Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ACİL SERVİSTE TRİAJ Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ACİL SERVİSTE TRİAJ Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ"— Sunum transkripti:

1 ACİL SERVİSTE TRİAJ Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı

2 Triaj Fransızca Seçmek Sınıflamak Türlerine göre ayırmak manasına gelir İlk kez II. Dünya Şavaşında yaralı askerlere gereksinimleri doğrultusunda acil bakım girişiminde bulunmak üzere öncelik hakkı tanınması nedeni ile kullanılmıştır.

3 Rutin triaj Afet Triajı:
Hayati tehlikesi olan ve multipl sistem yaralanması olanlar önce tedavi edilir Afet Triajı: Yaralı sayısı, kurtarıcı sayısından fazla ise hayatta kalma şansı daha fazla olan, müdahalesinde daha az zaman, malzeme ve personel gerektiren kişilere öncelikli olarak müdahale edilir

4 Triajda amaç Hastanın durumunun hayati olup olmadığının,
Extremiteyi tehdit edip etmediğinin, Semptomların giderilmesi için acil tedavi gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesidir.

5 Triaj ile…. Hastanelerde sekonder afetler önlenir (aşırı yüklenme),
Uygun tedavi ile sağkalım artar, Morbidite azalır, Komplikasyonlar ve geç ölümleri azalır, Kaynaklar uygun kullanılır.

6 Rutin Acil Servis Triajı
Temel veya ileri triaj sistemleri kullanılabilir Acil servis triajı, doktorlar, hemşireler veya paramedikler tarafından yapılabilir.

7 Temel Triaj Sistemi Sınırlı bir hikaye Vital bulgular
Fizik bulgular alınır Kullandığı ilaçlar İlaç alerjileri sorulur ve hasta uygun alana yönlendirilir.

8 İleri Triaj Sistemi İleri triaj sisteminde temel triaj sistemine ek olarak, bazı tanısal testler (örneğin; X-ray, kan ve idrar tetkikleri) istenir. Daha sonra hastalar aciliyetine göre uygun bakım alanlarına veya acil servis hekiminin muayenesi için bekletilirler.

9 Hekim Triajı Hekim tek ya da hemşire ile beraber triaj değerlendirmesi yapar. Bu sistemde basit sorunlar (örneğin; otitis media, sütür alımı gibi) hızla tedavi edilir ve hasta triaj alanından taburcu edilir. Ancak hekimin triajda çalışmasının maliyeti genellikle bu sistem için engelleyicidir.

10 Triaj Sistemi Sınıflandırılması
Durumu satabil olmayan hastanın tedavisi bitinceye kadar her tıbbi basamakta yeniden yapılan sürekli ve süregen olan triajda 2 li, 3 lü, 4 lü ve 5 li olmak üzere değişik sınıflandırma sistemleri kullanılmaktadır.

11 Acil Servis Triaj Sistemleri
2 li Triaj Sistemi Acil Acil değil 3 lü Triaj Sistemi Çok acil 4 lü Triaj Sistemi Hayatı tehdit edici 5 li Triaj Sistemi Resusitasyon Sevk

12 Emergency Severity Index
ESI acile başvuran hastaları aciliyet durumlarına ve kullanacakları kaynaklara göre ayıran basit 5 seviyeli bir triaj sistemidir. Triaj sorumlusu 4 soruya cevap arar. Bu hasta ölmek üzere olan bir hasta mı? Bu hasta bekleyemeyecek durumda olan bir hasta mı? Bu hasta acil serviste kaç kaynağa ihtiyaç duyar? Bu hastanın vital bulguları nedir?

13 ESI Algoritması 1 2 5 4 3 Evet Hasta ölmek üzere mi? Hayır Evet
Bekleyemeyecek durumda mı? Hayır Kaç kaynak kullanmak gerekecek? Anormal HİÇ BİR ÇOK 5 4 Normal 3 Vital bulguları

14 ESI Kaynaklar Kaynak Sayılanlar Kaynak Sayılamayanlar Laboratuar
(Tam kan, biyokimya, tam idrar) Anemnez, fizik muayene EKG, Direkt grafi, USG, BT IV sıvılar SF Enjeksiyon (IV/IM), Nebül Oral tedavi, tetanoz, reçete Konsültasyon Basit girişim (Sütür, foley) Komplike girişim=2 (sedasyon) Pansuman, atel uygulama

15 Travma Triajı ATLS ye göre;
T1 (Kırmızı): Acil hayat kurtarıcı önlemlere gereksinim var T2 (Sarı): 2-4 saat içinde kontrol gereksinimi var T3 (Yeşil): 4 saat içinde tedavi ihtiyacı yok T4 (Mavi): İmkanlar yeterli ise erken tedavi edilmesi gerekli ancak taburculuk ihtimali yok

16 Travma Triajı Uygulama
Hasta yürüyor mu? Evet (YEŞİL) Hayır Hasta soluyor mu? Hava yolu açıldıktan sonra hayır (Ölü) Hava yolu açıldıktan sonra evet (KIRMIZI) Kendiliğinden soluyor

17 Travma Triajı Uygulama
Solunum sayısı kaç? Dakikada 30 üzeri veya 10 un altı (KIRMIZI) Dakikada 10-30 Nabız veya kapiller dolaşım nasıl? Nabız 40 ın altı veya 120 nin üzeri (Veya kapiller dolaşım 2 sn üzeri) (KIRMIZI) Nabız arası (Veya kapiller dolum 2 sn altı) (SARI)

18 T.C. Sağlık Bakanlığı Triaj Sistemi
KIRMIZI Kategori 1: Hayatı tehdit eden ve hızlı agresif yaklaşım ve acil olarak eş zamanlı değerlendirme ve tedavi gerektiren durumlar. Bu durumlarda hasta hiç bekletilmeden kırmızı alana alınır. Kategori 2: Hayatı tehdit etme olasılığı yüksek olan ve 10 dakika içerisinde değerlendirilip tedavi edilmesi gerekli durumlar.

19 T.C. Sağlık Bakanlığı Triaj Sistemi
SARI Kategori 1: Hayatı tehdit etme olasılığı, uzuv kaybı riski ve önemli morbidite oranı olan durumlar. Kategori 2: Orta ve uzamış dönem belirtileri olan ve ciddiyet potansiyeli taşıyan durumlar.

20 T.C. Sağlık Bakanlığı Triaj Sistemi
YEŞİL Ayaktan başvuran, genel durumu itibariyle stabil olan ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek basit sağlık sorunları bulunan hastalar.

21 Devlet Hastanesi Triaj Durumu
Kırmızı : 102 (0,6 hasta/gün) (%11,2) Sarı : 235 (1,3 hasta/gün) (%25,8) Yeşil : 574 (3,2 hasta/gün) (%63) Toplam : 911 (5,1 hasta/gün)

22 Eğitim Araştırma Hastanesi Triaj Durumu
Kırmızı : (38,7 hasta/gün) (%3,9) Sarı : (511,2 hasta/gün) (%51,6) Yeşil : (441,4 hasta/gün) (%44,5) Toplam : (991,3 hasta/gün)

23 TEŞEKKÜR EDERİM


"ACİL SERVİSTE TRİAJ Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları