Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi"— Sunum transkripti:

1 Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi
Yönetim ve Liderlik Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

2 Bu hoca da kim …?

3 Doç. Dr. Dilek Zamantılı Nayır
Almanya – 12 yaş Alman Lisesi İÜİF 12 yıl özel sektör 12 yıl üniversite

4 Eğitim/öğretim Strategic Management Organization Theory
Organization & Planning Management of SME International Management Corporate Social Responsibility Planning and Decision Entrepreneurship

5 Araştırma ve Yayınlar AIB, EGOS, EIBA, RENT
Journal of International Management, Journal of Knowledge Management, Journal of Business Ethics, Industrial Marketing Management, Journal of Management Development etc.

6 Doç. Dr. Dilek Zamantili Nayir

7 Günümüzde Liderlik ve Yönetim
Bölüm 1 Günümüzde Liderlik ve Yönetim Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

8 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

9 1. Bölüm: Günümüzde Liderlik ve Yönetme
Yöneticiler neden aynı zamanda lider olmalıdır? Liderle yöneticinin farkı ne? Lider olmanın zorlukları nedir? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

10 Yöneticiler neden aynı zamanda lider olmalıdır?
Günümüzde, aslında herkes lider olmalıdır Günümüz dünyası çok karmaşık – Hem liderlik etmeniz, hem yönetici olmanız, hem de başka bir lideri takip etmeniz istenecek … Dünyada ekonomik ve politik dengeler değişiyor. Dünya nüfusu artıyor – kaynaklar azalıyor – su, toprak, eğitim, iş … Sanayide ve küreselleşmede artış, doğal kaynakları tehlikeye sokuyor. İklim değişikliği de cabası… Küreselleşmenin nimetlerinden herkes yararlanıyor mu??? • The balance of world economic and political power is shifting, resulting in turmoil and uncertainty, as well as great hope. • Partly because of better access to food, clean water, and health care, the human population is growing at an unprecedented rate, as is the demand for resources such as land, water, education, and jobs. (See Exhibit 1.1.) • Although rapidly expanding access to computers and telecommunications means that people around the world are far more interconnected now than in the past, increased industrialization and globalization mean that environmental resources are at risk. Meanwhile, ongoing shifts in the world’s climate are also cause for concern. • Despite great progress, there is still the potential for some groups and individuals to continue to be left out of the advances and benefits that positive economic changes, better telecommunications, and advanced information technology can provide. As these points illustrate, today’s world is complex. In the jobs you have had and in your career going forward, you will be called on to do all three: lead, manage, and follow. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

11 Yöneticiler neden aynı zamanda lider olmalıdır?
Lider olmanız ne demek? Göreviniz  Dünyadaki değişikliklere olumlu ve ahlaken doğru şekilde, güçlü biçimde yanıt vermeniz gerekiyor. Nasıl? Kendi değerlerinize olduğu kadar, şirketinizin değerlerine de sadık kalmanız gerekiyor. İyi kararları hızlı şekilde vermeniz gerekiyor – bazen yeterince bilgi sahibi olmadan. Analitik düşünebiliyor olmalısınız – “iç sesinizi” de ihmal etmeden. Güçlü, güvene dayalı ilişkiler kurmalısınız – her seviyeden insanla iyi iletişim kurmalısınız. Farkındalığınızı arttırmalı, empati yeteneğinizi geliştirmeli, stres durumunda kendi kendinizi kontrol edebilmelisiniz. Kendinizin ve başkalarının duygularını anlamalı ve idare etmelisiniz. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

12 Yöneticiler neden aynı zamanda lider olmalıdır?
Lider Olmak Sizin İçin Ne Demek? İnsanlara ilham verir, başarılı ekipler kurar, onların iyi çalışmasını sağlarsınız; görüş ayrılıklarıyla baş eder, insanlara yol gösterirsiniz. Bu sayede çalışma hayatının getirdiği zorluk ve sorunlarla çok daha iyi baş eder, yaratıcılığınızı çok daha iyi kullanır, ve genel olarak çalıştığınız kurumlara … ve dünyaya daha yararlı olursunuz. Karar sizin! Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

13 Yöneticiler neden aynı zamanda lider olmalıdır?
En Popüler>> Tartışma Soruları Üyesi olduğunuz grupları düşünün (iş dışı grupları, mesela aileniz, arkadaşlarınız, lise gruplarınızı da düşünün). Sizce bu gruplarda sizden liderlik bekleyen kimse var mı? Sizden ne bekleniyor? Siz onlara liderlik etmek için, sizi takip etmelerini sağlamak için neler yapıyorsunuz? “Liderlik eylemdir” sözünden ne anlıyorsunuz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

14 Yönetici ve Lider arasındaki fark nedir?
Planlar yapar, tüm üretimleri, süreçleri ve insanları örgütler ve kontrol eder; kaynakları düzenler ve paylaştırır. Son yıllardaki siyasi, sosyal ve teknolojik değişimler nedeniyle bizlerin her ikisini de yapması gerekiyor. Lider … Ön saflarda yer alır, kendisini takip etmeleri için insanları etkiler ve onlara ilham verir. Much of the research on managerial and leadership behaviors reinforces the assumption that only a few individuals (usually those at the top of an organization) are responsible for activities such as strategic planning, crafting and communicating a vision, or inspiring people to pursue organizational goals. The differentiation between management and leadership that has been prevalent for many years is no longer useful. However, it is helpful to look at the early research and perspectives upon which the differentiation was based. Once we understand these assumptions, we can begin to adjust them to fit today’s world. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

15 Yönetici ve Lider arasındaki fark nedir?
Bugüne kadar yapılan ayırımlar Yöneticiler daha ziyade… Liderler daha ziyade … Kaynakları kontrol eder. Sorun çözer. Verimliliği önemser. Emir/komuta onları rahatsız etmez. İşlerin ne şekilde yapıldığına bakar. Zaman kazanmaya çalışır ve önemli kararları ertelemeye eğilimlidir.. Orta yolu bulmaya çalışır. Mecburen (şartlar öyle gerektirdiği için) konulan hedefler tespit eder. İnsanları motive ederek kaynak yaratır. Belirsizlik onları rahatsız etmez. Karmaşık ortamlarda gayet iyi çalışır. Olayların ve kararların insanlar üzerindeki etkisi onları ilgilendirir. Orta yol olmayan çözümler bulmaya isteklidir. Hedeflere ulaşmayı şahsi mesele haline getirir. Gerçekten istenerek saptanan hedefler peşinde koşar. İnsanlarda güçlü duygular uyandırır. Source: Adapted from Zaleznik, Abraham, Managers and leaders: Are they different? Harvard Business Review (March–April): 126–35. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

16 Yönetici ve Lider arasındaki fark nedir?
Yöneticilerin Yaptıkları Nedir Henry Mintzberg  Yöneticileri gün be gün iş başında izleyerek oluşturduğu model. Bu rollerin çoğu insandan/çalışandan artık bekleniyor — onlara resmen “yönetici” denmese de Manager Bilgi Açısından Gözlemleme Dağıtma Firma Adına Konuşan Kişiler Açısından Baş Lider Arabulucu Kararlar Açısından Girişimci Sorun Çözücü Kaynak Düzenleyici Negotiator Many businesses and organizations have streamlined operations and decision making. Whereas it used to be that only managers—and many times, senior managers—did things like disseminate information, foster innovation, or negotiate contracts, nowadays nonmanagerial staff is often empowered to do these things. Source: Mintzberg, Henry The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

17 Yönetici ve Lider arasındaki fark nedir?
Liderlik Çalışmalarına Bakış İlk dönemlerde Liderlik  kişisel özellikler, fiziksel, entelektüel ve psikolojik özellikler. Liderlik  belirli davranışlar ve tarzlar. Belirli durumlara ayak uydurma ve kendi yaklaşımını o duruma göre ayarlama. Son yıllarda Liderlik İçin Gerekenler  liderlik yeterlikleri, duygusal zeka, ahlak, gücün sorumlu şekilde kullanılması. İyi liderliğin temelleri  farkındalık, durup düşünebilme, kendi duygularını, düşünce süreçlerini ve fiziksel tepkilerini (örn. strese karşı) anlamak ve ifade edebilmek. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

18 Yönetici ve Lider arasındaki fark nedir?
En Popüler>> Tartışma Soruları Okulda veya iş yerinde üzerinde çalıştığınız bir projeyi düşünün. Siz veya diğer grup üyeleri “yöneticilik” olarak adlandırılabilecek ne tür faaliyetlerde bulundunuz? Siz veya diğer grup üyeleri “liderlik” olarak adlandırılabilecek ne tür faaliyetlerde bulundunuz? Mintzberg’in dile getirdiği yönetici rollerini düşünün. Sizin için bu rollerden hangisini oynamak daha kolay olur, ya da sizce doğanıza daha uygundur? Sizce bu rollerden hangileri size pek uygun olmazdı, veya daha zor yerine getirirdiniz? Jill Guindon-Nasir’in şu sözlerini nasıl yorumlarsınız (Ritz Carlton Otelleri’nin Dünyadaki Yöneticilerinden biri)? “Uzun lafın kısası, başkalarını yönetmeden evvel öncelikle kendinize karşı dürüst olmalısınız. Kendi kendinizi yönetmelisiniz.” Sizce bu ne demek? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

19 Lider olmanın zorlukları nedir? Madalyonun Öteki Yüzü
Günümüzde herkesin iyi bir takipçi de olması gerekiyor Barbara Kellerman (Harvard) Yalnızca liderler değildir verimli ve etkili olan veya olmayan. Aynı şey takipçiler için de geçerlidir. İyi takipçiler  iyi liderleri aktif şekilde takip eder; kötü liderlere de düşüncelerini çekinmeden söylerler. Warren Bennis  hem liderlerden, hem de takipçilerden beklenen davranışlar, kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Without followers, there are no leaders. So although we must strive to develop self-awareness and to develop our values, ethics, and competencies in such a way that we can lead others responsibly, we also need to learn how to follow. Although bookstores and workshops are full of information on how to be a good leader, there is less about what it takes to be an effective follower. That is in part because in American culture and many others, the term followership has a very negative connotation. “Managing up” is a term used to describe how followers can influence leaders. As organizations become more globally integrated, these cultural differences are likely to become increasingly important. Managing up  A followership tool that enables followers to influence leaders. Hepimizin iyi takipçiliği de öğrenmesi gerekmektedir  lideri yönetmek ve gerekirse direnebilmek. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

20 Lider olmanın zorlukları nedir? Madalyonun Öteki Yüzü
Takipçi yoksa, lider de yoktur. Takipçilik de öğrenilmesi gereken bir süreçtir. Liderlikle ilgili teoriler, kitaplar yazılar, konferanslar … ama ya takipçilik becerisi? Hemen hemen her kültürde “takipçilik” olumsuz çağrışımlar yapar Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

21 Lider olmanın zorlukları nedir? Madalyonun Öteki Yüzü
Takipçi Türleri İzole Tipler Liderlerine karşı ilgisiz veya tepkisiz. Seyirci  Kurumsal yaşamdan uzak. Katılımcılar  Kurumla ilişkili, aktif katılımcı, kurumu desteklemek ve hedeflerine ulaştırmak için çalışır. Aktivist  Kurumları ve liderleri için güçlü duygular besler, ortalama bir katılımcıdan daha sahiplenicidir. Israrcılar  Belirli bir fikir ve/veya kişinin “ölene kadar” yanında yer alır. Source: Kellerman, Barbara What every leader needs to know about followers. Harvard Business Review 85(12): 84–91. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

22 Lider olmanın zorlukları nedir? Madalyonun Öteki Yüzü
En Popüler>> Tartışma Soruları İyi takipçi olduğunuz bir zamanı hatırlıyor musunuz? Sizi buna sevk eden durum neydi? Başkalarını takip etmek sizin için ne zaman zor oldu? Neden zordu bu sizin için? Ne yaptınız? Başka birini takip etmeniz gereken bir durumda, o kişinin hatalı olduğunuzu bildiğinizde ne yaptınız? Böyle bir kişiyi takipçi olarak nasıl etkileyebilirsiniz? Bu en iyi şekilde nasıl sağlanır? Sizce neyinizi düzeltebilirdiniz? Sizce kendinizin açısından düşündüğünüzde, nasıl daha iyi bir lider olursunuz? Nasıl daha iyi bir yönetici? Nasıl daha iyi bir takipçi? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall


"Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları