Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

…ÇOKLU REGRESYON MODELİ… Y=  1 + 2 2 X2 X2 + 3 3 X3 X3 + u + 2 2 X2 X2 + 3 3 X3 X3 +...+ k k X k + u Bir bağımlı değişkene etki eden çok sayıda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "…ÇOKLU REGRESYON MODELİ… Y=  1 + 2 2 X2 X2 + 3 3 X3 X3 + u + 2 2 X2 X2 + 3 3 X3 X3 +...+ k k X k + u Bir bağımlı değişkene etki eden çok sayıda."— Sunum transkripti:

1

2 …ÇOKLU REGRESYON MODELİ… Y=  1 + 2 2 X2 X2 + 3 3 X3 X3 + u + 2 2 X2 X2 + 3 3 X3 X3 +...+ k k X k + u Bir bağımlı değişkene etki eden çok sayıda bağımsız değişkeni analize dahil ederek çoklu regresyon modeli uygulanabilir. EKKY varsayımları çoklu regresyon analizinde de geçerlidir.

3 Tütün Miktarı 59.20 65.40 62.30 64.70 67.40 64.40 68.00 73.40 75.70 70.70 Gelir 76.2 91.7 106.7 111.6 119.0 129.2 143.4 159.6 180.00 193.0 Fiyat 23.50 24.40 32.10 32.40 31.10 34.10 35.30 38.70 39.60 46.70 …ÇOKLU REGRESYON MODELİ…

4 …ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ… Katsayıların Tahmini Normal Denklemler ile, Ortalamadan Farklar ile,

5 …NORMAL DENKLEMLER…  Y=?, n,  X 2 =?,  X 3 =?,  YX 2 = ?,  YX 3 = ?,  X 2 X 3 = ?,  X 2 2 =?,  X 3 2 =?

6 Tütün Miktarı Y 59.20 65.40 62.30 64.70 67.40 64.40 68.00 73.40 75.70 70.70 Gelir X 2 76.2 91.7 106.7 111.6 119.0 129.2 143.4 159.6 180.0 193.0 Fiyat X 3 23.50 24.40 32.10 32.40 31.10 34.10 35.30 38.70 39.60 46.70  Y=671.20  X 2 =1310.40  X 3 =337.90 YX 2 YX 3 4511.04 5997.18 6647.41 7220.52 8020.60 8320.48 9751.20 11714.6 13626.0 13645.1 1391.20 1595.76 1999.83 2096.28 2096.14 2196.04 2400.40 2840.58 2997.72 3301.69  YX 2 =89454.17  YX 2 =22915.64

7 X2X3X2X3 X32X32 1790.70 2237.48 3425.07 3615.84 3700.90 4405.72 5062.02 6176.52 7128.00 9013.10 552.2 595.3 1030.41 1049.76 967.2 1162.81 1246.09 1497.69 1568.16 2180.89  X 2 X 3 =46555.35  X 3 2 =22915.64 X22X22 5806.44 8408.89 11384.89 12454.56 14161.00 16692.64 20563.56 25472.16 32400.00 37249.00  X 2 2 =184593.14

8 …NORMAL DENKLEMLER…

9 -131.04/

10 …NORMAL DENKLEMLER… -33.79/

11 …NORMAL DENKLEMLER… -5.26 /

12 …NORMAL DENKLEMLER…

13

14 …ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ…

15 …ORTALAMADAN FARKLAR YOLUYLA… y=?, x 2 =?, x 3 =?  yx 2 =?,  yx 3 =?,  x 2 x 3 =?,  x 2 2 =?,  x 3 2 =?

16 …ORTALAMADAN FARKLAR… Tütün Miktarı Y 59.20 65.40 62.30 64.70 67.40 64.40 68.00 73.40 75.70 70.70 Gelir X 2 76.2 91.7 106.7 111.6 119.0 129.20 143.4 159.6 180.0 193.0 Fiyat X 3 23.50 24.40 32.10 32.40 31.10 34.10 35.30 38.70 39.60 46.70  Y=671.20  X 2 =1310.40  X 3 =337.90 y -7.92 -1.72 -4.82 -2.42 0.28 -2.72 0.88 6.28 8.58 3.58 -54.84 -39.34 -24.34 -19.44 -12.04 -1.84 12.36 28.56 48.96 61.96 -10.29 -9.39 -1.69 -1.39 -2.69 0.31 1.51 4.91 5.81 12.91 x3x3 x2x2

17 …ORTALAMADAN FARKLAR… yx 2 yx 3 x2x3x2x3 x22x22 x32x32  yx 3 =235.79 434.3 67.66 117.3 47.04 -3.37 5.00 10.88 179.3 420.0 221.8 81.50 16.15 8.15 3.36 -0.75 -0.84 1.33 30.83 49.85 46.22 564.3 369.4 41.13 27.02 32.39 -0.57 18.66 140.2 284.4 799.9  yx 2 =1500.12  x 2 x 3 =2276.93 3007.43 1547.64 592.4 377.9 144.9 3.39 152.7 815.6 2397.08 3839.04  x 2 2 =12878.32  x 3 2 =432.99 105.8 88.17 2.86 1.93 7.24 0.10 2.28 24.11 33.76 166.67

18 …ORTALAMADAN FARKLAR… -5.26 /

19 …ORTALAMADAN FARKLAR…

20

21 …ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ… Gelir Fiyat Tütün miktarı

22 …ELASTİKİYETLERİN HESAPLANMASI… Nokta Elastikiyet Ortalama Elastikiyet

23 …NOKTA ELASTİKİYET… X 20 = 140 X 30 = 38

24 0.62 …NOKTA ELASTİKİYET… Tütünün gelir elastikiyeti

25 -0.57 …NOKTA ELASTİKİYET… Tütünün fiyat elastikiyeti

26 …ORTALAMA ELASTİKİYET… = 0.57 = -0.49

27 …ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ…

28 …ÇOKLU REGRESYON MODELİNDE TAHMİNİN STANDART HATASI…

29 … VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ… 1) Tek açıklayıcı değişkenli model 2) İki açıklayıcı değişkenli model Bu ifadeler determinantla şöyle yazılabilir.

30 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ… Sapmalar biçiminde yazılmış iki açıklayıcı değişkenli modelin normal denklemleri şöyledir. (2) Parantez içindeki terimler, örnek gözlemlerinden hesaplanmış determinantlardır ise bilinmeyenlerdir. (1)

31 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ… (1) ve (2) nolu denklemin sağ tarafında yer alan bilinenler, determinant kalıbında yazılabilir. Her bir parametrenin varyansı, bu parametreye ilişkin minör determinantının (bütün) determinanta bölümünün İle çarpımıdır. Yani…

32 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ… için Ve.. için

33 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ… için

34 … VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ… 3) Üç açıklayıcı değişkenli model Normal denklemin sağ tarafında görülen bilinen terimlerin determinantı şöyledir:

35 … VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ… Daha önce iki açıklayıcı değişkenli model için açıklanan işlemleri burada da yenilersek varyansları determinant cinsinden şöyle yazabiliriz. için:

36 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ…

37

38 Katsayı tahminlerinin varyanslarını gösteren daha önceki ifadeler incelenecek olursa, şu genelleme yapılabilir. k sayıda açıklayıcı değişken içeren bir modelin tahminlerinin varyansı iki determinantın bir birine oranından hesaplanabilir.

39 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ… Örneğin nın varyansı aşağıdaki ifadedir.

40 …Çoklu Regresyon Modelinde Tahminin Standart Hatası… Tütün Y 59.20 65.40 62.30 64.70 67.40 64.40 68.00 73.40 75.70 70.70 Gelir X 2 76.2 91.7 106.7 111.6 119.0 129.2 143.4 159.6 180.0 193.0 Fiyat X 3 23.50 24.40 32.10 32.40 31.10 34.10 35.30 38.70 39.60 46.70  Y=671.20 61.30455 64.91151 61.72264 62.84776 66.26159 66.28019 69.21737 70.58173 75.60724 72.42623 -2.10 0.49 0.58 1.85 1.14 -1.88 -1.22 2.82 0.09 -1.73 4.429131 0.238622 0.333345 3.430793 1.295977 3.535114 1.48199 7.942646 0.008604 2.97987 ee2e2  e = 0.04  0  e 2 = 25.68

41 …Çoklu Regresyon Modelinde Tahmincilerin Standart Hataları… =1.9154 =0.0637

42 …Çoklu Regresyon Modelinde Tahmincilerin Standart Hataları… =0.3473

43 …Çoklu Belirlilik Katsayısı… = 0.8879  0.89 = 0.11 = 0.8879  0.89

44 …Düzeltilmiş Belirlilik Katsayısı… = 0.86 R 2 değeri yeni bağımsız değişken eklendiğinde daima artar, R 2 de payın değeri artarken payda aynı kalır. Bu sakıncayı ortadan kaldırabilmek için aşağıdaki düzeltilmiş belirlilik katsayısı hesaplanabilir : Çoklu korelasyon katsayısı (R) : Y bağımlı değişkeni ile X bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkinin derecesini göstermektedir.

45 …Basit Korelasyon Katsayıları… = 0.8737 = 0.7490 = 0.9642

46 …Kısmi Korelasyon Katsayıları… İfadenin her iki yanıbölünürse

47 …Kısmi Korelasyon Katsayıları… X 2 ’nin Y’ye Toplam Etkisi X 2 ’nin Y’ye Doğrudan Etkisi X 2 ’nin Y’ye Dolaylı Etkisi =-

48 …Kısmi Korelasyon Katsayıları… = 0.8623 = -0.7242 =0.9612

49 …Kısmi Regresyon Parametrelerinin Ayrı Ayrı Testi… 1.Aşama H 0 :  2 = 0 H 1 :  2  0 2.Aşama  = ? = 0.05 ;= n-k 3.Aşama t ,sd =?t 0.05,7 =?=2.365 =4.5447 4.Aşama|t hes = 4.5447 | > |t tab = 2.365 | H 0 hipotezi reddedilebilir S.d.=? =10-3= 7

50 …Kısmi Regresyon Parametrelerinin Ayrı Ayrı Testi… 1.Aşama H 0 :  3 = 0 H 1 :  3  0 2.Aşama  = ? = 0.05 ;S.d.=?= n-k 3.Aşama t ,sd =?t 0.05,7 =?=2.365 =2.8163 4.Aşama|t hes = 2.8163 | > |t tab = 2.365| H 0 hipotezi reddedilebilir =10-3= 7

51 …Regresyon Parametrelerinin Topluca Testi… 1.Aşama H 0 :  2 =  3 = 0 H 1 :  i  0 2.Aşama  = ? = 0.05 ;f 1 =?= k-1= 3-1=2 F ,f 1,f 2 =?F 0.05,2,7 =? = n-kf 2 =? =4.74 Y=  1 + 2 2 X2 X2 + 3 3 X3 X3 + u + u (Sınırlandırılmamış Model)(SM) (SR) =10-3=7 (Sınırlandırılmış Model)(SR)

52 …Regresyon Parametrelerinin Topluca Testi… 3.Aşama =27.7221 4.AşamaF hes = 27.7221 > F tab = 4.74 H 0 hipotezi reddedilebilir

53 …Varyans Analiz Tablosu… DeğişkenlikSKTsdSKTOFhesF-Anlamlılık RBD HBD TD 203.2235101.61173-127.7060[0.0005] 25.6725 228.8960 10-33.6675 10-1

54 …Güven Aralıkları… = 0.2895  2.365 (0.0637) 0.1370 <  2 < 0.4381 = -0.9781  2.365 (0.3473) -1.7887 <  3 < -0.1466

55 …DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYON MODELLERİ… Tam Logaritmik Modeller Yarı-Logaritmik Model *Log-Doğ Model(Üstel Model) *Yarı-Logaritmik Model Doğ - Log Model Polinomial Model

56 …Tam Logaritmik Model… X3X3 X2X2 Y1Y1 Y2Y2 0<  2 <1  2 <0 Y X2X2  2 >1 (X 3 sabit tutulduğunda)

57 …Tam Logaritmik Model(Üslü model-log-log Modeller-Sabit Elastikiyetli Modeller)… veya

58 Y’nin eşiti üstteki denklemde yerine konursa

59 lnY =lnb 1 + b 2 lnX 2 + b 3 lnX 3 +... + b k lnX k + u lne Y * =b 1 * + b 2 X 2 * + b 3 X 3 * +... + b k X k * + u …Tam Logaritmik Model… Birden fazla bağımsız değişken olduğunda

60 Y

61 Uygulama 4.3 (207-210)

62

63

64 = 4.0458 = 4.9615  x *2 =7.3986 y*x*y*x* =2.6911 Uygulama 4.3 (207-210)

65 = 2.2413= 4.0458 - (0.3637) 4.9615 [ln(9.4046) = 2.2413] = 0.3637 Uygulama 4.3 (207-210)

66 …Üretim Fonksiyonu… Y= Üretim X 2 =Emek ; X 3 =Sermaye = Emeğin Marjinal Verimliliği = Sermayenin Marjinal Verimliliği lnY = -3.4485 + 1.5255 lnX 2 + 0.4858 lnX 3 (t)(-1.43)(2.87)(4.82) n=15Düz-R 2 = 0.8738

67 …Yarı-Logaritmik Model… Log-Doğ Model(Üstel Model)

68 …Yarı-Logaritmik Fonksiyon… Log-Doğ Model(Üstel Model) lnY = b 1 +b 2 X+ u = ( b 2 Y ) = b 2 X

69 Artış Hızı Modeli Log-Doğ Model(Üstel Model) lnY = b 1 +b 2 t + u r = (Antilog b 2 - 1). 100 Y= İş hacmi(1983-1988) r = (Antilog 0.131 - 1). 100 = (1.13997 - 1). 100 = (0.139971). 100 = % 14

70 YtlogYlogY*tt2Ytahmine obsGSMHYILLOGGSMHLOGGSMH_YILYILKAREYTAHMINHATA 19691088.0001.0000006.992096 1.0000006.9904140.001682 19701086.0002.0000006.99025713.980514.0000007.017268-0.027012 19711122.0003.0000007.02286821.068609.0000007.044122-0.021254 19721186.0004.0000007.07834228.3133716.000007.0709760.007365 19731254.0005.0000007.13409435.6704725.000007.0978300.036263 19741246.0006.0000007.12769442.7661636.000007.1246850.003009 19751231.0007.0000007.11558249.8090749.000007.151539-0.035957 19761298.0008.0000007.16858057.3486464.000007.178393-0.009813 19771370.0009.0000007.22256665.0030981.000007.2052470.017319 19781438.00010.000007.27100972.71009100.00007.2321010.038907 19791479.00011.000007.29912180.29034121.00007.2589550.040166 19801475.00012.000007.29641387.55696144.00007.2858090.010604 19811512.00013.000007.32118995.17545169.00007.3126630.008525 19821480.00014.000007.299797102.1972196.00007.339518-0.039720 19831535.00015.000007.336286110.0443225.00007.366372-0.030086 Örnek 1969-1983 yıllarına ait GSMH verileri aşağıdadır. Buna göre büyüme hızını bulunuz.

71 lnY = b 1 +b 2 t + u LOG(GSMH)= 6.963560+ 0.026854YIL t (461.0034) (16.16401) Prob (0.0000) (0.0000) = (Antilog b 2 - 1). 100 r = (Antilog 0.02685- 1). 100

72 Ücret Modeli Log-Doğ Model(Üstel Model) lnY = 1.19 + 0.033 X 2 + 0.074 X 3 Aşağıdaki ücret modeli Uygulama 9.3’den alınmıştır.(s.427) Modelde: Y:Haftalık Kazanç ($) ; X 2 : Tecrübe ; X 3 : Eğitim Kategorisi

73 …Yarı-Logaritmik Fonksiyon… Doğ - Log Model Y = b 1 +b 2 lnX+ u

74 …Yarı-Logaritmik Fonksiyon… Doğ - Log Model Y = b 1 +b 2 lnX+ u

75 Hedonik Model Doğ - Log Model Y = b 1 +b 2 lnX 2 + b 3 lnX 3 + u Fiyat = -1.749.97 + 299.97 ln(m 2 ) - 145.09 ln(YatakOda) (t)(-6.8)(7.5)(-1.7) Prob.[0.1148] Düz-R 2 = 0.826sd=11

76 Polinomial Fonksiyonlar Y =  1 +  2 X +  3 X 2 +  4 X 3 +... +  k+1 X k + u Kuadratik Model: Y =  1 +  2 X +  3 X 2 + u =  2 + 2  3 X=  X 0 = -  2 / 2  3 = 2  3 Eğer  3 <0 ise X 0 noktası maksimumdur Eğer  3 >0 ise X 0 noktası minimumdur

77 Polinomial Fonksiyonlar Kuadratik Model OM = 10.52 - 0.175 Çıktı + 0.0009 (Çıktı) 2 + 0.02 GMİ (t)(14.3)(-9.7)(7.8)(14.45) Düz-R 2 =0.978sd=16 OM= Ortalama Maliyet ; Çıktı =Üretimİndeksi GMİ= Girdi Maliyetleri İndeksi

78 Polinomial Fonksiyonlar Kübik Model TM= Toplam Maliyet ;Q =Üretim Miktarı

79 Polinomial Fonksiyonlar Kübik Model Y =  1 +  2 X +  3 X 2 +  4 X 3 + u TM = 141.76 + 63.47 Q - 12.96 Q 2 + 0.94 Q 3 s(b i )(6.37)(4.78)(0.98)(0.059) R 2 =0.998sd=6


"…ÇOKLU REGRESYON MODELİ… Y=  1 + 2 2 X2 X2 + 3 3 X3 X3 + u + 2 2 X2 X2 + 3 3 X3 X3 +...+ k k X k + u Bir bağımlı değişkene etki eden çok sayıda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları