Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Dilek Zamantılı Nayır Ocak 2013 Doğuş Oto

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Dilek Zamantılı Nayır Ocak 2013 Doğuş Oto"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Dilek Zamantılı Nayır Ocak 2013 Doğuş Oto
Etkin Liderlik Doç. Dr. Dilek Zamantılı Nayır Ocak 2013 Doğuş Oto Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

2 Bu hoca da kim …?

3

4 Doç. Dr. Dilek Zamantılı Nayır
Almanya doğumlu (12 yaşına kadar) Alman Lisesi/IUIF 12 yıl özel sektör (yurt içi – dışı) 12 yıldır üniversite

5 Dersler Örgüt Teorisi İK Planlama ve Karar Verme Bilgi Yönetimi
Uluslararası Yönetim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örgütsel Davranış Yenilik Yönetimi Değişim Yönetimi

6 Özel eğitimler IBSaM (yazın Ing. – Alman öğrencilere)
Yurt dışı (Almanya) Özel sektöre eğitimler

7 Dr. habil. Dilek ZAMANTILI NAYIR
Dr. habil. Dilek ZAMANTILI NAYIR

8 Şimdi de sizi tanıyalım ...

9 Günümüzde Liderlik ve Yönetim
Bölüm 1 Günümüzde Liderlik ve Yönetim Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

10 1. Bölüm: Günümüzde Liderlik ve Yönetme
Yöneticiler neden aynı zamanda lider olmalıdır? Liderle yöneticinin farkı ne? Lider olmanın zorlukları nedir? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

11 Yöneticiler neden aynı zamanda lider olmalıdır?
Günümüzde, aslında herkes lider olmalıdır Günümüz dünyası çok karmaşık – Hem liderlik etmeniz, hem yönetici olmanız, hem de başka bir lideri takip etmeniz istenecek … Dünyada ekonomik ve politik dengeler değişiyor. Dünya nüfusu artıyor – kaynaklar azalıyor – su, toprak, eğitim, iş … Sanayide ve küreselleşmede artış, doğal kaynakları tehlikeye sokuyor. İklim değişikliği de cabası… Küreselleşmenin nimetlerinden herkes yararlanıyor mu??? • The balance of world economic and political power is shifting, resulting in turmoil and uncertainty, as well as great hope. • Partly because of better access to food, clean water, and health care, the human population is growing at an unprecedented rate, as is the demand for resources such as land, water, education, and jobs. (See Exhibit 1.1.) • Although rapidly expanding access to computers and telecommunications means that people around the world are far more interconnected now than in the past, increased industrialization and globalization mean that environmental resources are at risk. Meanwhile, ongoing shifts in the world’s climate are also cause for concern. • Despite great progress, there is still the potential for some groups and individuals to continue to be left out of the advances and benefits that positive economic changes, better telecommunications, and advanced information technology can provide. As these points illustrate, today’s world is complex. In the jobs you have had and in your career going forward, you will be called on to do all three: lead, manage, and follow. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

12 Yöneticiler neden aynı zamanda lider olmalıdır?
Lider olmanız ne demek? Göreviniz  Dünyadaki değişikliklere olumlu ve ahlaken doğru şekilde, güçlü biçimde yanıt vermeniz gerekiyor. Nasıl? Kendi değerlerinize olduğu kadar, şirketinizin değerlerine de sadık kalmanız gerekiyor. İyi kararları hızlı şekilde vermeniz gerekiyor – bazen yeterince bilgi sahibi olmadan. Analitik düşünebiliyor olmalısınız – “iç sesinizi” de ihmal etmeden. Güçlü, güvene dayalı ilişkiler kurmalısınız – her seviyeden insanla iyi iletişim kurmalısınız. Farkındalığınızı arttırmalı, empati yeteneğinizi geliştirmeli, stres durumunda kendi kendinizi kontrol edebilmelisiniz. Kendinizin ve başkalarının duygularını anlamalı ve idare etmelisiniz. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

13 Liderlik için gereken önemli özellikler
Kavramsal beceriler. Bağlı bulunduğunuz kurumun tüm hedeflerini koordine etmek. İnsani beceriler. İnsanları anlamak ve motive etmek. Teknik beceriler. Uzmanılığınızla ilgili. Politik beceriler. Kurumunuzun içinde «kazasız belasız» ilerleyebilmek – ilişkiler kurmak. Copyright © 2012 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

14 Yöneticiler neden aynı zamanda lider olmalıdır?
En Popüler>> Tartışma Soruları Üyesi olduğunuz grupları düşünün (iş dışı grupları da dahil edebilirsiniz). Bu gruplarda üstelenmeniz gereken liderlik rolleri var mı? Sizden ne bekleniyor? Siz onlara liderlik etmek için, sizi takip etmelerini sağlamak için neler yapıyorsunuz? Peki iş yaşamında sizden lider olarak ne bekleniyor? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

15 Yönetici ve Lider arasındaki fark nedir?
Bugüne kadar yapılan ayırımlar Yöneticiler daha ziyade… Liderler daha ziyade … Kaynakları kontrol eder. Sorun çözer. Verimliliği önemser. Emir/komuta onları rahatsız etmez. İşlerin ne şekilde yapıldığına bakar. Zaman kazanmaya çalışır ve önemli kararları ertelemeye eğilimlidir.. Orta yolu bulmaya çalışır. Mecburen (şartlar öyle gerektirdiği için) konulan hedefler tespit eder. İnsanları motive ederek kaynak yaratır. Belirsizlik onları rahatsız etmez. Karmaşık ortamlarda gayet iyi çalışır. Olayların ve kararların insanlar üzerindeki etkisi onları ilgilendirir. Orta yol olmayan çözümler bulmaya isteklidir. Hedeflere ulaşmayı şahsi mesele haline getirir. Gerçekten istenerek saptanan hedefler peşinde koşar. İnsanlarda güçlü duygular uyandırır. Source: Adapted from Zaleznik, Abraham, Managers and leaders: Are they different? Harvard Business Review (March–April): 126–35. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

16 Yönetici ve Lider arasındaki fark nedir?
Yöneticilerin Yaptıkları Nedir Mintzberg’in dile getirdiği yönetici rollerini düşünün. Sizin için bu rollerden hangisini oynamak daha kolay olur, ya da doğanıza daha uygundur? Sizce bu rollerden hangileri size pek uygun değil? Büyük bir otelin yöneticilerinden biri şöyle demiş: “Başkalarını yönetmeden evvel öncelikle kendinize karşı dürüst olmalısınız. Kendi kendinizi yönetmelisiniz.” Sizce bu ne demek? Manager Bilgi Açısından Gözlemleme Dağıtma Firma Adına Konuşan Kişiler Açısından Baş Lider Arabulucu Kararlar Açısından Girişimci Sorun Çözücü Kaynak Düzenleyici Negotiator Many businesses and organizations have streamlined operations and decision making. Whereas it used to be that only managers—and many times, senior managers—did things like disseminate information, foster innovation, or negotiate contracts, nowadays nonmanagerial staff is often empowered to do these things. Source: Mintzberg, Henry The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

17 Yönetici ve Lider arasındaki fark nedir?
Liderlik Çalışmalarına Bakış İlk dönemlerde Liderlik  kişisel özellikler, fiziksel, entelektüel ve psikolojik özellikler. Liderlik  belirli davranışlar ve tarzlar. Belirli durumlara ayak uydurma ve kendi yaklaşımını o duruma göre ayarlama. Son yıllarda Liderlik İçin Gerekenler  liderlik yeterlikleri, duygusal zeka, ahlak, gücün sorumlu şekilde kullanılması. İyi liderliğin temelleri  farkındalık, durup düşünebilme, kendi duygularını, düşünce süreçlerini ve fiziksel tepkilerini (örn. strese karşı) anlamak ve ifade edebilmek. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

18 Günlük hayattan… İETT şoförlerine sabır eğitimi
Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

19 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
Grup tartışması Sizce bu tür eğitimlerin insan idaresi, stres yönetimi, empati gibi konularda insanlara yararı olabiliyor mu? Eğitimlerle sorunların hangi kısmı çözülebiliyor, hangi kısmı çözülemiyor? Çözülemeyen kısımları için nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? Kendi mesleğinizle benzer özellikler görüyor musunuz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

20 Lider olmanın zorlukları nedir? Madalyonun Öteki Yüzü
Günümüzde herkesin iyi bir takipçi de olması gerekiyor Barbara Kellerman (Harvard) Yalnızca liderler değildir verimli ve etkili olan veya olmayan. Aynı şey takipçiler için de geçerlidir. İyi takipçiler  iyi liderleri aktif şekilde takip eder; kötü liderlere de düşüncelerini çekinmeden söylerler. Warren Bennis  hem liderlerden, hem de takipçilerden beklenen davranışlar, kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Without followers, there are no leaders. So although we must strive to develop self-awareness and to develop our values, ethics, and competencies in such a way that we can lead others responsibly, we also need to learn how to follow. Although bookstores and workshops are full of information on how to be a good leader, there is less about what it takes to be an effective follower. That is in part because in American culture and many others, the term followership has a very negative connotation. “Managing up” is a term used to describe how followers can influence leaders. As organizations become more globally integrated, these cultural differences are likely to become increasingly important. Managing up  A followership tool that enables followers to influence leaders. Hepimizin iyi takipçiliği de öğrenmesi gerekmektedir  lideri yönetmek ve gerekirse direnebilmek. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

21 Lider olmanın zorlukları nedir? Madalyonun Öteki Yüzü
Takipçi Türleri İzole Tipler Liderlerine karşı ilgisiz veya tepkisiz. Seyirci  Kurumsal yaşamdan uzak. Katılımcılar  Kurumla ilişkili, aktif katılımcı, kurumu desteklemek ve hedeflerine ulaştırmak için çalışır. Aktivist  Kurumları ve liderleri için güçlü duygular besler, ortalama bir katılımcıdan daha sahiplenicidir. Israrcılar  Belirli bir fikir ve/veya kişinin “ölene kadar” yanında yer alır. Source: Kellerman, Barbara What every leader needs to know about followers. Harvard Business Review 85(12): 84–91. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

22 Lider olmanın zorlukları nedir? Madalyonun Öteki Yüzü
En Popüler>> Tartışma Soruları Başka birini takip etmeniz gereken bir durumda, o kişinin hatalı olduğunu bildiğinizde ne yaptınız? Böyle bir kişiyi takipçi olarak nasıl etkileyebilirsiniz? Bu en iyi şekilde nasıl sağlanır? Sizce kendinizin açısından düşündüğünüzde, nasıl daha iyi bir lider olursunuz? Nasıl daha iyi bir yönetici? Nasıl daha iyi bir takipçi? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

23 Etkili Liderliğin Sırrı Nedir?
Giriş Yetkinlikler Kişinin bir görev veya meslekte ne kadar iyi olduğuyla doğrudan bağlı olan, hem niyet hem de davranışı içeren kabiliyetler ve yeterliliklerdir. Sosyal ve duygusal zekayla ilgili yetkinliklere hâkim olmalıyız. Sosyal ve Duygusal Zeka Öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık ve ilişki yönetimiyle ilgili kabiliyetlerdir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

24 Etkili Liderliğin Sırrı Nedir?
Görüle-bilen Beceri ve bilgi Bileşenler: Niyet  Eylemi tetikleyen ihtiyaçlar veya dürtüdür. Özellikler  fiziksel özellikler ve/veya bilgiye karşılık vermenin tutarlı yollarıdır. “Ben” Anlayışı tavırlar, değerler, ve benlik bilinci – hepsi eylemlerin güçlü tetikleyicisidir. Bilgi  Kişinin elinde olan bilgi ve genel olarak o bilgiye ulaşma yeteneğidir. Beceriler  Görevin yerine getirilmesi için öğrenilen kabiliyetlerdir. Saklı Kendine ilişkin düşünce-ler Motivas-yon Özellikler Competencies involve several levels of personal characteristics that impact intention and action. Beceri ve bilgi Kendine ilişkin düşünce-ler Tutumlar Değerler Yüzey Motivas-yon/özel-likler Kişilik Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

25 Lütfen 10 dakikanızı bu teste ayırın …
Liderlik Tipi testi Lütfen 10 dakikanızı bu teste ayırın … Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

26 Etkili Liderliğin Sırrı Nedir?
Eşik ve ve Farklılaşan Yetkinlikler Eşik Yetkinlikler Eşik Yetkinlikler (Başlangıç Yetkinlikleri) bir işi yapabilmek için gereklidir. Temek uzmanlık, deneyim ve pek çok bilişsel kabiliyet. Farklılaşan Yetkinlikler çarpıcı performansı desteklerler. Sosyal ve duygusal zeka, “kalıpları” tanıma (pattern recognition) ve sistem düşüncesi. Farklılaşan Yetkinlikler Neredeyse iş yerindeki herkes tarafından istenen biri haline gelmek Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

27 Liderlik: Kimin Sorumluluğu?
En Popüler>> Tartışma Soruları Patronlarınızı düşünün. “İyi Patron” ve “Kötü Patron” başlıkları altında bu kişilerin isimlerini listeleyin. Daha sonra bu kişileri tarif ettiğine inandığınız sıfatları düşünün. Bu tanımlamalardan hangi sonuçları çıkarabilirsiniz? Liderlik deneyimlerinizi ve sizin için en çok öğretici olmuş deneyiminizi düşünün. Ne öğrenmiştiniz? Nasıl öğrenmiştiniz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

28 Günlük hayattan: Patronun çalışana “keşke söyleyebilsem” dediği 10 şey
Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

29 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
Grup tartışması Bu 10 madde içinde sizin de söylemek isteyip de söyleyemediğiniz hangi şeyler var? Bunları neden söyleyemiyorsunuz? Söyleseniz – çalışanlarınızla bu düşüncelerinizi paylaşsanız – acaba ne değişebilirdi? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

30 Copyright © 2012 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
ARA Copyright © Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 3-30

31 Büyük Liderler Olmak İçin Neler Yapabiliriz?
Otantiklik Kişinin düşüncelerini, duygularını ve inançlarını içinden geldiği şekilde sunması. Otantiklik yüksek derecede özfarkındalık gerektirir. Otantik liderler hem kendi içlerinde, hem de çevrelerindeki kişiler bakımından dürüstlüğe bağlıdırlar. Güven Çalışanların liderlerin etik ve makul biçimde davranacağı, en iyi niyeti kalplerinde taşıdıkları ve organizayonun amaçlarına ulaşması için çalışacaklarına dair inançlarıdır. Fazilet (Doğruluk) Değişmez yüksek ahlak prensiplerine ve profesyonel standartlara uyma kalitesi. Cesaret Kişinin gerekli ve doğru olduğuna inancığı davranışlardan ödün vermeden korku, tehlike, belirsizlik veya acıyla yüzleşme isteği ve yeteneğidir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

32 Büyük Liderler Olmak İçin Neler Yapabiliriz?
En Popüler>> Tartışma Soruları Bir takımı yönetirken, kendiniz ve diğerleri arasında güveni nasıl sağlarsınız? Takım üyeleri arasında güveni nasıl sağlarsınız? Çalışma hayatında doğruluğun rolünü tartışın. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

33 Copyright © 2012 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
KENDİNİN LİDERİ OLMAK Değerleriniz nedir? Kişisel hedefleriniz nedir? Şirketinizin misyonu var … ya sizinki nedir? Stratejik planınız nedir? Copyright © Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

34 Copyright © 2012 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
Başarı dediğimiz şey, artık bu çağda, insanın kendini tanımasıyla, yani kuvvetli ve zayıf yanlarını bilmesiyle ve hangi koşullarda en iyi performansı göstereceğini bilmesiyle olacak… -Peter Drucker Copyright © Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

35 Copyright © 2012 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
KENDİNİ YÖNETMEK “Kendini yönetemezsen kimseyi yönetemezsin” Copyright © Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

36 Copyright © 2012 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
Bu ne demek? Kendini tanımak Kuvvetli yanlarınızı Değerlerinizi Performans koşullarınızı İlişkilerden neler beklediğinizi Kendini geliştirmek Kendini konumlandırmak (?) Copyright © Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

37 Değerlerini bilmek neden önemlidir?
Kişisel değerler ve şirket değerleri uyumlu olmalı Copyright © Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

38 Görevlerden değerlere
Günlük işler Ara hedefler Uzun vadeli hedefler Değerler Copyright © Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

39 Copyright © 2012 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
Kişisel misyonunuz Nasıl bir insan olmak istiyorsunuz? (kişilik) Neler elde etmek istiyorsunuz? (katkınız) Hangi prensipleriniz var? (değerleriniz) Copyright © Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

40 Copyright © 2012 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
Hedefleri belirlemek Neden önemli? Hedef denilen şey … Specific (Somut) Measurable (Ölçülebilir) Attainable (Varılabilir) Realistic (Gerçekçi) Time limit (Zaman) Copyright © Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

41 Planlama Süreci 2 Çevre Analizi 3 1 Hedefleriniz ve misyonunuz SWOT
Fırsatlar ve tehlike yaratabilecek durumlar 1 Hedefleriniz ve misyonunuz SWOT analizi 6 Hedeflerinizi tespit edin 7 Strateji ifade edin 8 Uygulama 9 Değerlendirme 4 Kaynaklarınız 5 Kuvvetli ve zayıf yanlarınız

42 Copyright © 2012 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
Değerleriniz nedir? Çalışma … Copyright © Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

43 Copyright © 2012 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
Misyonunuz nedir? Misyon ifadenizi oluşturun Copyright © Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

44 Copyright © 2012 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
Örneğin Dürüst ve örnek alınan bir insan olmak istiyorum… Cömert olmak istiyorum Başarılı olmak istiyorum Rahat yaşamak istiyorum Copyright © Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

45 Bireysel çalışma (kağıt/kalem)
Nasıl bir insan olmak istiyorsunuz? Kişisel misyon ifadesi Stratejik plan ARA Copyright © Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

46 Copyright © 2012 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
ARA Copyright © Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

47 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
Bölüm 3 Motivasyon ve Anlamı: İnsanların çalışmayı istemesini nasıl sağlarsınız? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

48 Bölüm3: Motivasyon ve Anlamı
Motivasyon Nedir? İşi (Çalışmayı) Anlamlı Kılan Nedir? Motivasyon Ve Psikoloji Arasındaki Bağlantı Nedir? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

49 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
Motivasyon Nedir? Giriş İşe adanmışlığın sürdürülebilmesi için kişisel çaba, büyük liderlik ve olumlu bir çevre gerekir. Motivasyon  Kişinin belli bir seviyede çaba sarf etmesini ve sebat etmesini sağlayan, karmaşık psikolojik etkiler, dış güçler ve koşullardır. Öğrenci olarak, çalışan olarak, yönetici olarak – kendinizin ve başkalarının işe odaklanmasını, işten zevk almasını nasıl sağlarsınız. İş neden yalnızca araç değildir …? In this chapter, we look at how you—as a student, employee, manager, or formal or informal leader—can keep yourself and others passionately engaged in meaningful work and motivated to produce results. You will learn why meaning in life and work is so important to human beings and why work is more than simply a means to an end. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

50 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
Motivasyon Nedir? En Popüler >> Tartışma Soruları Maaş aldığınız veya almadığınız, öğrenciliği de dahil ederek sahip olduğunuz tüm işlerin listesini yapın. Bu işler arasında en çok keyif aldığınız hangisiydi ve neden? Ne tür bir işi anlamlı bulursunuz? Spesifik olarak anlatın. Diğer kişileri motive etmek zorunda kaldığınız bir durumu anlatın. Bunu nasıl yapmıştınız? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

51 Motivasyon Ve Psikoloji Arasındaki Bağlantı Nedir?
Giriş İçsel Motivasyon Dışsal ödüller olmadığında dahi, başarıyı hissetmek, kişinin kendi kabiliyetlerini geliştirmesi veya öğrenmesi amacıyla oluşan, işin kendisinden ve/veya aktivitelere dahil olmaktan kaynaklanan içsel bir tatmindir. Özgür İrade Teorisi Insanların “güçlendirme/yetkilendirme” hissetmeleri – ilişkisel ihtiyaçlar Edward Deci ve Richard Ryan Dışsal Motivasyon Dışsal güçlerin veya çekimin sonucu olarak –örneğin maddi ödüller, sosyal statü, kaçınma ve hoş olmayan sonuçlar- oluşan motivasyondur. Self Determination Theory is concerned with people’s need for empowerment (to feel competent and have a reasonable degree of autonomy) and their need for relatedness (to care for and be related to others). Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

52 Motivasyon Ve Psikoloji Arasındaki Bağlantı Nedir?
Dışsal ve İçsel Motivasyon İçsel Motivatörler Dışsal Motivatörler Bir şeyi iyi yapmaktan doğan tatmin Ödeme ve maddi ödüller İlginç ve zorlayıcı görevler İşten atılmayı engellemek Otonomi/Güçlendirme İnsanların onayı Öğrenme Sosyal statü Diğerlerine anlamlı şekilde katkıda bulunmak Şöhret İlgi Notlar Both intrinsic and extrinsic motivators are important drivers of behavior. As a manager, team leader, or even a colleague, it is important to understand how to motivate people so they can be personally productive while also contributing to the achievement of team and organizational goals. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

53 Temel Ve Yüksek Düzeyde Motivasyon Teorileri Nelerdir?
İhtiyaçlar Hiyerarşisi İnsanların önce fizyolojik, ardından güvenlik, sevgi ve ait olma, özsaygı ve son olarak kendini gerçekleştirmeye motive olduklarını öne süren bir modeldir. Criticism: not well supported by research. one must first satisfy the lower order needs. once a need is met it ceases to be a motivator. Maslow’ın İhtiyaçlar Hiyerarşisi Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

54 Çalışanın yan fayda tercihi hobi eğitimleri
Günlük hayattan Çalışanın yan fayda tercihi hobi eğitimleri Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

55 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
Grup tartışması Sizce şirketlerin düzenlediği bu eğitimlerin şirket içi motivasyona etkisi olur mu? Sizi nasıl bir eğitim/kulüp motive ederdi? Çalışanlarınız için böyle bir kulüp/eğitim/çalışma motive edici olabilir miydi? Neden evet, neden hayır? Kendi kurumunuzdaki motive edici faaliyetleri anlatın – hangileri etkili, hangilerinin düzeltilmesi gerekir? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

56 Motivasyon Ve Psikoloji Arasındaki Bağlantı Nedir?
Kontrol Odağı Kontrol Odağı Hayatımızda olanlar üzerinde ne derece kontrolümüz olduğuna dair algıdır (Julian Rotter, 1954) İçsel Kontrol Odağı Çevrenizi ve kaderinizi etkileyebilirsiniz. Dışsal Kontrol Odağı Diğerleri ve/veya çevrenin, çabalarınızın sonuçları üzerinde etkisi büyüktür. Most of us know people who give up too quickly or who are quick to blame others. These people are not positive or inspiring, and they are often difficult to work with. It is much more pleasurable to work with people who have a high internal locus of control. They believe they can get things done, take responsibility, and generally have a positive outlook. The amount of control we feel we have over outcomes impacts our energy and motivation. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

57 Motivasyon Hakkında Ne Biliyoruz?
Farkındalık ve Motivasyon Sonuç olarak kendinizi motive etmekten sorumlusunuz. İş, çaba, amaçlarınız, ihtiyaçlarınız, istekleriniz ve umutlarınız hakkında duygularınızı anlamanız: Kendi motivasyonunuzu (veya motivasyon olamayışınızı) anlamanıza, İşe verdiğiniz tepkinizi ve anlamanıza ve tutumunuzu tekrar ayarlayabilmenize yardımcı olur. Empati ve Motivasyon Empati  Tam olarak diğerlerinin duygularını, ihtiyaçlarını ve isteklerini yorumlamak. İnsanların, sizin ve organizasyonun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için diğerlerini motive etmek ve onlarla ilgili kalmak iyidir. Çok uluslu ortamlarda, etkin yönetim için çok önemlidir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

58 Küçük vaka Krizdeki ekip

59 Tartışma sorular Sizce Leyla’da liderlik “kumaşı” var mı? Hangi özellikler onu iyi bir lider yapıyor, hangileri aleyhine işliyor? Başka bir lider düşünülebilir mi? Yetenekler ve beceriler açısından mesela Ahmet gibi biri lider olsa daha mı iyi olurdu? Dönüşümlü liderlik ne gibi avantajlar/dezavantajlar getirebilir?


"Doç. Dr. Dilek Zamantılı Nayır Ocak 2013 Doğuş Oto" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları