Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 PERFORMANS YÖNETİMİ İNCELEME HEYETİ ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Uz. İbrahim Halil İNAKÇI Performans Yönetim Birimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 PERFORMANS YÖNETİMİ İNCELEME HEYETİ ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Uz. İbrahim Halil İNAKÇI Performans Yönetim Birimi."— Sunum transkripti:

1 1 PERFORMANS YÖNETİMİ İNCELEME HEYETİ ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Uz. İbrahim Halil İNAKÇI Performans Yönetim Birimi

2 2 Hastane Gelirleri 20 % Vergiler 0 – 39 % PDEÖS Bütçesi 41 % Standart Hastane harcamalarına Ayrılan Miktar Ek ödeme dağıtım oranı %39 ile sınırlandırılmıştır.

3 3 EK ÖDEME DAĞITIM ORANLARI HASTANELEREK ÖDEME DAĞITIM ORAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ33 AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ30 BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ34 BİRECİK DEVLET HASTANESİ36 BOZOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ39 CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ37 ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ30 HALFETİ İLÇE DEVLET HASTANESİ39 HARRAN DEVLET HASTANESİ33 HİLVAN DEVLET HASTANESİ37 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ34 MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ31 SİVEREK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ30 SİVEREK DEVLET HASTANESİ34 SURUÇ DEVLET HASTANESİ34

4 4 PARA/PUAN DEĞERLERİ SGK 1 PUAN 0,593 TL TOPLAM TAHAKKUK TOPLAM PUAN = 1 puanın para değeri NASIL KONTROL EDELİM? 1 puanın para değeri önceki dönemlere veya eşdeğer hastanelere göre düşük ise kaçak puanlar fazladır.

5 5 HASTANE ORTALAMA PUANI 24.000 25.000 28.000 32.0000 28.000 ++ + + Dr 1 Dr 2 Dr 3 Dr 4 Dr 5 137.000 /5 27.400 Σx 1...x n /n

6 6 YSP PUANLAR 27.400 DESTEK PERSONEL 27.400 İDARİ PERSONEL 27.400 HEMŞİRE 27.400 ANESTEZİ TEKNİSYENİ X 0.25=6.850 X 0.4=10.960 X 0.5 =13.700

7 7 HEKİM ÖRNEĞİ Dr.1Dr.2Dr.3Dr.4Dr.5ORTALAMAHASTANE TOPLAM PUANI BAŞLANGIÇTA 24.00028.00032.00028.00025.00027.4001.920.000 8.4389.84411.2509.8448.7899.6330,1406 KOMİSYON DEĞERLENDİRME SONUCU 20.50024.00027.00016.00021.00021.7001.600.000 8.64810.12511.3916.7508.8599.1550,1688 Dağıtılmasına karar verilen tutar = 270.000 TL

8 8 YSP ÖRNEĞİ PUAN ORT KAD. UNVAN KATSAYISI NET PUAN EK ÖDEME KATSAYISI BÜRÜT TUTAR TAVAN TAVAN FAZLASI FARK BAŞLANGIÇTA 27.4000,410.9600,14061.5411.200341 76 DEĞERLENDİRME SONRASI 21.7000,48.6800,16881.4651.200265

9 9 KANUNİ DAYANAK Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi b bendi: Tabiplerce gerçekleştirilen tabip muayene ve girişimsel işlemleri incelemek amacıyla birliğe bağlı her bir sağlık tesisinde inceleme heyeti oluşturulur.

10 10 İNCELEME HEYETİ KİMLERDEN OLUŞUR? Mesleğinde en az 10 yıl çalışmış, yok ise daha az çalışmış ve inceleme heyeti raporuna istinaden disiplin cezası almamış olan tabip veya diş tabipleri arasından başhekim tarafından seçilir. En az 3, En fazla 12 kişiden oluşur. Heyet başkanı; komisyon üyelerinin kendi aralarında yapacağı seçim ile belirlenir. Komisyon üyelerinin görevi takvim yılı sonunda biter. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir. Dönem sona ermeden, başhekim tarafından gerekli hallerde üye görevden alınabilir ve yeni görevlendirme yapılabilir.

11 11 İNCELEME HEYETİNİN GÖREVLERİ İlgili dönemde hekimler tarafından gerçekleştirilen muayene ve girişimsel işlemlerin; Girişimsel işlemler yönergesi ve ekli girişimsel işlemler listesine göre değerlendirir. Karalar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde heyet başkanının görüşü doğrultusunda karar alınır. Heyet tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler ilgili birimlerce ivedilikle temin edilir. Sekretarya İdari ve Mali Hizmetler Müdürü tarafından yerine getirilir.

12 12 İNCELEME HEYETİNİN GÖREVLERİ Hekimler tarafından gerçekleştirilen muayene ve girişimsel işlemleri tıp etiğine uygunluğu ile yerindelik, nicelik ve niteliğini yönünden değerlendirir. Hekimler, toplantı günü öncesine kadar başhekimliği verilen yazılı bir düzeltme talebi yok ise yapılan işlemlerin doğruluğunu kabul etmiş sayılır. Girişimsel işlemler ile ilgili itiraz ve şikayetleri değerlendirir ve sonuca bağlar. Girişimsel işlemler yönergesi ve ekli listedeki açıklamalar doğrultusunda hatalı ve yanlış işlemlere ait puanları siler. Yönerge harici herhangi bir düzenleme yapamaz.

13 13 İNCELEME HEYETİNİN GÖREVLERİ Başhekim; inceleme heyeti çalışmalarının takibinden ve inceleme heyeti raporlarının gereğinin uygulanmasından sorumludur. Gerekli hallerde Kurum ve birlik bünyesinde de inceleme heyeti oluşturulabilir. Aynı ödeme dönemi için birlik bünyesindeki inceleme heyeti tarafından değerlendirme yapılması halinde bu değerlendirme sonuçları, Kurum bünyesindeki inceleme heyeti tarafından değerlendirme yapılması halinde de bu heyetin değerlendirme sonuçları esas alınır. İnceleme heyeti raporuna istinaden ilgililer hakkında soruşturma başlatılabilir.

14 14 ÖRNEKLER

15 15 ÖRNEK-1 Biyopsi,iğne; 530.050 Tiroid biyopsilerinde farklı loblardan veya birden fazla nodülden iğne biyopsisi alınsa dahi işlem için öngörülen “45”puanın her hasta için bir kez puanlandırılması gerekmektedir. Örneğin tiroid sağ ve sol lobunda bulunan toplam 3 farklı nodülden biyopsi yapılmış ise işlemi yapan tabibe "45" puanın verilmesi gerekmekte olup "3x45" şeklinde puanlandırılması mümkün değildir.

16 16 ÖRNEK-2 Yenidoğan Canlandırma; 530.981 Yenidoğanın canlandırılması işlemi, doğumdan sonraki ilk 30 saniye içinde gerçekleştirilen bir işlem olup, doğumdan sonra deprese olan yenidoğana uygulanan pozitif basınçlı ventilasyon ve kalp masajı gibi işlemleri kapsar. Bu işlemler, yenidoğan canlandırma programındaki (NRP) algoritmada yer alan pozitif basınçlı ventilasyon işleminden sonraki işlemlere tekabül eder. Aynı algoritmanın başında yer alan normal doğum veya sezaryen sonrası bebeğin ısıtılması, hava yolunun açılması, kurulama, taktil uyarı, pozisyonlama, suplemental oksijen verilmesi gibi işlemler yenidoğan canlandırılması kapsamında yer almaz.

17 17 ÖRNEK-3 Anestezi öncesi muayene; 550.010 Anestezi uzmanı hekim tarafından yapılması halinde puanlandırılır. Muayene ve konsültasyon işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz. “550.010” kodlu “anestezi öncesi muayene” işlemi için öngörülen “21” puanın ve “520.010” kodlu “konsültasyon” işlemi için öngörülen “10” puanın birlikte girilmesi uygun olmayıp hastaya hangi işlem yapılmış ise o işlem için öngörülen puanın verilmesi gerekmektedir.

18 18 ÖRNEK-4 Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu; 550.400 Bu işlemin bir hastaya, birden fazla sayıda yapılması durumunda işlemin seansı için öngörülen “15”puanın ilgili tabipe verilmesi gerekmektedir. Örnek olarak bir hastaya 3 adet enjeksiyon yapılmış ise; işlemi yapan tabibe “3x15” puan yerine “15” puanın verilmesi gerekmektedir.

19 19 ÖRNEK-5 Normal Doğum; 619.920 Doğum eylemi bizzat kadın doğum uzmanı tarafından gerçekleştirilmiş ise “619.920” kodu ile belirtilen “Normal doğum, (primipar)” işlemi için öngörülen “300” puanın kadın doğum uzmanına verilmesi gerekmektedir.

20 20 ÖRNEK-6 Ebe eşliğinde doğum; 619.928 Ebe eşliğinde yapılan doğum, Kadın Doğum Uzmanının doğumhane içinde bulunduğu sırada, doğumun ebe tarafından yaptırılması işlemidir. Bu durumda kadın doğum uzmanının gözetiminde ebe tarafından gerçekleştirilen doğumun puanının “75” puan olarak ilgili kadın doğum uzmanına verilmesi gerekmektedir.

21 21 ÖRNEK-7 Deri Prick Testi; 700.050 Deri prick testi; işlemi için “30” puan öngörülmüş olup, işlemin açıklama bölümünde “seansı puanlandırılır” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Bu çerçevede anılan işlem için seans başı puanlandırma yapılması gerekmektedir. Örnek olarak bir hastaya 5 adet test yapılmış ise işlemi yapan tabibe “5x30” puan yerine “30” puanın verilmesi gerekmektedir.

22 22 ÖRNEK-8 Sigara Bıraktırma Danışma Hizmeti; 701.231 Öngörülen işlem puanı hastanın sigara bırakma polikliniğinde yapılan ilk muayenesini kapsamakta ve 30 dakikalık seans için bir kez puanlandırılması gerekmektedir. Normal Poliklinik Muayenesi işlemi ile birlikte puanlandırılmaz. Sigara Bıraktırma Kontrol Muayenesi;701.232 Hastanın ilk muayenesinden sonra yapılan kontrol muayeneleri kapsar. Her hasta için, yılda en fazla 8 kez puanlandırılır. Muayene puanı dahildir.

23 23 ÖRNEK-9 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Değerlendirme İşlemleri 701.580 ile 701.730 arasındaki işlemlerin puanlandırabilmesi için, ilgili uzman hekim tarafından her bir işlem için öngörülen form, skala ve test gibi değerlendirme ölçekleri kullanılarak hastaya uygulanması ve yapılan işlem ve sonucunun kayıt altına alınması gerekmektedir. Kayıt altına alınan işlem ve sonuçları gereği halinde inceleme heyetine sunulabilmelidir. İnceleme heyetleri, tabiplerce gerçekleştirilen değerlendirme işlemlerini nicelik ve nitelik, tıbbi gereklilik, tıp etiğine uygunluk ve Girişimsel İşlemler Listesi ilkeleri doğrultusunda inceleme, denetleme ve bu konularda karar verme yetkisine sahiptir. İnceleme heyetlerinin kararları bağlayıcı olup, puanlamalara ilişkin nihai kararın yapılan işlemin süresi, sayısı ve yapıldığına dair kayıtlar da dikkate alınarak inceleme heyeti tarafından verilmesi ve yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

24 24 ÖRNEK-10 Aile Görüşme, Değerlendirme;702.660 Anamnez'den farklı olarak hasta durumunun ayrıntılı olarak değerlendirildiği, ebeveyn görüşmesidir. Görüşme süresi 10 dakikadan az olamaz. 18 yaş altı hastalarda her görüşme için puanlandırılır. Psikoz, bipolar bozukluk, yaygın gelişimsel bozukluklar, zeka geriliği tanılarında ve "Acil serviste intihar girişimlerine psikososyal destek ve krize müdahale" kapsamında yapılan hasta görüşmelerinde, her görüşme için puanlandırılır. Diğer tanılarda yılda en fazla üç kez puanlandırılır. 65 yaş üstü demans tanılı hastalarda geriatri uzman hekimler için de puanlandırılır.

25 25 ÖRNEK-11 Ultrason Genel;803.602 Radyoloji uzmanı haricindeki diğer hekimlerce yapılan US/renkli Doppler US. Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda puanlandırılır. Radyoloji uzmanı tarafından yapılan US/renkli Doppler US ile birlikte puanlandırılmaz. Aynı hastaya aynı branş için günde bir kez puanlandırılır. Kurumlarda oluşturulan İnceleme Heyeti tarafından, Radyolog haricindeki uzmanlarca yapılan Ultrason sayısının ne kadar olacağı konusunda, tıp etiğine uygunluk, tıbbi gereklilik kapsamında inceleme ve denetleme yapılması gerekmektedir.

26 26 ÖRNEK-12 Tabip dışı personelin gerçekleştirdiği girişimsel işlemler Performansa dayalı ek ödeme sistemi, personelin fiilen katkısını ve performansını esas alan ve böylelikle yapılan ek ödemelerin ölçülebilir performansa dayandırılmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Bu nedenle hizmet gereği olarak acil servis, poliklinik ve diğer servislerde hekim dışı sağlık personelinin bizzat gerçekleştirmiş olduğu (sütur, pansuman, alçı ve atele alma-çıkarma, sonda takma vs.) işlemlere ilişkin puanların ilgili hekim adına kaydedilmesine imkân bulunmamakta olup, anılan işlemlerin bizzat tabip tarafından yapılması halinde işlemler için öngörülen puanın ilgili hekime verilmesi gerekmektedir.

27 27 ÖRNEK-13 Hizmet alımı ile yapılan MR ve Tomografi işlemlerinin puanlandırılması Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme işlemlerinin, hizmet alımı ihalesi yolu ile yüklenici firma tarafından yapılıp raporlamanın da yüklenici firma tarafından yapılması durumunda, Kurumda görevli Radyoloji Uzmanına rapor onayından dolayı öngörülen işlem puanının ayrıca verilmesi mümkün değildir. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme hizmet alımı ihalesi işi, çekim karşılığı yapılmış ve yüklenici firma tarafından raporlama yapılmıyorsa, Kurumda görevli Radyoloji Uzmanına raporlama yapması kaydıyla öngörülen işlem puanının verilmesi gerekmektedir.

28 28 ÖRNEK-14 Radyolojik Görüntüleme ve Tedavi Radyolojik işlemlerin başka bir Radyoloji uzmanı tarafından ikinci defa değerlendirilerek raporlandırılması durumunda, ikinci değerlendirmeyi yapan hekime ilgili işlem puanı verilir. Ancak, ikinci değerlendirme sonucu elde edilen puanların toplamı, o dönem ki toplam tabip muayene ve girişimsel işlem puanının % 2'sini geçemez. Aynı durum patoloji için de geçerlidir. (Raporlama)

29 29 ÖRNEK-15 Kontrol Muayenesi; 520.037 Hastayı ilk muayene eden hekimin izinli, raporlu, ameliyatta olması durumunda, hastanın aynı branştan başka bir hekim tarafından tekrar muayene edilmesi durumunda bir kez puanlandırılır.

30 30 ÖRNEK-16 Diyabetli Hasta Eğitimi; 530.090 Yılda 2 kez puanlandırılır. Aynı hasta için aynı yıl içinde verilen diyabet eğitimlerine bakılmalıdır. Aynı hekim tarafından verilen diyabet eğitimi değil, aynı hastaya verilen diyabet eğitimlerine bakılmalıdır.

31 31 ÖRNEK-17 Yürüme testi; 701.720 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, Geriatri uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. Kullanılan değerlendirme ölçeğinin kayıt altına alınması ve skorlanması halinde puanlandırılır. Etik kurul tarafından yürüme testi, mesleki değerlendirme, nörofizyolojik değerlendirme, postur analizi ve skalyoz değerlendirilmesi gibi değerlendirme ölçekleri ve skorlama sonuçları kontrol edilmelidir.

32 32


"1 PERFORMANS YÖNETİMİ İNCELEME HEYETİ ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Uz. İbrahim Halil İNAKÇI Performans Yönetim Birimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları