Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yönetim ve Liderlik Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 1 - 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yönetim ve Liderlik Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 1 - 1."— Sunum transkripti:

1 Yönetim ve Liderlik Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 1 - 1

2 Bu hoca da kim …?

3 Doç. Dr. Dilek Zamantılı Nayır 1.Almanya – 12 yaş 2.Alman Lisesi 3.İÜİF 4.12 yıl özel sektör 5.12 yıl üniversite

4 Eğitim/öğretim Strategic Management Organization Theory Organization & Planning Management of SME International Management Corporate Social Responsibility Planning and Decision Entrepreneurship

5 Araştırma ve Yayınlar 1.AIB, EGOS, EIBA, RENT 2.Journal of International Management, Journal of Knowledge Management, Journal of Business Ethics, Industrial Marketing Management, Journal of Management Development etc.

6 Doç. Dr. Dilek Zamantili Nayir

7 Günümüzde Liderlik ve Yönetim Bölüm 1 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 1 - 7

8 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 1 - 8

9 1. Bölüm: Günümüzde Liderlik ve Yönetme 1.Yöneticiler neden aynı zamanda lider olmalıdır? 2.Liderle yöneticinin farkı ne? 3.Lider olmanın zorlukları nedir? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 1 - 9

10 1.Yöneticiler neden aynı zamanda lider olmalıdır? Günümüz dünyası çok karmaşık – Hem liderlik etmeniz, hem yönetici olmanız, hem de başka bir lideri takip etmeniz istenecek … –Dünyada ekonomik ve politik dengeler değişiyor. –Dünya nüfusu artıyor – kaynaklar azalıyor – su, toprak, eğitim, iş … –Sanayide ve küreselleşmede artış, doğal kaynakları tehlikeye sokuyor. İklim değişikliği de cabası… –Küreselleşmenin nimetlerinden herkes yararlanıyor mu??? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Günümüzde, aslında herkes lider olmalıdır 1 - 10

11 1.Yöneticiler neden aynı zamanda lider olmalıdır? Göreviniz  Dünyadaki değişikliklere olumlu ve ahlaken doğru şekilde, güçlü biçimde yanıt vermeniz gerekiyor. Nasıl? –Kendi değerlerinize olduğu kadar, şirketinizin değerlerine de sadık kalmanız gerekiyor. –İyi kararları hızlı şekilde vermeniz gerekiyor – bazen yeterince bilgi sahibi olmadan. –Analitik düşünebiliyor olmalısınız – “iç sesinizi” de ihmal etmeden. –Güçlü, güvene dayalı ilişkiler kurmalısınız – her seviyeden insanla iyi iletişim kurmalısınız. –Farkındalığınızı arttırmalı, empati yeteneğinizi geliştirmeli, stres durumunda kendi kendinizi kontrol edebilmelisiniz. –Kendinizin ve başkalarının duygularını anlamalı ve idare etmelisiniz. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Lider olmanız ne demek? 1 - 11

12 1.Yöneticiler neden aynı zamanda lider olmalıdır? İnsanlara ilham verir, başarılı ekipler kurar, onların iyi çalışmasını sağlarsınız; görüş ayrılıklarıyla baş eder, insanlara yol gösterirsiniz. Bu sayede çalışma hayatının getirdiği zorluk ve sorunlarla çok daha iyi baş eder, yaratıcılığınızı çok daha iyi kullanır, ve genel olarak çalıştığınız kurumlara … ve dünyaya daha yararlı olursunuz. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Lider Olmak Sizin İçin Ne Demek? Karar sizin! 1 - 12

13 1.Yöneticiler neden aynı zamanda lider olmalıdır? 1.Üyesi olduğunuz grupları düşünün (iş dışı grupları, mesela aileniz, arkadaşlarınız, lise gruplarınızı da düşünün). Sizce bu gruplarda sizden liderlik bekleyen kimse var mı? Sizden ne bekleniyor? Siz onlara liderlik etmek için, sizi takip etmelerini sağlamak için neler yapıyorsunuz? 2.“Liderlik eylemdir” sözünden ne anlıyorsunuz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 1 - 13

14 2.Yönetici ve Lider arasındaki fark nedir? Planlar yapar, tüm üretimleri, süreçleri ve insanları örgütler ve kontrol eder; kaynakları düzenler ve paylaştırır. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Yönetici … Lider … Ön saflarda yer alır, kendisini takip etmeleri için insanları etkiler ve onlara ilham verir. 1 - 14 Son yıllardaki siyasi, sosyal ve teknolojik değişimler nedeniyle bizlerin her ikisini de yapması gerekiyor.

15 2.Yönetici ve Lider arasındaki fark nedir? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Bugüne kadar yapılan ayırımlar 1 - 15 Source: Adapted from Zaleznik, Abraham, 1992. Managers and leaders: Are they different? Harvard Business Review (March– April): 126–35. Yöneticiler daha ziyade…Liderler daha ziyade … Kaynakları kontrol eder. Sorun çözer. Verimliliği önemser. Emir/komuta onları rahatsız etmez. İşlerin ne şekilde yapıldığına bakar. Zaman kazanmaya çalışır ve önemli kararları ertelemeye eğilimlidir.. Orta yolu bulmaya çalışır. Mecburen (şartlar öyle gerektirdiği için) konulan hedefler tespit eder. İnsanları motive ederek kaynak yaratır. Belirsizlik onları rahatsız etmez. Karmaşık ortamlarda gayet iyi çalışır. Olayların ve kararların insanlar üzerindeki etkisi onları ilgilendirir. Orta yol olmayan çözümler bulmaya isteklidir. Hedeflere ulaşmayı şahsi mesele haline getirir. Gerçekten istenerek saptanan hedefler peşinde koşar. İnsanlarda güçlü duygular uyandırır.

16 2.Yönetici ve Lider arasındaki fark nedir? Manager Bilgi Açısından GözlemlemeDağıtma Firma Adına Konuşan Kişiler Açısından BaşLiderArabulucu Kararlar Açısından Girişimci Sorun Çözücü Kaynak Düzenleyici Negotiator Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Yöneticilerin Yaptıkları Nedir Henry Mintzberg  Yöneticileri gün be gün iş başında izleyerek oluşturduğu model. Bu rollerin çoğu insandan/çalışandan artık bekleniyor — onlara resmen “yönetici” denmese de 1 - 16 Source: Mintzberg, Henry. 1975. The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row.

17 2.Yönetici ve Lider arasındaki fark nedir? İlk dönemlerde –Liderlik  kişisel özellikler, fiziksel, entelektüel ve psikolojik özellikler. –Liderlik  belirli davranışlar ve tarzlar. Belirli durumlara ayak uydurma ve kendi yaklaşımını o duruma göre ayarlama. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Liderlik Çalışmalarına Bakış Son yıllarda –Liderlik İçin Gerekenler  liderlik yeterlikleri, duygusal zeka, ahlak, gücün sorumlu şekilde kullanılması. –İyi liderliğin temelleri  farkındalık, durup düşünebilme, kendi duygularını, düşünce süreçlerini ve fiziksel tepkilerini (örn. strese karşı) anlamak ve ifade edebilmek. 1 - 17

18 2.Yönetici ve Lider arasındaki fark nedir? 1.Okulda veya iş yerinde üzerinde çalıştığınız bir projeyi düşünün. Siz veya diğer grup üyeleri “yöneticilik” olarak adlandırılabilecek ne tür faaliyetlerde bulundunuz? Siz veya diğer grup üyeleri “liderlik” olarak adlandırılabilecek ne tür faaliyetlerde bulundunuz? 2.Mintzberg’in dile getirdiği yönetici rollerini düşünün. Sizin için bu rollerden hangisini oynamak daha kolay olur, ya da sizce doğanıza daha uygundur? Sizce bu rollerden hangileri size pek uygun olmazdı, veya daha zor yerine getirirdiniz? 3.Jill Guindon-Nasir’in şu sözlerini nasıl yorumlarsınız (Ritz Carlton Otelleri’nin Dünyadaki Yöneticilerinden biri)? “Uzun lafın kısası, başkalarını yönetmeden evvel öncelikle kendinize karşı dürüst olmalısınız. Kendi kendinizi yönetmelisiniz.” Sizce bu ne demek? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 1 - 18

19 1.Lider olmanın zorlukları nedir? Madalyonun Öteki Yüzü Barbara Kellerman (Harvard)  Yalnızca liderler değildir verimli ve etkili olan veya olmayan. Aynı şey takipçiler için de geçerlidir. –İyi takipçiler  iyi liderleri aktif şekilde takip eder; kötü liderlere de düşüncelerini çekinmeden söylerler. Warren Bennis  hem liderlerden, hem de takipçilerden beklenen davranışlar, kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Günümüzde herkesin iyi bir takipçi de olması gerekiyor 1 - 19 Hepimizin iyi takipçiliği de öğrenmesi gerekmektedir  lideri yönetmek ve gerekirse direnebilmek.

20 1.Lider olmanın zorlukları nedir? Madalyonun Öteki Yüzü Takipçi yoksa, lider de yoktur. Takipçilik de öğrenilmesi gereken bir süreçtir. Liderlikle ilgili teoriler, kitaplar yazılar, konferanslar … ama ya takipçilik becerisi? Hemen hemen her kültürde “takipçilik” olumsuz çağrışımlar yapar Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 1 - 20

21 3.Lider olmanın zorlukları nedir? Madalyonun Öteki Yüzü İzole Tipler  Liderlerine karşı ilgisiz veya tepkisiz. Seyirci  Kurumsal yaşamdan uzak. Katılımcılar  Kurumla ilişkili, aktif katılımcı, kurumu desteklemek ve hedeflerine ulaştırmak için çalışır. Aktivist  Kurumları ve liderleri için güçlü duygular besler, ortalama bir katılımcıdan daha sahiplenicidir. Israrcılar  Belirli bir fikir ve/veya kişinin “ölene kadar” yanında yer alır. Source: Kellerman, Barbara. 2007. What every leader needs to know about followers. Harvard Business Review 85(12): 84–91. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Takipçi Türleri 1 - 21

22 3.Lider olmanın zorlukları nedir? Madalyonun Öteki Yüzü 1.İyi takipçi olduğunuz bir zamanı hatırlıyor musunuz? Sizi buna sevk eden durum neydi? 2.Başkalarını takip etmek sizin için ne zaman zor oldu? Neden zordu bu sizin için? Ne yaptınız? 3.Başka birini takip etmeniz gereken bir durumda, o kişinin hatalı olduğunuzu bildiğinizde ne yaptınız? Böyle bir kişiyi takipçi olarak nasıl etkileyebilirsiniz? Bu en iyi şekilde nasıl sağlanır? Sizce neyinizi düzeltebilirdiniz? 4.Sizce kendinizin açısından düşündüğünüzde, nasıl daha iyi bir lider olursunuz? Nasıl daha iyi bir yönetici? Nasıl daha iyi bir takipçi? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 1 - 22


"Yönetim ve Liderlik Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 1 - 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları