Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015-2016 TEOG SINAVI VELİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015-2016 TEOG SINAVI VELİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ."— Sunum transkripti:

1 2015-2016 TEOG SINAVI VELİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

2

3 ORTAK SINAV UYGULAMA TAKV İ M İ SınıfDönemSınav tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının ilanı 8.SınıfI.Dönem25-26 Kasım 2015 12-13Aralık 2015 Ocak 2016 8.SınıfII.Dönem27-28 Nisan 2016 14-15 Mayıs 2016 Haziran 2016

4 SINAV KAÇ DERSTEN YAPILACAK VE HANG İ DERSLER ?  6 DERSTEN YAPILACAK 1.FEN VE TEKNOLOJ İ DERS İ 2.MATEMAT İ K 3.TÜRKÇE 4.T.C. İ NK İ LAP TAR İ H İ VE ATATÜRKÇÜLÜK 5. İ NG İ L İ ZCE 6.D İ N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B İ LG İ S İ

5 DERSLER İ N KATSAYILARI NELER? Ders NuDers AdıA ğ ırlık Katsayılar ı 1Türkçe4 2Matematik4 3Fen ve Teknoloji4 4Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi2 5T.C. İ nkılâp Tarihi ve Atatürkçülük2 6Yabancı Dil2

6 SINAV HANG İ KONULARDAN YAPILACAK?  1.DÖNEM YAPILACAK OLAN SINAV: Sınav zamanına kadar i ş lenen konulardan çıkan sorulardan olu ş acaktır.  2.DÖNEM YAPILACAK OLAN SINAV: Sene ba ş ından itibaren ikinci dönemdeki sınava kadar i ş lenen konulardan çıkan sorularla yapılacak.

7 SADECE ORTAK SINAV!!!! BU SINAVLAR ÖZEL B İ R SINAV OLARAK GÖRÜLMEMEL İ D İ R!! Bir dersten üç yazılı yapılıyorsa ikinci yazılının tüm Türkiye’de ortak olarak yapılması; bir dersten iki yazılı yapılıyorsa birinci yazılının tüm Türkiye’de ortak olarak yapılması ş eklinde algılanmalıdır.

8 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMU DERS ADI BA Ş LAMA SAAT İ SORU SAYISI SÜRES İ Türkçe09.0020 40 DAK İ KA Matematik10.1020 40 DAK İ KA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.202040 DAK İ KA

9 ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMU DERS ADI BA Ş LAMA SAAT İ SORU SAYISI SÜRES İ Fen ve Teknoloji09.0020 40 DAK İ KA T.C. İ nkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.1020 40 DAK İ KA Yabancı Dil11.2020 40 DAK İ K A

10 SINAVA NEREDE G İ R İ LECEK? Ö ğ renciler ortak sınavlara kendi okullarında girecekler. Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen ö ğ renciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacaktır. Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen ö ğ renciler sa ğ lık sorunlarını belgelendirdikleri takdirde mazeret sınavına girebilecektir. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacaktır.

11 SINAV İ ÇER İĞİ VE Ş EKL İ NASIL OLACAK?  A,B,C,D ş eklinde 4 farklı kitapçık türü olacak.  20 Soru sorulacak, 40 dakika cevaplama süresi verilecek.  Her soru 4 seçenekli olacak.  Yanlı ş lar do ğ ruları etkilemeyecek. Yani 3 yanlı ş 1 do ğ ruya etki etmeyecek.  İ kinci yazılıya geçmeden önce 30 dakika ara/mola verilecek. TÜRK ÇE 30 DK MOLA MATEMATİK

12 SINAV İ ÇER İĞİ VE Ş EKL İ NASIL OLACAK?  Geç gelen 15 dk’ya kadar sınava girecek.  20 dk dolmadan sınavdan çıkılmayacak.  Son 5 dk kala salondan çıkılmayacak.  3 oturum bittikten sonra kitapçıkları okuldan alınabilecek.

13 300 700 6,7,8. sınıf ba ş arı puanları tam puan Merkezi sistem sınavları tam puan Yerle ş tirme Tam Puanı 500 YERLE Ş T İ RME ESAS PUANI NASIL OLACAK?

14 PUAN E Şİ TL İĞİ DURUMUNDA NELERE BAKILACAK?  ÖNCEL İ K SIRASINA GÖRE E Ğ ER PUAN E Şİ TSE: 1. Ortak Sınavların Puanı 2. 8. Sınıf Yılsonu Ba ş arı Puanı 7. Sınıf Yılsonu Ba ş arı Puanı 6. Sınıf Yılsonu Ba ş arı Puanı 3. Tercih Önceli ğ i 4. Devamsızlık

15 Sınav Sonuçlarını Nasıl Ö ğ renirim? SSınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. EE-okul veli bilgilendirme sisteminden sonuçlar görülebilecek.

16 SON OLARAK;  Çocu ğ unuz bu sınavı sizin sevginizi ve ilginizi kaybetmemek için ba ş armak istiyorsa; i ş te o zaman kar ş ıla ş aca ğ ı bütün sınavları kaybetmi ş demektir…  Çocu ğ unuz e ğ er sınav sonucu ne olursa olsun ona olan sevginizin ve ilginizin azalmayaca ğ ını biliyorsa; belki ba ş arısız olacak ama kesinlikle bir gün ba ş arılı olacaktır…

17


"2015-2016 TEOG SINAVI VELİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları