Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DAMIZLIK SÜT SIĞIRLARINDA SABİT ZAMANLI SUNİ TOHUMLAMADA (SZST) ALTIN STANDART PROTOKOL. PROGESTERON ANAHTAR HORMON MUDUR? F. López-Gatius Sığır Reprodüksiyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DAMIZLIK SÜT SIĞIRLARINDA SABİT ZAMANLI SUNİ TOHUMLAMADA (SZST) ALTIN STANDART PROTOKOL. PROGESTERON ANAHTAR HORMON MUDUR? F. López-Gatius Sığır Reprodüksiyon."— Sunum transkripti:

1 DAMIZLIK SÜT SIĞIRLARINDA SABİT ZAMANLI SUNİ TOHUMLAMADA (SZST) ALTIN STANDART PROTOKOL. PROGESTERON ANAHTAR HORMON MUDUR? F. López-Gatius Sığır Reprodüksiyon Birimi Hayvan Üretim Araştırma Merkezi (CIPA) Lleida Üniversitesi, İspanya. E-mail: flopez@prodan.udl.cat

2 Sığır Reprodüksiyon Birimi Sığır Reprodüksiyon Birimi

3 Bir araştırma grubunda objektifler Reprodüktif etkinlik Epidemiyolojik faktörler (enfeksiyöz olmayan yapı) Fertilite İmplantasyon Gebelik Enfeksiyöz faktörler Neospora caninum Coxiella burnetii Sığır reprodüksiyon Post partum Gebelik İmmunite Endokronoloji

4 Her hafta 1200 jinekolojik muayene Beş ticari yüksek süt verimli sürü + farmasötik firmalar 3700 laktasyondaki inek 3700 laktasyondaki inek 800 tohumlama düvesi 800 tohumlama düvesi

5 Lleida

6 (Almagro çizimi, 1952) “Fallik dans” görüntüsü, El Cogul, Lleida

7

8

9

10

11

12

13

14

15 ATA ERKİL TOPLUMLAR ANA ERKİL BİR DÜZENLE YER DEĞİŞTİRMİŞTİR EN AZ BEŞ MİLYON ÖNCE (Jöchle, 1984) YAŞAM KAYNAĞI DİŞİ DEĞİLDİR ANCAK ERKEK SEMEN TEKTİR. IT WAS NOT THE FEMALE WHO WAS THE GIVER OF LIFE, BUT THE MALE SEMEN ALONE

16 Yumurta (de Graaf, 1672) ve Spermin (Leeuwenhoek, 1674) keşfi 17. YÜZYILDA

17 Reinier de Graaf, 1640-1674 (“De mulierum organis generationi insirvientibus”, 1672)

18 (Leeuwenhoek, 1632-1723)

19 1677-1827: Ovist’e karşı spermist görünümler, 150 yıllık karmaşa (Cobb, 2012) FERTİLİZASYON KAVRAMINA DOĞRU XVIII. yüzyılın sonunda 300’den fazla karışık teori (Casas de Mendoza, 1855)

20 Nicolás Casas de Mendoza, 1801-1872 (“Elementos de Fisiología Comparada de los Animales Domésticos”, 1855) “Yumurta ve sperm tek başlarına iken yaşama yeteneklerini kaybederler ancak bunların birlikteliği yeni bir varoluşla sonuçlanır”

21 Oskar Hertwig (1849-1922) FERTİLİZASYON KAVRAMI İÇİN TEMEL, 1885

22 Winston Churchill (1874-1965) GELECEKTE PROBLEMLERİN ÇÖZÜMLENEBİLMESİ YALNIZCA GEÇMİŞTEKİ BİLGİLERİMİZİ DERİNLİĞİNDEN KAYNAKLANIR.

23 UZUN VE KAVİSLİ YOL (Paul McCartney) ALTIN STANDART PROTOKOLE DOĞRU

24 Östrus sinkronizasyonunda kullanılan hormonlar P4E2 PGF2α GnRHhCGeCG

25 Östrus sinkronizasyonunda kullanılan hormonlar P4E2 PGF2α GnRHhCGeCG LH pikini ve Graff folliküllerin maturasyonunu inhibe eder LH pikini ve Graff folliküllerin maturasyonunu inhibe eder Endojen KL is prolonged or not developed Endojen KL is prolonged or not developed Tedavi süresince östrus baskılanır Tedavi süresince östrus baskılanır Tedavi sonrası östrus ve ovulasyonun sinkronizasyonu Tedavi sonrası östrus ve ovulasyonun sinkronizasyonu

26 Östrus sinkronizasyonunda kullanılan hormonlar P4E2 PGF2α GnRHhCGeCG Luteolitik ajan Luteolitik ajan LH piki gibi preovulator mekanizmayı ve ovulasyonu indükler LH piki gibi preovulator mekanizmayı ve ovulasyonu indükler Folliküler atresiyi indükler Folliküler atresiyi indükler Yeni bir folliküler dalganın gelişimini başlatır Yeni bir folliküler dalganın gelişimini başlatır

27 Östrus sinkronizasyonunda kullanılan hormonlar P4E2 PGF2α GnRHhCGeCG Luteolitik ajan Luteolitik ajan Ovulasyonu indükleyebilir Ovulasyonu indükleyebilir

28 Östrus sinkronizasyonunda kullanılan hormonlar P4E2 PGF2α GnRHhCGeCG LH salınımını indükler LH salınımını indükler En büyük follikülün ovulasyon ya da luteinizasyonunu indükler En büyük follikülün ovulasyon ya da luteinizasyonunu indükler Yeni bir folliküler dalganın gelişimini sinkronize eder Yeni bir folliküler dalganın gelişimini sinkronize eder Follikül gelişim dalgalarının sinkronize eder Follikül gelişim dalgalarının sinkronize eder

29 Hormones used in oestrous synchronization P4E2 PGF2α GnRHhCGeCG Ovaryan hücrelerde LH benzeri aktivite gücüne sahiptir Ovaryan hücrelerde LH benzeri aktivite gücüne sahiptir En büyük follikülün ovulasyon ya da luteinizasyonunu indükleyebilir En büyük follikülün ovulasyon ya da luteinizasyonunu indükleyebilir Endojen P4 sentezini arttırır Endojen P4 sentezini arttırır KL’nin yaşam süresini uzatır KL’nin yaşam süresini uzatır

30 Hormones used in oestrous synchronization P4E2 PGF2α GnRHhCGeCG Hem Hem FSH hem de LH aktivitesine sahiptir Endojen E2 ve P4 sekresyonunu stimüle eder Endojen E2 ve P4 sekresyonunu stimüle eder Atretik follikülleri azaltır Atretik follikülleri azaltır Dominant ve pre-ovulatör follikül gelişimini arttırır Dominant ve pre-ovulatör follikül gelişimini arttırır

31 Östrus siklusunu kontrol etme metotları Östrus siklusunun sinkronizasyonun iki yolu kapsar: 1)Östrusu önlemek ve tüm hayvanların KL’larının regresyonuna olanak tanıyan yeterli sürede ovulasyon sağlamak için P4 ile tüm hayvanları tedavi etmek 2)PGF2α tedavisi ile tüm hayvanların KL’larını lize etmek (Hansel ve Convey, 1983)

32 FAZ I Östrus siklusun luteal fazını uzatmak ya da suni bir luteal faz oluşturma çabaları 14 gün süreyle günlük P4 tedavisi (1940’larda – i.m.; 1950’lilerde – oral) (Hansel ve Beal, 1978) 1903 - 1903 - Ludwig Fraenkel tavşanlarda, korpus luteumun gebeliğin devamında esansiyel olduğunu gözlemlemiştir. 1927 - Ascheim ve Zondek, hCG’nin belirlenmesini rapor etmişlerdir. 1929 - Corner ve Allen, P4’ü izole etmiş ve sentezlemişlerdir. 1930 - Cole ve Hart, PMSG’nin varlığını kanıtlamışlardır. 1950’lilerde – Kadınlar için “hap” yarışı vardı. Östrus siklusunu kontrol etme metotları

33 İNSAN VE SIĞIRLARDA BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN DENEMELER (1940 – 1950) 1941 yılında “iki-basamaklı protokol” (folliküler büyüme ve gelişimini stimüle etmek için PMSG (eCG) takiben ovulasyon indüksiyonu için hCG kullanımı) insanlarda kullanım için sunulmuş ve 1972 yılına kadar kullanılmıştır. Sığırlarda 1934 yılından beri östrus ve oculasyon indüksiyonu için hali hazırda eCG kullanılmaktaydı.

34 FAZ II Progestagenler, tedaviyi 8-12 güne düşürmek için östrojenler ya da gonadotropinlerle kombine edilmiştir. Vajina içi araçların ve kulak implantlarının geliştirilmesi (1960 – 1970’ler) (Hansel ve Beal, 1978) 1923 - 1923 - Allen ve Doisy, östrojenlerin izole etmiş ve sentezlemiştir. 1964 – Kaltenbach ve ark., östrojenlerin luteolitik özelliğini rapor etmiştir. 1966 - Dziuk ve çalışma arkadaşları, ineklerde östrus sinkronizasyonunda Melengestrol’lü silastik implantlar kullanmıştır. Östrus siklusunu kontrol etme metotları

35 DÖNÜM NOKTALARI (1960 – 1970’ler)

36 FAZ III PGF2α ve analogları luteolitik ajanlar olarak katılmıştır. 11 ya da 14 gün ara ile iki PGF2tedavi metodunun geliştirilmesi (1970’ler) 11 ya da 14 gün ara ile iki PGF2α tedavi metodunun geliştirilmesi (1970’ler) (Hansel ve Beal, 1978) 1927 – 1927 – Hammond, östrus ve ovulasyonu provoke etmek için ineklerin ovaryumundan korpus luteumu çıkarmıştır. 1937 –Von Euler, koyun seminal kese ekstratını “prostaglandin” olarak isimlendirmiştir. 1966 – İlk olarak Babcock, prostaglandinin luteolitik bir ajan olabileceğini göstermiştir. 1972 – Çok sayıda araştırmacı sığırda PGF2α’nın luteolitik etkini rapor etmiştir. Östrus siklusunu kontrol etme metotları

37 FAZ IV Progestagenler PGF2α ile kombine edilmiştir. Progestagen tedavisi (7-10 gün), çıkarılma anında ya da çıkarılmadan 24 ya da 48 saat önce bir PGF2α tedavisi ile birlikte (1970 – 1990’lar) (Hansel ve Beal, 1978) 1971 - 1971 - Schally ve ar. GnRH’ın hipotalamustan LH ve FSH salınımını regüle ettiğini rapor etmiş ve ayrıca domuz hipotalamusundan GnRH izole etmiştir. 1973 – Schams ve ar. GnRH uygulamasının inekte ovulasyonu indüklediğini kanıtlamıştır. Östrus siklusunu kontrol etme metotları

38 48 s 7 gün 24 s SZST GnRH PGF2α Ovsynch A PGF2α-bazlı protokol (Ovsynch) 7 gün P4 - 24 s PGF2α SZST P4-bazlı protokol 56 s A P4-bazlı protokol ( Pursley et al., 1995 ) (Smith ve ark., 1984) (Smith ve ark., 1984 ) Sabit zamanlı suni tohumlamada (SZST) kullanılan güncel sinkronizasyon protokolleri

39 48 s 7 gün 24 s SZST GnRH PGF2α Ovsynch Ovsynch modifikasyonları 24 s 0 s 24 s 30-36 s 16-20 s 24 s 16 s (7) (1) (3) (1) (3) 48 s10 s (2) 56 s 16 s (3) Sabit zamanlı suni tohumlamada (SZST) kullanılan güncel sinkronizasyon protokolleri

40 Ovsynch modifikasyonları Presynch HeatsynchCosynch Selectsynch G6G G5G G4G

41 P4-bazlı protokol modifikasyonu 7 gün P4 - 24 s PGF2α SZST P4-bazlı protokol 56 s 9 gün P4 - 24 s PGF2α SZST P4-bazlı protokol 56 s Sabit zamanlı suni tohumlamada (SZST) kullanılan güncel sinkronizasyon protokolleri

42 FİKİRLER MEVCUT EN İYİ METODU KULLANILIR KILAR NE YAPMALI?

43 (http://www.everythingisaremix.info/watch-the-series/)

44 “Eğer daha uzağı görebildiysem, bunun nedeni devlerin omuzlarında durmam olurdu” (Isaac Newton, 1675) Yorumlandığı yayın: “nani gigantum humeris insidentes” (Bernard of Chartres, s.XII)

45 - Bilim, ilerleyici ve birikimcidir. - 20. yüzyıldan bu yana, bilimsel sınuçların sayısında patlama yaşandı ve çok sayıda bulgu ortaya çıktı. Literatür/Araştırma İNCELEMELERİ “bilimde birikim gücü olarak hayranlık uyandırır.” (White, 1994)

46 (William Thompson - Lord Kelvin- 1824-1907) “…sözünü ettiğiniz şeyin ölçümünü yapabiliyor ve sayılarla ifade edebiliyorsanız, onun hakkında bir şey biliyorsunuz demektir. Ancak ölçemiyor ve sayılarla ifade edemiyorsanız bilginiz az ve tatminkar değildir, bilgi için bir başlangıç olabilir ancak konu ne olursa olsun düşüncelerinizde bilim seviyesine çok az yaklaşmışsınızdır…” (1883)

47 “Sonuçlarınızı daha belirgin hala getirmek için istatistiklere ihtiyaç duyuyorsanız, daha iyi bir deney yapmanız yerinde olur” (Ernest Rutherford, 1871-1937)

48 (Pai ve ark., 2004) Meta-analiz, araştırma hakkında sonuçlara ulaşmak için bir önceki araştırma sonuçlarının sistematik olarak değerlendirilmesiyle kantitatif bir yaklaşımdır.

49 (Bech-Sàbat, 2012) ‘’meta-analiz’’ ya da ‘’meta-analizler’’ şeklindeki yayınlar

50 Sütçü Tip Sığırlarda Reprodüktif Performansta Ovsynch Programının Etkinliği: Meta-Analiz A.R. Rabiee, I. J. Lean ve M. A. Stevenson J. Dairy Sci. (2005) 88:2754–2770 Ovsynch programlarında gebelik oranları, doğal çiftleşme programlarında elde edilenden önemli bir şekilde farklı bulunmamıştır ( n = 2345, 9 denemenin sonuçlarından ) Ovsynch tedavi grubundaki konsepsiyon ve gebelik oranlarının riski, PGF2α gruplarınınkinden farklı bulunmamıştır. (n = 4970, 10 denemenin sonuçlarından ) Bu karşılaştırma sonuçları, heterojendir.

51 İneklerde sabit zamanlı ST için progesteron-bazlı sinkronizasyon protokollerinin etkinliği : meta-analitik yaklaşım (çalışma devam ediyor) Bech-Sàbat G, Garcia-Ispierto I, López-Gatius F Objektif Bu çalışmanın amacı, SZST’dan sonra ineklerde konsepsiyon ve gebelik oranlarını iyileştirmede P4 salan araçlar dahil tedavi programlarının etkinliğini değerlendirmek için bir meta-analitik metot kullanmaktı, çalışmada, a) belirlenen östrustan sonra yapılan ST ile karşılaştırma ve b) Ovsynch-bazlı programlar ile karşılaştırma yapılmıştır. P4-bazlı sinkronizasyon programlarının etkinliğini, dünya çapında ticari damızlık sığır işletmelerinde değerlendirmek için epidemiyolojik bir yaklaşım sağladık.

52 Materyal ve metotlar Mart 2012 yılına kadar İngilizce dilinde yayınlanmış, sütçü tip düve ve ineklerde reprodüktif performansta P4-araçlar dahil tedavi programlarının etkinliğini araştıran bilimsel yayınlar, bilgisayar literatür araştırma donanımı kullanılarak identifiye edilmiştir. Dahil edilme kriteri: (1) Tedavi yerleşiminin tamamen rastgele olması, (2) Çalışılan popülasyonun düve ya da laktasyondaki inek olması ve (3) Konsepsiyon ve gebelik oranları ile ilgili uygun veri içermesi.

53 Sonuçlar Toplam 11405 hayvanı kapsayan, yirmi bilimsel yayın seçilmiştir. Otuz bir çalışmada analizden çıkarılmıştır.

54 P4-bazlı protokollerin SZST yönünden doğal çiftleşme ile karşılaştırılması Özet Tahmini Risk Oranı: n = 3311 (4 yayın dahil 4 karşılaştırma) RASTGELE-ETKİLER MODELİ: 0.88 (0.62 – 1.26) [p=0.50, N.S.] Sonuç P4 bazlı sinkronizasyon protokolü uygulanan ve ve SZST yapılan inek ve düveler, doğal östrusta tohumlanan hayvanlarla benzer konsepsiyon oranına sahiptir.

55 Çalı ş ma TedaviKontrol El-Zarkouny ve ark., 2004 - Deneme 1 41/9131/80 Herlihy ve ark., 2011207/383205/387 Xu and Burton., 1999582/1094696/1092 Smith ve ark., 1984 71/9380/91 Özet (Rastgele etkiler) A ğ ırlık (Sabit) A ğ ırlık (Rastgele) OR %5.2%17,91.30 %24.2%30.91.04 %66.3%35.30.65 % 4.2 %15.9 0.85 0.88 (0.62 – 1.26) n = 3311 (4 yayın dahil 4 karşılaştırma) RASTGELE-ETKİLER MODELİ: 0.88 (0.62 – 1.26) [p=0.50, N.S.] P4 protokolleri & doğal östrus karşılaştırması

56 P4-bazlı protokollerin Ovsynch-bazlı protokollerle SZST yönünde karşılaştırılması Özet Tahmini Risk Oranı: n = 8096 (16 yayın dahil 23 karşılaştırma) RASTGELE-ETKİLER MODELİ: 1.19 (1.01 – 1.41) [p=0.04] Sonuç P4 bazlı sinkronizasyon protokolü uygulanan ve SZST yapılan inek ve düveler, Ovsynch protokolünü takiben sabit zamanlı suni tohumlama uygulanan hayvanlarda daha yüksek konsepsiyon oranına sahiptir.

57 ÇalışmaTedaviKontrol Bartolomé ve ark. 2005 - Grup 14/3111/26 Bartolomé ve ark. 2005 - Grup 26/195/23 Bartolomé ve ark. 2009128/349109/333 Bisinotto ve ark. 2010175/341144/334 Cavestany ve ark. 200354/29768/312 Chebel ve ark. 2010328/862267/803 El-Zarkouny ve ark. 2004 - Deneme 154/9133/91 El-Zarkouny ve ark. 2004 -Deneme 2.1.115/6166/154 El-Zarkouny ve ark. 2004 - Deneme 2.1.233/8966/154 El-Zarkouny ve ark. 2004 - Deneme 2.2.123/6076/157 El-Zarkouny ve ark. 2004 - Deneme 2.2.246/9376/157 Galvao ve ark. 2004100/280110/282 Herlihy ve ark. 2011207/383167/370 Iwakuma ve ark. 2008 - Grup 115/225/22 Iwakuma ve ark. 2008 - Grup 28/143/16 Lima ve ark. 2009 - Grup 1172/438155/431 Lima ve ark. 2009 - Grup 2163/440155/431 López-Gatius ve ark., 200125/723/73 Murugavel ve ark. 200322/768/30 Rabaglino ve ark. 201068/12855/120 Rivera ve ark. 200530/9422/72 Stevenson ve ark., 2006157/313128/321 Walsh ve ark. 200768/15255/163 Özet (Sabit etkiler) Özet (Rastgele etkiler) Ağırlık (Sabit) Ağırlık (Rastgele) OR %0,4%1,40,20 %0,4%1,31,66 %7,2%6,31,19 %7,8%6,41,39 %4,5%5,50,80 %17,8%7,21,23 %2,0%4,02,57 %1,6%3,60,43 %2,5%4,40,79 %2,0%3,90,66 %2,7%4,61,04 %6,1%6,00,87 %8,7%6,51,43 %0,4%1,37,29 %0,3%0,95,78 %9,5%6,61,15 %9,4%6,61,05 %0,5%1,512,41 %0,8%2,31,12 %2,9%4,71,34 %1,6%3,61,07 %7,3%6,31,52 %3,5%5,11,59 1.19 (1.09 – 1.30) [p<0.001] 1.19 (1.01 – 1.41) [p=0.04] P4 protokolleri & Ovsynch-bazlı programlar karşılaştırma n = 8096 (16 yayın dahil, 23 kar ş ıla ş tırma); Q = 67.48 (p < 0.001)  gerçek etki aynı değil I 2 = 67.4 (49.7 – 78.9) %  gözlemlenen ayrımın oranı değişikliktense heterojeniteden kaynaklıdır. 0,01 0,1 1 10 100 Onay kontrolOnay tedavil

58 SiklikAnöstrus n = 3897 (8 yayın dahil 10 karşılaştırma) [P=0.68, N.S.] n = 1511 (8 yayın dahil 10 karşılaştırma) RASTGELE-ETKİLER MODELİ: 1.61 (0.99 – 2.62) [P=0.05]

59 Düveler n = 488 (3 yayın dahil 4 karşılaştırma) RASTGELE-ETKİLER MODELİ: 2.11 (0.97 – 4.58) [P=0.06]

60 P4-bazlı protokollerin doğal çiftleşme ve Ovsynch-bazlı protokollerle SZST yönünden karşılaştırması Comparing P4-based protocols with naturalbreeding and with Ovsynch-based protocols for FTAI Meta-analiz sonuçları P4-bazlı sinkronizasyon protokolleri ile tohumlanmış inekler, doğal östrusta tohumlanan ineklerle benzer gebelik oranlarına sahip bulunmuştur. P4-bazlı sinkronizasyon protokolü uygunlanmış ve SZST yapılan laktasyondaki inekler ve düveler, Ovsynch protokolünü takiben sabit zamanlı tohumlama uygulananlardan daha yüksek konsepsiyon oranlarına sahip bulunmuştur. Anöstruslu ineklerde, P4-bazlı sinkronizasyon protokoller, Ovsynch-bazlı protokollerden daha iyi yanıt vermiştir.

61 Kapanış PGF2α -bazlı östrus kontrolü 2 PGF2α (11 ya da 14 gün ara ile) hCGGnRH 1 PGF 2α Östrus belirlene kadar 14 gün ara ile PGF2α Ovsynch E2 + hCG E2

62 Kapanış P4-bazlı östrus kontrol 2 PGF2α hCGGnRH PGF 2α eCG Ovsynch GnRH + PGF 2α + eCG PGF 2α + eCG

63 Herhangi bir sürü, dağılımı belli olmamış üç alt gruptan oluşur: a) Düzenli siklisiteye sahip hayvanlar (Ovsynch-bazlı protokol) b) Düzenli olmayan siklisiteye sahip hayvanlar (Ovsynch- ya da P4-bazlı protokol) c) Anöstruslu inekler (bir sürüde %40’a kadar; Peter ve ark., 2009) (P4-bazlı protokol) Kapanış

64 PGF2α-bazlı protokol (Ovsynch) + P4-bazlı protokol Olası öneri Sorgulanan: Garcia-Ispierto ve ark., 2010) 36 s20 s SZST GnRH PGF2α 7 gün P4 Perspektifler SZSTGnRH2PGF2α 5 gün P4 GnRH 36 s20 s eCG

65 Teşekkürler


"DAMIZLIK SÜT SIĞIRLARINDA SABİT ZAMANLI SUNİ TOHUMLAMADA (SZST) ALTIN STANDART PROTOKOL. PROGESTERON ANAHTAR HORMON MUDUR? F. López-Gatius Sığır Reprodüksiyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları