Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KRİTİK HASTA ÇOCUĞUN NAKLİ Prof.Dr. Nedret Uzel İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KRİTİK HASTA ÇOCUĞUN NAKLİ Prof.Dr. Nedret Uzel İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 KRİTİK HASTA ÇOCUĞUN NAKLİ Prof.Dr. Nedret Uzel İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı

2 Kritik medikal veya travma hastası çocukta morbidite ve mortaliteyi azaltan durumlar Pediatrik yoğun bakım ünitelerinde izlem ve tedavi Pediatrik yoğun bakım ünitelerinde izlem ve tedavi Pediatrik yoğun bakım uzmanının bulunması Pediatrik yoğun bakım uzmanının bulunması Belli hastalık grupları için özel merkezlerin kurulması Belli hastalık grupları için özel merkezlerin kurulması

3 Pediatrik kritik hasta bakımındaki gelişmelere paralel olarak hasta transportu önem kazandı

4 Pediatrik transport literatürü 1970’lerde neonatal transportu 1980’den sonra çocuk hasta transportu

5 Gelişmeler Tıbbi teknoloji Ulaşım araçları teknolojisi İletişim teknolojisi Transport sırasında kesintisiz bakım ve izlem imkanı

6 1986AAP Hasta Çocuğun nakli rehberi (yer-hava) 1990AAP içinde Transport tıbbı seksiyonu (SOTM) 1993 Rehber yenilendi 2000 2. Ulusal pediatrik ve neonatal transportu konferansı 2002Uzlaşı raporu

7 Transport türleri Hastane öncesi Hastane öncesi Hastaneler arası Hastaneler arası Hastane içi Hastane içi

8 Transport nedenleri Hastanenin tıbbi kapasitesi, teknik olanakları, tanı olanakları hastanın durumuna uygun veya yeterli olmadığı zaman daha gelişmiş bir merkeze sevk kararı alınır Hastanenin tıbbi kapasitesi, teknik olanakları, tanı olanakları hastanın durumuna uygun veya yeterli olmadığı zaman daha gelişmiş bir merkeze sevk kararı alınır Tanısal işlemler, cerrahi girişimler, özel bakım için hastane içinde nakil gerekebilir Tanısal işlemler, cerrahi girişimler, özel bakım için hastane içinde nakil gerekebilir

9 Hastaneler arası transport şekilleri Bölgesel acil servis transport ekibi - 112 Bölgesel acil servis transport ekibi - 112 Gönderen hastane transport ekibi Gönderen hastane transport ekibi Özel pediatrik kritik hasta transport ekibi Özel pediatrik kritik hasta transport ekibi Kabul eden hastanenin pediatrik yoğun bakım ekibiKabul eden hastanenin pediatrik yoğun bakım ekibi Merkezi pediatrik kritik hasta transport ekibiMerkezi pediatrik kritik hasta transport ekibi

10 Pediatrik transportun morbiditesi Kanter et al. Pediatrics 1992;90:893 177 başka hastaneden YBÜ’ne nakil 195 hastane içinden YBÜ’ne nakil Hastaneler arası nakil Hastane içi nakil Morbidite Olumsuz olaylar-teknik Fizyolojik bozulma PRİSM%20.9%15.3%7.910%11.3%3.6%8.77

11 Hastane içi transportun morbiditesi Wallen et al. Crit Care Med 1995;23:1588 139 hasta hastane içi transport %24 Olumsuz olay yok %72 Fizyolojik parametrelerin en az birinde önemli değişiklik %10 Ekipmanla ilgili olumsuzluk %14 Büyük girişim gereksinimi %34 mekanik ventilasyondaki hastalarda %9.5 ventile edilmeyen hastalarda

12 Transport ekibi Transport ekibi K. hemşire-hemşire K. hemşire-hemşire K. hemşire-solunum terapisti K. hemşire-solunum terapisti K. hemşire-solunum terapisti-hekim K. hemşire-solunum terapisti-hekim K. hemşire-hekim K. hemşire-hekim K. hemşire-paramedik K. hemşire-paramedik Uzlaşı yok, kanıt yok

13 Transport ekibinin morbiditeye etkisi Hatherill et al. Intensive Care Med 2003;29:1547 202 hasta Cape Town üniversite hastanesi YBÜ’ne nakil Transferin%82’si paramedik ile Transferin%82’si paramedik ile %76’sı yer ambulansı ile Teknik komplikasyon%36 Klinik komplikasyon%27 Kritik olay %7 Kritik olay %7 Yoğun bakım ekibi ile transfer%10 Teknik komplikasyon%0

14 Transport ekibinin morbiditeye etkisi Britto et al, BMJ 1995;311:836 51 hasta yoğun bakım transfer ekibi ile nakil %4 önemli fizyolojik bozulma %0 teknik olumsuz olay PRİSM önce ↑→ sonra ↓ P< 0.001 TISönce ↓→ sonra ↑ P< 0.001

15 Transport aracı seçimi Yer Yer Hava HavaHelikopterUçak

16 Transport aracı seçimini etkileyen Faktörler Hastanın durumu Hastanın durumu Hava koşulları Hava koşulları Trafik Trafik Mesafe Mesafe Gönderen kurumun coğrafik konumu Gönderen kurumun coğrafik konumu Tahmini nakil süresi Tahmini nakil süresi Nakil seçeneklerinin bulunması Nakil seçeneklerinin bulunması

17 Helikopterle transfer yararlı mı? Lancet 1996;347:1362 J Trauma 1998;45:785 Air Med J 2001;20:28 J Trauma 2002;53:340 Maliyet risk değerlendirmesinde havayolu transportu hastaların bir çoğu için çok az yarar sağlamaktadır.

18 Transport planı Transfer öncesi koordinasyon ve iletişim Transfer öncesi koordinasyon ve iletişim Birlikte bulunacak personel Birlikte bulunacak personel Ekipman Ekipman Transport sırasında izlem ve kayıt Transport sırasında izlem ve kayıt Hastanın sevk için hazırlanması Hastanın sevk için hazırlanması

19 Transfer öncesi koordinasyon ve iletişimiletişim Gönderen hekim alan hekim Gönderen hekim alan hekim teyit teyit Hastanın durumu ve özellikleri tam ve doğru tanımlanmalı Hastanın durumu ve özellikleri tam ve doğru tanımlanmalı Sevk kararının sorumluğu gönderen hekimde Sevk kararının sorumluğu gönderen hekimde Hasta bakımı özeti, laboratuvar ve radyolojik incelemelerin kopyası Hasta bakımı özeti, laboratuvar ve radyolojik incelemelerin kopyası

20 Birlikte olan personel En az iki kişi En az iki kişi Stabil olmayan hastada ekip lideri hekim veya hemşire Stabil olmayan hastada ekip lideri hekim veya hemşire Stabil olan hastada ekip lideri paramedik olabilir Stabil olan hastada ekip lideri paramedik olabilir Merkezdeki hekim ile temas Merkezdeki hekim ile temas Transport tıbbi eğitimi almış personel Transport tıbbi eğitimi almış personel

21 Birlikte bulunacak ekipman Havayolunun, oksijenasyonun, vital bulguların izlenmesini ve girişim yapılmasını sağlayan cihazlar, farmasötik ajanlar Havayolunun, oksijenasyonun, vital bulguların izlenmesini ve girişim yapılmasını sağlayan cihazlar, farmasötik ajanlar Ekipmanın düzenli aralıklarla kontrolü Ekipmanın düzenli aralıklarla kontrolü Son kullanma tarihiSon kullanma tarihi Çalışır olmasıÇalışır olması Akülerin dolu olmasıAkülerin dolu olması

22 Transportta monitörizasyon Nabız oksimetresi Nabız oksimetresi EKG EKG TA TA Solunum hızı Solunum hızı Ortaya çıkan olumsuzlukların ve girişimlerin kaydı Ortaya çıkan olumsuzlukların ve girişimlerin kaydı

23 Hastayı transporta hazırlama Cerrahi acil durum olmadıkça hasta stabilize edilmeden nakledilmemeli Cerrahi acil durum olmadıkça hasta stabilize edilmeden nakledilmemeli Güvenli damar yolu açılmalı Güvenli damar yolu açılmalı Sıvılar ve ilaçlar plastik torbalarla verilmeli Sıvılar ve ilaçlar plastik torbalarla verilmeli Havayolu potansiyel tehlikede ise transport öncesi entübasyon yapılabilir Havayolu potansiyel tehlikede ise transport öncesi entübasyon yapılabilir Entübe ise tüp tespit edilmeli Entübe ise tüp tespit edilmeli Aileden transport için yazılı onay alınmalı Aileden transport için yazılı onay alınmalı

24 Hasta klinik durumunu değerlendir Hasta stabil mi? Mümkün ve gerekli olan müdaheleleri yap Transport gerekliliğini değerlendir. Mevcut hastane imkanları hasta için yeterli mi? Tedaviye devam Hasta transporttan yarar görecek mi? Gönderilecek hastane seçimi - Mesafe - İmkanları - Boş yatak durumu - Aile tercihi Gönderilecek hastane doktoru ile iletişim Transfer kabul edildi mi? Aileden onam al Transfer şeklini seç - Maliyet - Aciliyet - Mesafe - Hava şartları Transport ekibini belirle Hemşire-hemşire iletişim Tıbbi kayıt fotokopisi Transportu başlat - Sedasyon - Transport tedavi orderı - Medikal kayıt - İletişime devam Transportun tamamlanması Hastaneler arası transport akış şeması evet hayır

25 Türkiye’de hastaneler arası pediatrik transport çalışması Mayıs 2001-Haziran 2001 Mayıs 2001-Haziran 2001 18 merkez 18 merkez 854 pediatrik transport (hastaneler arası) 854 pediatrik transport (hastaneler arası) Ort. transport süresi: 53 dakika Ort. transport süresi: 53 dakika Gönderen merkezler Gönderen merkezler Devlet hastaneleri% 49 Devlet hastaneleri% 49 SSK hastaneleri% 32 SSK hastaneleri% 32 Özel hastaneler% 16 Özel hastaneler% 16 Üniversite hastaneleri% 3 Üniversite hastaneleri% 3 Soysal DD, et al. Ulus Travma Derg 2004;10:168-72

26 Transport ekibi Hemşire ve doktor% 12 Hemşire ve doktor% 12 Hemşire% 28 Hemşire% 28 Doktor% 17 Doktor% 17 Hiçbiri% 35 Hiçbiri% 35 Soysal DD, et al. Ulus Travma Derg 2004;10:168-72 Türkiye’de hastaneler arası pediatrik transport çalışması

27 Transport şekli Gönderen hastane ambulansı% 44 Gönderen hastane ambulansı% 44 Özel araç% 36 Özel araç% 36 112 acil ambulansı% 15 112 acil ambulansı% 15 Özel ambulans ve diğer% 5 Özel ambulans ve diğer% 5 Türkiye’de hastaneler arası pediatrik transport çalışması Soysal DD, et al. Ulus Travma Derg 2004;10:168-72

28 Türkiye’de hastaneler arası pediatrik transport çalışması Acil Durum Nedenleri (%) Nörolojik 22 Solunumsal 18 İnfeksiyon 14 Toksikolojik 14 Travma 9 Hematolojik 4 Kardiyak 4 Diğer 15 Soysal DD, et al. Ulus Travma Derg 2004;10:168-72

29 Türkiye’de hastaneler arası pediatrik transport çalışması Türkiye’de hastaneler arası pediatrik transport çalışması Transport öncesi bildirim(%) Hayır 80 Evet 20 Telefon 83 Yazılı 8 Aile 7 Soysal DD, et al. Ulus Travma Derg 2004;10:168-72

30 Türkiye’de hastaneler arası pediatrik transport çalışması Türkiye’de hastaneler arası pediatrik transport çalışması Transport öncesi bilgi verilmesi(%) Yeterli 26 Yetersiz 32 Yok 42 Soysal DD, et al. Ulus Travma Derg 2004;10:168-72

31 Ambulans donanımı Ambulans donanımı Tam ekipman% 16.2 Tam ekipman% 16.2 Sedye, oksijen, aspiratör% 28.2 Sedye, oksijen, aspiratör% 28.2 Sedye ve oksijen% 25.6 Sedye ve oksijen% 25.6 Sadece sedye% 4.0 Sadece sedye% 4.0 Veri ulaşılamayan% 26.0 Veri ulaşılamayan% 26.0 Türkiye’de hastaneler arası pediatrik transport çalışması Soysal DD, et al. Ulus Travma Derg 2004;10:168-72

32 Havayolu-solunum desteği Spontan solunum% 67.1 Spontan solunum% 67.1 Solunum ve Solunum ve hava yolu desteği olmayan% 19.5 hava yolu desteği olmayan% 19.5 Entübe% 5.9 Entübe% 5.9 Hava yolu% 4.8 Hava yolu% 4.8 Balon-maske ventilasyon% 2.7 Balon-maske ventilasyon% 2.7 Türkiye’de hastaneler arası pediatrik transport çalışması Soysal DD, et al. Ulus Travma Derg 2004;10:168-72

33 Transport sonrası hasta durumu Stabil% 73.3 Stabil% 73.3 Agonize% 26.3 Agonize% 26.3 Ölü% 0.5 Ölü% 0.5 Türkiye’de hastaneler arası pediatrik transport çalışması Soysal DD, et al. Ulus Travma Derg 2004;10:168-72


"KRİTİK HASTA ÇOCUĞUN NAKLİ Prof.Dr. Nedret Uzel İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları