Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇİNDEKİLER P OSTMODERN İLE İLGİLİ KİTAPLAR İ NSANLIK TARİHİNDE POSTMODERN DÖNEME GEÇİŞİ M ODERN VE POSTMODERN KAVRAMLARI P OSTMODERN PAZARLAMA NEDİR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇİNDEKİLER P OSTMODERN İLE İLGİLİ KİTAPLAR İ NSANLIK TARİHİNDE POSTMODERN DÖNEME GEÇİŞİ M ODERN VE POSTMODERN KAVRAMLARI P OSTMODERN PAZARLAMA NEDİR?"— Sunum transkripti:

1

2 İÇİNDEKİLER P OSTMODERN İLE İLGİLİ KİTAPLAR İ NSANLIK TARİHİNDE POSTMODERN DÖNEME GEÇİŞİ M ODERN VE POSTMODERN KAVRAMLARI P OSTMODERN PAZARLAMA NEDİR? P OSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE TÜKETİCİ P OSTMODERN AÇILIMLAR VE PAZARLAMA P OSTMODERN REKLAM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ P OSTMODERN ÖZELLİKLERİN PAZAR VE PAZARLAMA SRATEJİSİNE UYGULANMASI İÇİNDEKİLER P OSTMODERN İLE İLGİLİ KİTAPLAR İ NSANLIK TARİHİNDE POSTMODERN DÖNEME GEÇİŞİ M ODERN VE POSTMODERN KAVRAMLARI P OSTMODERN PAZARLAMA NEDİR? P OSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE TÜKETİCİ P OSTMODERN AÇILIMLAR VE PAZARLAMA P OSTMODERN REKLAM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ P OSTMODERN ÖZELLİKLERİN PAZAR VE PAZARLAMA SRATEJİSİNE UYGULANMASI

3

4 TTarım Dönemi EEndüstri Dönemi ve BBilgi Dönemi Modern öncesi dönemdir. Feodal,toprağa bağlı üretim yapan tarımın ve tarım toplumlarının egemen olduğu dönemdir. Üreticilerin sermaye birikimi düşüktür.Tüketim çoğunlukla köy sınırları içinde yapılmaktadır. Modern dönemdir.Tarıma dayalı toplumsal bir yapıdan sanayiye dayalı toplumsal bir yapıya geçiş.Farklılaşma ve uzmanlaşmayı beraberinde getiren modernleşme yeniden tasarlamak anlamına gelmektedir. Yaşla ve tecrübeyle elde edilen sınırlı bilgi Teknolojinin etkinliği,bilginin yaygınlığı ve seri üretimin Post-Modern dönemdir. Bilgi dönemidir.Kitlesel refahın bilginin ve nitelikli insan sermayesinin önem kazandığı bilgi toplumudur.

5 Harvey’e göre, ’yeni bir yapı veya düşünce tarzıdır.’ Adair’e göre, ‘Bir geçiş dönemidir Vattimo’ya göre,’’Avrupa’nın dünyanın geri kalanı üzerinde egemenliğinin sonudur Feyereband’a göre ‘Ne olsa gider dediği şeyin egemen olduğu dönemdir. Berman’a göre,’Katı olan her şeyin buharlaştığı dönemdir. Loyatard’a göre, ‘Gelişmiş toplumlarda bilginin durumu, ya da ‘meta anlatılara yönelik inanılmazlık’dır. ’ Eco’ya göre,’Masumiyet çağının sonudur.’ Lipovet sky’a göre ‘Boşluk çağıdır.

6

7 MODERN Huns Robert’e göre ‘tam şimdi’ ‘modo’.  ‘Modernus’ kelimesiyle 5.yy ‘de Hıristiyan dönemini Romalı ve Pagan geçmişten ayrılmıştır.  19.yy ile 20. yy sanat, politika, bilim ile kültür yeryüzünün her yerinde yaşamın önemli parçaları oldu. "çağdaş, bugünkü" MODERNİZM  Çok görülen, çok bilinen, tanınmış gelenekleri, sanatsal, edebi, sosyal organizasyon ve gündelik yaşamın geçerliliğini yitirdiği fikirle ortaya çıkmıştır. Sarı saçları Giyimi Bozuk Türkçe’si  Farklılıkları yok edecek tarzda tek yönlü bir gelişme gösterir.

8 POSTMODERN Post-Modern ‘modern ötesi’ Endüstri Devrimi,Aydınlanma Çağı,Süreci başlangıç kabul edilip düşünceleri, tarihsel zaman dilimi açısından II. Dünya Savaşı.Daha sonra, özellikle 1960’lı yıllardan itibaren, Fransa’da görülen teorik çalışmaların ve felsefi tartışmaların sonucunda, Postmodernizm, felsefi olarak da kendini ifade etmeye başlar. Loyard’ın 1979’da ‘Postmodern Durum’ adlı kitabında entelektüel ve kültürel olarak modernlikten postmodernliğe geçişin olduğunu savunur. Çeşitliliği içeren zıtlıkları yan yana getirebilen esnek ve çok yönlü bir gelişim.

9 25 Nisan 1930’da Sovyet Gizli Polis Sömürgeler Başkanı İdaresi Rus kısaltmadır. 1947'den 1991'e kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliktir 6Ağustos 1945 Çin Kültür Devrimi sırasında meydana gelen soykırım, atom bombalarının yol açtığı kitle imha 1980’li yılarda daha hareketlidir.Yirminci yüzyılın ikinci yarısında geliştirilen, büyük ölçüde bu döneme damgasını vuran olaylardan etkilenir. İkinci Dünya Savaşı, Sovyet GULAGA, Hiroşima ve Nagasaki,Soğuk Savaş Dönemi sonrası sömürgecilik sorunu güvensizlik, hem de çok uluslu şirketlerin ve üstünlüğü,üretimi,tüketimi,kültürü teknolojiyi etkilemiştir.

10 proses performans bütünleme yeniden yapılandırma varlık yokluk seçim kombinasyon çeşit sınır anlamsal retorik kaynak sebep metafizik ironi insanüstü her yerde olan ifade edilen ifade eden düzen düzensizlik kesinlik belirsizlik fordizm post-fordizm derinlik yüzeysellik yarın bugün Homojenlik heterojenlik hiyerarşi eşitlik uygunluk uygunsuzluk form(kapalı) antiform (açık) Amaç oyun romantisizm sembolizm Tasarı şans hiyerarşi anarşi uzaklık katılım modernizim postmodernizm

11  Postmodern pazarlama,mükemmellik yerine sıradanlığı öneren,ortak dili olmayan,her şeyin kullanımına hoş bakan ve her biri kendi dilini yaratmış,tüketime yönelik bir gerçeklik,modern pazarlamadaki,’ya öyle ya böyle’ yerine ‘hem öyle hem böyle’,ilkesizlik ilkesine göre eğlendirici,neşeli ve ironik biçimleri savunan postmodernizmin pazarlamadaki yansımasıdır.

12 PAZARLAMA TARİHSEL SÜREÇLERİ Üretim Odaklı Dönem:Ne üretirsem onu satarım. 1929 Büyük Ekonomik Krizi de içine alan dönemdir.Pasif bir satış bölümü mevcut. Satış Odaklı Dönem: 1950’lere kadar süren dönemdir.Kar getirecek satışların önem kazanmaya başladı. Pazar Odaklı Dönem: Mal ve hizmet pazarlamasında müşteri beklentileri, tatmini önem kazandı. 1960 ’larda var olan seri üretim yapısı 1970 ’lerde ürün çeşitlenmesi ve segmentasyonlar izlemiştir. 1980 ’lerde odak nokta müşteri şartı söz konusudur.

13 Hala pazarlama uygulamalarında bazı değişimlere ihtiyaç duyulduğunun farkına varılması postmodern pazarlamanın ortaya çıkarılmasında etkili olmuştur. Ne üretmeliyim ki satabileyim? Nerde üremeliyim? Hangi fiyattan satabilirim? Ne kadar üretmeliyim? Alıcı Satıcı

14 Bireycilik Çelişki ve tutarsızlık Postmodern tüketici ne istediği bilmemektedir.Ancak onu gördüğünde ihtiyacının farkına varabilmektedir. Uygun yer Uygun zaman ve karlılıkla karşılık vermek Sosyal yaşamımız İlişkilerimiz Alışanlıklarımız İş yapış biçimlerimiz Sosyal EkonomikTeknolojik Ne istediklerini biliyormuş gibi görünmektedirler Bireylerin ne istemediklerini keşfetmek daha az kabul edilmez alternatifler sunmak Deneyim geliştirme ile öğrenmeyi ve hoş hissetmeyi ister Katılım ve etkileşim. yeni,farklı,benzersiz deneyimleri arzulayan tüketici öğrenme deneyimi ile öğrenmeyi, eğlence deneyimi ile hoş hissetmeyi ister.

15 İmajlara ve işaretlere dayalı küresel ekonomi Üretimin,tüketimin esnek yapısı Bilgi ekonomisinin gelişmesi Üretim odaklı modernizm Tüketim odaklı postmodernizm Postmodern toplumda gerek bireyler gerek kültürler arasındaki her alanda var olan keskin çizgiler yavaş yavaş kalkmaktadır. Postmodernizm ikili karşıtları, sınıflandırmaları,sıralamaları kabul etmemektedir. Herkes tüketicidir.

16  Birebir pazarlama  Veri tabanlı pazarlama  İlişkisel pazarlama Müşteriye birebir yaklaşmak Yeni müşteriler,ürünler ya da hizmetler yerine eskileri elde tutma isteği Modern pazarlama kitlelere yönelik genellemeler yapılır, Postmodern pazarlama her bir bireyin benzersizliğine, farklılığına ve kişiselliğine vurgular,

17 Tikveş firmasıMakarna firmasıCappy firması

18 Reklam,sadece ürünün teknik fiziksel ve fonksiyonel yararını sunan bir iletişim türü değildir. Psikolojik Sosyal içerikli Yaşam biçimi ve ilişkilere yönelik Postmodern reklam ürünlerinin kullanımı hakkında çok az bilgi sunulmaktadır. Odaklanmayı daha çok tüketim ile bağlantılı olan sembolik ilişkilerle yönetilmektedir. Halkla İlişkiler Postmodern halkla ilişkiler,iletişim ve etkileşimine önem verdiğinden kitle İletişim araçları hem imajların yaratıcısı hem de taşıyıcısı olarak özel bir konuma sahiptir.

19 Benetton firması’kültürler sonuçta birbirine benzer’ sloganıyla hareket etmekle ırkçılığa ve çevre kirlenmesine karşı verdiği mücadeleyle kendisiyle gurur duymaktadır.

20 Van Raaij Brown Z ıtlıkların Birlikteliği P arçalanma A danmışlığın Kaybı Öznenin Merkezliğini Kaybetmesi Üretim ve Tüketimin Yer Değiştirmesi Açıklık / Hoşgörü An’ın Sürekliliği Stil ve Biçime Önem Verme Kaos ve Düzensizliğin Kabulü Fırat ve Venkatesh Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri Postmodern özellik Üst Gerçeklik

21 Oluşulan pazarlar değil, yapılandırılmış pazarlar Temalaştırma Benzetim Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri Postmodern özellik OLİVER STURM “İyi günler. Dua otomatına hoş geldiniz. Şimdi çok sayıda dua arasından size uygun olanı seçebilirsiniz. Ekrana dokunarak dininizi ve mezhebinizi seçiniz. Hangi duayı istediğinize karar verdiğinizde parmağınızla dokunun ve dua başlayacak…” Alman bir mucidin duamatik icadı. Dijital oyun ve olgular postmodern devriminin en çarpıcı örnekleridir. Alman bir mucidin duamatik icadı. Dijital oyun ve olgular postmodern devriminin en çarpıcı örnekleridir.

22 Z ıtlıkların Birlikteliği P arçalanma A danmışlığın Kaybı Brikolaj pazarlar Parçalanmış pazarlar Turistik pazarlar İmaj parçalanmaları İmaj kümeleri Görsel etkinlikler pazarlaması Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri Postmodern özellik

23 Öznenin Merkezliğini Kaybetmesi Parçalanmış benlikleri olan tüketiciler Sürekli imaj oluşturma Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri Postmodern özellik Sanal Yaratıklar Hayvanlar Robotlar Ve hatta bunları bile geride bırakan artık semboller ve imajlar ön plandadır.

24 Üretim ve Tüketimin Yer Değiştirmesi Bireyselleşmiş pazarlar Üretici pazarları Pazarın bozulması ve tekrar yapılandırılması Süreç pazarlama Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri Postmodern özellik

25 Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri Postmodern özellik Açıklık / Hoşgörü İletişim kurulan pazarlar yerine anlayabilen pazarlar Esnek pazarlama Uygulamacı pazarlama

26 Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri Postmodern özellik An’ın SürekliliğiTüketicilerin benzetimleri olan tercihleri. "Şimdi", "Burada" pazarları Kendi içine dönerek bütünüyle adanma

27 Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri Postmodern özellik Stil ve Biçime Önem Verme Marka yerine imajın önemsendiği pazarlar İmaj ya da marka pazarlaması Bir hazır yiyecek zaten doyurur mesajının yanında ‘’formda kalmanızı da sağları’’eklersiniz ürün aynı ürün fakat yarattınız imaj sayesinde piyasadaki diğer ürünlerden farklı olmanızı sağlayacaktır.

28 Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri Postmodern özellik Kaos ve Düzensizliğin Kabulü Kaygan pazarlar Pazarlamanın güçlendirilmesi Postnodern,zaten karmaşa ve düzensizliğii kabul eder. Teknolojik gelişmelerle beklentileri yükselen tüketicinin yaşadığı çevre sorunları,kaynakların azalması gibi olumsuz faktörler karşısında hayal kırıklığına uğrar,firmalar da tüketicinin bu hassasiyetiyle stratejilerine yön vermelidir.

29 Z ıtlıkların Birlikteliği P arçalanma A danmışlığın Kaybı Brikolaj pazarlar Parçalanmış pazarlar Turistik pazarlar İmaj parçalanmaları İmaj kümeleri Görsel etkinlikler pazarlaması Öznenin Merkezliğini Kaybetmesi Parçalanmış benlikleri olan tüketiciler Sürekli imaj oluşturma Üretim ve Tüketimin Yer Değiştirmesi Bireyselleşmiş pazarlar Üretici pazarları Pazarın bozulması ve tekrar yapılandırılması Süreç pazarlama Açıklık / Hoşgörü İletişim kurulan pazarlar yerine anlayabilen pazarlar Esnek pazarlama Uygulamacı pazarlama An’ın SürekliliğiTüketicilerin benzetimleri olan tercihleri. "Şimdi", "Burada" pazarları Kendi içine dönerek bütünüyle adanma Stil ve Biçime Önem Verme Marka yerine imajın önemsendiği pazarlar İmaj ya da marka pazarlaması Kaos ve Düzensizliğin Kabulü Kaygan pazarlar Pazarlamanın güçlendirilmesi Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri Postmodern özellik Üst Gerçeklik Oluşulan pazarlar değil, yapılandırılmış pazarlar Temalaştırma Benzetim

30 TE Ş EKKÜRLER


"İÇİNDEKİLER P OSTMODERN İLE İLGİLİ KİTAPLAR İ NSANLIK TARİHİNDE POSTMODERN DÖNEME GEÇİŞİ M ODERN VE POSTMODERN KAVRAMLARI P OSTMODERN PAZARLAMA NEDİR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları