Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 2014-2020 Dönemi ERASMUS + Spor Jean Monnet Faaliyetleri 3 Ana Eylem
1. Bireysel Hareketlilikler 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 3. Politika Reformlarının Desteklenmesi Spor Jean Monnet Faaliyetleri

3

4 Nasıl Başvuru Yapılır? Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi adresinden European Commission Authentication Service (ECAS)’e üyelik  (ECAS Kullanıcı Kılavuzu) Kullanıcı Tanımlama Kodu (PIC) Dokuz (9) haneli Elektronik başvuru formlarına ulaşım PIC kullanım rehberi (Internet sayfasında yayımlanacak)

5 Nasıl Başvuru Yapılır?

6 ERASMUS+ 1. Bireysel Hareketlikler
Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri Geniş Katılımlı Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları Ortak Master Derecesi Master Öğrencisi Kredi Garantisi 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme 3. Politika Reformlarına Destek Yapılandırılmış Diyalog: Gençlerle gençlik alanındaki karar alıcıların buluşmaları Spor İşbirliği Ortaklıkları Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri

7 Erasmus+ Okul Eğitimi Bireysel Hareketlilikler
Öğretmen Görevlendirmeleri Personel Hareketliliği

8 Okul Eğitim Personeli İçin Hareketlilik Projesi ( AE1)
Başvuru Sahibi Kurumlar: Eğitim alanında aktif tüm kurum ve kuruluşlar Ulusal eğitim konsorsiyum koordinatörleri Not: Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe başvurusu yapamazlar.

9 OkulEğitim Personeli İçin Hareketlilik Projesi (AE1)
Kimler yararlanıcı olabilir: Mesleki eğitim alanında çalışan uzmanlar ve eğitimenler Neler Yapılabilir: Öğretmenlik veya eğitmenlik yapmak, İşbaşı eğitimi almak.

10 OkulEğitim Personeli İçin Hareketlilik Projesi (AE1)
Ne kadar süreyle? 2 günden 2 aya kadar (Yol hariç) Son başvuru tarihi? 17 Mart 2014

11 - Personel Hareketliliği - Öğrenci Hareketliliği
Erasmus+ Mesleki Eğitim Bireysel Hareketlilikler - Personel Hareketliliği - Öğrenci Hareketliliği

12 Mesleki Eğitim Personeli İçin Hareketlilik Projesi (AE1)
Başvuru Sahibi Kurumlar: Mesleki eğitim alanında aktif tüm kurum ve kuruluşlar Ulusal mesleki eğitim konsorsiyum koordinatörleri Not: Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe başvurusu yapamazlar.

13 Mesleki Eğitim Personeli İçin Hareketlilik Projesi (AE1)
Kimler yararlanıcı olabilir: Mesleki eğitim alanında çalışan uzmanlar ve eğitimenler Neler Yapılabilir: Öğretmenlik veya eğitmenlik yapmak, İşbaşı eğitimi almak.

14 Mesleki Eğitim Hareketlilik Projesi (AE1)
Öğrenci Hareketliliği Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında 2 haftadan 12 aya kadar süreyle staj yapmalarıdır. Temel mesleki eğitim kurumlarından yeni mezun olanlar, mezuniyetlerinden sonra en geç bir yıl içinde Hareketlilik faaliyetine katılabilirler. Meslek lisesi öğrencileri, çıraklar ve yeni mezunlara işletme veya mesleki eğitim veren bir okul ev sahipliği yapar. Bu okulun programında işletme vb. bir kuruluşta çalışmaya dayalı öğrenme süreçlerinin olması gerekir.

15 Mesleki Eğitim Hareketlilik Projesi (AE1)
Ne kadar süreyle? 2 günden 2 aya kadar (Yol hariç) Son başvuru tarihi? 17 Mart 2014

16 Mesleki Eğitim Hareketlilik Projesi (AE1)
Süreler Proje Süresi: Hazırlık, katılımcı seçimi, yurtdışı hareketlilik, yaygınlaştırma, değerlendirme vb. tüm faaliyetleri kapsayan proje süresi 1 veya 2 yıl olabilir. Başvuru sahibi kurum, bu süreyi başvuru aşamasında projenin amacı ve planlanan faaliyetlere göre belirler. Yurtdışı Faaliyet Süresi: Mesleki eğitim öğrencileri için: 2 hafta-12 ay Mesleki eğitim personeli için: 2 gün-2 ay

17 Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
Ana Eylem 1 – Bireysel Hareketlilikler Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği

18 AE1: Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
Amaç: Yetişkin eğitimi faaliyeti gösteren kuruluşların personeline yurtdışında öğrenme deneyimi sunmak Faaliyetler: Personel eğitimi: Yetişkin eğitimi personelinin profesyonel gelişimi için destek sağlanması a) yurtdışında yapılandırılmış bir kurs veya eğitim faaliyetine katılım, b) yurtdışında yetişkin eğitimi alanında aktif bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreci geçirme. Eğitim/öğretim görevlendirmesi: Yetişkin eğitim kuruluşu personeline yurtdışındaki ortak bir kuruluşta eğitim veya öğretim sunma fırsatı sağlanması

19 AE1: Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
Kimler başvurabilir? Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe başvurusu yapamazlar. Başvurular, Programa üye ülkelerden birinde bulunan uygun katılımcı kuruluşlar tarafından yapılır. Uygun Katılımcı Kuruluşlar Kimlerdir? Yetişkin eğitimi alanında faaliyet yürüten herhangi bir kamu veya sivil toplum kuruluşu (Yetişkin Eğitim Kuruluşu olarak tanımlanmaktadır) İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet yürüten herhangi bir kamu veya sivil toplum kuruluşu Bir Ulusal Yetişkin Eğitim Konsorsiyomunun koordinatör kuruluşu

20 AE1: Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
Projenin süresi: 1 veya 2 yıl Faaliyetin süresi: 2 gün - 2 ay Projeye sağlanan hibe başlıkları: Seyahat giderleri (İkamet edilen yerden faaliyetin bulunduğu yere katılım için gereken seyahat ödemesi) Kurumsal destek Bireysel destek (Bireysel harcırah miktarı) Kurs ücreti Özel ihtiyaç desteği

21 3. GENÇLİK ÇALIŞANLARININ HAREKETLİLİĞİ
AE1. BİREYSEL HAREKETLİLİKLER 1. GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ 2. AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ 3. GENÇLİK ÇALIŞANLARININ HAREKETLİLİĞİ

22

23

24

25 Seyahat giderleri: İkamet edilen yerden faaliyetin bulunduğu yere katılım için gereken seyahat ödemesi (Gerçekleşen tutar üzerinden ödeme) Mesafe (Km) Kişi Başı Ödeme Miktarı (AVRO) 180 275 360 530 820 1100

26 Kurumsal destek: Hareketlilik faaliyetinin uygulanması ile ilgili harcırah dışındaki diğer tüm giderler (pedagojik, kültürel, dil hazırlığı, izleme vb.) (Gerçekleşen tutar üzerinden ödeme) Katılımcı Sayısı Katılımcı Başı Destek (Avro) 100 kişiye kadar 350 100 kişi üzeri 200

27 Bireysel destek (Bireysel harcırah miktarı) (Gerçekleşen tutar üzerinden ödeme)

28 Kurs ücreti (Gerçekleşen tutar üzerinden ödeme)
70 Avro/Katılımcı/Gün Azami 700 Avro/Katılımcı Özel ihtiyaç desteği Uygun görülen miktarın tamamı

29 Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2)
STRATEJİK ORTAKLIKLAR

30 AE2: Stratejik Ortaklıklar
Amaç: Kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslar arası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması Faaliyetler: Ortak kurum/kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetler Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetler Örgün, yaygın ve informal öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler

31 AE2: Stratejik Ortaklıklar
Kimler Başvurabilir ? Program üyesi ülkelerde yer alan resmi ve özel kurum/kuruluşlar Kaç Ortak Gerekir? Proje başvuru aşamasında oluşturulmuş, Program üyesi ülkelerden en az 3 ortaklı yapı Proje Süresi Ne Kadardır? 2 ya da 3 yıl süreli (Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla) Proje Kapsamında Gerçekleştirilebilecek Faaliyetlerin Süresi Ne Kadardır? Kısa dönemli hareketlilik ile on-line kurslara katılmak (en az 2 ay) Uzun dönemli öğrenici hareketliliği ( 2 – 12 ay) Uzun dönemli eğitim/öğretim görevlendirmesi (2 – 12 ay) Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün – 2 ay)

32 AE2: Stratejik Ortaklıklar
Projeye sağlanan hibe başlıkları: Proje yönetimi ve uygulama Ulus aşırı proje toplantıları Fikri çıktılar ( Eğitim programları, açık öğretim kaynakları, bilgi iletişim teknolojilerine ait ürünler, analizler, bilimsel çalışmalar, öğretme yöntem ve teknikleri vb.) Uluslararası konferans/seminer/etkinlikler Öğrenme hareketliliği faaliyetleri Diğer maliyetler

33 Ana Eylem 2: Stratejik Ortaklıklar
Toplam Hibe Miktarı Ne Kadardır? € 1 yıl € 2 yıl € 3 yıl

34 Ana Eylem 2: Stratejik Ortaklıklar
Proje Yönetimi ve Uygulama: Koordinatör kuruluş: 500 € / Ay Katılımcı kuruluş: 250 € / Ay Azami 2750 € / Ay

35 Ana Eylem 2: Stratejik Ortaklıklar
Ulus Aşırı Proje Toplantıları: Proje uygulamaları ve koordinasyon toplantıları Km € / Katılımcı / Toplantı 2000 Km. ve üzeri 760 € / Katılımcı / Toplantı Azami € / Yıl

36 Fikri Çıktılar ( Eğitim programları, açık öğretim kaynakları, bilgi iletişim teknolojilerine ait ürünler, analizler, bilimsel çalışmalar, öğretme yöntem ve teknikleri vb.) Sorumlu Personel Kategorileri İdareci (88 € / Kişi / Gün) Öğretmen/Eğitmen/Araştırmacı (74 € / Kişi / Gün) Teknisyen (55 € / Kişi / Gün) İdari Personel (39 € / Kişi / Gün)

37 Uluslararası Konferans/Seminer/Etkinlikler: (Fikri çıktılar ile doğrudan ilgili olması koşulu ile)
100 € / Yerli Katılımcı 200 € / Yabancı Katılımcı Azami € / Proje

38 Yetişkin Eğitimi Ana Eylem 2: Stratejik Ortaklıklar
Diğer Maliyetler (Hizmet alımı, taşoronluk vb.) Azami € / Proje Özel İhtiyaç Desteği Başvuru formunda beyan edilmek koşulu ile uygun bulunan harcamaların %100’ü

39 ERASMUS+ Merkezi Projeler

40 Merkezi Projeler Brüksel'de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansına başvuru yapılır. Ana Eylem 2 : Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Sektörel Beceri Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine, mesleki eğitim sistemlerinin cevap verebilirliğini artırmayı hedefleyen uluslararası projelerdir.   Bilgi Ortaklıkları Bilgi Ortaklıkları, Erasmus+ Programı Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği faaliyeti kapsamında desteklenen, yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç odaklı projelerdir.

41 Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme
Gençlik alanında program ülkeleri ve ortak ülkeler arasında yapılan çok taraflı ulusötesi işbirliği projeleridir. 3 tür faaliyet içerir: Gençlik Değişimleri Avrupa Gönüllü Hizmeti Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

42 ANA EYLEM 3- POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK
YAPILANDIRILMIŞ DİYALOG: GENÇLER VE GENÇLİK ALANINDA KARAR ALICILAR ARASINDA TOPLANTILAR

43 Ana Eylem 3- Politika Reformları İçin Destek Yapılandırılmış Diyalog
Gençlerin, kendileri için üretilen politikaların yapım sürecine katılımını desteklemek amacıyla yürütülen faaliyetlerdir. Ulusal Projeler? Ulusötesi Projeler

44 Erasmus+ Spor Proje Türleri İşbirliği Ortaklıkları:
Spor ve fiziksel aktivite ile ilgili alanlarda yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi veya hayata geçirilmesi için kurulan ortaklıklar Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri: En az 12 Program Ülkesini kapsayan, profesyonel olmayan spor etkinlikleri

45 Erasmus+ Spor  Destekleri; Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa spor boyutunun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülecek olan projelerdir. Erasmus+ Spor alanındaki faaliyetlerin hedefleri şunlardır: •    Doping, şike, şiddet, ayrımcılık ve ırkçılıkla uluslararası boyutta mücadele etmek, •    Sporculara, sporun yanı sıra diğer alanlarda da kariyer olanağı (çift taraflı kariyer) olanağı ile sporun iyi yönetişimini teşvik etmek, •    Gönüllü aktiviteler ve spor etkinliklerine katılımın arttırılması ve sosyal içerme, fırsat eşitliği ve beden eğitiminin önemi hakkında bilinçlendirmek ve spor yapma olanağını arttırmak, •    Faaliyetleri ulusal, bölgesel ve yerel anlamda geliştirmek, transfer etmek, yenilikçi uygulamalarla sonuçlandırmak.

46 Erasmus+ Spor: İşbirliği Ortaklıkları
Kimler Başvuru Yapabilir? Herhangi bir program ülkesinden spor alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ya da kar amacı gütmeyen kuruluşlar Erasmus+ Spor desteklerinden yararlanabilirler.  Bu kurum ve kuruluşlar

47 İşbirliği Ortaklıkları için; •    Ulusal, bölgesel ya da yerel düzeyde spordan sorumlu kamu kurumları, •    Ulusal Olimpiyat  Komitesi veya Ulusal Olimpiyat Konfederasyonu, •    Uluslararası, ulusal, bölgesel ya da Avrupa düzeyindeki spor kurum veya kuruluşları, •    Ulusal spor ligi, Spor kulüpleri, Sporcuları temsil eden organizasyon veya birlikler, •    Sporda profesyonelleri ve gönüllüleri temsil eden organizasyon veya birlikler (koç, yönetici vb.)

48      •    Herkes için spor hareketini temsil eden organizasyonlar, •    Spor ve eğlence sektörünü temsil eden organizasyonlar, •    Eğitim, öğretim veya gençlik alanında aktif olan organizasyonlar (İşbirliği Ortaklığı uluslararası bir ortaklıktır ve en az 5 farklı program ülkesinden 5 farklı kurum ve kuruluşu kapsamalıdır. Hibe başvurusu sırasında bütün katılımcı kurum ve kuruluşlar belirtilmelidir.) Spor Etkinlikleri için; •    Yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde spordan sorumlu kamu kurumları, •    Uluslararası, ulusal, bölgesel ya da yerel düzeyde spor alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardır.

49 Erasmus+ Spor: İşbirliği Ortaklıkları
Kimler Başvurabilir? Program Üyesi ülkelerdeki tüm kamu kurum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen tüm kurum kuruluşlar En az 5 farklı Program Ülkesinden 5 farklı kuruluş ortak olmalı Not: Ortak Ülkelerden kuruluşlar anlamlı bir katkı sunacaklar ise ortak olarak projede yer alabilir.

50 Erasmus+ Spor: İşbirliği Ortaklıkları
Neler Yapılabilir? Kilit paydaşlar arasında ağ kurma, İyi uygulama paylaşımları, Eğitim modülleri geliştirme, Sporda etik kuralların ve davranışların yaygınlaşması için izleme ve değerlendirme ölçütlerinin oluşturulması, Sporun sosyal ve ekonomik engelleri aşmadaki etkinliğini gösteren verilerin oluşturulması, Eğitim, sağlık ve gençlik alanları ile spor arasında yenilikçi sinerjilerin teşvik edilmesi, Konferans, seminer, toplantı, organizasyonlar…

51 Erasmus+ Spor: İşbirliği Ortaklıkları
Proje Süresi 12-36 ay arası Başvuru Son başvuru tarihi 14 Mart 2014 Başvurular Brüksel’deki Yürütme Ajansı’na yapılacaktır.

52 Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri
Erasmus+ Spor Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri

53 Erasmus+ Spor: Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri
Desteklenen Faaliyetler Yıllık düzenli organize edilen veya Profesyonel olan spor müsabakaları hariç Tüm spor organizasyonları, Eğitimler, Destekleyici (konferans, seminer) ve Miras oluşturucu (değerlendirmeler, gelecek planlamaları) faaliyetler

54 Erasmus+ Spor: Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri
Proje Süresi Her şey dahil 1 yıl Başvuru Son başvuru tarihileri 15 Mayıs 2014 Başvurular Brüksel’deki Yürütme Ajansı’na yapılacaktır.

55 TEŞEKKÜR EDERİZ CANER ANDA @caneranda caneranda@gmail.com
,129


"ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları