Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

POSTMODERN PAZARLAMA Hazırlayan SELEN GÜCÜN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "POSTMODERN PAZARLAMA Hazırlayan SELEN GÜCÜN."— Sunum transkripti:

1 POSTMODERN PAZARLAMA Hazırlayan SELEN GÜCÜN

2 POSTMODERN İLE İLGİLİ KİTAPLAR
İÇİNDEKİLER POSTMODERN İLE İLGİLİ KİTAPLAR İNSANLIK TARİHİNDE POSTMODERN DÖNEME GEÇİŞİ MODERN VE POSTMODERN KAVRAMLARI POSTMODERN PAZARLAMA NEDİR? POSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE TÜKETİCİ POSTMODERN AÇILIMLAR VE PAZARLAMA POSTMODERN REKLAM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ POSTMODERN ÖZELLİKLERİN PAZAR VE PAZARLAMA SRATEJİSİNE UYGULANMASI

3 POSTMODERN HANGİ ALANLARDA ETKİSİNİ GÖSTERMİŞ

4 İnsanlık Tarihinin Sosyo-Ekonomik Gelişim Süreci
Tarım Dönemi Endüstri Dönemi ve Bilgi Dönemi Modern öncesi dönemdir. Feodal,toprağa bağlı üretim yapan tarımın ve tarım toplumlarının egemen olduğu dönemdir. Üreticilerin sermaye birikimi düşüktür.Tüketim çoğunlukla köy sınırları içinde yapılmaktadır. Modern dönemdir.Tarıma dayalı toplumsal bir yapıdan sanayiye dayalı toplumsal bir yapıya geçiş.Farklılaşma ve uzmanlaşmayı beraberinde getiren modernleşme yeniden tasarlamak anlamına gelmektedir. Post-Modern dönemdir. Bilgi dönemidir.Kitlesel refahın bilginin ve nitelikli insan sermayesinin önem kazandığı bilgi toplumudur. Yaşla ve tecrübeyle elde edilen sınırlı bilgi Teknolojinin etkinliği,bilginin yaygınlığı ve seri üretimin

5 Postmodernizmin anlamını genel bir çerçeveyle görebilmek için önemli düşünürlerin ‘Postmodernizm’ tanımları: Berman’a göre,’Katı olan her şeyin buharlaştığı dönemdir. Loyatard’a göre, ‘Gelişmiş toplumlarda bilginin durumu, ya da ‘meta anlatılara yönelik inanılmazlık’dır. ’ Feyereband’a göre ‘Ne olsa gider dediği şeyin egemen olduğu dönemdir. Vattimo’ya göre ,’’Avrupa’nın dünyanın geri kalanı üzerinde egemenliğinin sonudur Harvey’e göre, ’yeni bir yapı veya düşünce tarzıdır.’ Adair’e göre, ‘Bir geçiş dönemidir Eco’ya göre,’Masumiyet çağının sonudur.’ Lipovetsky’a göre ‘Boşluk çağıdır.

6

7 MODERN VE POSTMODERN KAVRAMLARI
Huns Robert’e göre ‘tam şimdi’ ‘modo’. ‘Modernus’ kelimesiyle 5 .yy ‘de Hıristiyan dönemini Romalı ve Pagan geçmişten ayrılmıştır. 19.yy ile 20. yy sanat, politika, bilim ile kültür yeryüzünün her yerinde yaşamın önemli parçaları oldu. MODERN "çağdaş, bugünkü" Çok görülen, çok bilinen, tanınmış gelenekleri, sanatsal, edebi, sosyal organizasyon ve gündelik yaşamın geçerliliğini yitirdiği fikirle ortaya çıkmıştır. MODERNİZM Farklılıkları yok edecek tarzda tek yönlü bir gelişme gösterir. Sarı saçları Giyimi Bozuk Türkçe’si

8 MODERLİK Mİ BU ŞİMDİ POSTMODERNLİK Mİ?
Post-Modern ‘modern ötesi’ Endüstri Devrimi,Aydınlanma Çağı,Süreci başlangıç kabul edilip düşünceleri, tarihsel zaman dilimi açısından II. Dünya Savaşı.Daha sonra, özellikle  1960’lı yıllardan itibaren, Fransa’da görülen teorik çalışmaların ve felsefi tartışmaların sonucunda, Postmodernizm, felsefi olarak da kendini ifade etmeye başlar. POSTMODERN Çeşitliliği içeren zıtlıkları yan yana getirebilen esnek ve çok yönlü bir gelişim. Loyard’ın 1979’da ‘Postmodern Durum’ adlı kitabında entelektüel ve kültürel olarak modernlikten postmodernliğe geçişin olduğunu savunur.

9 1980’lerde tartışmalar daha hareketlidir,nedeni ise 1980’lerden önce yaşanan olayların etkisi
1980’li yılarda daha hareketlidir.Yirminci yüzyılın ikinci yarısında geliştirilen, büyük ölçüde bu döneme damgasını vuran olaylardan etkilenir. İkinci Dünya Savaşı, Sovyet GULAGA, Hiroşima ve Nagasaki,Soğuk Savaş Dönemi sonrası sömürgecilik sorunu güvensizlik, hem de çok uluslu şirketlerin ve üstünlüğü ,üretimi,tüketimi,kültürü teknolojiyi etkilemiştir. 6Ağustos Çin Kültür Devrimi sırasında meydana gelen soykırım, atom bombalarının yol açtığı kitle imha  25 Nisan 1930’da Sovyet Gizli Polis Sömürgeler Başkanı İdaresi Rus kısaltmadır.  1947'den 1991'e kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliktir

10 modernizm - postmodernizm
modernizim postmodernizm modernizim postmodernizm düzen düzensizlik kesinlik belirsizlik fordizm post-fordizm derinlik yüzeysellik yarın bugün Homojenlik heterojenlik hiyerarşi eşitlik uygunluk uygunsuzluk form(kapalı) antiform (açık) Amaç oyun romantisizm sembolizm Tasarı şans hiyerarşi anarşi uzaklık katılım proses performans bütünleme yeniden yapılandırma varlık yokluk seçim kombinasyon çeşit sınır anlamsal retorik kaynak sebep metafizik ironi insanüstü her yerde olan ifade edilen ifade eden

11 POSTMODERN PAZARLAMA Postmodern pazarlama,mükemmellik yerine sıradanlığı öneren,ortak dili olmayan,her şeyin kullanımına hoş bakan ve her biri kendi dilini yaratmış,tüketime yönelik bir gerçeklik,modern pazarlamadaki,’ya öyle ya böyle’ yerine ‘hem öyle hem böyle’,ilkesizlik ilkesine göre eğlendirici,neşeli ve ironik biçimleri savunan postmodernizmin pazarlamadaki yansımasıdır.

12 PAZARLAMA TARİHSEL SÜREÇLERİ
Üretim Odaklı Dönem:Ne üretirsem onu satarım Büyük Ekonomik Krizi de içine alan dönemdir.Pasif bir satış bölümü mevcut. Satış Odaklı Dönem: 1950’lere kadar süren dönemdir.Kar getirecek satışların önem kazanmaya başladı. Pazar Odaklı Dönem: Mal ve hizmet pazarlamasında müşteri beklentileri, tatmini önem kazandı. 1960’larda var olan seri üretim yapısı 1970’lerde ürün çeşitlenmesi ve segmentasyonlar izlemiştir. 1980’lerde odak nokta müşteri şartı söz konusudur.

13 Alıcı Satıcı Ne üretmeliyim ki satabileyim? Nerde üremeliyim?
Hangi fiyattan satabilirim? Ne kadar üretmeliyim? Hala pazarlama uygulamalarında bazı değişimlere ihtiyaç duyulduğunun farkına varılması postmodern pazarlamanın ortaya çıkarılmasında etkili olmuştur. Alıcı Satıcı

14 Postmodern Tüketici Özellikleri
Sosyal yaşamımız İlişkilerimiz Alışanlıklarımız İş yapış biçimlerimiz Sosyal Ekonomik Teknolojik Ne istediklerini biliyormuş gibi görünmektedirler Deneyim geliştirme ile öğrenmeyi ve hoş hissetmeyi ister Çelişki ve tutarsızlık Bireycilik Postmodern tüketici ne istediği bilmemektedir.Ancak onu gördüğünde ihtiyacının farkına varabilmektedir. Katılım ve etkileşim. yeni,farklı,benzersiz deneyimleri arzulayan tüketici öğrenme deneyimi ile öğrenmeyi, eğlence deneyimi ile hoş hissetmeyi ister. Bireylerin ne istemediklerini keşfetmek daha az kabul edilmez alternatifler sunmak Uygun yer Uygun zaman ve karlılıkla karşılık vermek

15 POSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE TÜKETİCİ
İmajlara ve işaretlere dayalı küresel ekonomi Üretimin,tüketimin esnek yapısı Bilgi ekonomisinin gelişmesi Postmodernizm ikili karşıtları, sınıflandırmaları,sıralamaları kabul etmemektedir. Herkes tüketicidir. Üretim odaklı modernizm Tüketim odaklı postmodernizm Postmodern toplumda gerek bireyler gerek kültürler arasındaki her alanda var olan keskin çizgiler yavaş yavaş kalkmaktadır.

16 POSTMODERN AÇILIMLAR VE PAZARLAMA
Birebir pazarlama Veri tabanlı pazarlama İlişkisel pazarlama Müşteriye birebir yaklaşmak Yeni müşteriler,ürünler ya da hizmetler yerine eskileri elde tutma isteği Modern pazarlama kitlelere yönelik genellemeler yapılır, Postmodern pazarlama her bir bireyin benzersizliğine, farklılığına ve kişiselliğine vurgular,

17 Postmodern birey,geçmişin değişik öğelerini günümüzde ‘geçmiş-bugün’ şeklinde görmek ister.
Tikveş firması Makarna firması Cappy firması

18 POSTMODERN REKLAM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Psikolojik Sosyal içerikli Yaşam biçimi ve ilişkilere yönelik Reklam,sadece ürünün teknik fiziksel ve fonksiyonel yararını sunan bir iletişim türü değildir. Postmodern reklam ürünlerinin kullanımı hakkında çok az bilgi sunulmaktadır. Odaklanmayı daha çok tüketim ile bağlantılı olan sembolik ilişkilerle yönetilmektedir. Halkla İlişkiler Postmodern halkla ilişkiler,iletişim ve etkileşimine önem verdiğinden kitle İletişim araçları hem imajların yaratıcısı hem de taşıyıcısı olarak özel bir konuma sahiptir.

19 Benetton firması’kültürler sonuçta birbirine benzer’ sloganıyla hareket etmekle ırkçılığa ve çevre kirlenmesine karşı verdiği mücadeleyle kendisiyle gurur duymaktadır.

20 Fırat ve Venkatesh Van Raaij Brown
Postmodern Özelliklerin Pazar ve Pazarlama Stratejilerine Uygulanması Postmodern özellik Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri Üst Gerçeklik Zıtlıkların Birlikteliği Parçalanma Adanmışlığın Kaybı Fırat ve Venkatesh Öznenin Merkezliğini Kaybetmesi Üretim ve Tüketimin Yer Değiştirmesi Van Raaij Açıklık / Hoşgörü An’ın Sürekliliği Brown Stil ve Biçime Önem Verme Kaos ve Düzensizliğin Kabulü

21 Oluşulan pazarlar değil, yapılandırılmış pazarlar Üst Gerçeklik
Postmodern özellik Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri Oluşulan pazarlar değil, yapılandırılmış pazarlar Üst Gerçeklik Temalaştırma Benzetim Alman bir mucidin duamatik icadı. Dijital oyun ve olgular postmodern devriminin en çarpıcı örnekleridir. OLİVER STURM “İyi günler. Dua otomatına hoş geldiniz. Şimdi çok sayıda dua arasından size uygun olanı seçebilirsiniz. Ekrana dokunarak dininizi ve mezhebinizi seçiniz. Hangi duayı istediğinize karar verdiğinizde parmağınızla dokunun ve dua başlayacak…”

22 Zıtlıkların Birlikteliği Parçalanma Adanmışlığın Kaybı
Postmodern özellik Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri Zıtlıkların Birlikteliği Parçalanma Adanmışlığın Kaybı İmaj parçalanmaları İmaj kümeleri Görsel etkinlikler pazarlaması Brikolaj pazarlar Parçalanmış pazarlar Turistik pazarlar

23 Parçalanmış benlikleri olan tüketiciler Sürekli imaj oluşturma
Postmodern özellik Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri Öznenin Merkezliğini Kaybetmesi Parçalanmış benlikleri olan tüketiciler Sürekli imaj oluşturma Sanal Yaratıklar Hayvanlar Robotlar Ve hatta bunları bile geride bırakan artık semboller ve imajlar ön plandadır.

24 tekrar yapılandırılması Süreç pazarlama Bireyselleşmiş pazarlar
Postmodern özellik Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri Pazarın bozulması ve tekrar yapılandırılması Süreç pazarlama Bireyselleşmiş pazarlar Üretici pazarları Üretim ve Tüketimin Yer Değiştirmesi

25 pazarlar yerine anlayabilen pazarlar Esnek pazarlama
Postmodern özellik Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri İletişim kurulan pazarlar yerine anlayabilen pazarlar Esnek pazarlama Uygulamacı pazarlama Açıklık / Hoşgörü

26 Tüketicilerin benzetimleri olan tercihleri. "Şimdi" ,
Postmodern özellik Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri An’ın Sürekliliği Tüketicilerin benzetimleri olan tercihleri. "Şimdi" , "Burada" pazarları Kendi içine dönerek bütünüyle adanma

27 ya da marka pazarlaması Stil ve Biçime Önem Verme
Postmodern özellik Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri Bir hazır yiyecek zaten doyurur mesajının yanında ‘’formda kalmanızı da sağları’’eklersiniz ürün aynı ürün fakat yarattınız imaj sayesinde piyasadaki diğer ürünlerden farklı olmanızı sağlayacaktır. Marka yerine imajın önemsendiği pazarlar İmaj ya da marka pazarlaması Stil ve Biçime Önem Verme

28 Postnodern,zaten karmaşa ve düzensizliğii kabul eder.
Postmodern özellik Pazar uygulamaları Pazarlama stratejileri Postnodern,zaten karmaşa ve düzensizliğii kabul eder. Teknolojik gelişmelerle beklentileri yükselen tüketicinin yaşadığı çevre sorunları,kaynakların azalması gibi olumsuz faktörler karşısında hayal kırıklığına uğrar ,firmalar da tüketicinin bu hassasiyetiyle stratejilerine yön vermelidir. Kaos ve Düzensizliğin Kabulü Pazarlamanın güçlendirilmesi Kaygan pazarlar

29 Oluşulan pazarlar değil, yapılandırılmış pazarlar Üst Gerçeklik
Pazar uygulamaları Postmodern özellik Pazarlama stratejileri Oluşulan pazarlar değil, yapılandırılmış pazarlar Üst Gerçeklik Temalaştırma Benzetim Zıtlıkların Birlikteliği Parçalanma Adanmışlığın Kaybı İmaj parçalanmaları İmaj kümeleri Görsel etkinlikler pazarlaması Brikolaj pazarlar Parçalanmış pazarlar Turistik pazarlar Öznenin Merkezliğini Kaybetmesi Parçalanmış benlikleri olan tüketiciler Sürekli imaj oluşturma Pazarın bozulması ve tekrar yapılandırılması Süreç pazarlama Bireyselleşmiş pazarlar Üretici pazarları Üretim ve Tüketimin Yer Değiştirmesi İletişim kurulan pazarlar yerine anlayabilen pazarlar Esnek pazarlama Uygulamacı pazarlama Açıklık / Hoşgörü An’ın Sürekliliği Tüketicilerin benzetimleri olan tercihleri. "Şimdi" , "Burada" pazarları Kendi içine dönerek bütünüyle adanma Marka yerine imajın önemsendiği pazarlar İmaj ya da marka pazarlaması Stil ve Biçime Önem Verme Kaos ve Düzensizliğin Kabulü Pazarlamanın güçlendirilmesi Kaygan pazarlar

30 TEŞEKKÜRLER


"POSTMODERN PAZARLAMA Hazırlayan SELEN GÜCÜN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları