Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2547 SK. GÖRE 35. MADDE GÖREVLENDİRİLME İŞ AKIŞ SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2547 SK. GÖRE 35. MADDE GÖREVLENDİRİLME İŞ AKIŞ SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 2547 SK. GÖRE 35. MADDE GÖREVLENDİRİLME İŞ AKIŞ SÜRECİ

2 2547 SAYILI KANUN MADDE 35: 2547 SK Göre 35.Maddesine göre Araştırma Görevlisi, başka üniversitede lisansüstü eğitim için birimine dilekçe ile talepte bulunur. Birim, dilekçeye istinaden Yönetim Kurulu Kararı ekinde Rektörlüğe teklif eder. Üniversite Yönetim Kurul Kararına istinaden gerekli evraklar YÖK'e gönderilir. YÖK her iki üniversiteye "uygun" yazısı gönderir. YÖK yazısına istinaden naklen atama işlemi uygulanır. Görevlendirilen Araştırma Görevlisinin ayrılış yapmadan kefalet senedini noterden onaylatarak teslim etmesi gerekir. Ayrılış işlemleri bittiğinde özlük dosyası gönderilir.

3 NOTER ÖNÜNDE RE’SEN TANZİM EDİLEN TAAHHÜTNAME
………………….söze başlayarak …………..Üniversitesi hesabına 2547 Sayılı Yasanın 35.maddesine göre …..öğrenimi yapmak üzere girdiğim öğretim kurumu ile ilgili Kanuna, Tüzük ve Yönetmeliklere öğrenim planına göre öğrenim yapacağımı ……..Üniversitesinin müessese ve iştiraklerinde veya …………..Üniversitesinin devredeceği Bakanlık, Genel Müdürlük, Özel İdare ve Kurumlar ve bunların göstereceği yerlerde tüm çalışma şartlarına tahsilde bulunduğum süre (tatil dahil) kadar mecburi hizmet yapmayı, hesabına okuduğum kurumda öncelikle görev almayı aşağıda yazılı hususlar ile birlikte şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

4 ÖĞRENİMİM SIRASINDA: Kendi isteğim ile öğrenimi bıraktığım,
Başka Bakanlıklar, kurum veya Üniversite hesabına geçtiğim veya hesabına eğitim yaptığım …….. Üniversitesinin izni dışında öğrenim yerimi ve dalını değiştirdiğim, Öğrenim gördüğüm okuldan yönetmelikte kabul edilmeyen sıhhi sebeplerle veya başka sebeplerle ayrıldığım, Kanun, Tüzük, Yönetmeliklerde ve öğrenim planında yazılı sertifika veya devamsızlığım yahut cezalı bulunmam sebebiyle giremediğim veya girip de başaramadığım ve diplomamı alamadığım,

5 İlgili Kanun ,Tüzük, Yönetmeliklerde ve öğrenim planında yazılı hususlara riayet etmediğim,
Hesabına öğrenim yaptığım kurumun iznini almadan yabancı veya yerli bir müesseseden burs aldığım, -……………… Üniversitesinin benim için yapmış olduğu bütün masrafların her biri için tediye veya sarf tarihinden itibaren (yıl sonu hesapları dikkate alınmak kaydı ile) tahakkuk ettirilecek kanuni vesair ve kanuni ödemeler ile birlikte, ………..Üniversitesi Rektörlüğüne veya hazine emrine hüküm istihsaline hacet kalmaksızın nakden ve defaten tediye ödeyeceğimi;

6 ÖĞRENİMİMİ BİTİRDİKTEN SONRA :
Otuz (30) gün içinde ………… Üniversitesine başvurarak görev talep etmediğim, Verilen görevi ve ücreti kabul etmediğim veya itirazı kayıtla kabulden imtina ettiğim, Mecburi hizmet sürem sona ermeden meslekten, memurluktan veya hizmetinde bulunduğum müesseseden ihraç olduğum veya ayrıldığım,

7 Eğitim sonunda YÖK aracılığı ile naklen atama işlemleri aynen uygulanarak geri dönüşü sağlanır. Göreve başlar.


"2547 SK. GÖRE 35. MADDE GÖREVLENDİRİLME İŞ AKIŞ SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları