Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uterin Rüptürlere Yaklaşım Yrd.Doç.Dr.Numan ÇİM Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van 13.Türk Jinekoloji ve Obstetrik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uterin Rüptürlere Yaklaşım Yrd.Doç.Dr.Numan ÇİM Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van 13.Türk Jinekoloji ve Obstetrik."— Sunum transkripti:

1 Uterin Rüptürlere Yaklaşım Yrd.Doç.Dr.Numan ÇİM Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van 13.Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 12 Mayıs 2015, Antalya

2 Uterin Rüptür Uterusun müsküler duvar bütünlüğünün bozulmasıyla karakterize, maternal ve perinatal mortalite ve morbiditesi yüksek intrapartum acil bir durumdur. Nahum GG, Pham KQ.Uterine Rupture in Pregnancy. http://emedicine.medscape.com/article/275854-overview Updated: May 12, 2010

3 Matsubara et al. Journal of Medical Case Reports 2011 5:14 Uterin Dehisens İnkomplet Uterin Rüptür (gizli rüptür, sessiz rüptür, uterin dehisens) myometriumda ayrılma varken viseral periton yani seroza intakttır.

4 Hafif semptom/ asemptomatik, Acil cerrahi girişim gerektirmez, Maternal / fetal komplikasyon nadir, Broad ligamentde hematom olabilir Uterin Dehisens Matsubara et al. Journal of Medical Case Reports 2011 5:14

5 Komplet Uterin Rüptür Uterusun bütün katlarıyla yani üzerini örten serozanın da tam kat ayrılması Fetüs ve ekleri abdominal kavitede palpe edilebilir Acil cerrahi girişim (sezaryen, uterus onarımı, histerektomi) Uterus rüptürü günümüzde C/S sonrası vaginal doğumla ilişiklendirilmektedir Nahum GG, Pham KQ.Uterine Rupture in Pregnancy. http://emedicine.medscape.com/article/275854-overview Updated: May 12, 2010

6 Eller et al. N Engl J Med 2009; 360:170 Komplet Uterin Rüptür Spontan Grandmultiparite Uzamış travay malprezantasyon Travmatik Abdominal travmalar Doğumun indüksiyonu

7

8 Gebelikle İlişkili Rüptür İnsidansı 1976-2009, 20 hakemli makale 1864 olgu/2863330 gebe 1/1536 (%0.07) Skarsız %0.033Skarlı  %1  % 86’sı grand multiparların doğum eyleminde  %14’ü eylem öncesi % 0.012 % 0.11 Gardeil et al. J Obstet Gynecol Reprod Biol. Aug 1994;56(2):107-10. Wen et al. Am J Obstet Gynecol 2004;191:1263–9.

9 Risk faktörleri Gebelik sırasında Klasik C/S öyküsü Plasenta akreata Histerotomi öyküsü (çok nadir) Miyomektomi öyküsü Motorlu araç kazası Uterin Müllerian anomaliler Histeroskopik metroplasti Abortus sonrası zorlu küretaj Manoharan M, Wuntakal R, Erskine K. Uterine rupture: a revisit The Obstetrician & Gynaecologist 2010;12:223–230. USG’de 36-38. haftada alt segment 3.5 mm’den inceyse

10 Risk faktörleri Gebelik sırasında (Nadir nedenler) Geçirilmiş derin infiltratif endometriozis cerrahisi Kronik steroid kullanımı Kokain kullanımı Fettback PB, et. al. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2015. Manoharan M, Wuntakal R, Erskine K. Uterine rupture: a revisit The Obstetrician & Gynaecologist 2010;12:223–230. İnterstisyal ektopik gebelik rezeksiyonu Ehler-Danlos sendromu

11 Risk faktörleri Doğum eylemi sırasında C/S öyküsü Malprezentasyon Miyomektomi öyküsü Grand multiparite Atlanmış CPD, makrozomi İlerlemeyen eylem, fundal basınç Yüksek pariteli ve C/S öykülü hastalarda PG ve oksitosin kullanımı Paröz kadınlarda yüksek doz mi s oprostol kullanımı Manoharan M, Wuntakal R, Erskine K. Uterine rupture: a revisit The Obstetrician & Gynaecologist 2010;12:223–230. Makadi doğumda aşırı ekstraksiyon İnternal podolik versiyon, vakum, forseps

12

13 Risk faktörleri Doğum eylemi sırasında (Nadir nedenler) Doğum kanalını tıkayan tümörler Pelvik deformite Manoharan M, Wuntakal R, Erskine K. Uterine rupture: a revisit The Obstetrician & Gynaecologist 2010;12:223–230.

14 Risk faktörleri Doğum sonrası Presipite doğum eylemi Plasenta akreata Plasentanın elle çıkarılması Uterin manipülasyon (intrauterin balon) Manoharan M, Wuntakal R, Erskine K. Uterine rupture: a revisit The Obstetrician & Gynaecologist 2010;12:223–230.

15 Myomektomi öyküsü olan gebelerde rüptür 3.trimesterde veya doğum eylemi sırasında gerçekleşiyor, insidansı binde 5-7 Myomların sayı ve büyüklüğü Uterin insizyonların yeri ve büyüklüğü L/S veya L/T olması Kaviteye girilip girilmediği Kapatma tekniği Operasyon üzerinden geçen zaman Elektif C/S ile en uygun sonlandırma zamanı 38. hafta Önemleri ayrı ayrı ortaya konamamıştır. Landon MB, Lynch CD. Optimal timing and mode of delivery after cesarean with previous classical incision or myomectomy: a review of the data. Semin Perinatol. 35 (5): 257-61, 2011.

16 Günümüzde Klasik C/S oranı USA’da halen binde 3-4, rüptür riski % 1-12 Elektif C/S ile en uygun sonlandırma zamanı 36-37. haftalar Alt segment vertical C/S sonrası rüptür riski % 1.1 Alt segment transvers insizyonla arasında maternal ve perinatal sonuçlar açısından fark saptanmamıştır. Landon MB, Lynch CD. Optimal timing and mode of delivery after cesarean with previous classical incision or myomectomy: a review of the data. Semin Perinatol. 35 (5): 257-61, 2011.

17 Vaginal doğum denenirse onbinde 40-64 rüptür yüzde 9 dehisens Önceki doğum C/S Elektif C/S düşünülüyorsa onbinde 16 Bunun da yarısı erken doğum eyleminde gerçekleşir Plansız vaginal doğum denemeleri varsa risk % 11.5 Önceden uterusta ters T ve J insizyon varsa risk % 2 Uterin skarın çeşidi bilinmeyenlerde doğum eylemi denendiğinde uterin rüptür risk oranı % 0.5 Skar bilinmiyorsa alt segment transvers olduğu varsayılmalıdır. Landon MB, Lynch CD. Optimal timing and mode of delivery after cesarean with previous classical incision or myomectomy: a review of the data. Semin Perinatol. 35 (5): 257-61, 2011.

18 The risk of uterine rupture is not increased with single ‐ compared with double ‐ layer closure: a Swedish cohort study Hesselman S, Högberg U, Ekholm-Selling K, Råssjö EB, Jonsson M. The risk of uterine rupture is not increased with single- compared with double-layer closure: a Swedish cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2014. DOI: 10.1111/1471-0528.13015 Önceki Sezaryende Uterusun Kapatılması

19 Sezaryen operasyonunda uterusun tek tabaka veya çift tabaka kapatılmasının uterin skar defekti ve maternal sonuçların incelendiği bir meta-analizde ; Tek katman kapatmada daha kısa operasyon süresi mevcut. Uterus kapatılma tipi ile uterus rüptürü ilişkili değil. Ama uterusu tek tabaka kapatmada insizyon yerindeki rezidüel myometrium tabakası daha ince izlenmektedir. Roberge S, Demers S, Berghella V, Chaillet N, Moore L, Bujold E. Impact of single- vs double-layer closure on adverse outcomes and uterine scar defect: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2014;211(5):453-60.

20 Closure of uterus and the risk of uterine rupture Roberge S, Bujold E. Closure of uterus and the risk of uterine rupture. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2014 DOI: 0.1111/1471-0528.13095

21 C/S sonrası başarılı bir vaginal doğum uterin rüptür açısından koruyucudur. Pelvis denenmiş, uterin skarın da korunduğu anlaşılmıştır. İki C/S olan gebenin aynı zamanda başarılı bir vaginal doğum öyküsü var ise normal doğum denenebilir. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice bulletin no. 115: Vaginal birth after previous cesarean delivery. Obstet Gynecol. 2010 Aug;116(2 Pt 1): 450-63. Sezaryen sonrası normal doğumun epidural aneljezi ile denenmesi, olası uterin rüptürü maskelemeyecektir.

22 Önceden iki veya daha fazla C/S olanlarda rüptür riski tek C/S geçirenlere göre 16 kat artar. Doğumla son C/S arasında geçen süre 2 yıldan az ise rüptür risk oranı yaklaşık % 6’ya çıkar. Aradaki süre arttıkça skar maksimum gerilme gücüne ulaşır. Uterin insizyonu tek kat kapatılanlarda rüptür riski 4-5 kat artar. Landon MB. Predicting uterine rupture in women undergoing trial of labor after prior cesarean delivery. Semin Perinatol. 2010 Aug;34(4):267-71

23 Bebeğin doğum ağırlığı ve annenin yaşı uterin rüptür oranıyla doğru orantılıdır. 30 yaş üzerindeki gebelerde rüptür riski % 1.4 Bebeğin ağırlığı Rüptür riski 3500 gramın altı % 0.9 3500-3999 gram % 1.8 4000 gramın üzeri % 2.6 Landon MB. Predicting uterine rupture in women undergoing trial of labor after prior cesarean delivery. Semin Perinatol. 2010 Aug;34(4):267-71

24 Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum Eylem İndüksiyonu Oksitosin Prostaglandinler Mekanik Dilatasyon ve Transservikal Kateter Uygulaması

25 Landon ve ark., 2004 19 merkezli, 4 yıl süren, prospektif bir çalışma n=33699 İndüksiyon uygulananlarda %1.1 Spontan doğum eyleminde %0.4 Rüptür riski 3X artmış İndüksiyon? Eşlik eden faktörler? Macones ve ark., 2005 mulisentrik bir çalışmada risk artar McDonagh ve ark., 2005 sistematik derlemede risk artmaz Oksitosin

26 Sentilhes ve ark. 2013 Önceden sezaryen olanlarda oksitosin kullanımı sonrası uterus rüptürü ihtimali %1 Cahill ve ark., 2007 ve 2008 Oksitosin dozu 20mU/dk üzerinde doz için rüptür riski %2.07-2.9 30mU/dk üzerine çıkınca ise %3.6 Grobman ve ark., 2007 Bishop skoruna göre olursa risk artışı yok Önceden vaginal doğumu olmayan eski sezaryenli gebeye oksitosinle indüksiyon, spontan doğum eylemine göre riski 2X artırır

27 Dinoproston PGE2 analogu Misoprostol PGE1 analogu Lydon-Rochelle ve ark., 2001 20 bin doğum, retrospektif Spontan doğum eyleminde rüptür oranı %0.52 PG kullanılmadan indüklenenlerde %0.77 PG ile indüklenenlerde %2.24 Landon ve ark., 2004 Prostaglandinler ile risk artışı yok PG’ler tek başına kullanıldığında rüptüre rastlanmadı 52 olguda da misoprostol kullanılmıştı Prostaglandinler

28 Macones ve ark., 2005 Sadece PG uygulananlarda risk artmıyor PG sonrası Oksitosin verilenlerde risk artıyor Wing ve ark., 1998 Misoprostolü diğer medikasyonlarla karşılaştıran randomize bir çalışma Kabul edilemez risk artışları ortaya çıkınca çalışma erken sonlandırıldı Bennet ve ark., 1997 Plaut ve ark., 1999 Aslan ve ark., 2004 Misoprostol ile artmış uterin rüptür riski Bu çalışmalardan sonra ACOG misoprostole sıcak bakmamıştır.

29 Ophir ve ark. 2012 Sezaryen sonrası doğum inküsiyonunda uterin rüptür riski; oksitosin kullanımında % 1.1, dinoproston kullanımında % 2, misoprostol kullanımında ise, % 6 Smith ve ark., 2004 Bu konuda yapılan en kapsamlı çalışmadır Tipleri belirtilmemiş PG’ler kullanımında uterin rüptür oranı %0.87 iken PG kullanmayanlarda risk %0.29 PG’leri rölatif riski yüksek, ancak mutlak riski düşük olarak değerlendirmiştir

30 Buhimschi ve ark., 2005 PG kullanımında rüptür eski skar yerinde Oksitosinde ise eski skardan uzakta rüptür oluşur Sentilhes ve ark. 2013 Önceden sezaryen olanlarda oksitosin kullanımı sonrası uterus rüptürü ihtimali %2 Ouzounian ve ark., 2011 PGE2 veya Oksitosinle yapılan indüksiyonlar arasında risk farkı bulunmamıştır

31 Ravasia ve ark., 2000 Bujold ve ark., 2004 Retrospektif, örneklem büyüklüğü az, risk artışı yok Hoffman ve ark., 2004 Spontan eyleme göre risk artmıştır. Deruelle ve ark.,2012 Risk artışı yok. Mekanik Dilatasyon ve Transservikal Kateter Uygulaması

32 American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice bulletin no. 115: Vaginal birth after previous cesarean delivery. Obstet Gynecol. 2010 Aug;116(2 Pt 1): 450-63. Maternal ve fetal endikasyonlarda bir seçenek olarak uygulanabilir Vajinal doğum yapma olasılığı yüksek gebeler seçilerek PG ile oksitosinin ardışık kulanımından sakınılmalıdır. Misoprostol kullanılmamalıdır. Uygunsuz servikste mekanik dilatasyon ve transservikal kateterler bir seçenek olabilir. Sezaryen sonrası vajinal doğum denemesi için eylem indüksiyonu önerileri

33 Oksitosinin yüksek dozları dikkatli kullanılmalıdır. Oksitosin için üst limit 20 mU/dk. olabilir. İndüksiyonda primer oksitosin veya mekanik yöntemler  oksitosin tercih edilebilir. Landon MB. Predicting uterine rupture in women undergoing trial of labor after prior cesarean delivery. Semin Perinatol. 2010 Aug;34(4):267-71 İndüksiyon öncesi USG’de uterus alt segment kalınlığının 3,5 mm’den ince olması rüptür ihtimalini arttırır. Peng P, Liu XY, Li L, Jin L, Chen WL. Clinical analyses of 66 cases of mid-trimester pregnancy termination in women with prior cesarean. Chinese Medical Journal. 2015;128:450-454.

34 Sezaryen Sonrası Oksitosin ile Vajinal Doğum Eylemine Yardım (Augmentation)

35 Horenstein ve ark., 1985 Flamm ve ark., 1987 Rosen ve ark., 1991 Risk artışı yok Leung ve ark., 1993 Zelop ve ark., 1999 Landon ve ark., 2004 ve 2006 Risk artışı var

36 Sezaryen sonrası vajinal doğum eylemine yardım önerileri Mutlak risk düşük ve çalışma sonuçları değişken olduğundan oksitosin ile eyleme yardım yapılabilir. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice bulletin no. 115: Vaginal birth after previous cesarean delivery. Obstet Gynecol. 2010 Aug;116(2 Pt 1): 450-63. Oksitosin ile eyleme yardım uterin rüptür riskini çok az arttırabilir ve dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Landon MB. Predicting uterine rupture in women undergoing trial of labor after prior cesarean delivery. Semin Perinatol. 2010 Aug;34(4):267-71 Konsultan önerisi ile tam değerlendirme ve anneye danışılarak başlanmalı ve eylem iyi takip edilmeli. Kontraksiyonlar 10 dakikada 4’ü aşmayacak (3-4/10 dk.) şekilde oksitosin dozu titre edilmeli. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). Birth after previous caesarean birth. London (UK): Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG); 2007 Feb. 17 p. (Green-top guideline; no. 45).

37 Semptom ve Bulgular Fetal distres ( Fetal kalp hızı anormallikleri-geç veya variable deelerasyonlar) (% 78-87) Abdominal ağrı (epiduralde dikkate alınmaz)(% 13-60) Azalmış bazal uterin basınç Uterin kontraktilite kaybı Prezente olan fetal kısmın geri çekilmesi Kanamanın ani artışı (% 11-67) Şok (% 29-46) Nahum ve ark., 2010. Guiliano ve ark., 2014. Ani başlangıçlı gross hematüri (özellikle komplet rüptürlerde)

38 TANI http://www.airahospital.org/?tag=impending-uterine-rupture

39 TANI Merdiven Bulgusu Fu PT, Chen CH, Wu GJ, Yu MH. Successful management of gravid uterine rupture. Taiwan J Obstet Gynecol. 2009 Sep;48(3):319-20. Uterin Rüptür

40 TANI Matsuo K, Scanlon JT, Atlas RO, Kopelman JN. Staircase sign: a newly described uterine contraction pattern seen in rupture of unscarred gravid uterus. J Obstet Gynaecol Res. 2008 Feb;34(1):100-4.

41 TANI Primary Surgery Vol.1 – Non-Trauma : The surgery of labour : Rupture of the uterus. http://www.primary-surgery.org/ps/vol1/html/sect0044.html Smith R.PP (Çeviri) Netter Obstetri, Jinekoloji ve Kadın Sağlığı. 2008.

42

43 TEDAVİ

44 http://www.airahospital.org/?p=19 http://www.sitearts.com/rupture/ Multidisipliner yaklaşım, deneyimli ekip, ameliyathanede acil resussitasyon, hipotansiyon, taşikardi, filiform nabız, 2 damar yolu, 4-6 ünite kan temini, kan ve sıvı giderken süratle batına girilir, göbek altı median insizyon önerilir, bebeği 10-37 dakikada (ort. 15 dk) çıkarmak gerekiyor.

45 http://library.med.utah.edu/kw/human_reprod http://www.airahospital.org/?p=169 Cerrahi sınırları belirlerken; Annenin genel durumuna Kanamanın boyutuna Rüptürün uzanımına İleride çocuk istemine dikkat edilir. Histerektomi (total veya subtotal) rüptür longitudinal ve multiple kanama odakları varsa veya uterus enfekte ise Primer uterin onarım (+Bl. Tubal ligasyon) rüptür transvers olup serviks ve parametriuma uzanmıyorsa (Onarımı takip eden gebelikte rüptür olasılığı klasik C/S oranlarına benzer, ortalama % 9’dur) İpsilateral hipogastrik arter lig. alt segment ve uterin arteri içine alan lateral rüptürlerde

46 Tedavi Primary Surgery Vol.1 – Non-Trauma : The surgery of labour : Rupture of the uterus. http://www.primary-surgery.org/ps/vol1/html/sect0044.html

47

48

49

50

51

52

53 Maternal Sonuçlar Ağır maternal kan kaybı veya anemi Histerektomi gerekliliği Hipovolemik şok Maternal mesane yaralanması Ölüm Nahum GG, Pham KQ.Uterine Rupture in Pregnancy. http://emedicine.medscape.com/article/275854-overview Updated: May 12, 2010

54 Maternal Ölüm Sahin HG, et al. Uterine Rupture. A twelve-year clinical analysis. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 21(7), 503-506, 2008. 53 yılda 48 uterin rüptür, maternal ölüm 2 -%4.2 12 yılda 33 uterin rüptür, maternal ölüm 5 -%15.15 Flamm B. Once cesarean, always a controversy. Obstet Gynecol, 90:312-315, 1997 12 yılda 42 uterin rüptür, maternal ölüm 0 -0 Ofir K, et al. Uterine Rupture: Risk Factors and Pregnancy Outcome. Am J Obstet Gynecol, 189: 1042-6, 2003 3 yılda 40 uterin rüptür, maternal ölüm 0 -0 Saglamtas M, et al. Rupture of the Uterus. Int J Gynaecol Obstet, 49(1):9-15, 1995 Gelişmiş ülkelerde % 0-1 iken Az gelişmiş ülkelerde % 5-10 Ortalama % 4.2 Parant O. 2012 Maternal mortalite < %1, morbidite % 15.

55

56 Fetal ve Neonatal Sonuçlar Fetal hipoksi ve anoksi Fetal veya neonatal ölüm Fetal asidoz Yenidoğan yoğum bakım ünitesine yatış Nahum GG, Pham KQ.Uterine Rupture in Pregnancy. http://emedicine.medscape.com/article/275854-overview Updated: May 12, 2010

57 Fetal/Neonatal Ölüm Sahin HG, et al. Uterine Rupture. A twelve-year clinical analysis. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 21(7), 503-506, 2008. 53 yılda 48 uterin rüptür, fetal ölüm 22 -%45 12 yılda 33 uterin rüptür, fetal ölüm 14 -%42.42 Flamm B. Once cesarean, always a controversy. Obstet Gynecol, 90:312-315, 1997 12 yılda 42 uterin rüptür, fetal ölüm 8 -%19 Ofir K, et al. Uterine Rupture: Risk Factors and Pregnancy Outcome. Am J Obstet Gynecol, 189: 1042-6, 2003 3 yılda 40 uterin rüptür, fetal ölüm 13-%32.5 Saglamtas M, et al. Rupture of the Uterus. Int J Gynaecol Obstet, 49(1):9-15, 1995 Günümüzde gelişmiş ülkelerde fetal ölüm oranları % 2

58

59 Eshkoli T, Weintraub AY, Baron J, Sheiner E. The significance of a uterine rupture in subsequent births. Arch Gynecol Obstet. 2015 Apr 12. Eshkoli ve ark. İsrail’de yapmış oldukları ve daha önce uterin rüptür geçiren olguların daha sonraki gebeliklerinin sonuçları inceledikleri retrospektif bir çalışmada; 1988-2011 yılları arasında en az bir defa C/S olan toplam 34,647 olgu alınmış. Bu olguların 46’sında uterin rüptür hikayesi mevcut. İki ve daha fazla C/S çalıma dışı bırakılmış. Tüm C/S’lerde uterusu çift tabaka kapatılmış. Uterin Rüptür Sonrası Gebelik

60 Eshkoli T, Weintraub AY, Baron J, Sheiner E. The significance of a uterine rupture in subsequent births. Arch Gynecol Obstet. 2015 Apr 12.

61

62

63 Kliniğimizin Uterus Rüptürü Olguları 2007-2015 YILYAŞGSKARSEVK TANISITEDAVİ/ KOMPLİKASYON BEBEK KİLO BEBEK SONUÇ 2007304YokUterin RüptürPrimer onarım + T/L4750Exitus 2007358YokDistosi (komplet)Subtotal histerektomi 3900Exitus 2007356YokHT+IU ex fetus + Ablasyo? TAH /Mesane yaralanması 6500Exitus 2007305YokKliniğimizde NSVYD sonrası uterin rüptür TAH+sol ooferektomi3200Yaşıyor 20073021 C/SFetal DistresPrimer onarım2100Yaşıyor 20073261 C/SNSVYD sonrası travmatik rüptür Plasenta akreata Primer onarım 800Exitus 20072821 C/S 1 AM IU ex fetusPrimer onarım1370Exitus

64 Kliniğimizin Uterus Rüptürü Olguları 2007-2015 YILYAŞGSKARSEVK TANISITEDAVİ/ KOMPLİKASYON BEBEK KİLO BEBEK SONUÇ 20082131 C/SIU ex fetusPrimer onarım/ Plasenta previa 1300Exitus 2009357YokNSD sonrası kistik yapı Primer onarım +T/L ?Yaşıyor 200930?YokCPD +Fetal distres Primer onarım2800Yaşıyor 20102332 C/SEylemde gebelik Primer onarım3700Yaşıyor 20103541 C/SPreterm eylemPrimer onarım2700Exitus 20103142 C/SEylemde gebelik Primer onarım4000Yaşıyor

65 Kliniğimizin Uterus Rüptürü Olguları 2007-2015 YILYAŞGSKARSEVK TANISITEDAVİ/ KOMPLİKASYON BEBEK KİLO BEBEK SONUÇ 2011389YokTravayda rüptür post op. takip amaçlı TAH+BSO+ Bilateral hipogastrik arter ligasyonu 3500Exitus 20113232 C/SEylemde gebelik Primer onarım +T/L3300Yaşıyor 20113543 C/SPlasenta previa TAH /Plasenta previa + perkreata 3700Yaşıyor 20113732 C/SEylemde gebelik Primer onarım +T/L4250Yaşıyor 20112321 C/SEylemde gebelik Primer onarım2650Yaşıyor 20113042 C/SEylemde gebelik Primer onarım +T/L3300Yaşıyor 2011408YokNSD sonrası Laparotomi Primer onarım +T/L3850Yaşıyor

66 Kliniğimizin Uterus Rüptürü Olguları 2007-2015 YILYAŞGSKARSEVK TANISI TEDAVİ/ KOMPLİKA SYON BEBEK KİLO BEBEK SONUÇ 2012427YokİUMF Primer onarım 3100Exitus 20123721 C/SEylemde gebelik Primer onarım 3300Yaşıyor 20132532 C/SMitral Kapak Hast.+ Eylemde Gebelik Primer Onarım 3100Yaşıyor 20132853 C/SEylemde gebelik Primer onarım +T/L 4200Yaşıyor 20133032 C/Sİkiz gebelik+ Preterm Eylem Primer onarım+ T/L 1900/ 1770 Yaşıyor 20132332 C/SEylemde gebelik Primer onarım +T/L 3500Yaşıyor

67 Kliniğimizin Uterus Rüptürü Olguları 2007-2015 YILYAŞGSKARSEVK TANISI TEDAVİ / KOMPLİ KASYO N BEBEK KİLO BEBEK SONUÇ 20142832 C/SEylemde gebelik Primer onarım +T/L 3850Yaşıyor 20142532 C/SEylemde gebelik Primer onarım 3000Yaşıyor 20143043 C/SEylemde gebelik Primer onarım+ T/L 2700Yaşıyor 20142132 C/SEylemde gebelik Primer Onarım 3250Yaşıyor 20143021 C/SEylemde gebelik Primer Onarım 3850Yaşıyor 2015241yokDoğum sonrası rüptür Primer onarım 3000Yaşıyor

68 Kliniğimizin Uterus Rüptürü Olguları 2007-2015 YILYAŞGSKARSEVK TANISITEDAVİ/ KOMPLİKASYON BEBEK KİLO BEBEK SONUÇ 20151921 C/Sİkiz gebelikPrimer onarım2090/ 2010 Yaşıyor 20153343 C/SEylemde gebelik Primer onarım +T/L2900Yaşıyor 2015303YokPostpartum atoni Primer onarım3700Yaşıyor 20153043 C/SPreterm eylemPrimer onarım +T/L1400Yaşıyor 2015341Myom ektom i Eylemde gebelik Primer onarım3400Ex 2015304YokAblasyo plasenta Primer onarım4500Ex

69 11 Aşağı transvers + tek kat kapatılmış Klasik orta hat Aşağı vertikal Takiben  2 yıl geçmiş Aşağı transvers + konjenital anomalili uterus Önceden başarılı vajinal doğum hikayesi yok Nahum GG, Pham KQ.Uterine Rupture in Pregnancy. http://emedicine.medscape.com/article/275854-overview Updated: May 12, 2010 Eylem indüksiyonu/yardım uygulanacaksa C/S yok, ancak geçirilmiş myomektomi (+) (L/S veya L/T) Fetus 4000 gramın üzerindeyse Önlem ÖNCEKİ SEZARYENİ

70 Bu riskli olguların doğumları Sürekli fetal monitörizasyon Kan bankası Acil sezaryen ve histerektomi yapılabilen Yılda 3000’den fazla doğum yaptırılan Erişkin ve yenidoğan yoğun bakımı olan üçüncü basamak obstetri merkezlerinde planlanmalıdır. Aile planlaması ile grandmultiparite önlenmeli, antenatal takipler artırılmalıdır. Önlem

71 Gebeliğin nadir bir komplikasyonu olup hem anne, hem de bebek için kötü sonuçlarla beraberdir. Uterin cerrahi, altta yatan en sık nedendir, ancak distosi durumunda skarsız multiparlar için de risk artmıştır. C/S sonrası vajinal doğum denenenlerin yanı sıra indüksiyon/augmentasyon yapılan multiparlarda dikkatli olunmalı Artan C/S oranlarına rağmen son yıllarda maternal mortalite azalma eğilimindedir. ERKEN TANI + HIZLI CERRAHİ MÜDAHALE + MATERNAL-NEONATAL YOĞUN BAKIM Eve götürülecek mesajlar

72 TEŞEKKÜR EDERİM


"Uterin Rüptürlere Yaklaşım Yrd.Doç.Dr.Numan ÇİM Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van 13.Türk Jinekoloji ve Obstetrik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları