Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

24 TEMMUZ 2015 KOORDİNASYON TOPLANTISI TALİMATLARINA DAİR GELİŞMELER Kurum İsmi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "24 TEMMUZ 2015 KOORDİNASYON TOPLANTISI TALİMATLARINA DAİR GELİŞMELER Kurum İsmi."— Sunum transkripti:

1 24 TEMMUZ 2015 KOORDİNASYON TOPLANTISI TALİMATLARINA DAİR GELİŞMELER Kurum İsmi

2 2 2 TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER Talimat Yürütülen proje ve faaliyetlerde tüm birimlerce çalışmalara azami gayretle devam edilmesi, sorun ve darboğazların Sayın Bakanımıza arz edilmesi. (Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar) Koordinasyon ve İşbirliği Sağlanacak Kişi/Kurum Tamamlanması Planlanan Tarih Talimata İlişkin Yapılan Çalışmalar Talimata İlişkin Planlanan Çalışmalar Talimatın İlişkin Karşılaşılan Sorunlar Talimat No: 1

3 3 3 TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER Talimat Bütçede yer alan yatırım harcamaları ödeneklerinin yılsonuna kadar gerçekleşmesi için yöneticiler tarafından gerekli tedbirlerin alınması. (Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar) Koordinasyon ve İşbirliği Sağlanacak Kişi/Kurum Tamamlanması Planlanan Tarih Talimata İlişkin Yapılan Çalışmalar Talimata İlişkin Planlanan Çalışmalar Talimatın İlişkin Karşılaşılan Sorunlar Talimat No: 2

4 4 4 TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER Talimat Yöneticilerimizin sorun çözme kapasitelerini geliştirmesi. (Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar) Koordinasyon ve İşbirliği Sağlanacak Kişi/Kurum Tamamlanması Planlanan Tarih Talimata İlişkin Yapılan Çalışmalar Talimata İlişkin Planlanan Çalışmalar Talimatın İlişkin Karşılaşılan Sorunlar Talimat No: 3

5 5 5 TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER Talimat Yürütülen proje ve faaliyetlere bütün birimlerin görüş ve katkıları ile destek olması. (Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar) Koordinasyon ve İşbirliği Sağlanacak Kişi/Kurum Tamamlanması Planlanan Tarih Talimata İlişkin Yapılan Çalışmalar Talimata İlişkin Planlanan Çalışmalar Talimatın İlişkin Karşılaşılan Sorunlar Talimat No: 7

6 6 6 TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER Talimat Birim amirlerinin, sorunlara ilgili diğer birim amirleri ile bir araya gelerek, dünya örneklerini de dikkate almak suretiyle çözümler üretmesi. (Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar) Koordinasyon ve İşbirliği Sağlanacak Kişi/Kurum Tamamlanması Planlanan Tarih Talimata İlişkin Yapılan Çalışmalar Talimata İlişkin Planlanan Çalışmalar Talimatın İlişkin Karşılaşılan Sorunlar Talimat No: 11

7 7 7 TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER Talimat Sektörler itibariyle farklı Genel Müdürlükler tarafından yürütülen Lojistik Master Planı, Ulaştırma Ana Planı gibi Master Plan çalışmalarının gözden geçirilerek mükerrerliklerin önlenmesi için Sayın Bakanımızın başkanlığında ilgili Genel Müdürlüklerin katılımı ile bir toplantı yapılması. (Sorumlu Kuruluşlar: AYGM, KGM, DHMİ, PTT, TCDD, DİDGM, DTGM, TKYGM, KDGM, DDGM, TMKTDGM, SGB) Koordinasyon ve İşbirliği Sağlanacak Kişi/Kurum Tamamlanması Planlanan Tarih Talimata İlişkin Yapılan Çalışmalar Talimata İlişkin Planlanan Çalışmalar Talimatın İlişkin Karşılaşılan Sorunlar Talimat No: 14

8 8 8 TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER Talimat Yazılım programlarının açık kodlu temin edilmesi, şartnamelerde de belirtilmesi ve ilgili personelimizin de kodlara hakim olmasının sağlanması. (Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar) Koordinasyon ve İşbirliği Sağlanacak Kişi/Kurum Tamamlanması Planlanan Tarih Talimata İlişkin Yapılan Çalışmalar Talimata İlişkin Planlanan Çalışmalar Talimatın İlişkin Karşılaşılan Sorunlar Talimat No: 15

9 9 9 TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER Talimat Devlet Veri Merkezi için, Konya Kozağaç Entegre Veri Merkezi Projesi’nin de gözden geçirilerek Türk Telekom’un da dahil olduğu ilgili kuruluşlar ile bir model hazırlanarak Sayın Bakanımıza arz edilmesi. (Sorumlu Kuruluşlar: TÜRKSAT, HGM, PTT ) Koordinasyon ve İşbirliği Sağlanacak Kişi/Kurum Tamamlanması Planlanan Tarih Talimata İlişkin Yapılan Çalışmalar Talimata İlişkin Planlanan Çalışmalar Talimatın İlişkin Karşılaşılan Sorunlar Talimat No: 19

10 10 TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER Talimat PTT Genel Müdürlüğü’nün rekabete uygun olarak yapılandırılması ve iş süreçlerinin revize edilmesi. (kargo hususunun lojistiği de içine alacak şekilde yapılandırılması) (Sorumlu Kuruluş: PTT) Koordinasyon ve İşbirliği Sağlanacak Kişi/Kurum Tamamlanması Planlanan Tarih Talimata İlişkin Yapılan Çalışmalar Talimata İlişkin Planlanan Çalışmalar Talimatın İlişkin Karşılaşılan Sorunlar Talimat No: 21

11 11 TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER Talimat Bütün kuruluşlarımız tarafından yürütülen AR-GE projelerinin Bakanlığımız tarafından çıkılan çağrı programına başvurması hususunun değerlendirilmesi. (Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar) Koordinasyon ve İşbirliği Sağlanacak Kişi/Kurum Tamamlanması Planlanan Tarih Talimata İlişkin Yapılan Çalışmalar Talimata İlişkin Planlanan Çalışmalar Talimatın İlişkin Karşılaşılan Sorunlar Talimat No:26

12 12 TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER Talimat Sayıştay Raporlarının bütün birimlerce kendi konuları bakımından takip edilmesi. (Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar) Koordinasyon ve İşbirliği Sağlanacak Kişi/Kurum Tamamlanması Planlanan Tarih Talimata İlişkin Yapılan Çalışmalar Talimata İlişkin Planlanan Çalışmalar Talimatın İlişkin Karşılaşılan Sorunlar Talimat No: 28

13 13 TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER Talimat Sayın Başbakanımızın çeşitli programlarda ifade ettiği Bakanlığımız görev ve sorumluluğundaki projeleri ile ilgili gelişmelerin Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından koordine edilerek Sayın Bakanımıza arz edilmesi. (Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar) Koordinasyon ve İşbirliği Sağlanacak Kişi/Kurum Tamamlanması Planlanan Tarih Talimata İlişkin Yapılan Çalışmalar Talimata İlişkin Planlanan Çalışmalar Talimatın İlişkin Karşılaşılan Sorunlar Talimat No: 29


"24 TEMMUZ 2015 KOORDİNASYON TOPLANTISI TALİMATLARINA DAİR GELİŞMELER Kurum İsmi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları