Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) Anadolu Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğü 28 Aralık 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) Anadolu Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğü 28 Aralık 2012."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) Anadolu Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğü 28 Aralık 2012

2  Lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında,  Öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla,  Öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. ÖYP Amaç

3 Yüksek LisansDoktoraBütünleşik Doktora Toplam Sosyal Bilimler Enstitüsü 52165 73 Fen Bilimleri Enstitüsü 33163 52 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 28115 44 Güzel Sanatlar Enstitüsü 143 17 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 22 4 1294813190* Enstitülere ve öğrenim durumuna göre öğrenci sayıları *6’sı Yabancı Dil Okulu’nda olmak üzere TOPLAM 196 öğrenci mevcuttur.

4 Enstitüler ve ÖYP

5 1- 1- Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ÖYP araştırma görevlisi kadroları belirlenir. 2- Yükseköğretim kurumları ÖYP kapsamında atamak istedikleri kadrolara ilişkin özel şartları belirleyip YÖK’e bildirir. 3- 3- Kadroların yükseköğretim kurumlarına dağılımı YÖK tarafından yapılır. Kadroların Belirlenmesi ÖYP- Kadroların Belirlenmesi

6 YÖK, uygun gördüğü kadro ilanlarını yılda iki ( 2 ) kez www.yok.gov.tr adresinde yayınlar. www.yok.gov.tr  Kadro tercih ve başvuruları aynı adresten beyan usulüne göre on-line yapılır. YÖK tarafından  Yerleştirmeler ÖYP puanlarına göre YÖK tarafından yapılır. 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi  Beyanlarının doğruluğu kontrol edilen adayların atama işlemleri üniversitemiz Akademik Personel Birimi tarafından 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca yapılır. Kadrolara Başvuru ÖYP- Kadrolara Başvuru

7  Kadro veya kontenjan başvuruları sırasında ÖYP araştırma görevlilerinin;  Lisans genel not ortalamasının %25’i  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanın %60’ı  Eğer varsa, yabancı dil puanının %15’i alınarak hesaplanır  ÖYP Puanı en son girilen ALES ve Yabancı Dil Sınav sonuçlarına göre güncellenebilir. ÖYP Puanı nedir?

8 YÖK yılda iki (2) kez üniversitemizden öğretim elemanına ihtiyaç duydukları anabilim dalları itibariyle Araştırma görevlisi sayılarını Mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirlemelerini ister. YÖK Yürütme Kurulu ilgili talepleri değerlendirir ve ÖYP araştırma görevlisi kontenjanlarını belirler. Kontenjanlar YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilir. 2012.17.822 karar gereği Bahar 2013 Lisansüstü Öğrenim yerleştirmeleri merkezi sistemle YÖK tarafından yapılacaktır. Lisansüstü Öğrenim Kontenjanları

9  Üniversitemizde lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan adaylar başvuruları koordinatörlüğümüzce kontrol edilerek öğrenci kaydı için ilgili enstitüye yönlendirilir.  Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ise ilgili Yükseköğretim Kurumunca özel yetenek sınavı yapılır.  Değerlendirme ve yerleştirme adayların ÖYP Puanının % 75’i ve ilgili Yükseköğretim Kurumunca yapılan Özel Yetenek Sınavının % 25’i hesaplanarak yapılır. 2547 sayılı kanunun 35. madde  Öğrenci kaydı tamamlanan asistanın dosyası 2547 sayılı kanunun 35. madde gereği görevlendirme işlemleri başlatılmak üzere üniversitemiz Akademik Personel Birimine iletilir.  ÖYP Araştırma Görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır. Kontenjanlara Başvurular

10  Yabancı dil puanı 65’in altında olan ÖYP araştırma görevlileri;  ÖYP puanları ve tercihleri esas alınarak merkezi yerleştirme sistemi ile YÖK’ün belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına altı ay süreyle dil eğitimi almak üzere yerleştirilir.  ÖYP araştırma görevlileri; 254739. maddesi  Dil eğitimi süresi boyunca yabancı dil eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilirler.  Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 ve üzeri puan olan ÖYP araştırma görevlileri, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için en fazla altı ay süreyle yurtdışına gönderilir.  Araştırma görevlilerinin yurt dışında dil eğitimi almalarına ilişkin şartlar YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir. Yabancı Dil Eğitimi

11 ÖYP araştırma görevlilerinin öğrenim süreleri Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirlenen normal öğrenim süreleridir. Ek Süre 2 yarıyıl Yüksek Lisans : 4 yarıyıl + 2 yarıyıl 4 yarıyıl Doktora : 8 yarıyıl + 4 yarıyıl 4 yarıyıl Bütünleşik Doktora : 10 yarıyıl + 4 yarıyıl *Ek süre ve bilimsel hazırlık boyunca ÖYP kapsamında verilen desteklerden yararlanılamaz. Öğrenim Süreleri

12  ÖYP araştırma görevlilerine, bağlı oldukları Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir danışman atanır.  Atanana kadar ÖYP’linin danışmanı Bölüm Başkanıdır.  Danışman, her yarıyıl sonunda araştırma görevlisi hakkında hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitü müdürlüğüne sunar.  İlgili enstitü müdürlüğü bu raporları ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne gönderir.  Bu raporlar düzenli olarak (yılda 2 kez) öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilmek üzere Personel Daire Başkanlığına iletilir. Danışman Ataması ve İzleme

13 Kaynak Aktarımı ve Kullanımı DüzeyProjeDemirbaş-SarfSeyahatKatılım-YollukTOPLAM Yüksek Lisans10.000 20.000 Doktora10.00020.00030.000 Bütünleşik Doktora 20.00030.00050.000

14  Proje Giderleri: Lisansüstü öğrenim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat ve hizmet alım, bakım ve onarım harcamaları  Seyahat Giderleri: ÖYP araştırma görevlilerinin ile bunların danışmanlarının yılda 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları için kullanılır.  6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler ile ÖYP araştırma görevlisinin danışmanları için ÖYP kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil. ÖYP Giderleri

15 1.ÖYP araştırma görevlisinin gerekçeli dilekçesi, 2.Atanmış ise tez danışmanının, tez danışmanı atanmamış ise bölüm başkanının olumlu görüşü 3.ÖYP Kurum Koordinatörlüğü tarafından uygun bulunanlar ilgili birime gerçekleştirilmek üzere iletilir. Proje giderlerine ilişkin harcamalar

16 1.ÖYP araştırma görevlisinin gerekçeli dilekçesi, 2.Atanmış ise tez danışmanının, tez danışmanı atanmamış ise bölüm başkanının olumlu görüşü, 3.ÖYP Kurum Koordinatörlüğünün önerisi 4.Üniversite Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde (Yurtdışı) 5.ÖYP Kurum Koordinatörlüğü tarafından yerine getirilir. Bu görevlendirmelerde, Anadolu Üniversitesi Yurtiçi-Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımına ilişkin Usul ve Esaslar uygulanır. Seyahat giderlerine ilişkin harcamalar

17  İlgili kaynakları;  Öncelikle ÖYP çerçevesince YÖK tarafından aktarılan ve gider dağılımı kendisi tarafından belirlenmiş bütçe çerçevesinde kullanır.  ÖYP çerçevesinde kendisine aktarılan bütçenin tükenmesi halinde;  ÖYP Usul ve Esaslarınca her bir harcama kalemi için belirledikleri tutarların aynısı kadar daha Üniversite kaynaklarından (öncelikli olarak BAP kaynakları olmak üzere) kullanabilir ÖYP Araştırma Görevlileri

18  Yılda 3 kez istekler ÖYP koordinatörlüğünde toplanacaktır.  İstekler Enstitülerce ÖYP koordinatörlüğüne toplu halde iletilecektir.  Mart-Haziran-Eylül  İstek Öncelik Sırası 1- Bilgisayar 2- Demirbaş DMO 3- Demirbaş DMO Harici 4- Sarf DMO 5- Sarf DMO Harici İstekler


"ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) Anadolu Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğü 28 Aralık 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları