Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP)"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP)
Anadolu Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğü 28 Aralık 2012

2 ÖYP Amaç Lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, Öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla, Öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

3 Enstitülere ve öğrenim durumuna göre öğrenci sayıları
Yüksek Lisans Doktora Bütünleşik Doktora Toplam Sosyal Bilimler Enstitüsü 52 16 5 73 Fen Bilimleri Enstitüsü 33 3 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 28 11 44 Güzel Sanatlar Enstitüsü 14 17 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 4 129 48 13 190* *6’sı Yabancı Dil Okulu’nda olmak üzere TOPLAM öğrenci mevcuttur.

4 Enstitüler ve ÖYP

5 ÖYP- Kadroların Belirlenmesi
1- Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ÖYP araştırma görevlisi kadroları belirlenir. 2- Yükseköğretim kurumları ÖYP kapsamında atamak istedikleri kadrolara ilişkin özel şartları belirleyip YÖK’e bildirir. 3- Kadroların yükseköğretim kurumlarına dağılımı YÖK tarafından yapılır.

6 ÖYP- Kadrolara Başvuru
YÖK, uygun gördüğü kadro ilanlarını yılda iki (2) kez adresinde yayınlar. Kadro tercih ve başvuruları aynı adresten beyan usulüne göre on-line yapılır. Yerleştirmeler ÖYP puanlarına göre YÖK tarafından yapılır. Beyanlarının doğruluğu kontrol edilen adayların atama işlemleri üniversitemiz Akademik Personel Birimi tarafından 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca yapılır.

7 ÖYP Puanı nedir? Kadro veya kontenjan başvuruları sırasında ÖYP araştırma görevlilerinin; Lisans genel not ortalamasının %25’i Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanın %60’ı Eğer varsa, yabancı dil puanının %15’i alınarak hesaplanır ÖYP Puanı en son girilen ALES ve Yabancı Dil Sınav sonuçlarına göre güncellenebilir.

8 Lisansüstü Öğrenim Kontenjanları
YÖK yılda iki (2) kez üniversitemizden öğretim elemanına ihtiyaç duydukları anabilim dalları itibariyle Araştırma görevlisi sayılarını Mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirlemelerini ister. YÖK Yürütme Kurulu ilgili talepleri değerlendirir ve ÖYP araştırma görevlisi kontenjanlarını belirler. Kontenjanlar YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilir. karar gereği Bahar 2013 Lisansüstü Öğrenim yerleştirmeleri merkezi sistemle YÖK tarafından yapılacaktır.

9 Kontenjanlara Başvurular
Üniversitemizde lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan adaylar başvuruları koordinatörlüğümüzce kontrol edilerek öğrenci kaydı için ilgili enstitüye yönlendirilir. Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ise ilgili Yükseköğretim Kurumunca özel yetenek sınavı yapılır. Değerlendirme ve yerleştirme adayların ÖYP Puanının % 75’i ve ilgili Yükseköğretim Kurumunca yapılan Özel Yetenek Sınavının % 25’i hesaplanarak yapılır. Öğrenci kaydı tamamlanan asistanın dosyası 2547 sayılı kanunun 35. madde gereği görevlendirme işlemleri başlatılmak üzere üniversitemiz Akademik Personel Birimine iletilir. ÖYP Araştırma Görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır.

10 Yabancı Dil Eğitimi Yabancı dil puanı 65’in altında olan ÖYP araştırma görevlileri; ÖYP puanları ve tercihleri esas alınarak merkezi yerleştirme sistemi ile YÖK’ün belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına altı ay süreyle dil eğitimi almak üzere yerleştirilir. ÖYP araştırma görevlileri; Dil eğitimi süresi boyunca yabancı dil eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilirler. Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 ve üzeri puan olan ÖYP araştırma görevlileri, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için en fazla altı ay süreyle yurtdışına gönderilir. Araştırma görevlilerinin yurt dışında dil eğitimi almalarına ilişkin şartlar YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.

11 Öğrenim Süreleri ÖYP araştırma görevlilerinin öğrenim süreleri Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirlenen normal öğrenim süreleridir. Ek Süre Yüksek Lisans : 4 yarıyıl + 2 yarıyıl Doktora : 8 yarıyıl + 4 yarıyıl Bütünleşik Doktora : 10 yarıyıl + 4 yarıyıl *Ek süre ve bilimsel hazırlık boyunca ÖYP kapsamında verilen desteklerden yararlanılamaz.

12 Danışman Ataması ve İzleme
ÖYP araştırma görevlilerine, bağlı oldukları Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir danışman atanır. Atanana kadar ÖYP’linin danışmanı Bölüm Başkanıdır. Danışman, her yarıyıl sonunda araştırma görevlisi hakkında hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitü müdürlüğüne sunar. İlgili enstitü müdürlüğü bu raporları ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne gönderir. Bu raporlar düzenli olarak (yılda 2 kez) öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilmek üzere Personel Daire Başkanlığına iletilir.

13 Kaynak Aktarımı ve Kullanımı
Düzey Proje Demirbaş-Sarf Seyahat Katılım-Yolluk TOPLAM Yüksek Lisans 10.000 20.000 Doktora 30.000 Bütünleşik Doktora 50.000

14 ÖYP Giderleri Proje Giderleri: Lisansüstü öğrenim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat ve hizmet alım, bakım ve onarım harcamaları Seyahat Giderleri: ÖYP araştırma görevlilerinin ile bunların danışmanlarının yılda 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları için kullanılır. 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler ile ÖYP araştırma görevlisinin danışmanları için ÖYP kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil.

15 Proje giderlerine ilişkin harcamalar
ÖYP araştırma görevlisinin gerekçeli dilekçesi, Atanmış ise tez danışmanının, tez danışmanı atanmamış ise bölüm başkanının olumlu görüşü ÖYP Kurum Koordinatörlüğü tarafından uygun bulunanlar ilgili birime gerçekleştirilmek üzere iletilir.

16 Seyahat giderlerine ilişkin harcamalar
ÖYP araştırma görevlisinin gerekçeli dilekçesi, Atanmış ise tez danışmanının, tez danışmanı atanmamış ise bölüm başkanının olumlu görüşü, ÖYP Kurum Koordinatörlüğünün önerisi Üniversite Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde (Yurtdışı) ÖYP Kurum Koordinatörlüğü tarafından yerine getirilir. Bu görevlendirmelerde, Anadolu Üniversitesi Yurtiçi-Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımına ilişkin Usul ve Esaslar uygulanır.

17 ÖYP Araştırma Görevlileri
İlgili kaynakları; Öncelikle ÖYP çerçevesince YÖK tarafından aktarılan ve gider dağılımı kendisi tarafından belirlenmiş bütçe çerçevesinde kullanır. ÖYP çerçevesinde kendisine aktarılan bütçenin tükenmesi halinde; ÖYP Usul ve Esaslarınca her bir harcama kalemi için belirledikleri tutarların aynısı kadar daha Üniversite kaynaklarından (öncelikli olarak BAP kaynakları olmak üzere) kullanabilir

18 İstekler Mart-Haziran-Eylül
Yılda 3 kez istekler ÖYP koordinatörlüğünde toplanacaktır. İstekler Enstitülerce ÖYP koordinatörlüğüne toplu halde iletilecektir. Mart-Haziran-Eylül İstek Öncelik Sırası 1- Bilgisayar 2- Demirbaş DMO 3- Demirbaş DMO Harici 4- Sarf DMO 5- Sarf DMO Harici


"ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları