Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ürün Mallar ve Hizmetler. Pazarlama Karması (Pazarlama Bileşenleri) Pazarlama İlkeleri 2 Product-Price-Place-Promotion 4p Müşteri Ürün Tutundurma Dağıtım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ürün Mallar ve Hizmetler. Pazarlama Karması (Pazarlama Bileşenleri) Pazarlama İlkeleri 2 Product-Price-Place-Promotion 4p Müşteri Ürün Tutundurma Dağıtım."— Sunum transkripti:

1 Ürün Mallar ve Hizmetler

2 Pazarlama Karması (Pazarlama Bileşenleri) Pazarlama İlkeleri 2 Product-Price-Place-Promotion 4p Müşteri Ürün Tutundurma Dağıtım Fiyat Mallar ve Hizmetler

3 Pazarlama İlkeleri 3 Pazarlama Yöneticisi Gözüyle Pazarlama Bileşenleri 4 P Tüketici Gözüyle Pazarlama Bileşenleri 4 C Product - ÜrünCustomer value - Tüketici için değeri Price - FiyatCost to the customer - Tüketiciye maliyeti Place - DağıtımConvenience - Sağladığı kolaylıklar Promotion - TutundurmaCommunication - Tüketiciyi bilgilendirmesi Mallar ve Hizmetler

4 Bir Ürününün Somut ve Soyut Özellikleri Pazarlama İlkeleri 4 Fiyat Marka Ambalaj Garanti Renk Firmanın imajı Tasarım Fiziksel nitelikler Kalite Satış sonrası hizmet Mallar ve Hizmetler

5 Pazarlama İlkeleri 5 Ürünlerin çoğu Hizmetlerin çoğu Oto tamiri Eğitim hizmeti Sağlıkhizmeti TV tamiri UlaşımTatilRestoranOtomobil MobilyaEv Gömlek DeterjanTuz Soyut baskın Somut baskın Araştırma özellikleri Deneyimsel özellikleri Güven özellikleri Mallar ve Hizmetler

6 Hizmetlerin Sınıflandırılması Gerektirdikleri araç bakımından  Araç bazlı hizmetler (ATM, Baz istasyonlar)  Nitelik gerektirmeyen, beceri gerektiren, profesyonel bilgi gerektiren insan bazlı hizmetler (Muhasebe, Masaj) - Hizmete katılıma göre  Müşterinin katılımını gerektiren hizmetler (tomografi)  Müşterinin katılımını gerektirmeyen (oto yıkama) Hizmeti sunana göre Kamu (Belediye, devlet) Özel sektör (şirketler) Hizmetin hedefine göre Kişiye sunulan hizmetler (psikolojik danışmanlık, avukatlık) Tüzel kişiliklere (İşletmeye-Kamu kuruluşlarına) sunulan hizmetler – Endüstriyel hizmetler (iş yeri hekimliği, catering, outsourcing, avukatlık) Hizmetin Amacına Göre Kâr amaçlı hizmetler (Özel hastaneler ve okullar) Kar amacı gütmeyen (Güvenlik, zorunlu eğitim) Pazarlama İlkeleri6Mallar ve Hizmetler

7 Araç Bazlıİnsan Bazlı Otomatik Araçlar Becerili Araçlar Standart Araçlar Niteliksiz İnsanlar Nitelikli İnsanlar Profesyoneller ATM Hizmetleri Otomatik Araç Yıkama Hizmetleri Kablolu TV Hizmetleri Havayolu Hizmetleri Kuru Temizleme Hizmetleri Taksi Hizmetleri Temizlik Hizmetleri Genel Güvenlik Hizmetleri Tamir Bakım Hizmetleri Yiyecek Hizmetleri Doktor Hizmetleri Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Pazarlama İlkeleri 7 HİZMETLER Mallar ve Hizmetler

8 Hizmetlerin Temel Özellikleri  Soyutluluk  Heterojenlik  Eş zamanlılık  Stoklanamama  Bir aracıyla birlikte sunulabilme Pazarlama İlkeleri 8 Mallar ve Hizmetler

9 Etkileşimli Pazarlama Pazarlama İlkeleri9 Etkile ş imli Pazarlama Dı ş sal Pazarlama İç sel Pazarlama İş letme M üş teriler Hizmet sunanlar Danışmanlık hizmetleri  Yeme içme hizmetleri  Temizlik hizmetleri  Bankacılık hizmetleri  Ulaşım hizmetleri  Eğitim hizmetleri  Sağlık hizmetleri Mallar ve Hizmetler

10 Genişletilmiş ürün Pazarlama İlkeleri10Mallar ve Hizmetler

11 Genişletilmiş ürün Pazarlama İlkeleri11 Öz Ürün Potansiyel Ürün Genişletilmiş Ürün Beklenen Ürün Temel Ürün Mallar ve Hizmetler

12 DEĞER başlıca çeşitler  Kültürel  Sosyal değer, ulusal değer, aile değeri  Finansal  Kazanım değeri, değişim değeri, fiyat değeri, işlevsel  Algılanan  Duygusal değer, durumsal, epistemik (bilişsel), kalite değeri (fiyat-fayda), marka değeri, hedonik değer Pazarlama İlkeleri12Mallar ve Hizmetler

13 Pazarlama İlkeleri13 Mal ve Hizmet (Ürün-Mamul) Tuz Deterjan Gömlek mobilya Eğitim hizmeti Reklam Yolcu taşıma Sağlık TV programı Otomobil lokanta Mal ve hizmet ağırlığı eşit ürünler Mal ağılıklı ürünler (Somut ürünler) Hizmet ağırlıklı Ürünler (Soyut Ürünler) DENGE Mallar ve Hizmetler

14 Mal ve Hizmetler (Ürün) tüketicinin gidermeyi duyduğu ihtiyacı karşılayan ya da çözmeye çalıştığı sorunu giderebilecek fiziksel ve psikolojik unsurların bütününden oluşur. Mal somut, duyu organlarıyla algılanabilen pazarlama bileşenidir Hizmetler duyu organlarınca genellikle algılanamayan, soyut ancak tüketicilerce hissedilebilen unsurlardan oluşan pazarlama bileşenidir. Pazarlama İlkeleri14Mallar ve Hizmetler

15 Pazarlama İlkeleri15 Ü r ü nler End ü striyel Ü r ü nler End ü striyel Ü r ü nler T ü ketim Ü r ü nleri T ü ketim Ü r ü nleri Kolayda ü r ü nler Be ğ enmeli ü r ü nler Ö zelli ğ i olan (l ü ks) ü r ü nler Aranmayan ü r ü nler Kolayda ü r ü nler Be ğ enmeli ü r ü nler Ö zelli ğ i olan (l ü ks) ü r ü nler Aranmayan ü r ü nler Makine ve tesisler Hammaddeler Yedek par ç alar Bakım ve onarım destekleri Hizmetler Makine ve tesisler Hammaddeler Yedek par ç alar Bakım ve onarım destekleri Hizmetler Mallar ve Hizmetler

16  Soyut ve somut ağırlıklı ürünler, bu özellikleri bir arada bulunarak ürünleri oluştursa da  Malları pazarlamak için kullanılan pazarlama karması hizmetler için kullanılan pazarlama karmasından farklıdır.. Pazarlama İlkeleri16 Farklı pazarlama karması Mallar ve Hizmetler

17  Ürün (Product)  Fiyat (Price)  Dağıtım (Place, distribution)  Tutundurma (Promotion)  Fiziksel durum (Physical evidence)  İnsan (People)  Süreç (Process) Pazarlama İlkeleri17 Hizmetler için pazarlama karması 7p Mallar ve Hizmetler

18 Pazarlama İlkeleri18 Kolayda Ürünler Beğenmeli Ürünler Özelliği Olan Ürünler Aranmayan Ürünler Profesyonel Hizmetler Yedek Parçalar Hammaddeler Makine ve Tesisler Bakım ve Onarım Destekleri Tüketim ÜrünleriEndüstriyel Ürünler Ürünler Mallar ve Hizmetler

19 Dokunulurluk Özelliklerine Göre Ürünler Tüketici Ürünleri Dokunulurluk Özelliklerine Göre Ürünler Dayanıksız MallarDayanıklı MallarHizmetler Kolayda Ürünler Ekmek Gazete Sigara El sabunu Konserve açacağı Çay bardağı Bankacılık hizmetleri İnternet cafe Trafik sigortası Beğenmeli Ürünler Çorap Gömlek Markalı içecek Buzdolabı Halı Yemek takımı Yangın ve hırsızlık sigortaları Lokanta Özelliği Olan (Lüks) Ürünler Markalı giyecekler Markalı kozmetikler Markalı bilgisayarlar ve ev eşyaları Tercih edilen kuaför sağlık ve eğitim hizmetleri Aranmayan Ürünler Düşük kalite tanınmamış marka bisküviler Yeni bir losyon Ansiklopedi Mezar taşı Karbon kağıdı Deprem sigortası Pazarlama İlkeleri19Mallar ve Hizmetler

20 Ürün Hayat Eğrisi Pazarlama İlkeleri20 Toplam endüstri kârı Satışlar / kar Toplam endüstri satışları GirişBüyümeOlgunlukDüşüş 0 Zaman Mallar ve Hizmetler

21 Ürün Hayat Eğrisi ve Pazarlama Stratejileri Pazarlama İlkeleri Pazarlama Amaçları Kazanç artışıFarklılaştırma Marka bağlılığı oluşturma Hasat toplama ya da çekilme RekabetYokArtarOldukça yoğunAzalır ÜrünPazarda tekDaha fazla alternatif Ürün hattı bütünüyle var En iyiler kalır Fiyat Pazarın kaymağını alma veya pazara nüfuz etme Pazar payını artırma veya rakiplerle anlaşma Pazar payını veya kârlılığı koruma Kârlılığı sürdürecek kısa süreli ayarlamalar Tutundurma Bilgilendirici ve eğitici çabalar Rekabet edici farklılıklara vurgu yapma Hatırlatma ağırlıklı mesajlar Oldukça az tutundurma çabası DağıtımSınırlı Daha fazla satış noktasında bulundurma Maksimum satış noktası Satış noktalarını azaltma Düşüş OlgunlukBüyümeGiriş 21Mallar ve Hizmetler

22 22 Ürün Hayat Eğrisinde Üç Özel Kategori Stil Moda Geçici heves Zaman Satışlar Zaman Satışlar Zaman Satışlar Pazarlama İlkeleriMallar ve Hizmetler

23 Pazarlama İlkeleri23 Moda  Moda insanın çevreye uyma ve başkalarından farklı olama isteğinin bir tezahürüdür.  Moda mallarda dağıtım kanalı kısa tutulur. Çünkü zamanlama çok önemlidir.  Moda  dalgalıdır  belirli bir hayat seyri vardır Satışlar Moda Zaman Mallar ve Hizmetler

24 Pazarlama İlkeleri24 Stil ve Geçici Heves  Moda herhangi bir dönemde halk tarafından benimsenen popüler olan stildir.  Stil, kendine has ayırdedici niteliği olan ifade ve sunuş şeklidir.  Geçici heves, toplum içinde hızla yayılan, aşırı heves haline dönüşen ve aynı ölçüde hızlı bir şekilde düşüşe geçen stillerden oluşur.  Moda haline gelen stilleri öncelikle moda öncüleri kullanır Geçici heves Stil Satışlar Zaman Mallar ve Hizmetler

25 Yenilik ve Yeni Ürün

26  Ürünlerde ya da üretim süreçlerinde oluşturulan değişikliklerle yaşam kalitesini artıran, kullananların hayatlarında değişiklik yapan bir gelişmedir.  Ekonomik ve sosyal olarak fayda oluşturan, kültürel ortamın bir ürünü olan, sürekliliği olan değişikliklerdir  işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreç, yeni pazarlama yöntemi ya da yeni organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir Yenilik (İnovasyon) Pazarlama İlkeleri26Yenilik ve Yeni Ürün

27 Yenilik ve müşteri değeri  kültürel değerler  finansal  algısal değer Pazarlama İlkeleriYenilik ve Yeni Ürün27

28 Yenilik TipiÖrnekler Ürün yeniliğiFloresan ampul, Dokunmatik Akıllı telefon, 3D LED Televizyon Süreç yeniliği Mobil bankacılık uygulamaları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Organizasyonel yenilik ERP Yazılımları, Tedarikçilerle Online bağlantılar, Yemek işlerinin outsource edilmesi Pazarlama yeniliği Yeni ödeme yöntemleri, ürün yerleştirme, sosyal medya üzerinden yapılan pazarlama uygulamaları Oslo Kılavuzu’na göre Yenilik Tipleri Pazarlama İlkeleri28Yenilik ve Yeni Ürün

29  ürün tasarımı veya ambalajı, konumlandırma, pazarlama iletişimi veya ödeme yöntemlerinde önemli değişiklikleri içerir.  Eski durumuna göre müşterinin istek ve ihtiyaçlarına daha başarılı şekilde cevap verebilen ürünlerde yenilik vardır.  Daha önce kullanılmamış bir pazarlama yöntemi pazarlama yeniliğidir.  Pazarlama Karması elemanlarında yenilikler… Pazarlama yeniliği Pazarlama İlkeleri29Yenilik ve Yeni Ürün

30  Teçhizat, yazılımlar veya yeni teknikler yoluyla gerçekleştirilen tamamen yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş üretim, teslimat ve sunum yöntemidir.  Birim üretim maliyetlerinin düşmesi, kalitenin artırılması suretiyle gerçekleşebilmektedir.  Süreç tasarımı ve organizasyonu  süreci başlatan müşteri  hizmet hazırlık süreci  ön alan süreçleri -arka plan süreçleri  Temel süreçler -destek süreçler -Yönetim süreçleri Süreç yeniliği Pazarlama İlkeleri30Yenilik ve Yeni Ürün

31  İşyeri organizasyonu ya da firmanın dışarıdaki firma ve kurumlarla kurduğu ilişkilerdeki yenilikleri ya da iyileştirmeleri kapsamaktadır.  Örgütlenme biçimi, koordinasyon, proje yönetimi ve optimizasyon sağlama gibi konuları içerir.  insanlar, materyal ve ekipmanlar gibi somut unsurları ve somut olmayan unsurları” da organize etme  çeşitlendirme  organizasyon başarısı Organizasyonel yenilik Pazarlama İlkeleri31Yenilik ve Yeni Ürün

32  Mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni olan ya da önemli derecede iyileştirilmiş mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır.  Yenilik teknik özelliklerde, bileşenlerde ve malzemelerde, kullanıcıya sağladığı faydanın artışında önemli derecede iyileştirmeleri kapsamaktadır.  Ürünlerde yenilik, yeni bilgilerin ve yeni teknolojinin ürünlerde kullanılması ile işlev farklılığı oluşturma ya da doğrudan ve dolaylı hizmetler şeklinde gerçekleşmektedir. Ürün yeniliği Pazarlama İlkeleri32Yenilik ve Yeni Ürün

33  1450 matbaa icat edildi  1730'lar ilk yazılı basın ortaya çıktı.  1922 ilk radyo reklamları  1941 ilk televizyon reklamları  1945 TV reklam gelirleri bakımından radyoyu geride bıraktı.  1973 yılında ilk portatif telefon  1981 ilk kişisel bilgisayar piyasada ya sürdü.  1991 World Wide Web  1995-1997 yılları arama motorları (Yahoo ve Altavista),  1995 Aralık ayının internet kullanıcı sayısı 16 milyon  1997 Aralık ayında internet kullanıcı sayısı 70 milyon.  1998 yeni arama motorları Google ve Msn.  2003-2004 Linkedin, Facebook, My Space ortaya çıktı.  2006 Twitter kuruldu  2011 13-24 yaş arası kişilerin online olarak geçirdikleri zaman 13.7 saati buldu.  2012 Facebook kullanıcı sayısı bir milyarı aştı. (2009 da 250 milyon)  2013 Dünyada akıllı telefon kullananların sayısı 1,5 milyarı geçti. Tarihleriyle Bazı Yenilikler Pazarlama İlkeleri33Yenilik ve Yeni Ürün

34  fikir lideri,  Yenilikleri kabul süreci  Yeniliklerin satın alınması süreci  yeniliğin faydası ve riskleri  yeniliğe uyum oranını  Yeniliğin algılanan özellikleri,  Yenilik kararının sorumluluğu,  iletişim kanalları  sosyal sitemin normları Yeniliklerin Yayılması (Difüzyonu) Pazarlama İlkeleri34Yenilik ve Yeni Ürün

35 Pazarlama İlkeleri35 Yeni ürünü kabul süreci Dikkatini çekme İlgilenme Değerlendirme Deneme Kabul Yenilik ve Yeni Ürün

36 Yeniliklerin Yayılması (Difüzyonu) Yenilikçiler %2,5 Erken benimseyen 13,5 Erken çoğunluk %34 Geç çoğunluk %34 Geride kalanlar %16 Benimseyenler % Olarak Yenilikleri Benimseme Zamanı Pazarlama İlkeleri36Yenilik ve Yeni Ürün

37 Yeni ürün

38 Yeni Ürünler  İcatlar (buluşlar)  Pazar için yeni ürün  İşletme için yeni ürün Pazarlama İlkeleri38 Yenilik ve Yeni Ürün

39 İcatlar (Buluşlar)  hiçbir tüketicinin henüz tanımadığı  geleceği belirsiz  potansiyel kazanç beklentisi yüksek  tüketici alışkanlıklarında önemli değişimler meydana getirmekte  yeni sektörlerin gelişmesine  başka yeniliklerin meydana gelmesine neden olur Pazarlama İlkeleri39Yenilik ve Yeni Ürün

40 TEMEL ÖZELLİK  Pazarda zaten bilinen ama işletmeler için yeni ürünler AMAÇ  Riski, icat anlamında ürünlere ve pazar için yeni ürünlere göre daha azdır.  yüksek kazançlı alanlarda elde edilen kârlar  riski dağıtmak  yeni alanlara girmek İşletme İçin Yeni Ürünler (çeşitlendirme: diversification) Pazarlama İlkeleri40Yenilik ve Yeni Ürün

41 İşletme İçin Yeni Ürünler çeşitlendirme (diversification) İşletme için yeni ürünler, işletmenin faaliyet alanıyla ilgili olabilir (Concentric)  Bu durumda mevcut dağıtım kanalı ve tutundurma alternatifleri bu ürün için de kullanılarak dolayısıyla risk ve maliyet az İşletme için yepyeni bir alan olabilir. (conglomeration)  Ürünün ismi, markası, dağıtım kanalları, tutundurma çabalarının yeniden ele alınmasına gerek var.  Pazar için yeni olmasa bile işletme için yenilikler; dolayısıyla belirsizlikler, riskler ve maliyetler taşımaktadır.  Kabul edilmeme riski büyük ölçüde işletmenin ve markasının pazardaki imajına bağlı Pazarlama İlkeleri41Yenilik ve Yeni Ürün

42 Ürün Hayat Eğrisi Pazarlama İlkeleri42 Toplam endüstri karı Satışlar / kar Toplam endüstri satışları GirişBüyümeOlgunlukDüşüş Zaman Yenilik ve Yeni Ürün

43  Yanlış zamanlama  Pazar ve rekabet şartları  Eşsiz bir ürün yaratma endişesi  Önemsiz farklar üzerine odaklanma  Ürünün teknik hatalara sahip olması  rekabetin tahmin edilenden güçlü olması  Tüketici beklentilerine uygun olmayan ürünler.  Pazarlama stratejilerini bir bütün olarak geliştirememe  Cazibesi düşük çok küçük pazar bölümlerine odaklanma Yeni Ürünlerin Başarısızlık Nedenleri Pazarlama İlkeleriYenilik ve Yeni Ürün43

44 Yeni ürün için önemli kararlar  Kalite düzeyi ve standartlara uyum  Ürünün Özellikleri  Dizayn  Konumlandırma  Dağıtım  Tutundurma Pazarlama İlkeleri44 Yenilik ve Yeni Ürün


"Ürün Mallar ve Hizmetler. Pazarlama Karması (Pazarlama Bileşenleri) Pazarlama İlkeleri 2 Product-Price-Place-Promotion 4p Müşteri Ürün Tutundurma Dağıtım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları