Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uterin Rüptürlere Yaklaşım

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uterin Rüptürlere Yaklaşım"— Sunum transkripti:

1 Uterin Rüptürlere Yaklaşım
Yrd.Doç.Dr.Numan ÇİM Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van 13.Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 12 Mayıs 2015, Antalya

2 intrapartum acil bir durumdur.
Uterin Rüptür Uterusun müsküler duvar bütünlüğünün bozulmasıyla karakterize, maternal ve perinatal mortalite ve morbiditesi yüksek intrapartum acil bir durumdur. Nahum GG, Pham KQ.Uterine Rupture in Pregnancy. Updated: May 12, 2010

3 Uterin Dehisens İnkomplet Uterin Rüptür (gizli rüptür, sessiz rüptür, uterin dehisens) myometriumda ayrılma varken viseral periton yani seroza intakttır. Matsubara et al. Journal of Medical Case Reports 2011 5:14

4 Uterin Dehisens Hafif semptom/ asemptomatik,
Acil cerrahi girişim gerektirmez, Maternal / fetal komplikasyon nadir, Broad ligamentde hematom olabilir Matsubara et al. Journal of Medical Case Reports 2011 5:14

5 Komplet Uterin Rüptür Uterusun bütün katlarıyla yani üzerini
örten serozanın da tam kat ayrılması Fetüs ve ekleri abdominal kavitede palpe edilebilir Acil cerrahi girişim (sezaryen, uterus onarımı, histerektomi) Uterus rüptürü günümüzde C/S sonrası vaginal doğumla ilişiklendirilmektedir Nahum GG, Pham KQ.Uterine Rupture in Pregnancy. Updated: May 12, 2010

6 Komplet Uterin Rüptür Spontan Travmatik Grandmultiparite Uzamış travay
malprezantasyon Travmatik Abdominal travmalar Doğumun indüksiyonu Eller et al. N Engl J Med 2009; 360:170

7

8 Gebelikle İlişkili Rüptür İnsidansı
, 20 hakemli makale 1864 olgu/ gebe 1/1536 (%0.07) % 0.012 Skarsız %0.033 Skarlı %1 % 0.11 % 86’sı grand multiparların doğum eyleminde %14’ü eylem öncesi Wen et al. Am J Obstet Gynecol 2004;191:1263–9. Gardeil et al. J Obstet Gynecol Reprod Biol.  Aug 1994;56(2):  

9 Risk faktörleri Gebelik sırasında
Klasik C/S öyküsü Miyomektomi öyküsü Plasenta akreata Motorlu araç kazası Uterin Müllerian anomaliler Histeroskopik metroplasti Abortus sonrası zorlu küretaj Histerotomi öyküsü (çok nadir) USG’de haftada alt segment 3.5 mm’den inceyse Manoharan M, Wuntakal R, Erskine K. Uterine rupture: a revisit The Obstetrician & Gynaecologist 2010;12:223–230.

10 Risk faktörleri Gebelik sırasında (Nadir nedenler)
Geçirilmiş derin infiltratif endometriozis cerrahisi İnterstisyal ektopik gebelik rezeksiyonu Ehler-Danlos sendromu Kronik steroid kullanımı Kokain kullanımı Fettback PB, et. al. International Journal of Gynecology and Obstetrics Manoharan M, Wuntakal R, Erskine K. Uterine rupture: a revisit The Obstetrician & Gynaecologist 2010;12:223–230.

11 Risk faktörleri Doğum eylemi sırasında
C/S öyküsü Miyomektomi öyküsü Grand multiparite Malprezentasyon Atlanmış CPD, makrozomi İlerlemeyen eylem, fundal basınç Yüksek pariteli ve C/S öykülü hastalarda PG ve oksitosin kullanımı Paröz kadınlarda yüksek doz misoprostol kullanımı İnternal podolik versiyon, vakum, forseps Makadi doğumda aşırı ekstraksiyon Manoharan M, Wuntakal R, Erskine K. Uterine rupture: a revisit The Obstetrician & Gynaecologist 2010;12:223–230.

12

13 Risk faktörleri Doğum eylemi sırasında (Nadir nedenler)
Doğum kanalını tıkayan tümörler Pelvik deformite Manoharan M, Wuntakal R, Erskine K. Uterine rupture: a revisit The Obstetrician & Gynaecologist 2010;12:223–230.

14 Risk faktörleri Doğum sonrası
Presipite doğum eylemi Plasentanın elle çıkarılması Uterin manipülasyon (intrauterin balon) Plasenta akreata Manoharan M, Wuntakal R, Erskine K. Uterine rupture: a revisit The Obstetrician & Gynaecologist 2010;12:223–230.

15 Myomektomi öyküsü olan gebelerde rüptür
3.trimesterde veya doğum eylemi sırasında gerçekleşiyor, insidansı binde 5-7 Myomların sayı ve büyüklüğü Uterin insizyonların yeri ve büyüklüğü L/S veya L/T olması Kaviteye girilip girilmediği Kapatma tekniği Operasyon üzerinden geçen zaman Elektif C/S ile en uygun sonlandırma zamanı 38. hafta Önemleri ayrı ayrı ortaya konamamıştır. Landon MB, Lynch CD. Optimal timing and mode of delivery after cesarean with previous classical incision or myomectomy: a review of the data. Semin Perinatol. 35 (5): , 2011.

16 Alt segment vertical C/S sonrası rüptür riski % 1.1
Günümüzde Klasik C/S oranı USA’da halen binde 3-4, rüptür riski % 1-12 Elektif C/S ile en uygun sonlandırma zamanı haftalar Alt segment vertical C/S sonrası rüptür riski % 1.1 Alt segment transvers insizyonla arasında maternal ve perinatal sonuçlar açısından fark saptanmamıştır. Landon MB, Lynch CD. Optimal timing and mode of delivery after cesarean with previous classical incision or myomectomy: a review of the data. Semin Perinatol. 35 (5): , 2011.

17 Vaginal doğum denenirse onbinde 40-64 rüptür yüzde 9 dehisens
Önceki doğum C/S Vaginal doğum denenirse onbinde rüptür yüzde 9 dehisens Bunun da yarısı erken doğum eyleminde gerçekleşir Elektif C/S düşünülüyorsa onbinde 16 Önceden uterusta ters T ve J insizyon varsa risk % 2 Uterin skarın çeşidi bilinmeyenlerde doğum eylemi denendiğinde uterin rüptür risk oranı % 0.5 Skar bilinmiyorsa alt segment transvers olduğu varsayılmalıdır. Plansız vaginal doğum denemeleri varsa risk % 11.5 Landon MB, Lynch CD. Optimal timing and mode of delivery after cesarean with previous classical incision or myomectomy: a review of the data. Semin Perinatol. 35 (5): , 2011.

18 Önceki Sezaryende Uterusun Kapatılması
The risk of uterine rupture is not increased with single‐ compared with double‐layer closure: a Swedish cohort study Study cohort. IF THIS IMAGE HAS BEEN PROVIDED BY OR IS OWNED BY A THIRD PARTY, AS INDICATED IN THE CAPTION LINE, THEN FURTHER PERMISSION MAY BE NEEDED BEFORE ANY FURTHER USE. PLEASE CONTACT WILEY'S PERMISSIONS DEPARTMENT ON OR USE THE RIGHTSLINK SERVICE BY CLICKING ON THE 'REQUEST PERMISSIONS' LINK ACCOMPANYING THIS ARTICLE. WILEY OR AUTHOR OWNED IMAGES MAY BE USED FOR NON-COMMERCIAL PURPOSES, SUBJECT TO PROPER CITATION OF THE ARTICLE, AUTHOR, AND PUBLISHER. Hesselman S, Högberg U, Ekholm-Selling K, Råssjö EB, Jonsson M. The risk of uterine rupture is not increased with single- compared with double-layer closure: a Swedish cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology DOI: /

19 Tek katman kapatmada daha kısa operasyon süresi mevcut.
Sezaryen operasyonunda uterusun tek tabaka veya çift tabaka kapatılmasının uterin skar defekti ve maternal sonuçların incelendiği bir meta-analizde ; Tek katman kapatmada daha kısa operasyon süresi mevcut. Uterus kapatılma tipi ile uterus rüptürü ilişkili değil. Ama uterusu tek tabaka kapatmada insizyon yerindeki rezidüel myometrium tabakası daha ince izlenmektedir. Roberge S, Demers S, Berghella V, Chaillet N, Moore L, Bujold E. Impact of single- vs double-layer closure on adverse outcomes and uterine scar defect: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2014;211(5):

20 Closure of uterus and the risk of uterine rupture
Including the inner side of the uterine wall (endometrium) into the suture leads to impaired scar healing and isthmocele. IF THIS IMAGE HAS BEEN PROVIDED BY OR IS OWNED BY A THIRD PARTY, AS INDICATED IN THE CAPTION LINE, THEN FURTHER PERMISSION MAY BE NEEDED BEFORE ANY FURTHER USE. PLEASE CONTACT WILEY'S PERMISSIONS DEPARTMENT ON OR USE THE RIGHTSLINK SERVICE BY CLICKING ON THE 'REQUEST PERMISSIONS' LINK ACCOMPANYING THIS ARTICLE. WILEY OR AUTHOR OWNED IMAGES MAY BE USED FOR NON-COMMERCIAL PURPOSES, SUBJECT TO PROPER CITATION OF THE ARTICLE, AUTHOR, AND PUBLISHER. Roberge S, Bujold E. Closure of uterus and the risk of uterine rupture. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology DOI: /

21 C/S sonrası başarılı bir vaginal doğum uterin rüptür
açısından koruyucudur. Pelvis denenmiş, uterin skarın da korunduğu anlaşılmıştır. İki C/S olan gebenin aynı zamanda başarılı bir vaginal doğum öyküsü var ise normal doğum denenebilir. Sezaryen sonrası normal doğumun epidural aneljezi ile denenmesi, olası uterin rüptürü maskelemeyecektir. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice bulletin no. 115: Vaginal birth after previous cesarean delivery. Obstet Gynecol Aug;116(2 Pt 1):

22 Önceden iki veya daha fazla C/S olanlarda rüptür
riski tek C/S geçirenlere göre 16 kat artar. Doğumla son C/S arasında geçen süre 2 yıldan az ise rüptür risk oranı yaklaşık % 6’ya çıkar. Aradaki süre arttıkça skar maksimum gerilme gücüne ulaşır. Uterin insizyonu tek kat kapatılanlarda rüptür riski 4-5 kat artar. Landon MB. Predicting uterine rupture in women undergoing trial of labor after prior cesarean delivery. Semin Perinatol Aug;34(4):267-71

23 Bebeğin doğum ağırlığı ve annenin yaşı uterin
rüptür oranıyla doğru orantılıdır. 30 yaş üzerindeki gebelerde rüptür riski % 1.4 Bebeğin ağırlığı Rüptür riski 3500 gramın altı % 0.9 gram % 1.8 4000 gramın üzeri % 2.6 Landon MB. Predicting uterine rupture in women undergoing trial of labor after prior cesarean delivery. Semin Perinatol Aug;34(4):267-71

24 Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum Eylem İndüksiyonu
Oksitosin Prostaglandinler Mekanik Dilatasyon ve Transservikal Kateter Uygulaması

25 Oksitosin Landon ve ark., 2004
19 merkezli, 4 yıl süren, prospektif bir çalışma n=33699 İndüksiyon uygulananlarda %1.1 Spontan doğum eyleminde %0.4 Rüptür riski 3X artmış İndüksiyon? Eşlik eden faktörler? Macones ve ark., 2005 mulisentrik bir çalışmada risk artar McDonagh ve ark., 2005 sistematik derlemede risk artmaz

26 Grobman ve ark., 2007 Sentilhes ve ark. 2013
Bishop skoruna göre olursa risk artışı yok Önceden vaginal doğumu olmayan eski sezaryenli gebeye oksitosinle indüksiyon, spontan doğum eylemine göre riski 2X artırır Sentilhes ve ark. 2013 Önceden sezaryen olanlarda oksitosin kullanımı sonrası uterus rüptürü ihtimali %1 Cahill ve ark., 2007 ve 2008 Oksitosin dozu 20mU/dk üzerinde doz için rüptür riski % 30mU/dk üzerine çıkınca ise %3.6

27 Prostaglandinler Lydon-Rochelle ve ark., 2001 Landon ve ark., 2004
Dinoproston PGE2 analogu Misoprostol PGE1 analogu Lydon-Rochelle ve ark., 2001 20 bin doğum, retrospektif Spontan doğum eyleminde rüptür oranı %0.52 PG kullanılmadan indüklenenlerde %0.77 PG ile indüklenenlerde %2.24 Landon ve ark., 2004 Prostaglandinler ile risk artışı yok PG’ler tek başına kullanıldığında rüptüre rastlanmadı 52 olguda da misoprostol kullanılmıştı

28 Bu çalışmalardan sonra ACOG misoprostole sıcak bakmamıştır.
Macones ve ark., 2005 Sadece PG uygulananlarda risk artmıyor PG sonrası Oksitosin verilenlerde risk artıyor Wing ve ark., 1998 Misoprostolü diğer medikasyonlarla karşılaştıran randomize bir çalışma Kabul edilemez risk artışları ortaya çıkınca çalışma erken sonlandırıldı Bennet ve ark., 1997 Plaut ve ark., 1999 Aslan ve ark., 2004 Misoprostol ile artmış uterin rüptür riski Bu çalışmalardan sonra ACOG misoprostole sıcak bakmamıştır.

29 Ophir ve ark Sezaryen sonrası doğum inküsiyonunda uterin rüptür riski; oksitosin kullanımında % 1.1, dinoproston kullanımında % 2, misoprostol kullanımında ise, % 6 Smith ve ark., 2004 Bu konuda yapılan en kapsamlı çalışmadır Tipleri belirtilmemiş PG’ler kullanımında uterin rüptür oranı %0.87 iken PG kullanmayanlarda risk %0.29 PG’leri rölatif riski yüksek, ancak mutlak riski düşük olarak değerlendirmiştir

30 Buhimschi ve ark., 2005 Sentilhes ve ark. 2013 Ouzounian ve ark., 2011
PG kullanımında rüptür eski skar yerinde Oksitosinde ise eski skardan uzakta rüptür oluşur Sentilhes ve ark. 2013 Önceden sezaryen olanlarda oksitosin kullanımı sonrası uterus rüptürü ihtimali %2 Ouzounian ve ark., 2011 PGE2 veya Oksitosinle yapılan indüksiyonlar arasında risk farkı bulunmamıştır

31 Mekanik Dilatasyon ve Transservikal Kateter Uygulaması
Ravasia ve ark., 2000 Bujold ve ark., 2004 Retrospektif, örneklem büyüklüğü az, risk artışı yok Hoffman ve ark., 2004 Spontan eyleme göre risk artmıştır. Deruelle ve ark.,2012 Risk artışı yok.

32 Sezaryen sonrası vajinal doğum denemesi için eylem indüksiyonu önerileri
Maternal ve fetal endikasyonlarda bir seçenek olarak uygulanabilir Vajinal doğum yapma olasılığı yüksek gebeler seçilerek PG ile oksitosinin ardışık kulanımından sakınılmalıdır. Misoprostol kullanılmamalıdır. Uygunsuz servikste mekanik dilatasyon ve transservikal kateterler bir seçenek olabilir. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice bulletin no. 115: Vaginal birth after previous cesarean delivery. Obstet Gynecol Aug;116(2 Pt 1):

33 Sezaryen sonrası vajinal doğum denemesi için eylem indüksiyonu önerileri
İndüksiyon öncesi USG’de uterus alt segment kalınlığının 3,5 mm’den ince olması rüptür ihtimalini arttırır. Peng P, Liu XY, Li L, Jin L, Chen WL. Clinical analyses of 66 cases of mid-trimester pregnancy termination in women with prior cesarean. Chinese Medical Journal. 2015;128: Oksitosinin yüksek dozları dikkatli kullanılmalıdır. Oksitosin için üst limit 20 mU/dk. olabilir. İndüksiyonda primer oksitosin veya mekanik yöntemler  oksitosin tercih edilebilir. Landon MB. Predicting uterine rupture in women undergoing trial of labor after prior cesarean delivery. Semin Perinatol Aug;34(4):267-71

34 Sezaryen Sonrası Oksitosin ile
Vajinal Doğum Eylemine Yardım (Augmentation)

35 Horenstein ve ark., 1985 Flamm ve ark., 1987 Rosen ve ark., 1991 Risk artışı yok Leung ve ark., 1993 Zelop ve ark., 1999 Landon ve ark., 2004 ve 2006 Risk artışı var

36 Sezaryen sonrası vajinal doğum eylemine yardım önerileri
Mutlak risk düşük ve çalışma sonuçları değişken olduğundan oksitosin ile eyleme yardım yapılabilir. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice bulletin no. 115: Vaginal birth after previous cesarean delivery. Obstet Gynecol Aug;116(2 Pt 1): Konsultan önerisi ile tam değerlendirme ve anneye danışılarak başlanmalı ve eylem iyi takip edilmeli. Kontraksiyonlar 10 dakikada 4’ü aşmayacak (3-4/10 dk.) şekilde oksitosin dozu titre edilmeli. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). Birth after previous caesarean birth. London (UK): Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG); 2007 Feb. 17 p. (Green-top guideline; no. 45). Oksitosin ile eyleme yardım uterin rüptür riskini çok az arttırabilir ve dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Landon MB. Predicting uterine rupture in women undergoing trial of labor after prior cesarean delivery. Semin Perinatol Aug;34(4):267-71

37 Semptom ve Bulgular Fetal distres (Fetal kalp hızı anormallikleri-geç veya variable deelerasyonlar) (% 78-87) Azalmış bazal uterin basınç Uterin kontraktilite kaybı Abdominal ağrı (epiduralde dikkate alınmaz)(% 13-60) Prezente olan fetal kısmın geri çekilmesi Kanamanın ani artışı (% 11-67) Şok (% 29-46) Ani başlangıçlı gross hematüri (özellikle komplet rüptürlerde) Nahum ve ark., 2010. Guiliano ve ark., 2014.

38 TANI

39 TANI Merdiven Bulgusu Uterin Rüptür
Fu PT, Chen CH, Wu GJ, Yu MH. Successful management of gravid uterine rupture. Taiwan J Obstet Gynecol Sep;48(3):   39

40 TANI Matsuo K, Scanlon JT, Atlas RO, Kopelman JN. Staircase sign: a newly described uterine contraction pattern seen in rupture of unscarred gravid uterus. J Obstet Gynaecol Res Feb;34(1):  

41 TANI Primary Surgery Vol.1 – Non-Trauma : The surgery of labour : Rupture of the uterus. Smith R.PP (Çeviri) Netter Obstetri, Jinekoloji ve Kadın Sağlığı

42

43 TEDAVİ

44 Multidisipliner yaklaşım, deneyimli ekip,
ameliyathanede acil resussitasyon, hipotansiyon, taşikardi, filiform nabız, 2 damar yolu, 4-6 ünite kan temini, kan ve sıvı giderken süratle batına girilir, göbek altı median insizyon önerilir, bebeği dakikada (ort. 15 dk) çıkarmak gerekiyor.

45 Cerrahi sınırları belirlerken; Annenin genel durumuna
Kanamanın boyutuna Rüptürün uzanımına İleride çocuk istemine dikkat edilir. Histerektomi (total veya subtotal) rüptür longitudinal ve multiple kanama odakları varsa veya uterus enfekte ise Primer uterin onarım (+Bl. Tubal ligasyon) rüptür transvers olup serviks ve parametriuma uzanmıyorsa (Onarımı takip eden gebelikte rüptür olasılığı klasik C/S oranlarına benzer, ortalama % 9’dur) İpsilateral hipogastrik arter lig. alt segment ve uterin arteri içine alan lateral rüptürlerde

46 Tedavi Primary Surgery Vol.1 – Non-Trauma : The surgery of labour : Rupture of the uterus.

47

48

49

50

51

52

53 Maternal Sonuçlar Ağır maternal kan kaybı veya anemi Hipovolemik şok
Maternal mesane yaralanması Histerektomi gerekliliği Ölüm Nahum GG, Pham KQ.Uterine Rupture in Pregnancy. Updated: May 12, 2010

54 Maternal Ölüm Parant O. 2012 Maternal mortalite < %1, morbidite % 15. 12 yılda 33 uterin rüptür, maternal ölüm 5 -%15.15 Sahin HG, et al. Uterine Rupture. A twelve-year clinical analysis. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 21(7), , 2008. 53 yılda 48 uterin rüptür, maternal ölüm 2 -%4.2 Flamm B. Once cesarean, always a controversy. Obstet Gynecol, 90: , 1997 12 yılda 42 uterin rüptür, maternal ölüm 0 -0 Ofir K, et al. Uterine Rupture: Risk Factors and Pregnancy Outcome. Am J Obstet Gynecol, 189: , 2003 3 yılda 40 uterin rüptür, maternal ölüm 0 -0 Saglamtas M, et al. Rupture of the Uterus. Int J Gynaecol Obstet, 49(1):9-15, 1995 Gelişmiş ülkelerde % 0-1 iken Az gelişmiş ülkelerde % 5-10 Ortalama % 4.2

55

56 Fetal ve Neonatal Sonuçlar
Fetal hipoksi ve anoksi Fetal asidoz Yenidoğan yoğum bakım ünitesine yatış Fetal veya neonatal ölüm Nahum GG, Pham KQ.Uterine Rupture in Pregnancy. Updated: May 12, 2010

57 Günümüzde gelişmiş ülkelerde
Fetal/Neonatal Ölüm 12 yılda 33 uterin rüptür, fetal ölüm 14 -%42.42 Sahin HG, et al. Uterine Rupture. A twelve-year clinical analysis. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 21(7), , 2008. 53 yılda 48 uterin rüptür, fetal ölüm 22 -%45 Flamm B. Once cesarean, always a controversy. Obstet Gynecol, 90: , 1997 12 yılda 42 uterin rüptür, fetal ölüm 8 -%19 Ofir K, et al. Uterine Rupture: Risk Factors and Pregnancy Outcome. Am J Obstet Gynecol, 189: , 2003 3 yılda 40 uterin rüptür, fetal ölüm 13-%32.5 Saglamtas M, et al. Rupture of the Uterus. Int J Gynaecol Obstet, 49(1):9-15, 1995 Günümüzde gelişmiş ülkelerde fetal ölüm oranları % 2

58

59 Uterin Rüptür Sonrası Gebelik
Eshkoli ve ark. İsrail’de yapmış oldukları ve daha önce uterin rüptür geçiren olguların daha sonraki gebeliklerinin sonuçları inceledikleri retrospektif bir çalışmada; yılları arasında en az bir defa C/S olan toplam 34,647 olgu alınmış. Bu olguların 46’sında uterin rüptür hikayesi mevcut. İki ve daha fazla C/S çalıma dışı bırakılmış. Tüm C/S’lerde uterusu çift tabaka kapatılmış. Eshkoli T, Weintraub AY, Baron J, Sheiner E. The significance of a uterine rupture in subsequent births. Arch Gynecol Obstet Apr 12.

60 Eshkoli T, Weintraub AY, Baron J, Sheiner E
Eshkoli T, Weintraub AY, Baron J, Sheiner E. The significance of a uterine rupture in subsequent births. Arch Gynecol Obstet Apr 12.

61 Eshkoli T, Weintraub AY, Baron J, Sheiner E
Eshkoli T, Weintraub AY, Baron J, Sheiner E. The significance of a uterine rupture in subsequent births. Arch Gynecol Obstet Apr 12.

62 Eshkoli T, Weintraub AY, Baron J, Sheiner E
Eshkoli T, Weintraub AY, Baron J, Sheiner E. The significance of a uterine rupture in subsequent births. Arch Gynecol Obstet Apr 12.

63 Kliniğimizin Uterus Rüptürü Olguları 2007-2015
YIL YAŞ G SKAR SEVK TANISI TEDAVİ/ KOMPLİKASYON BEBEK KİLO BEBEK SONUÇ 2007 30 4 Yok Uterin Rüptür Primer onarım + T/L 4750 Exitus 35 8 Distosi (komplet) Subtotal histerektomi 3900 6 HT+IU ex fetus + Ablasyo? TAH /Mesane yaralanması 6500 5 Kliniğimizde NSVYD sonrası uterin rüptür TAH+sol ooferektomi 3200 Yaşıyor 2 1 C/S Fetal Distres Primer onarım 2100 32 NSVYD sonrası travmatik rüptür Plasenta akreata 800 28 1 AM IU ex fetus 1370

64 Kliniğimizin Uterus Rüptürü Olguları 2007-2015
YIL YAŞ G SKAR SEVK TANISI TEDAVİ/ KOMPLİKASYON BEBEK KİLO BEBEK SONUÇ 2008 21 3 1 C/S IU ex fetus Primer onarım/ Plasenta previa 1300 Exitus 2009 35 7 Yok NSD sonrası kistik yapı Primer onarım +T/L ? Yaşıyor 30 CPD +Fetal distres Primer onarım 2800 2010 23 2 C/S Eylemde gebelik 3700 4 Preterm eylem 2700 31 4000

65 Kliniğimizin Uterus Rüptürü Olguları 2007-2015
YIL YAŞ G SKAR SEVK TANISI TEDAVİ/ KOMPLİKASYON BEBEK KİLO BEBEK SONUÇ 2011 38 9 Yok Travayda rüptür post op. takip amaçlı TAH+BSO+ Bilateral hipogastrik arter ligasyonu 3500 Exitus 32 3 2 C/S Eylemde gebelik Primer onarım +T/L 3300 Yaşıyor 35 4 3 C/S Plasenta previa TAH /Plasenta previa + perkreata 3700 37 4250 23 2 1 C/S Primer onarım 2650 30 40 8 NSD sonrası Laparotomi 3850

66 Kliniğimizin Uterus Rüptürü Olguları 2007-2015
YIL YAŞ G SKAR SEVK TANISI TEDAVİ/ KOMPLİKASYON BEBEK KİLO BEBEK SONUÇ 2012 42 7 Yok İUMF Primer onarım 3100 Exitus 37 2 1 C/S Eylemde gebelik 3300 Yaşıyor 2013 25 3 2 C/S Mitral Kapak Hast.+ Eylemde Gebelik Primer Onarım 28 5 3 C/S Primer onarım +T/L 4200 30 İkiz gebelik+ Preterm Eylem Primer onarım+ T/L 1900/ 1770 23 3500

67 Kliniğimizin Uterus Rüptürü Olguları 2007-2015
YIL YAŞ G SKAR SEVK TANISI TEDAVİ/ KOMPLİKASYON BEBEK KİLO BEBEK SONUÇ 2014 28 3 2 C/S Eylemde gebelik Primer onarım +T/L 3850 Yaşıyor 25 Primer onarım 3000 30 4 3 C/S Primer onarım+ T/L 2700 21 Primer Onarım 3250 2 1 C/S 2015 24 1 yok Doğum sonrası rüptür

68 Kliniğimizin Uterus Rüptürü Olguları 2007-2015
YIL YAŞ G SKAR SEVK TANISI TEDAVİ/ KOMPLİKASYON BEBEK KİLO BEBEK SONUÇ 2015 19 2 1 C/S İkiz gebelik Primer onarım 2090/ 2010 Yaşıyor 33 4 3 C/S Eylemde gebelik Primer onarım +T/L 2900 30 3 Yok Postpartum atoni 3700 Preterm eylem 1400 34 1 Myomektomi 3400 Ex Ablasyo plasenta 4500

69 Önlem ÖNCEKİ SEZARYENİ 1 Klasik orta hat Aşağı vertikal
Aşağı transvers + tek kat kapatılmış Takiben 2 yıl geçmiş Aşağı transvers + konjenital anomalili uterus Önceden başarılı vajinal doğum hikayesi yok C/S yok, ancak geçirilmiş myomektomi (+) (L/S veya L/T) Eylem indüksiyonu/yardım uygulanacaksa Fetus 4000 gramın üzerindeyse Nahum GG, Pham KQ.Uterine Rupture in Pregnancy. Updated: May 12, 2010

70 Önlem Bu riskli olguların doğumları Sürekli fetal monitörizasyon
Kan bankası Acil sezaryen ve histerektomi yapılabilen Yılda 3000’den fazla doğum yaptırılan Erişkin ve yenidoğan yoğun bakımı olan üçüncü basamak obstetri merkezlerinde planlanmalıdır. Aile planlaması ile grandmultiparite önlenmeli, antenatal takipler artırılmalıdır.

71 Eve götürülecek mesajlar
Gebeliğin nadir bir komplikasyonu olup hem anne, hem de bebek için kötü sonuçlarla beraberdir. Uterin cerrahi, altta yatan en sık nedendir, ancak distosi durumunda skarsız multiparlar için de risk artmıştır. C/S sonrası vajinal doğum denenenlerin yanı sıra indüksiyon/augmentasyon yapılan multiparlarda dikkatli olunmalı Artan C/S oranlarına rağmen son yıllarda maternal mortalite azalma eğilimindedir. ERKEN TANI + HIZLI CERRAHİ MÜDAHALE + MATERNAL-NEONATAL YOĞUN BAKIM

72 TEŞEKKÜR EDERİM 72


"Uterin Rüptürlere Yaklaşım" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları