Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atık ara depolama tesisleri TEBLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atık ara depolama tesisleri TEBLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 Atık ara depolama tesisleri TEBLİĞİ
Nihal SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU

2 amaç atık listesinde yer alan uygun atıkların
ara depolama işlemlerinin ara depolama tesislerinde bulunması gereken asgari şartlarının belirlenmesi.

3 kapsam Atıkların AYY EK2-A ve EK2-B geri kazanım/bertaraf tesislerine ulaşıncaya kadar güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde depolanması. Başka bir mevzuatla ara depolanması yasaklanmış atıklar düzenlemesi başka mevzuatla yapılmış geçici depolama alanları toplama ayırma tesisleri bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

4 geri kazanım & bertaraf
ara depolama olmadan… atık üreticisi geri kazanım & bertaraf

5 geri kazanım & bertaraf
… ve ara depolama ile atık üreticisi geri kazanım & bertaraf ARA DEPOLAMA en fazla 1 YIL

6 genel ilkeler atıkların türüne göre güvenli bir şekilde depolanmasını sağlayacak işletim ve donatım radyasyon paneli bölgesel hizmet taşıma mesafesi, hem ekonomik hem de fiziksel olarak uygun olmalı

7 genel ilkeler Birbirleriyle reaksiyona girebilecek atıklar depo alanı içerisinde ayrı bölmelerde depolanır. Başka bir mevzuatla ara depolanmasına izin verilmeyen atıklar depolama tesislerine kabul edilemez. Depolama süresi, atıkların miktarına bakılmaksızın 1 yılı geçemez. Zorunlu hallerde Bakanlığın uygun görüşü ile uzatılır. Ara depolama tesislerinde patlayıcı ve radyoaktif atıkların depolanmasına izin verilmez.

8 genel ilkeler ADTler geri kazanım veya enerji geri kazanım tesisleri ve nihai bertaraf tesisleri ile protokoller yapmak, yıllık olarak yenilemek ve uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. tehlikeli atık ara depolama tesislerinde mesul mühendis tehlikeli atıkların dışındaki ara depolama tesislerinde Çevre Görevlisi Belgesi almış bir kişi, tüm ara depolama tesislerinde laboratuar sorumlusu olarak görev yapacak en az 1 çevre mühendisi veya kimya mühendisi veya kimyager istihdam edilir. ara depolama tesisleri her yıl mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdür. ara depolama tesisleri Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür.

9 genel ilkeler entegre atık bertaraf tesisi ile Organize Sanayi Bölgelerinde OSB yönetimi tarafından kurulan ara depolama tesisleri hariç, ara depolama tesislerinin mülkiyetinin tesisi işleten gerçek veya tüzel kişiye ait veya en az 5 yıl süre ile kiralanmış olması zorunludur. lisans alma aşamasında mali fizibilite raporu ile belirlenen sabit yatırım maliyetinin en az 2 katı tutarında ve TL’den az olmamak kaydı ile kesin ve süresiz teminat mektubunu Bakanlığa vermekle yükümlüdür. yürütülen faaliyetler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan ilgili hükümlere uygun olmak zorundadır. ara depolama tesisi bölgesinde oluşan yıkama ve benzeri atık sular ayrı olarak toplanır ve ilgili mevzuatta yer alan sınır değerleri sağlayacak şekilde arıtılır. bakiye atıklar mevzuata uygun şekilde yönetilir.

10 teknik özellikler giriş, depolama ve çalışma kısımları,
yangın söndürme sistemleri, boruların, hazne ve kapların temizlenmesi için temizleme sistemleri, taşan ve dökülen atıkların toplanması için yeterli absorban, nötralizan, atık taşıyan borular ile depolama konteynırlarının yer üstüne tesisi, gerekli sızdırmazlık tedbirleri  

11 teknik özellikler toplam kapalı alan 1000 m2 +
depo tabanı sızdırmaz malzemeden tesis etrafı çit veya duvarla tamamen çevrilir bitki örtüsüne en az 10m mesafe acil durum müdahalesine uygun standartlara uygun işaretlemeler ve etiketlemeler

12 teknik özellikler Yükleme ve boşaltma alanında zeminde uygun eğimler
alanın çevresinde sızdırmaz taşıma kanalları ve alanın büyüklüğüne uygun kapasitede toplama çukuru gerekli tüm güvenlik önlemleri

13 ayrıca; kantar ve atık kabul bölümü ve büro, araç parkı,
nem tayin cihazı, pH iyon-metre, kalorimetre, parlama noktası tayin cihazı, kül fırını, desikatör, buzdolabı, etüv, terazi ve muhtelif sarf malzemeleri bulunan laboratuar, kamyon ve konteynır temizleme yeri, yemekhane, soyunma yeri, duş, idari bina, atıksu arıtma tesisi.

14 depo alanı aynı güvenli düzeyinde açık/kapalı alanlar
yanma/sızıntı için düzenli kontrol sistemi atıksu için sızdırmaz borular kapalı ise tek katlı bina 5m+ taban yüzeyi donma-çözülme, aşınma, asidik, bazik ve benzeri kimyasallara dayanıklı yüksek durabiliteli en az 25 cm beton ve tutuşmaz

15 depo alanı iç ortam hava kalitesini sağlayacak sistem
duvarlar ve kapılar tuğla, beton gibi yanmayan malzemeden yangına en az 60 dakika dayanacak özellikte İki kapalı alan arasındaki mesafenin 3 m +

16 depo alanı Depo binasının iki kapısı olmalı
uygun bir havalandırma sistemi ile elektrik kaçağı ve yıldırıma karşı topraklama sistemi (açık depo) lt veya kg fazla tehlikeli atık depolandığı takdirde, açık alan ile kapalı alan arasındaki uzaklık en az 5m+ (açık depo) Sıvı atıklar IBC gibi uygun ambalajlarda depolanmıyor ise, tank çiftliği güvenlik havuzları tank arası uzaklık 3 m + olmak zorundadır. tank çiftlikleri için TS 4943

17 ayrı depolanan atıklar
Patlayıcı özelliği olan Toplam içerik yaklaşık 0,5 m3’ten büyük olan yanıcı içerikli basınçlı kutular, Suyla temas ettiğinde yanıcı gazlar çıkartan 30 kg’dan fazla tehlikeli atıklar, 30 kg’dan fazla kendiliğinden yanıcı tehlikeli atıklar

18

19 TEŞEKKÜRLER Nihal SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU
T : (312) E : W :


"Atık ara depolama tesisleri TEBLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları