Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU"— Sunum transkripti:

1 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
GENEL BİLGİLER Öğr. Grv. MEHMET ALİ ZENGİN

2 İş Hukukunun Konusu DEVLET İŞVEREN İŞÇİ

3 İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi (Dünyada)
1700 öncesi Dönem Toplayıcılık Kölecilik 1700 lü yıllar Sanayi Devrimi 1800’lü Yıllardan Sonra ILO (1919)

4 İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi
Osmanlı Ahilik 1877 Tanzimat Dön. Mecelle Cumhuriyet 1923 İzmir İktisat Kongresi 1936, 3008 sayılı İK 1967, 931 sayılı İK 1971, 1475 sayılı İK 2003, 4857 sayılı İK

5 İş Hukukunun Özellikleri
İşçiyi Koruma İşçi Yararına Yorum Toplumsal Dengeyi Gözetme

6 İş Hukukunun Özellikleri
İşçinin Kişiliğinin Tanınması İşçilerin Yönetime Katılması Karma Nitelikli Olma

7 İş Hukukunda Temel Kavramlar
İŞÇİ İŞVEREN İŞ SÖZLEŞMESİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İŞ İLİŞKİSİ ASIL İŞVEREN- ALT İŞVEREN- İŞVEREN VEKİLİ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ

8 İş Hukukunda Temel Kavramlar
ÜCRET TEMEL ÜCRET ÜCRET EKLERİ GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ASGARİ ÜCRET AKORT ÜCRET GÖTÜRÜ – YÜZDEYE GÖRE ÜCRET

9 İş Hukukunda Temel Kavramlar
KIDEM TAZMİNATI İHBAR TAZMİNATI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GREV LOKAVT İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ FESİH BİLDİRİMİ

10 İş Hukukunun Kaynakları
ANAYASA KANUN TÜZÜK YÖNETMELİK YARGI KARARLARI ÖĞRETİ (DOKTRİN) ÖZEL KAYNAKLAR

11 İş Hukukunun Uygulama Alanı
4857 sayılı iş kanunu 4. maddede belirtilen istisnalar dışında kalan bütün iş yerlerine, bu iş yerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.  4. Maddede belirtilen istisnalar nelerdir???

12 İstisnalar Deniz ve Hava Taşıma İşlerinde
50’den az işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinde Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işlerinde Bir ailenin üyeleri ve 3. dereceye kadar hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde yapılan işlerde

13 İstisnalar Ev Hizmetlerinde çalışanlara
İSG hükümleri saklı kalmak kaydıyla Çıraklara(Mesleki eğitim kanununa tabidirler) Sporculara Rehabilite edilenlerin işe alıştırmaları amacıyla yapılan çalışmalarda 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 2. maddesine uyan 3 kişinin çalıştığı iş yerlerinde

14 İstisna Dışında Kalan İşler
1 Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya karadan gemilere yapılan yükleme boşaltma işlerinde 2 Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işlerde 3 Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işlerde

15 İstisna Dışında Kalan İşler
4 Tarım işlerinde yapılan yapı işlerinde 5 Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işlerinde 6 Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işlerde

16 4857 Sayılı İş Yasasına Göre Yükümlülükler (İşveren Yükümlülükleri)
1 İşyerini Bildirme 2 Ücret Ödeme Borcu 3 Eşit Davranma Borcu 4 Gözetme Borcu 5 Araç Gereç Sağlama Borcu 6 Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğü 7 İşyerinin Devri Sonucu Sorumluluk

17 4857 Sayılı İş Yasasına Göre Yükümlülükler (İşveren Yükümlülükleri)
İşçi Özlük Dosyası Düzenleme Zorunluluğu 9 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği için Gerekli Önlemleri Almak 10 İş Yerinde Bulunması Gereken Evrak ve Açıklama Yazıları 11 İşe Alınan, Ayrılan ve Çalışması Sona Eren İşçilerin Bildirilmesi 12 Kıdem Tazminatı Ödeme 13 Varsa Sözleşmeden Doğan Diğer Borçlar

18 4857 Sayılı İş Yasasına Göre Yükümlülükler (İşçinin Yükümlülükleri)
1 İş görme Yükümlülüğü 2 İşin Özenle Görülmesi 3 Bağlılık Borcu 4 Yarışmama Borcu

19 4857 Sayılı İş Yasasına Göre Yükümlülükler (İşçinin Yükümlülükleri)
İşverenin Talimatlarına Uyma Borcu 6 İçki veya Uyuşturucu Madde Kullanma Yasağı 7 İş Yerine Giriş Çıkış Denetimi 8 Varsa Sözleşmeden Doğan Diğer Borçlar


"İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları