Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNÜMÜZDE ve GAP. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. İnsanların toprağı işleyerek ekme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNÜMÜZDE ve GAP. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. İnsanların toprağı işleyerek ekme."— Sunum transkripti:

1 GÜNÜMÜZDE ve GAP

2 İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye nüfusu- nun yaklaşık %48.4’ü geçimini TARIM ‘la sağlamaktadır. Türkiye nüfusu- nun yaklaşık %48.4’ü geçimini TARIM ‘la sağlamaktadır. KONUYA GİRİŞ Topraklarımızdan faydalanma oranı daha çok iklim ve yer şekilleri özelliklerine bağlıdır. Ülkemizde yüksek dağlık kesimler geniş alan kaplar.Buna bağlı olarak ekilebilir alanlar azdır… Topraklarımızdan faydalanma oranı daha çok iklim ve yer şekilleri özelliklerine bağlıdır. Ülkemizde yüksek dağlık kesimler geniş alan kaplar.Buna bağlı olarak ekilebilir alanlar azdır… Ülkemiz arazisinin % 36 ‘sı Ekili-Dikili Alan, % 32’si Çayır ve Otlak (), % 26 ‘sı Orman ve % 6’sı Diğer Alanlar (Tarıma Elverişsiz Alanlar,Çıplak Kayalıklar gibi) dır. Ülkemiz arazisinin % 36 ‘sı Ekili-Dikili Alan, % 32’si Çayır ve Otlak (Mera), % 26 ‘sı Orman ve % 6’sı Diğer Alanlar (Tarıma Elverişsiz Alanlar,Çıplak Kayalıklar gibi) dır. TOPRAKLARDAN YARARLANMA BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Bölgelere göre Topraklardan Yararlanma Durumu’na baktığımız- da yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi en fazla Ekili-Dikili Alanlar ‘ın bulunduğu bölge Marmara Bölgesi, en az Ekili-Dikili Alanlar ‘ın bulunduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesi ’dir. Bölgelere göre Topraklardan Yararlanma Durumu’na baktığımız- da yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi en fazla Ekili-Dikili Alanlar ‘ın bulunduğu bölge Marmara Bölgesi, en az Ekili-Dikili Alanlar ‘ın bulunduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesi ’dir. YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERİ TIKLAYINIZ Türkiye’de YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERİ görmek için TIKLAYINIZ TIKLAYINIZ

3 TTTT üüüü rrrr kkkk iiii yyyy eeee ’’’’ dddd eeee kkkk iiii ÖÖÖÖ nnnn eeee mmmm llll iiii T T T T aaaa rrrr ıııı mmmm K K K K uuuu rrrr uuuu llll uuuu şşşş llll aaaa rrrr ıııı GGGG AAAA PPPP v v v v eeee GGGG eeee nnnn eeee llll Ö Ö Ö Ö zzzz eeee llll llll iiii kkkk llll eeee rrrr iiii

4 Bölgede Sulama Sorunu çözüldüğünde; *** Üretim Artar, *** Nadas Olayı ortadan kalkar, *** İklimsel Değişikliklerden Etkilenme Olayı azalır, *** Üretimde süreklilik sağlanır, *** Tarım Ürün Çeşidi ve Verimliliği artar, *** Tarımsal Üretimin artması ile İşsizlik azalır ve diğer bölgelere olan Göç Olayı azalır, Bölgede Sulama Sorunu çözüldüğünde; *** Üretim Artar, *** Nadas Olayı ortadan kalkar, *** İklimsel Değişikliklerden Etkilenme Olayı azalır, *** Üretimde süreklilik sağlanır, *** Tarım Ürün Çeşidi ve Verimliliği artar, *** Tarımsal Üretimin artması ile İşsizlik azalır ve diğer bölgelere olan Göç Olayı azalır, Türkiye Tarımı ‘nda en büyük sorun Sulama So- runu ‘dur. Tarım- da sulama ihtiya- cının en fazla ol- duğu bölgemiz,kuraklık ve şiddetli buharlaşmaya bağlı olarak G.Doğu Anadolu Bölgesi iken, bu sorunun en az olduğu bölgemiz, yağışların düzenli ve fazla olmasına bağlı olarak Karadeniz Bölgesi ‘dir. Türkiye Tarımı ‘nda en büyük sorun Sulama So- runu ‘dur. Tarım- da sulama ihtiya- cının en fazla ol- duğu bölgemiz,kuraklık ve şiddetli buharlaşmaya bağlı olarak G.Doğu Anadolu Bölgesi iken, bu sorunun en az olduğu bölgemiz, yağışların düzenli ve fazla olmasına bağlı olarak Karadeniz Bölgesi ‘dir. Akarsularımızın derin vadilerden akması ve akış rejiminin düzensiz olmasından dolayı sulamada yeterince faydalanamıyoruz. Bunun için mutlaka akarsular üzerinde gerekli yerlerde Baraj ‘lar yapılmalı ve sayısı artırılmalıdır… Akarsularımızın derin vadilerden akması ve akış rejiminin düzensiz olmasından dolayı sulamada yeterince faydalanamıyoruz. Bunun için mutlaka akarsular üzerinde gerekli yerlerde Baraj ‘lar yapılmalı ve sayısı artırılmalıdır… SULAMA SORUNU

5 Tarımda verimliliği artırmak için Gübre Kullanımı artırılmalıdır. Tarımda verimliliği artırmak için Gübre Kullanımı artırılmalıdır. Ülkemizde hayvancılığın gelişmiş olması Doğal Gübre ( Tezek ) imkanını oluşturmaktadır. Ancak yurdumuzda Doğal Gübre nin Yakacak olarak kullanılması bu olumlu durumu ortadan kaldırmaktadır. Ülkemizde üretilen Suni Gübre yeterli olmadığı için İthal (Fas, Tunus, Cezayir…) etmekteyiz….Bu da maliyeti artırdığından çiftçilerimiz yeterince gübre kullanamamaktadır. Ülkemizde hayvancılığın gelişmiş olması Doğal Gübre ( Tezek ) imkanını oluşturmaktadır. Ancak yurdumuzda Doğal Gübre nin Yakacak olarak kullanılması bu olumlu durumu ortadan kaldırmaktadır. Ülkemizde üretilen Suni Gübre yeterli olmadığı için İthal (Fas, Tunus, Cezayir…) etmekteyiz….Bu da maliyeti artırdığından çiftçilerimiz yeterince gübre kullanamamaktadır. Gübre İhtiyacı, Doğal Gübre ‘nin yakacak olmaktan kurtarılması ve gübre fabrikalarının artırılması ile karşılanabilir. Gübre İhtiyacı, Doğal Gübre ‘nin yakacak olmaktan kurtarılması ve gübre fabrikalarının artırılması ile karşılanabilir. GÜBRELEME

6 Tarım’da verimliliği daha da artırmak için Kaliteli Tohum kullanılmalıdır. Tarım’da verimliliği daha da artırmak için Kaliteli Tohum kullanılmalıdır. Ülkemizde Kalite Tohum üretme konusunda Devlet Üretme Çiftlik- leri ve Tohum Islah İstasyonları çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizde Kalite Tohum üretme konusunda Devlet Üretme Çiftlik- leri ve Tohum Islah İstasyonları çalışmalar yapmaktadır. Ancak yeterli düzeyde olmadığından,dış ülkelerden İthal edilmektedir… Ancak yeterli düzeyde olmadığından,dış ülkelerden İthal edilmektedir… TOHUM ISLAHI

7 Ürünün zamanında Ekimi, Hasadı ve Yüksek Verim için Makine Kullanımı şarttır. Ancak Makine Kullanımı yurdu- muzda yeterli ölçüde gelişmemiştir. Ürünün zamanında Ekimi, Hasadı ve Yüksek Verim için Makine Kullanımı şarttır. Ancak Makine Kullanımı yurdu- muzda yeterli ölçüde gelişmemiştir. Bunun başlıca sebepleri olarak: Bunun başlıca sebepleri olarak: *** Makine Kullanımı ‘na elverişsiz alanların varlığı (Dağlık Alanların Fazla Olması), *** Makine Kullanımı ‘na elverişsiz alanların varlığı (Dağlık Alanların Fazla Olması), *** Makine Kullanımı ‘nın gerek görülmediği küçük Tarım Alanları ’- nın fazla olması *** Makine Kullanımı ‘nın gerek görülmediği küçük Tarım Alanları ’- nın fazla olması *** İş Gücü ‘nün bazı bölgelerde daha ucuz olması, *** İş Gücü ‘nün bazı bölgelerde daha ucuz olması, *** Makine Fiyatları ‘nın çiftçinin alım gücünü aşması (Pahalılık), *** Makine Fiyatları ‘nın çiftçinin alım gücünü aşması (Pahalılık), MAKİNELEŞME

8 Tarımdaki hastalıkların,Yabani Otlar ‘ın ve Haşereler ‘in meydana getireceği üretim düşüklüğünü önlemek için İlaçlı Mücadele şarttır. Tarımdaki hastalıkların,Yabani Otlar ‘ın ve Haşereler ‘in meydana getireceği üretim düşüklüğünü önlemek için İlaçlı Mücadele şarttır. İLAÇLAMA ( Zirai Mücadele )

9 Tarla, yağışlardan önce sürülmeli, yabancı otlardan arındırılmalıdır….Ayrıca,topraklar Erozyona karşı korunmalıdır. Tarla, yağışlardan önce sürülmeli, yabancı otlardan arındırılmalıdır….Ayrıca,topraklar Erozyona karşı korunmalıdır. TOPRAK ANALİZİ ve BAKIMI 198719671963 Toprak Analizleri ile en iyi verim alınabilecek ürün belirlenir. Ayrıca toprağın ihtiyacı olan mineraller tespit edilerek kullanılacak Gübre belirlenir. Toprak Analizleri ile en iyi verim alınabilecek ürün belirlenir. Ayrıca toprağın ihtiyacı olan mineraller tespit edilerek kullanılacak Gübre belirlenir.

10 Verimi etkilemez. Üretim Miktarı ‘nı etkiler. Çiftçi ürettiği malı pazarda zarar etmeden satabil- melidir. Verimi etkilemez. Üretim Miktarı ‘nı etkiler. Çiftçi ürettiği malı pazarda zarar etmeden satabil- melidir. Çiftçinin elverişsiz piyasa şartlarından olumsuz etkilenmemesi için devlet bazı ürünlerde destekleme alımı yapmaktadır … Not: Destekleme Alımı : Devletin çiftçinin malını belirli bir taban fiyat üzerinden alması olayıdır.) Destekleme alımı yapılan ürünler: Pamuk,Ş.Pancarı, Buğday,Çay, Fındık,K.Üzüm, K.İncir,K.Kayısı, Haşhaş ve Tütün gibi sanayiye dayalı ürünlerdir. Çiftçinin elverişsiz piyasa şartlarından olumsuz etkilenmemesi için devlet bazı ürünlerde destekleme alımı yapmaktadır … Not: Destekleme Alımı : Devletin çiftçinin malını belirli bir taban fiyat üzerinden alması olayıdır.) Destekleme alımı yapılan ürünler: Pamuk,Ş.Pancarı, Buğday,Çay, Fındık,K.Üzüm, K.İncir,K.Kayısı, Haşhaş ve Tütün gibi sanayiye dayalı ürünlerdir. DESTEKLEME ALIMLARI ve PAZARLAMA

11 Çiftçilerin, kendi yörelerinde ekecekleri ürünler ve toprakların değerlendirilmesi hususunda TDDK tarafından eğitilmeleri ve denetlen- meleri, tarımda verimliliği sağlama açısından önemlidir. Çiftçilerin, kendi yörelerinde ekecekleri ürünler ve toprakların değerlendirilmesi hususunda TDDK tarafından eğitilmeleri ve denetlen- meleri, tarımda verimliliği sağlama açısından önemlidir. Kredi Desteği, Çiftçiyi zor duruma düşürmeyecek biçimde yapılmalıdır. Kredi Desteği, Çiftçiyi zor duruma düşürmeyecek biçimde yapılmalıdır. ÇİFTÇİ EĞİTİMİ ve KREDİ DESTEĞİ

12 TÜRKİYE’DEKİ ÖNEMLİ TARIM KURULUŞLARI Çiftçilerin elindeki ürün- leri alarak,piyasada de- ğerlendirilmesini sağla- mak ve yaptığı Destek- leme Alımları ile çiftçi- lere destek olmak Çiftçilere maddi anlamda zor günlerinde KREDİ İMKANI (Düşük Faizli) sağlamak Çiftçilerin topraklarının suya kavuşturulması adına gerekli yerlerde barajlar yapmak ve tarla- lara ark / kanallar aracı- lığı ile suyu ulaştırmak Çiftçilere ürettikleri ürünlere sağladığı Uzun Vadeli Çok Düşük Faizli Kredi İmkanları sağlama, Kaynak Oluşturma, Kefil Olma ve Destek Olma amacını gütmek Türkiye’de Modern Tarım İşletmeciliği’nin yayılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş çiftlikler Türkiye’de Modern Tarım İşletmeciliği’nin yayılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş çiftliklere destek olmak

13 GAP ve ÖZELLİKLERİ Enerji Sulama Üretimde Verimlilik Verimliliğe bağlı olarak Üretim Artışı Üretim Artışı’na bağlı olarak Üzüm ve Pamuk gibi ürünlerin üretiminin artması Sanayi Kolları’nın Yaygınlaşması İş İmkanları Artması Dışarıya verilen göçün azalması GAP TÜRÜ DİĞER KALKINMA PROJELERİ

14 Ulaşım ve Madenleri Değerlendirme Sulama Projeleri ve Tarım Ulaşım ve İş İmkanları Yaratma Sanayi Kalkınma ve Tarım Madencilik ve Tarım

15 ARPA ÇAVDAR YULAF KESTANE TÜRKİYE’DE BÖLGELERE GÖRE TARIM ÜRÜNLERİ Karadeniz İklimi Karadeniz İklimi Akdeniz İklimi Akdeniz İklimi Karasal İklimi Karasal İklimi TÜM İKLİMLERİ BİR ARADA GÖSTEREN HARİTA TÜM İKLİMLERİ BİR ARADA GÖSTEREN HARİTA

16 ARPA ÇAVDAR YULAF KESTANE TÜRKİYE’DE BÖLGELERE GÖRE TARIM ÜRÜNLERİ KARADENİZ İKLİMİ Akdeniz İklimi Akdeniz İklimi Karasal İklimi Karasal İklimi

17 ARPA ÇAVDAR YULAF KESTANE TÜRKİYE’DE BÖLGELERE GÖRE TARIM ÜRÜNLERİ AKDENİZ İKLİMİ Karadeniz İklimi Karadeniz İklimi Karasal İklimi Karasal İklimi

18 ARPA ÇAVDAR YULAF KESTANE TÜRKİYE’DE BÖLGELERE GÖRE TARIM ÜRÜNLERİ KARASAL İKLİMİ Karadeniz İklimi Karadeniz İklimi Akdeniz İklimi Akdeniz İklimi

19 ARPA ÇAVDAR YULAF KESTANE TÜRKİYE’DE BÖLGELERE GÖRE TARIM ÜRÜNLERİ KARADENİZ İKLİMİ AKDENİZ İKLİMİ KARASAL İKLİMİ


"GÜNÜMÜZDE ve GAP. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. İnsanların toprağı işleyerek ekme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları