Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1+1 > 2 Niçin Olmasın? Ekim 2015© Copyright SMUH®, 20151.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1+1 > 2 Niçin Olmasın? Ekim 2015© Copyright SMUH®, 20151."— Sunum transkripti:

1 1+1 > 2 Niçin Olmasın? Ekim 2015© Copyright SMUH®, 20151

2 Az çoktur! (Less is More) Bir amaca yönelik kişilerin, önündeki olası önemli engeller nelerdir? – Ancak erişebildikleri ile (çevremizdekilerle) yetinmek, – Farklı diller (kavram dağarcıkları farkı), – “Nereye varılmak istendiği” (vizyon) ve “Oraya niçin varılmak istendiği” (misyon) belirsizliği, – Aralarındaki iletişim için çok az kanal kullanmaları, – Nedensel (rasyonel) ve eleştirel (kritik) düşünme farklılıkları, – Doğru soru / sorgulama / değer iletişimi / ortak akıl teknikleri yetmezlikleri, – Diğer Ekim 2015© Copyright SMUH®, 20152

3 Ancak erişebildikleri ile yetinmek, Kişiler arasında, bu nedenleri aşacak önlemler yoluyla oluşturulan bir ağ (network), o ağdaki kişilerin tek tek yapabileceklerinden daha fazlasını yapacaktır. Ekim 2015© Copyright SMUH®, 20153

4 Farklı diller (birkaç örnek) Aydın, çevresini “onların farkında olmadıklarını göstererek” aydınlatan; bunu “söz söyleyerek”, “yazı yazarak”, “sanat eserleri üreterek”, ama en iyisi “örnek olarak” yapan kişidir. Çevresindekilere daha doğruyu, daha iyiyi ve daha güzeli bizzat örnek olarak göstermek, aydın olmanın bir ölçütüdür. Bir diğer ölçüt ise, aydınlatma işlevini bir toplumsal sorumluluk olarak duyumsayarak özellikle de bunu uygun sayılmayabilecek koşullarda yerine getirmektir. Kişiliğinin tüm yönleriyle olmasa da bazı yönleriyle çevresindekilere örnek olabilmek, daha gerçekçi bir beklenti olup, o kişiye Aydın Tavır Sahibi denilebilir. Hemen herkesin en az bir konuda Aydın Tavrının olabileceği unutulmamalıdır. Ekim 2015© Copyright SMUH®, 20154

5 Farklı diller (birkaç örnek) Egemenlik Egemenlik konusundaki iki önemli soru: 1.bir toplumu oluşturan kişilerin yaşam tercihleri’nin (nasıl giyineceği, ne yiyip içeceği, ne öğreneceği, hangi dine inanacağı, inanıp inanmayacağı vb. konulardaki kararlardır) kim tarafından yapılacağı, 2.egemenliğin kim tarafından kullanılacağıdır.. Cumhuriyet idaresinde bu tercihler yani egemenlik cumhur’a (halk) aittir Cumhuriyet ve Demokrasi Cumhuriyet, egemenliğin kime ait olduğunu; Demokrasi ise egemenliği halkın (bireylerin) kullanacağını belirtir. Ekim 2015© Copyright SMUH®, 20155

6 Farklı diller (birkaç örnek) Çıkar Çelişkisi Profesyonel bir yargı veya eyleme ilişkin birincil bir çıkarın, ikincil bir çıkar tarafından haddinden fazla etkilemesi riski yaratabilecek koşullardır. (Örnek: Bir soruşturmanın layıkı ile yapılmasından sorumlu bir kişinin, o soruşturmayı etkileyebilecek konumda bulunması. Gelişkin demokrasiylerde bu durumdaki bir kişinin istifa etmesinin nedeni ÇÇ’nden kendini koruması içindir) Ekim 2015© Copyright SMUH®, 20156

7 Vizyon ve misyon Çoğu kuruluşun vizyonu ve misyonu ya belli değildir ya da işlevsel değildir. V/M bir yönetim aracı olarak kullanılmıyor. Cumhuriyetin 100.yıl vizyonu: 500 milyar $ ihracat. Ekim 2015© Copyright SMUH®, 20157

8 Jan-23-06© Copyright M.Tınaz Titiz, SMUH® 20068 Her şeye karşın boş alan Geleneksel toplantılar Telefon görüşmeleri e-posta Twitter, FBook Paydaşların kendi aralarındaki toplantılar Süper-kısa (5 dak) toplantılar Peryodik yemekler Ad-hoc yemekler İnternet aracılığı ile konferans görüşme Toplantı tutanaklarının dağıtımı mektup Soru konferansı Newsletter (bülten) Kurum gazetesi Teke-tek görüşmeler GDrive Ağı oluşturacak kişiler arası iletişim kanallarının azlığı

9 Hayvana eziyet yaygınlığı Yaygın şiddetH’a eziyet özendirilir Örgütsüz Hsever TV’ler şiddeti özendirir H’a eziyet normal görülür İnsan doğasında şiddet Örgütsüz toplum Zedelenen adalet duygusu “seyirci böyle istiyor” İns/H ortak yanının canlı olduğu anlaşılmamış Şiddet filmleri ucuzdur Mevzuat / uygulama caydırıcı Haksızlık yaygınlığı Mevcut örgütler etkisiz Eksik sorumluluk duygusu Çocuklukta H ile tanışmamışlık Kâr amacının egemenliği Hak ve özgürlük, sorumlulukla dengelenmemiş “çok şapka” kavramı anlaşılmamış Kolay yönetme isteği Bir “hayalet” sorun Nedensel ve Eleştirel Düşünme yetmezliği

10 Doğru soru / sorgulama / değer iletişimi / ortak akıl teknikleri yetmezlikleri, Doğru soru’nun olmazsa olmaz 3 özelliği: Tekil, Belirli, Net Sorgulama (ayrı gösterilecek) Değer iletişimi: Söz veya yazıyla iletişimde bulunan tarafların kullandıkları her bir ifadenin, karşı tarafa mutlaka “o tarafın işine yarayacak bir değer” sunması. Ortak akıl: (ayrı gösterilecek) Ekim 2015© Copyright SMUH®, 201510

11 Sonuç Bu olmazsa olmazları dikkate alan bir ağ, çok kalabalık olmasa da kayda değer etkiler sağlar. Son söz: No free lunch! Ekim 2015© Copyright SMUH®, 201511

12 Teşekkürler www.beyaznokta.org.tr www.tinaztitiz.com Ekim 2015© Copyright SMUH®, 201512


"1+1 > 2 Niçin Olmasın? Ekim 2015© Copyright SMUH®, 20151." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları