Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI; *Harcamanın (Giderin) sınıflandırılması 4 bölüm *Harcamanın (Giderin) sınıflandırılması 4 bölüm 13 basamaktan oluşur. 13.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI; *Harcamanın (Giderin) sınıflandırılması 4 bölüm *Harcamanın (Giderin) sınıflandırılması 4 bölüm 13 basamaktan oluşur. 13."— Sunum transkripti:

1 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI; *Harcamanın (Giderin) sınıflandırılması 4 bölüm *Harcamanın (Giderin) sınıflandırılması 4 bölüm 13 basamaktan oluşur. 13 basamaktan oluşur. 1. Bölüm: Kurumsal sınıflandırma (4 düzey) 1. Bölüm: Kurumsal sınıflandırma (4 düzey) 2. Bölüm: Fonksiyonel sınıflandırma (4 düzey) 2. Bölüm: Fonksiyonel sınıflandırma (4 düzey) 3. Bölüm: Finansman tipi sınıflandırma (1 düzey) 3. Bölüm: Finansman tipi sınıflandırma (1 düzey) 4. Bölüm: Ekonomik sınıflandırma (4 düzey), 4. Bölüm: Ekonomik sınıflandırma (4 düzey),

2 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI

3 13000002 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 13000020 REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI 13000027 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI 13010004 DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13010005 İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13010010 BİLGİ İŞLEM GRUP BAŞKANLIĞI 13010011 İNŞAAT VE EMLAK GRUP BAŞKANLIĞI 13010023 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 13010024 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 13010025 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 13010062 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ 13013100 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13013162 OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI

4 13013200 ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13013262 GENEL ORTAÖĞRETİM OKULLARI 13013300 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13013362 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARI 13013600 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13013700 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13013762 DİN ÖĞRETİMİ OKULLARI 13013800 HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13013862 HAYAT BOYU ÖĞ. VE HALK EĞİTİM MERKEZLERİ 13014000 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13014063 YURTDIŞI EĞİTİM MÜŞAVİR VE ATAŞELERİ

5 13014200 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13014300 ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13014362 ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI 13014400 YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13014700 ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13014800 YÜKSEKÖĞRETM VE YURT DIŞI EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI  Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi  01- Genel kamu hizmetleri  02- Savunma hizmetleri  03- Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri  04- Ekonomik işler ve hizmetler  05- Çevre koruma hizmetleri  06- İskan ve toplum refahı hizmetleri  07- Sağlık hizmetleri  08- Dinlenme, kültür ve din hizmetleri  09- Eğitim hizmetleri  10 Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri

7 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI  Finansman tipi sınıflandırma; kamu idareleri bütçe yapısına göre ayrıştırılmıştır.  1 *Genel Bütçeli idareler  2 *Özel Bütçeli İdareler  3 *Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  4 *Sosyal Güvenlik Kurumları  5 *Mahalli İdareler  6 *Özel Ödenekler  7 *Dış proje Kredileri  8 *Şartlı Bağış ve Yardımlar

8 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI  Ekonomik sınıflandırma,  01 - Personel giderleri  02 - Sosyal güvenlik kurumu devlet primi gid.  03 - Mal ve hizmet alım giderleri  04 - Faiz giderleri  05 - Cari transferler  06 - Sermaye giderleri  07 - Sermaye transferleri  08 - Borç verme  09 - Yedek ödenekler

9 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI 01-Personel Giderleri Kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeler ile personele ilişkin prim ödemeleridir. 01.1 -Memurlar 01.2 -Sözleşmeli Personel 01.3 -İşçiler 01.4 -Geçici Personel 02.1, 02.2, 02.3 ve 02.4 Sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri

10 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI  03 - Mal ve hizmet alım giderleri  03.1 - Üretime yönelik mal ve malzeme alımları  03.2 - Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları  03.3 - Yolluklar  03.4 - Görev giderleri  03.5 - Hizmet alımları  03.6 - Temsil ve tanıtma giderleri  03.7 - Menkul mal, g.maddi hak alım, bakım ve onarım gid.  03.8 - Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri  03.9 -Tedavi ve cenaze giderleri

11 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI  Yatırım (sermaye ) Giderleri  06 - Sermaye Giderleri (Normal ömrü bir yıldan fazla) (Normal ömrü bir yıldan fazla)  07 - Sermaye Transferleri (Sermaye birikimi amacıyla karşılıksız yapılan kaynak aktarımları)

12

13 ORTAK ÖDENEKLER  Bakanlığımız okul ve kurumlarının;  Donatım ve büyük onarım giderlerine ilişkin ödenek talepleri, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce,  Kamulaştırma giderlerine ilişkin ödenek talepleri, İnşaat ve Emlak Dairesince,  Harcama Birimlerinin okul ve bina yapımına ilişkin ödenekleri Strateji Geliştirme Başkanlığınca, karşılanmaktadır.

14 ORTAK ÖDENEKLER  İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Taşımalı Eğitim kapsamındaki ödenek talepleri, Destek hizmetleri Genel Müdürlüğünce  İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Taşımalı Eğitim kapsamındaki ödenek talepleri, Destek hizmetleri Genel Müdürlüğünce,  Yurt dışında görevlendirilen Bakanlık personelinin Tedavi Giderlerine ilişkin ödenek talepleri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, karşılanmaktadır.

15 ORTAK ÖDENEKLER  Meslek Liseleri son sınıf öğrencilerinin beceri eğitimine ilişkin sigorta giderleri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce,  3308 sayılı Kanun kapsamındaki ücretleri öğrencinin çalıştırıldığı okul veya kurumca 01.4–Geçici Personel kaleminden karşılanmaktadır  3308 sayılı Kanun kapsamındaki ücretleri öğrencinin çalıştırıldığı okul veya kurumca 01.4–Geçici Personel kaleminden karşılanmaktadır.

16 ÖDENEK TALEPLERI  Milli Eğitim Bakanlığı okul ve kurumlarının ödenek ihtiyaçları kurumun veya okulun tür itibariyle bağlı bulundukları Genel Müdürlükleri bütçesinden karşılanmaktadır.  İlköğretim okulları (İlkokul+ortaokul) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden,  Genel Liseler, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden,  Mesleki Liseler, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden  İmam Hatip Ortaokul ve Liseleri, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden

17 ÖDENEK TALEPLERI ÖDENEK TALEPLERI  Rehberlik Araştırma Merkezleri, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden  Mesleki ve Halk Eğitim Merkezleri, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden,  İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden


"ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI; *Harcamanın (Giderin) sınıflandırılması 4 bölüm *Harcamanın (Giderin) sınıflandırılması 4 bölüm 13 basamaktan oluşur. 13." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları