Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HÜCRE VE HÜCRE ORGANELLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HÜCRE VE HÜCRE ORGANELLERİ"— Sunum transkripti:

1 HÜCRE VE HÜCRE ORGANELLERİ

2 Hücre Canlıların en küçük yapı ve görev birimidir.
Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük olup, mikroskopla incelenirler. Bazı canlılar tek hücreden, Bazıları da çok sayıda hücrenin birleşmesinden meydana gelmiştir. Çok hücrelilerde hücreler arasında iş bölümü vardır.

3

4 HÜCRE ZARI Yapısı : Protein,yağ ve çok az miktarda karbonhidrattan yapılmıştır. Karbonhidratlar protein veya yağlarla birleşerek hücre zarında bulunurlar.

5 Özellikleri Canlıdırlar Saydamdır Esnektir Seçici geçirgendir
Akışkan bir yapıya sahiptir

6 Görevleri Madde alışverişini sağlar. Hücreyi dağılmaktan korur.
Hücreye belirli bir şekil verir.

7 SiTOPLAZMA Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yumurta akı kıvamındaki sıvıdır. Sitoplazma daima hareket halindedir. İçerisinde bol miktarda su, inorganik maddeler, organik maddeler ve hücre organelleri vardır.

8 HÜCRE ORGANELLERİ a) Mitokondri
Bakteriler hariç bütün hücrelerde bulunurlar. Oksijenli solunumun yapıldığı yerdir. ATP üretim merkezidir.

9 Plastidler Yalnızca bitkilerde bulunur.
Kendi aralarında üç gruba ayrılırlar.

10

11 Kloroplast : Bitkiye yeşil rengi verir. İçerisinde klorofil bulunur.
Yapraklarda bol miktarda bulunur. Fotosentez ile besin üretmektir. Fotosentez için gerekli enerji kloroplastta üretilir. Fotosentez solunum tersidir.

12 Kromoplast : Bitkilere sarı, kırmızı, turuncu rengi verir.

13 Lökoplast : Renksizdir. Bitkide, kök ve gövde de bulunur.
Nişasta depo eder.

14 Endoplazmik Retikulum
Kanal sistemidir. Çekirdek ile hücre zarı arasında madde iletimini sağlar. Besin depo eder.

15 Golgi Aygıtı Salgının üretildiği salgılandığı yerdir.
Çekirdeğe yakın olarak bulunur. Salgı dokularında bol miktarda bulunur.

16 Ribozom Görevi protein sentezlemektir.
Her canlı hücrede mutlaka bulunur. Protein ve RNA dan oluşmuştur.

17 Lizozom Hücre içindeki büyük moleküllü besinleri parçalar.
Hücre içi sindirim yapar.

18 Sentrozom Sadece hayvan hücrelerinde bulunur.
Hücre bölünmesinde görev yapar.

19 Koful Sindirim ve boşaltımda görev yapar.
Bitki hücresinde kofullar büyük sayıca azdır. Hayvan hücrelerinde kofullar küçük ve sayıca azdır.

20 ÇEKİRDEK Üç kısımda incelenir; Çekirdek zarı Çekirdek sitoplazması
Çekirdekçik

21 1- Çekirdek zarı İki katlıdır.
Madde giriş çıkışını sağlayan delikleri bulunur.

22 2- Çekirdek sitoplazması :
Çekirdeğin içini dolduran sıvıdır. İçerisinde kromatin iplik bulundurur.

23 3- Çekirdekçik Çekirdek sıvısındaki koyu renkli yapılardır.
RNA sentezi yapar.

24 Çekirdeğin görevleri Yönetim merkezidir. Protein sentezini yönetir.
Çoğalmayı sağlar. Karakterlerin aktarılmasını sağlar.


"HÜCRE VE HÜCRE ORGANELLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları