Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi"— Sunum transkripti:

1 Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bir Kariyer Merkezi Modeli: Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Kasım, 2013 Uğur KAVAL, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Ali KORKUT, Yabancı Diller Yüksekokulu

2 Kariyer kavramı Kariyer kavramı, bireylerin is hayatı ile ilgili eylemleri ve bu eylemlere yönelik tutum ve davranışları kapsar (Erdoğmuş, 2003, ss.63-72). Kariyer sözcüğü, dilimize Fransızca “Carrierre” sözcüğünden geçmiştir. Bu sözcük, Fransa’nın güneyinde konuşulan Roman kökenli Provencal dilinde “carriera (araba yolu)” anlamına gelmektedir. Fransızca’da bu kelime; meslek, diplomatik kariyer, bir meslekte asılması gereken aşamalar, yaşamda seçilen yön anlamlarında kullanılmaktadır (Bingöl, 2006, s.284).

3 Kozak (2001) kariyeri, çalışan kişilerin yaptıkları is ve başarıların örgütsel hiyerarşi içerisinde yukarıya doğru hareket etmesi olarak tanımlamıştır. Bir diğer ifadeyle kariyer, «insanın iş hayatı boyunca yer aldığı basamaksal mevkiler ve yaptığı işleri, bulunduğu konumla ilgili tutum ve davranışlarını içeren bir süreç, aynı zamanda kişinin iş yaşamında çalışmasıyla elde ettiği tecrübeler bütünü» biçiminde de okunabilir.

4 Karİyer neden önemlİ? Birey açısından kariyer olgusu birçok nedenden dolayı önem kazanmakta olup bu nedenler şöyle ifade edilmektedir (Varol, 2001, s.6) : Kariyer bireye kimlik ve statü oluşturmasında yardımcı olur. Kariyer bireyin yaşamında odak noktası oluşturur. Kariyerin sosyal bir anlamı vardır. Kariyerin maddi güç elde etmede etkin bir rolü vardır. Kariyer iş tatmini sağlar. Kariyer kişiliğin gelişmesinde etkin bir rol üstlenir.

5 Kişinin kendini tanıması ve gözlemlemesi, başka insanları incelemekten daha zordur. Bu yüzden kendi analizini yapabilmek konusunda hassasiyet göstermek gerekir. Meslek hayatında geçirilecek zaman dilimi düşünüldüğünde, kariyer planı yaparken kendini tanımanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda, kariyer, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri sunacak birimlerin oluşturulması kurumlar açısından amaçlarına ulaşma yolunda etkin ve işlevsel olacaktır.

6 Kariyer planlama çalışmaları ve kariyer planlama merkezleri dünyada özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde daha etkin olarak faaliyet yürütmekte, fakat ülkemizde yeni yeni gelişme göstermektedir. Ülkemizde 2013 yılı itibariyle mevcut 178 üniversite içerisinde yalnızca % 30,34’unde kariyere yönelik bir birim bulunmaktadır.

7 Üniversitelerdeki Kariyer merkezlerinin durumu :
ÜNİVERSİTE SAYISI SAYI YÜZDE (%) KARİYER MERKEZİ (Kariyer Geliştirme Merkezi, Kariyer Gelişim Merkezi, Kariyer Yönlendirme Merkezi, Kariyer Planlama Merkezi Dahil) 178 109 Devlet 69 Vakıf 40 22,47 KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 14 7,87 KARİYER BİRİMİ OLAN ÜNİVERSİTE ORANI (YÜZDE OLARAK) 30,34

8 Amaç Bu çalışmanın amacı, Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kuruluş süreci ve geçmişi hakkında bilgiler sunmak, faaliyet alanları ve uygulamaları sırasında izlenen yol ve yöntemleri örneklemek yoluyla benzer bir kurum / birimler oluşturmaya istekli taraflara yararlı olabilecek deneyimler ve önerileri paylaşmaktır.

9 KURULUŞ Kariyer Planlama Merkezi, Dicle Üniversitesi AB Proje Ofisi tarafından «İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı ve Genç İstihdamının Desteklenmesi» Hibe Programı Kapsamında kabul edilmiş ve Aralık itibariyle uygulanmaya başlanan “Gençlerin İstihdam Edilebilirliklerinin Arttırılması ve Girişimciliğin Desteklenmesi” başlıklı proje kapsamında kurulmuştur.

10 İlgili projenin tamamlanmasından sonra, Rektörlük kararıyla «Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi»ne dönüştürülmüş ve ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de (5 Ekim 2011, Sayı : 28075) yayımlanmıştır. Merkezimiz Yabancı Diller Yüksekokulu binasında çalışmalara devam etmektedir.

11 Karİyer Planlama Uygulama ve AraştIrma Merkezİ Faalİyetlerİ

12 Bireysel ve Grup Görüşmeleri
Merkezi’nin temel amaçlarından bir tanesi bireysel ve grup görüşmeleri yolu ile başvuran kişilere kariyer planlamaları konusunda yardımcı olmaktır.

13 Merkezimiz çeşitli etkinlikler ile öğrenci ve mezunlarının yanı sıra lise mezunu gençlerin iş hayatıyla sürekli iletişim içinde olmasını sağlamak ve başvuran gençlerin kariyerleriyle ilgili kararlarında bilinçli hareket etmelerini sağlayarak bilgi ve becerilerini en iyi şekilde kullanabilecekleri uygun işlere, uygun süre ve koşullarda yerleşmelerine de yardımcı olmaktadır.

14 Görüşmeler yoluyla başvuran kişilerin kendilerini tanımaları, beceri ve yeterliklerinin farkına varmaları ve bu doğrultuda kariyer planlarını yapmaları konusunda yol gösterilmektedir.

15 Teknİk gezİler / İş Gezİlerİ
İş yerlerine yapılan geziler ile öğrencilerin mezuniyetleri sonrası çalışmaya başlayacakları sektörleri tanımalarını, gereken yetkinlik, donanım ve kişilik özellikleri hakkında farkındalık kazanmaları ve yetkinliklerini geliştirmek üzere uygun eğitim programlarına yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

16 Kariyer FuarI Bu etkinliğin amacı, hem şirket ve kurumların çalışanlarında aradıkları yetkinlikler hakkında bilgi edinmelerini hem de öğrencilerin sektörler hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktadır.

17 Yurtdişi eğitim fuari Etkinlik amacı, yurt dışında eğitim ve çalışma fırsatları hakkında bilgilendirme seminerleri düzenlemek ve bu alanda faaliyet gösteren firmalarla öğrencileri buluşacağı bir ortam oluşturmaktır.

18 Girişimcilik okulu Girişimcilik konusunda öğrencilerin bilinç kazanmaları ve aktifleşmelerini sağlamak için girişimcilik eğitimleri düzenlenmektedir. Bu alanda iyi örnek sahibi yöneticiler ve iş adamları davet edilmektedir.

19 Akademİsyenlİk okulu Akademisyenliğe özendirme ve bilimsel çalışmalara teşvik için üniversitemizdeki fakültelerde Akademisyenlik düşünen 3. ve 4. sınıf öğrencilere yönelik Akademisyenlik Okulu Seminerleri yapılmaktadır.

20 PROJELERIMIZ AB PROJELERİMİZ KOSGEB PROJELERIMIZ SODES PROJELERIMIZ

21 Mesleki egitimler Mesleki eğitim faaliyetlerinden öğrencileri haberdar etmekte ve lisans eğitimlerini destekleyici mesleki eğitimler düzenlemektedir.

22 DÜZENLEDİĞİMİZ EĞİTİMLER/ SEMİNERLER
Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi AutoCAD Programı Eğitimi Bilgisayar Kullanımı Hakimlik ve Savcılık Sınavına Hazırlık Kursu On parmak klavye kursu Doğalgaz Tesisatçılığı Kursu Bilgisayar destekli reklam ve tasarım kursu ALES Kursu KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi DGS Hızlı Okuma Eğitimi

23 CV yazma ve mülakat teknikleri Pozitif Düşünce ve Stres Yönetimi”
EUROPASS BİLGİLENDİRME SEMİNERİ CV yazma ve mülakat teknikleri Pozitif Düşünce ve Stres Yönetimi” “Beden Dili ve Bireysel İmaj Taktikleri” “Kendini Tanımak” Uygulamalı Eğitimi “Avrupa Günü” etkinlikleri Kariyer Sohbetleri “Kamuda İş ve Kariyer Olanakları Semineri” “Özel Sektörde İş ve Kariyer Olanakları Semineri “Dicle Üniversitesi Yurt Dışı Eğitim Günleri”

24 “Etkili Sunum Teknikleri”
“Başarının Yeni Psikolojisi” “Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Girişimcilik” “Kişisel Liderlik” “Kurumsal Hayatta Takım Çalışması” “Kişisel Davranış Modelleri ile İlişkiler” “Zaman Yönetimi ve Organizasyon Becerileri

25 PCM Eğitimi (Proje Döngü Yönetimi)
TSPAKB -Sermaye Piyasası Kurulu-Borsa İstanbul- Tanıtım Seminerleri Karacadağ Kalkınma Ajansı İstihdam ve Yatırım Toplantısı PCM Eğitimi (Proje Döngü Yönetimi)

26 Duyurular / iletişim Kariyer Merkezimiz etkinlikleri, öğrenci ve üniversite personelimize yönelik sunduğu çeşitli hizmetler kurum web sitesi (http://kariyer.dicle.edu.tr/ ), kurum adına açılmış sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Google+ ve Youtube), üniversite web sitesi, basın bülteni (e-bülten) ve yerel haber siteleri web sayfaları aracılığıyla duyurulmaktadır. Etkinliklere yönelik geribildirimler Facebook hesabı üzerinden de alınmaktadır. Ayrıca, üç ayda bir çıkarılan ‘Genç Kariyer Dergisi’ de öğrencilere kariyer konusunda bilgilendirme sunmaktadır.

27 Deneyimler / öneriler Üniversiteler bünyesinde bir kariyer birimi oluşturulması, yetkin personelin görevlendirilmesi ve ilgili diğer birimler arasında koordinasyonun sağlanması gereklidir. Bireysel danışmanlık hizmetlerine daha fazla önem verilmesi, öğrencileri mezuniyet sonrası hayatları hakkında bilinçlendirmekte ve güven kazandırmaktadır. Kamu sektörü ve özel sektör istihdam olanakları konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Bölümlerden ‘temsilci’ niteliği taşıyacak öğrenciler ve akademisyenler belirlenmesi ve eşgüdüm içerisinde faaliyet planlarının gerçekleştirilmesi gereklidir.

28 Deneyimler / öneriler Kariyer birimlerinin etkinlik ve planlarının önemsenmesi, üniversite faaliyet bültenlerine dahil edilmesi de uygulama aşamasında karşılaşılması olası zorlukların önüne geçecektir. Düzenlenecek seminer ve konferanslara davet edilecek konuşmacıların alanda etkin ve yeterli bilgi düzeyine sahip, tanınmış kişiler olmasına özen gösterilmelidir. Öğrencilerin ilgisini çekebilecek seminer, konferans ve panel benzeri çalışmaların kariyer merkezileri tarafından planlaması önemlidir. Bu noktada online anketler ve veri toplama araçları yararlı olabilir.

29 KAYNAKLAR Bingöl, D.(2006) İnsan Kaynakları Yönetimi, 6. Baskı, İstanbul: Arıkan Yayını. Erdoğmuş, N. (2003). Kariyer Geliştirme, Kuram ve Uygulama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Kozak, M. A. (2001). Konaklama İşletmelerinde Kariyer Planlaması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Pilavcı, D.(2007) Bilgi Çağında Değişen Kariyer Anlayışı ve Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Uygulama. Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana Varol, E. S. (2001). Kariyer Yönetimi, Planlaması ve Yeni Gelişmeler, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yayını.

30

31 https://www.facebook.com/dukadam

32 Dicle üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştirma Merkezi
TELEFON : (412)  DAHİLİ : 2272 FAKS : (412)           Facebook :       ADRES : Dicle Üniversitesi Kampüsü Diyarbakır

33 Ne başarırsanız başarın, size yardım eden mutlaka vardır. Athea Gibson


"Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları