Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özellikle firmaların imajlarının, ünlerinin ve pazarlama çabalarının bu alandaki problemler yüzünden yıprandığını fark ettiklerinden beri, son yıllarda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özellikle firmaların imajlarının, ünlerinin ve pazarlama çabalarının bu alandaki problemler yüzünden yıprandığını fark ettiklerinden beri, son yıllarda."— Sunum transkripti:

1 Özellikle firmaların imajlarının, ünlerinin ve pazarlama çabalarının bu alandaki problemler yüzünden yıprandığını fark ettiklerinden beri, son yıllarda stratejik planlamada etiğin ve sosyal sorumluluğun rolü daha önemli hale gelmektedir. Yeni skandal raporları ve yanlış davranışlar tarafından güdülenen müşteriler pazarlamacıların sosyal sorumlu ve etiğe uygun davranmasını artan bir hızla talep etmektedirler. Firma etik ve sosyal sorumluluğu kucaklayınca pazarlama stratejisinin geliştirilebileceği bir iskeleti oluşturur.

2 Pazarlama stratejisinde etiğin ve sosyal sorumluluğunun rolü
Sosyal sorumluluğun boyutları Sosyal sorumluluk örgütün toplumdaki olumlu etkileri arttırırken olumsuz etkileri azaltma zorunluluğu ile ilgilidir. Ekonomik bakış açısından firmalar tüm hisse sahiplerinden sorumludurlar. Pazarlamacıların kanunlara ve düzenlemelere uymak için zorunlulukları vardır. Pazarlama etiği, toplum, devlet otoriteleri, özel ilgi grupları, rakipler ve firmanın kendisi tarafından belirlenen kabul edilir pazarlama davranışını tanımlayan prensip ve standartlardır. Philanthropic faaliyetler firmanın toplumdaki, yerel kuruluşlardaki, çevre ile ilişkili olumlu etkisini arttıran faaliyetleri gerektirir.

3 The Pyramid of Social Responsibility

4 R.J. Reynolds has been accused by critics of using its “Joe Camel” cartoon character, as shown in this 1988 ad, to target children for cigarette consumption. How has society acted to protect children from advertising such as this? What obligations do companies have to protect children?

5 Pazarlama etiği ve strateji
Pazarlama etiği pazarlama kararları verirken bireylerin ve grupların davranışlarına yön veren prensip ve standartlardan oluşur.

6 Potential Ethical Issues in Marketing

7 Etik ve sosyal sorumlu olma mücadelesi
Örgüt kararları doğruluğun her zaman açık olmadığı bir çok karmaşık ve detaylı tartışmalar gerektirir. Sınırlı iş deneyimi olan bireyler kendilerini pazarlamanın gri alanlarıyla ilişkili anlık kararlar vermeleri gerekmektedir. Bireyin evinde, okulda ve toplumdaki deneyimleri ve kararları işteki deneyim ve kararlarından farklı olabilir. Bireyin değerleri iş grubundaki varolan değerler ile uyumsuz olduğunda etik çatışma ortaya çıkar.

8 Pazarlamada aldatıcı uygulamalar
Hile yanlış izlenim yaratmak için yargıları manipüle eden, yanıltan yanlış iletişim uygulamalarının kullanılmasıdır. Yanıltıcı iletişim ve tutundurma pazarlama hilelerinde en çok kullanılan hususlardır. Tutundurmadaki suistimaller abartılmış iddialardan outright lyinge kadar uzanır.

9 Yanıltıcı pazarlama uygulamalarının düzenlenmesi
Bazı firmalar kanuni sorunlarla karşılaşmamak için kendi etik sorumluluklarını düzenlemektedirler. Bazı kuruluşlar kendi üyeleri için davranış kodları oluştururlar.

10 Pazarlama etiğinin ve sosyal sorumluluğunun örgütsel belirleyicileri
Etik seçimler genellikle işgrupları, komiteler ya da birarada çalışanlarla görüşmeler sonucunda yapılır. Örgüt kültürünün ve astların, üstlerin ya da akranların etik karar verme süreci üzerinde önemli bir etkisi vardır. Örgüt kültürü biçimsel olarak çalışan el kitaplarında, davranış kodlarında, merasimlerde ifade edilebilir. Örgüt kültürü biçimsel olmayan biçimde kıyafet kodlarında, program dışı faaliyetlerde ve kısa öykülerde ifade olunur. Bir firma ya da endüstri kültürü çalışanları diğerlerinin etik ya da etik dışı olarak kabul edeceği davranışlar için cesaretlendirebilir. Etik iklim uygun davranış için örgüt beklentilerini yönlendiren örgüt kültürünün bir parçasıdır. Etik iklim bireyin bir hususun etik bileşene sahip olup olmadığını algılayıp algılamadığını belirler.

11 Davranış kodları Davranış kodları (etik kodlar) örgütün çalışanlarından beklediklerini tanımlayan biçimsel ifadelerdir. Etik davranış kodlarının geliştirilmesi ve uygulanması için anahtar kurallar

12 Key Considerations in Developing and Implementing a Code of Ethical Conduct

13 Davranış kodları tüm etik hususları çözümlemez
Davranış kodları tüm etik hususları çözümlemez. Ama çalışanlara ve yöneticilere yol gösterir. Başarılı olması için: Tüm çalışanlarla iyi iletişiminin olması Günlük temelde güçlendirilmiş olması Doğru davranış beklentileri ve kodun çiğnenmesi durumundaki cezalandırmalar hususunda açık olması gerekir.


"Özellikle firmaların imajlarının, ünlerinin ve pazarlama çabalarının bu alandaki problemler yüzünden yıprandığını fark ettiklerinden beri, son yıllarda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları