Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Sevinç Atabay 27 Kasım 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Sevinç Atabay 27 Kasım 2012."— Sunum transkripti:

1 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Sevinç Atabay 27 Kasım 2012

2 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ  Eğer bugün de dünkü gibi öğretirsek, çocuklarımızı yarından mahrum etmiş oluruz. John Dewey 2

3 Onlara öğretmek için… Önce onlara ulaşmalıyız. TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Öğrencilerimiz öngörülerin ötesinde değiştiler. Artık, bizim öğretmek için yetiştirildiğimiz öğrenciler değiller... Onlara öğretmek için… Önce onlara ulaşmalıyız. 3

4 Zamane Çocukları Neler Yapıyor?
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Zamane Çocukları Neler Yapıyor? 2-5 yaş arası çocukların % 58 i basit bilgisayar oyunlarının nasıl oynandığını biliyor. Bu yaş grubunun % 20 si yüzmeyi biliyorken % 20 si internet tarayıcıyı açabiliyor. Bu yaş grubunda cep telefonunda oyun oynayabilenlerin sayısı ayakkabısını bağlayabilenlerin iki katı kadar. Bu yaş grubunun üçte ikisi mouse kullanabiliyor. Bu yaş grubunun çoğu bilgisayar oyunu oynamayı biliyor ama bisiklete binmeyi bilmiyor.

5 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

6 Bu notların hali ne böyle?
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu notların hali ne böyle?

7 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Y Kuşağı Öğretmenleri
Y kuşağının öğretim işgücüne uygulanan baskısı gittikçe artmaktadır. Y kuşağı öğretmenlerinin sayısı gelecek birkaç yıl içerisinde iki katına çıkacak ve bu kişiler bugünki hesaba göre öğretim nüfusunun yaklaşık beşte biri kadar olacaktır. Y kuşağı öğretmenleri, meslekte ve okullardaki öğretimde önemli bir etki oluşturacaklar.

8 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Y Kuşağı
Y Kuşağı Öğretmenlerine Daha Etkili Olabilmeleri İçin Nasıl Yardım Edebiliriz? 1. Destekleyici Okul Liderliği Yapma Y kuşağı üyeleri önceki kuşak öğretmenlerinden farklı olarak, kendi performansları ile ilgili düzenli geri bildirimler verilmesine önem vermektedirler.

9 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Y Kuşağı 2. Aile Katılımı
Y kuşağı katılımcılarına göre öğretmenlik mesleğini geliştirmek için en önemli faktör aile katılımıdır. 3. İşbirliği Y kuşağı öğretmenleri, okulun temel misyonunun, öğretim stratejilerinin ve programın yürütülmesi için takım halinde çalışma ve işbirliği söz konusu olduğunda bunu geri çevirmeyeceklerdir. 4. Eğitim İçin Yeterli Kaynak Sağlanması Y kuşağı öğretmenleri mesleğin eşit eğitim kaynakları sağlanarak desteklenmesi gerektiğine inanmaktadırlar.

10 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Y Kuşağı 5. Destekleyici ve Güvenilir Arkadaşlar
Y kuşağı çalışanları ilişkilere çok önem vermektedirler. Bu ilişkileri geliştirmek için zaman harcamakta ve birbirlerine saygıyı dolayısıyla kurumsal sosyalleşmeyi sağlayacağını varsayarak işe gelmektedirler. Gerçekten, Y kuşağı öğretmenlerinin aklına ilk olarak pozitif, konuksever ve sıcak bir atmosferin oluşturduğu iyi çalışma koşulları gelmektedir.

11 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Okul liderleri için stratejiler: Y Kuşağı
Düzenli geribildirimler alma olanağı sağlayın. Kariyerlerini planlamalarına yardımcı olun. Y kuşağı ve diğer öğretmenler için yarı zamanlı öğretim olanaklarını gözönünde bulundurun.

12 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Y Kuşağı
Kuşaklararası anlamlı öğrenme fırsatları sağlayın. Geleceğe bakın ve Y kuşağı öğretmenlerine öğretmenlik mesleğinin sürdürülebilmesi için bayrağı verin.

13 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Y Kuşağı
Okul liderlerinin, öğretmenlik mesleğinin geliştirilebilmesi için, yeni işe başlayan Y kuşağı öğretmenlerinin tüm öğretmenler için olumlu yenilikleri nasıl sürdürebileceklerini belirlemeleri gerekir. Okul liderleri eğer Y kuşağı öğretmenlerinin karakteristik özelliklerini, ihtiyaçlarını ve davranış biçimlerini öğrenebilirlerse, bunları diğer eski arkadaşlarıyla paylaşabilirler ve bu yeni kuşak öğretmenler eğitim ve öğretimin dönüşümünde önemli roller almalarını sağlayabilirler.

14 Öneriler TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
“Bilgisayarıma virüs bulaştığı için ödevimi yapamadım öğretmenim… Korkunç bir virüs, defterime, kitaplarıma, kalemlerime hatta silgime bile bulaşmış.” 14

15 Öneriler TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Çok hızlı değişen bir dünyada öğrencileri dünün dünyasının koşullarına göre değil, yarının dünyasının belirsizlikleriyle başa çıkabilecek şekilde düşünme becerileri kazandırarak hazırlamak gereklidir. Zamane çocukları konusunu çalışırken çok sayıda yurt içi ve yurt dışı makale ve uygulamayı tarayarak aşağıdaki önerileri oluşturduk .

16 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Eğitimin altın kuralı olan ‘’her zaman ve her durumda adil davranmak’’, zamane çocukları için de işe yarayacaktır. Sınır ve standartları önceden koyup bunları korumak, otoriteyi sağlamak için gerektiğinde sesimizi ve beden dilimizi de kullanmak her zamanki gibi işe yarayacaktır. Öğrenmeyi hareketlerle pekiştirebiliriz. Onların farklı bir ritimde yaşadıklarını unutmamalıyız. Bu ritme ayak uydurmak için ertelemeyip, tıpkı download eder gibi beklendiği ölçüde hızlı olmalıyız. Hızlı geri bildirim vermeye çalışmalıyız.

17 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Çok geri bildirim vermek, öğretmenden gelecek her türlü dikkat onları memnun edecektir. Öğrenme stillerine göre zenginleştirilmiş bir öğretim tarzı (görsel, işitsel, kinestetik) her zaman işe yarayacaktır. Onlar için çalıştığı grubu tanıyan, iletişim becerisi yüksek ve yüksek motivasyonlu bir öğretmen olmak çok bilmekten daha önemlidir.

18 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Onlarla aynı dili konuşmaya çalışmalıyız. Bunun için gerekirse tıpkı başka bir dil öğrenir gibi çaba sarf etmek gerekebilir. Onların deyimiyle kendimizi “update” (güncellemeliyiz) etmeliyiz. Teknolojiyi aktif olarak kullanmalıyız. Onların hem fiziksel hem de sanal ortamdaki sosyal ilişkilere olan ihtiyaçlarını göz önüne almalıyız. Deneysel öğrenme için ortamlar yaratmalıyız. Küçük gruplarla tartışmalar, projeler, sınıf sunumları, münazaralar, alan çalışmaları, simülasyon desteği ve takım çalışmalarını yaygınlaştırmak işimizi kolaylaştırabilir.

19 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Önemli olan “sınav için öğrenme” değil, “öğrenme” dir. “Bugün yeni bir şey öğreneceğiz” diyebilmeliyiz. Eğitimi eğlenceli hale getirmek hepimizin amacı olmalıdır. Zamane çocukları da, tıpkı diğer kuşaklar gibi öğrenmekten zevk almak isterler.

20 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Kısa ve net olmalıyız. Okulun, zamane çocuklarının bilgi aldıkları yerlerden sadece biri olduğunu unutmamalıyız. Eğitimde ve ölçme değerlendirmede yeni çözümler üretmeye çalışmalıyız. Tüm eğitimcilerin bildiği gibi, çocuklar, dikkatlerini dakika kadar yoğunlaştırabilirler. Verimli bir öğrenme için bu süreyi göz önünde bulundurmalıyız.

21 Örnek Ders İşleme Modeli
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Örnek Ders İşleme Modeli Yoğun Ders Anlatımı (10 dakika) Bir Fıkra, Olay vb. Anlatma (2 dakika) Önemli Noktaları Vurgulama (3 dakika) Web Araştırması Yapma (6 dakika) Soru – Cevap (1 dakika) Tekrar Yoğun Ders Anlatımı (16 dakika) Müzikli Ara (2 dakika) Kaynak: Prof. Dr. Erhan Erkut, Özyeğin Üniversitesi, Digital Çağda Eğitimde Fırsatlar ve Sorumluluklarımız Sempozyumu


"TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Sevinç Atabay 27 Kasım 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları