen kalite yönetim sistemi şartları ürün ve hizmetler için belirlenen şartları tamamlayıcı niteliktedir. Bu standard; Proses yaklaşımını (PDCA / PUKÖ) Risk temelli düşünmeyi kullanır. 0.1 Genel

16 Bu Uluslararası Standart, kalite konusunda ISO portföyündeki 3 temel standarttan biridir:  ISO 9000 Kalite yönetim sistemin - Temel bilgiler ve Sözlük  ISO 9001 Kalite yönetim sistemi - Şartlar  ISO 9004 Bir kuruluşun sürdürülebilir başarısı için yönetim - Kalite yönetim yaklaşımı 0.2 Kalite yönetimi prensipleri

17 - Müşteri odaklılık - Liderlik - İnsanların katılımı - Proses yaklaşımı - İyileştirme - Delile bağlı karar verme - Ilişki yönetimi 0.2 Kalite yönetimi prensipleri

18 0.3.1 Genel Bu standard, bir KYS’nin etkinliğini geliştirirken, uygularken ve iyileştirirken proses yaklaşımını destekler. Bu yaklaşım kuruluşun genel performansını geliştirmek için, süreçler arasındaki karşılıklı ilişkilerin ve bağımlılıkların kontrol edilmesini sağlar. Proseslerin ve sistemin yönetimine, bir bütün olarak, ‘Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al’ (PUKÖ) döngüsünün kullanımı ile istenmeyen sonuçları önlemeyi amaçlayan ‘risk temelli düşünme’ye odaklanarak ulaşılabilir. 0.3 Proses Yaklaşımı

19 Kalite yönetim sisteminde proses yaklaşımının uygulanması aşağıdakileri sağlar: a) şartların anlaşılmasını ve sürekli karşılanmasını; b) proseslerin değer katma açısından dikkate alınmasını; c) etkin proses performansına ulaşılmasını; d) veri ve bilginin değerlendirilmesine bağlı olarak proseslerin iyileştirilmesini 0.3 Proses yaklaşımı

20 0.3 Proses Yaklaşımı SONRAKİ PROSESLER İç veya dış müşteriler, İlgili taraflar MALZEME, ENERJİ, BİLGİ Ürün/ hizmet MALZEME, ENERJİ, BİLGİ kaynaklar ÖNCÜ PROSESLER İç veya dış sağlayıcılar, müşteriler, ilgili taraflar Girdi kaynakları GirdilerÇıktılar Çıktıların alıcıları Başlangıç noktası Bitiş noktası Faaliyetler Performansın izlenmesi için kontrol noktaları Şekil 1 Tek bir prosesin elementlerinin gösterimi

21 0.3.2 Plan-Uygula-Kontrol et-Önlem al döngüsü Kalite Yönetim Sistemi (4) Destek (7), İşletim (8) İyileştirme (10) Planlama (6) Liderlik (5) Performa ns değ.(9) Uygula Önlen Al Kontrol Müşteri memnuniyeti KYS’nin sonuçları İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri Müşteri şartları Kuruluş ve kapsamı (4) Ürünler ve hizmetler Plan Şekil 2: PUKÖ döngüsü çerçevesinde ISO 9001:2015 yapısının gösterimi

22 0.3.2 Plan-Uygula-Kontrol et-Önlem al döngüsü Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsü tüm proseslere ve kalite yönetim sisteminin tümüne uygulanabilir. Bu Uluslararası Standardın maddeleri PUKÖ döngüsünü izler: Planla: Müşteri şartları ve kuruluşun politikalarına göre prosesleri, hedefleri ve kaynakları oluştur, risk ve fırsatları belirle; Uygula: Ne planlandıysa yap; Kontrol et: politikalara, hedeflere, şartlara karşı nihai ürünlerini, hizmetlerini, proseslerini ölç ve izle, sonuçları raporla; Önlem Al: gerekli ise proses performanslarını iyileştirmek için faaliyetler yap

23 0.3.3 Risk temelli düşünme Etkin bir KYS’ne ulaşmak için risk temelli düşünceye ihtiyaç vardır. Risk bazlı düşünme kavramı, bu standardın önceki versiyonlarında gizli kalmıştır. Örnek; potansiyel uygunsuzlukları ortadan kaldırmak için önleyici faaliyetlerin alınması, uygunsuzlukların analiz edilmesi ve hatanın tekraraını önlemek için aksiyonların alınması gibi. 0.3 Proses Yaklaşımı

24 0.3.3 Risk temelli düşünme Bu standardın şartlarına uygunluğu sağlamak amacıyla kuruluş; Risklerini ve fırsatlarını tayin edebilmesi için faaliyetlerini planlamalı ve uygulamalı. Riskleri ve fırsatları tayin etmek; KYS’nin etkinliğini artırmada, iyileştirilmiş sonuçlara ulaşmada, olumsuz etkileri önlemede temel oluşturur. 0.3 Proses Yaklaşımı


"ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. ISO 9001:2015 ISO / TC 176 /SC 2 Teknik komitesi tarafından hazırlanmıştır. 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları