Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

POSTMODERN PAZARLAMA Pauline Maclaran

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "POSTMODERN PAZARLAMA Pauline Maclaran"— Sunum transkripti:

1 POSTMODERN PAZARLAMA Pauline Maclaran
ŞEYDA ŞİMŞEK

2 Sunum içeriği Postmodernizm nedir ? Modernizm nedir ?
Postmodernizm ve Modernizmin özellikleri Deneyimsel Pazarlama nedir ? Deneyimsel Pazarlama Örnekleri

3 Postmodernizm Postmodern görüşün temeli;
Her koşulda geçerli olabilecek evrensel gerçeklere ulaşmanın imkansızlığı karşısında, öznenin bilgi ve kapasitesinin sınırlılığını kabul ederek, farklılıklar ve belirsizlikleri kabul edip kesin açıklamalar beklentisinde olmadan yaşanması gerekliliğidir.

4 Postmodernizm Postmodernistlere göre, postmodernizm bir devam değil, tarihsel zaman içinde yeni ve kopuk bir aşamadır. Postmodernizm uzunca bir dönem etkinliğini sürdüren “akıl yürütme”, “bilim” ve “özgürleşme” kavramlarının sorgulanması ve modernizmin çelişkilerinin ortaya çıkartılması sürecidir.

5 Modernizm Modernizm; büyük söylemlerin, kuramların, evrensel yasaların, ideolojilerin, ütopyaların, yargıların bilimsel ve akılcı bir perspektiften geliştirildiği ve tek bir doğruyu aramaya yönelmedir.

6

7 Postmodern Pazarlama Mükemmellik yerine sıradanlığı öneren
Ortak dili olmayan Her şeyin kullanımına hoş bakan Eğlendirici, neşeli ve ironik biçimleri savunan

8 Postmodern Pazarlama Stephen Brown “Postmodern Marketing” isimli kitabında postmodern pazarlamayı karakterize eden postmodern toplumsal yapının getirdiği unsurlardan bahsetmektedir.

9 Postmodern Pazarlama PARÇALANMA (Fragmentation):
“ Politika, ekonomi ve pazarda çözülme.”

10 Postmodern Pazarlama FARKLILAŞTIRILMANIN GİDERİLMESİ (De differantiation): “Geleneksel sınırların bulanıklaşması ve hiyerarşik yapıların erozyona uğraması, yok edilmesi.”

11 Postmodern Pazarlama ÜST GERÇEKLİK (Hyper-reality): ”Sanal gerçeklik.”

12 Postmodern Pazarlama KRONOLOJİ (Chronology): “ Geçmişe ilgi, özlem.”

13 Postmodern Pazarlama PASTİJ (Pastiche):
“Edebiyat, müzik ve mimari ile ilgili stillerin karıştırılması.”

14 Postmodern Pazarlama KURUMSALCILIK KARŞITLIĞI (Anti-foundationalism):
“ Ortodoks yapıya ve evrensel gerçekliklere yönelik antipati.”

15 Postmodern Pazarlama ÇOĞULCULUK (Pluralism): ”Postmodern yapının farklılıklara açıklık ve hoşgörü göstermesini ifade eder.”

16 Modernizm ve Postmodernizm Kritikleri
Kellner , Giddens, Touraine, Habermas Modernliğin savunucuları Foucault , Derrida Postmodernliğin savunucuları

17 Deneyimsel Pazarlama

18 Deneyimsel Pazarlama

19 Deneyimsel Pazarlama

20 Deneyimsel Pazarlama

21 Deneyimsel Pazarlama Tüketicinin marka ile olan ilişkisini daha geniş bir sosyal bağlamda yani bütünsel olarak ele alır. Ürüne değil, tüketicinin hayatta ne yapmak istediğine odaklanır.

22 Deneyimsel Pazarlama Örnekleri
1990’lı yılların sonlarına doğru Daimler Chryslerin araba kapısı sesi çalışması Rolls Royce’un içindeki ‘yeni araba kokusu’ Starbucks’ın çevreye kahve kokusu yayarak bilinçaltımıza yolladığı mesajlar

23 Katılımınız İçin Teşekkürler ….


"POSTMODERN PAZARLAMA Pauline Maclaran" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları