Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

…ÇOKLU REGRESYON MODELİ…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "…ÇOKLU REGRESYON MODELİ…"— Sunum transkripti:

1 …ÇOKLU REGRESYON MODELİ…
Bir bağımlı değişkene etki eden çok sayıda bağımsız değişkeni analize dahil ederek çoklu regresyon modeli uygulanabilir. Y=b1 + b2 X2 + b3 X3 + u Y=b1 + b2 X2 + b3 X bk Xk + u EKKY varsayımları çoklu regresyon analizinde de geçerlidir.

2 …ÇOKLU REGRESYON MODELİ…
Tütün Miktarı Gelir Fiyat 59.20 65.40 62.30 64.70 67.40 64.40 68.00 73.40 75.70 70.70 76.2 91.7 106.7 111.6 119.0 129.2 143.4 159.6 180.00 193.0 23.50 24.40 32.10 32.40 31.10 34.10 35.30 38.70 39.60 46.70

3 …ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ…
Katsayıların Tahmini Normal Denklemler ile, Ortalamadan Farklar ile,

4 …NORMAL DENKLEMLER… SY=? , n , SX2=? , SX3=? ,SYX2= ? , SYX3= ?, SX2X3= ? , SX22=? , SX32=?

5 Tütün Miktarı Y Gelir X2 Fiyat X3 YX2 YX3 59.20 65.40 62.30 64.70 67.40 64.40 68.00 73.40 75.70 70.70 76.2 91.7 106.7 111.6 119.0 129.2 143.4 159.6 180.0 193.0 23.50 24.40 32.10 32.40 31.10 34.10 35.30 38.70 39.60 46.70 SY=671.20 SX2= SX3=337.90 SYX2= SYX2=

6 X2X3 X22 X32 552.2 595.3 967.2 SX2X3= SX22= SX32=

7 …NORMAL DENKLEMLER…

8 …NORMAL DENKLEMLER… /

9 …NORMAL DENKLEMLER… -33.79/

10 …NORMAL DENKLEMLER… -5.26 /

11 …NORMAL DENKLEMLER…

12 …NORMAL DENKLEMLER…

13 …ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ…

14 …ORTALAMADAN FARKLAR YOLUYLA…
y=? , x2=?, x3=? Syx2=?, Syx3=?, Sx2x3=?, Sx22=?, Sx32=?

15 …ORTALAMADAN FARKLAR…
Tütün Miktarı Y Gelir X2 Fiyat X3 y x2 x3 59.20 65.40 62.30 64.70 67.40 64.40 68.00 73.40 75.70 70.70 76.2 91.7 106.7 111.6 119.0 129.20 143.4 159.6 180.0 193.0 23.50 24.40 32.10 32.40 31.10 34.10 35.30 38.70 39.60 46.70 -7.92 -1.72 -4.82 -2.42 0.28 -2.72 0.88 6.28 8.58 3.58 -54.84 -39.34 -24.34 -19.44 -12.04 -1.84 12.36 28.56 48.96 61.96 -10.29 -9.39 -1.69 -1.39 -2.69 0.31 1.51 4.91 5.81 12.91 SY=671.20 SX2= SX3=337.90

16 …ORTALAMADAN FARKLAR…
yx2 yx3 x2x3 x22 x32 Syx3=235.79 434.3 67.66 117.3 47.04 -3.37 5.00 10.88 179.3 420.0 221.8 81.50 16.15 8.15 3.36 -0.75 -0.84 1.33 30.83 49.85 46.22 564.3 369.4 41.13 27.02 32.39 -0.57 18.66 140.2 284.4 799.9 Syx2= Sx2x3= 592.4 377.9 144.9 3.39 152.7 815.6 Sx22= Sx32 =432.99 105.8 88.17 2.86 1.93 7.24 0.10 2.28 24.11 33.76 166.67

17 …ORTALAMADAN FARKLAR…
-5.26 /

18 …ORTALAMADAN FARKLAR…

19 …ORTALAMADAN FARKLAR…

20 …ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ…
Fiyat Gelir Tütün miktarı

21 …ELASTİKİYETLERİN HESAPLANMASI…
Nokta Elastikiyet Ortalama Elastikiyet

22 …NOKTA ELASTİKİYET… X30 = 38 X20 = 140

23 …NOKTA ELASTİKİYET… 0.62 Tütünün gelir elastikiyeti

24 …NOKTA ELASTİKİYET… -0.57 Tütünün fiyat elastikiyeti

25 …ORTALAMA ELASTİKİYET…
= 0.57 = -0.49

26 …ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ…

27 …ÇOKLU REGRESYON MODELİNDE TAHMİNİN STANDART HATASI…

28 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ…
1) Tek açıklayıcı değişkenli model 2) İki açıklayıcı değişkenli model Bu ifadeler determinantla şöyle yazılabilir.

29 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ…
Sapmalar biçiminde yazılmış iki açıklayıcı değişkenli modelin normal denklemleri şöyledir. (1) (2) Parantez içindeki terimler, örnek gözlemlerinden hesaplanmış determinantlardır ise bilinmeyenlerdir.

30 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ…
(1) ve (2) nolu denklemin sağ tarafında yer alan bilinenler, determinant kalıbında yazılabilir. Her bir parametrenin varyansı, bu parametreye ilişkin minör determinantının (bütün) determinanta bölümünün İle çarpımıdır. Yani…

31 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ…
Ve.. için için

32 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ…
için

33 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ…
3) Üç açıklayıcı değişkenli model Normal denklemin sağ tarafında görülen bilinen terimlerin determinantı şöyledir:

34 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ…
Daha önce iki açıklayıcı değişkenli model için açıklanan işlemleri burada da yenilersek varyansları determinant cinsinden şöyle yazabiliriz. için:

35 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ…

36 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ…

37 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ…
Katsayı tahminlerinin varyanslarını gösteren daha önceki ifadeler incelenecek olursa, şu genelleme yapılabilir. k sayıda açıklayıcı değişken içeren bir modelin tahminlerinin varyansı iki determinantın bir birine oranından hesaplanabilir.

38 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ…
Örneğin nın varyansı aşağıdaki ifadedir.

39 e e2 …Çoklu Regresyon Modelinde Tahminin Standart Hatası… Tütün Y
Gelir X2 Fiyat X3 e e2 -2.10 0.49 0.58 1.85 1.14 -1.88 -1.22 2.82 0.09 -1.73 59.20 65.40 62.30 64.70 67.40 64.40 68.00 73.40 75.70 70.70 76.2 91.7 106.7 111.6 119.0 129.2 143.4 159.6 180.0 193.0 23.50 24.40 32.10 32.40 31.10 34.10 35.30 38.70 39.60 46.70 SY=671.20 Se = 0.040 Se2 = 25.68

40 …Çoklu Regresyon Modelinde Tahmincilerin Standart Hataları…
=1.9154 =0.0637

41 …Çoklu Regresyon Modelinde Tahmincilerin Standart Hataları…
=0.3473

42 …Çoklu Belirlilik Katsayısı…
=  0.89 =  0.89 = 0.11

43 …Düzeltilmiş Belirlilik Katsayısı…
R2 değeri yeni bağımsız değişken eklendiğinde daima artar, R2 de payın değeri artarken payda aynı kalır. Bu sakıncayı ortadan kaldırabilmek için aşağıdaki düzeltilmiş belirlilik katsayısı hesaplanabilir: = 0.86 Çoklu korelasyon katsayısı (R) : Y bağımlı değişkeni ile X bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkinin derecesini göstermektedir.

44 …Basit Korelasyon Katsayıları…
= = = =

45 …Kısmi Korelasyon Katsayıları…
İfadenin her iki yanı bölünürse

46 …Kısmi Korelasyon Katsayıları…
X2’nin Y’ye Dolaylı Etkisi X2’nin Y’ye Toplam Etkisi X2’nin Y’ye Doğrudan Etkisi = -

47 …Kısmi Korelasyon Katsayıları…
=0.8623 = =0.9612

48 …Kısmi Regresyon Parametrelerinin Ayrı Ayrı Testi…
1.Aşama H0: b2 = 0 H1: b2  0 2.Aşama a = ? = ; S.d.=? = n-k =10-3 = 7 ta,sd =? t0.05,7=? =2.365 3.Aşama =4.5447 4.Aşama |thes= | > |ttab= | H0 hipotezi reddedilebilir

49 …Kısmi Regresyon Parametrelerinin Ayrı Ayrı Testi…
1.Aşama H0: b3 = 0 H1: b3  0 2.Aşama a = ? = ; S.d.=? = n-k =10-3 = 7 ta,sd =? t0.05,7=? =2.365 3.Aşama =2.8163 4.Aşama |thes= | > |ttab= 2.365| H0 hipotezi reddedilebilir

50 …Regresyon Parametrelerinin Topluca Testi…
Y=b1 + b2 X2 + b3 X3 + u (Sınırlandırılmamış Model)(SM) (SR) (Sınırlandırılmış Model)(SR) Y=b1 + u 1.Aşama H0: b2 = b3 = 0 H1: bi  0 2.Aşama a = ? = ; f1=? = k-1 = 3-1=2 f2=? = n-k =10-3=7 Fa,f1,f2 =? F0.05,2,7=? =4.74

51 …Regresyon Parametrelerinin Topluca Testi…
3.Aşama = 4.Aşama Fhes= > Ftab= 4.74 H0 hipotezi reddedilebilir

52 …Varyans Analiz Tablosu…
Değişkenlik SKT sd SKTO Fhes F-Anlamlılık RBD HBD TD 3-1 [0.0005] 10-3 3.6675 10-1

53 …Güven Aralıkları… =  (0.0637) < b2 < =  (0.3473) < b3 <

54 …DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYON MODELLERİ…
Tam Logaritmik Modeller Yarı-Logaritmik Model *Log-Doğ Model(Üstel Model) *Yarı-Logaritmik Model Doğ - Log Model Polinomial Model

55 …Tam Logaritmik Model…
X3 X2 Y X2 b2>1 0<b2<1 Y2 b2<0 Y1 (X3 sabit tutulduğunda)

56 …Tam Logaritmik Model(Üslü model-log-log Modeller-Sabit Elastikiyetli Modeller)…
veya

57 Y’nin eşiti üstteki denklemde yerine konursa

58 …Tam Logaritmik Model…
Birden fazla bağımsız değişken olduğunda lnY =lnb1 + b2 lnX2+ b3 lnX bk lnXk + u lne Y* =b1 *+ b2 X2*+ b3 X3* bk Xk* + u

59 Y

60 Uygulama 4.3 ( )

61 Uygulama 4.3 ( )

62 Uygulama 4.3 ( )

63 Uygulama 4.3 ( ) = = Sx*2 =7.3986 Sy*x* =2.6911

64 Uygulama 4.3 ( ) = = (0.3637) = [ln(9.4046) = ]

65 …Üretim Fonksiyonu… Y= Üretim X2=Emek ; X3=Sermaye
= Emeğin Marjinal Verimliliği = Sermayenin Marjinal Verimliliği lnY = lnX lnX3 (t) (-1.43) (2.87) (4.82) n=15 Düz-R2=

66 …Yarı-Logaritmik Model… Log-Doğ Model(Üstel Model)

67 …Yarı-Logaritmik Fonksiyon… Log-Doğ Model(Üstel Model)
lnY = b1 +b2 X+ u = ( b2Y ) = b2 X

68 Artış Hızı Modeli Log-Doğ Model(Üstel Model)
lnY = b1 +b2 t + u r = (Antilog b2 - 1) . 100 Y= İş hacmi( ) r = (Antilog ) . 100 = ( ) . 100 = ( ) . 100 = % 14

69 Örnek yıllarına ait GSMH verileri aşağıdadır. Buna göre büyüme hızını bulunuz. Y t logY logY*t t2 Ytahmin e obs GSMH YIL LOGGSMH LOGGSMH_YIL YILKARE YTAHMIN HATA 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

70 lnY = b1 +b2 t + u LOG(GSMH)= 6.963560+ 0.026854YIL
Prob (0.0000) (0.0000) = (Antilog b2 - 1) . 100 r = (Antilog ) . 100

71 Ücret Modeli Log-Doğ Model(Üstel Model)
Aşağıdaki ücret modeli Uygulama 9.3’den alınmıştır.(s.427) Modelde: Y:Haftalık Kazanç ($) ; X2: Tecrübe ; X3 : Eğitim Kategorisi lnY = X X3

72 …Yarı-Logaritmik Fonksiyon… Doğ - Log Model
Y = b1 +b2 lnX+ u

73 …Yarı-Logaritmik Fonksiyon… Doğ - Log Model
Y = b1 +b2 lnX+ u

74 Hedonik Model Doğ - Log Model
Y = b1 +b2 lnX2+ b3 lnX3 + u Fiyat = ln(m2) ln(YatakOda) (t) (-6.8) (7.5) (-1.7) Prob. [0.1148] Düz-R2= sd=11

75 Polinomial Fonksiyonlar
Y = b1 + b2 X + b3 X2 + b4 X bk+1 Xk + u Kuadratik Model: Y = b1 + b2 X + b3 X2 + u = b2 + 2b3 X = 0  X0= -b2 / 2b3 Eğer b3<0 ise X0 noktası maksimumdur = 2b3 Eğer b3>0 ise X0 noktası minimumdur

76 Polinomial Fonksiyonlar Kuadratik Model
OM= Ortalama Maliyet ; Çıktı =Üretimİndeksi GMİ= Girdi Maliyetleri İndeksi OM = Çıktı (Çıktı) GMİ (t) (14.3) (-9.7) (7.8) (14.45) Düz-R2=0.978 sd=16

77 Polinomial Fonksiyonlar Kübik Model
TM= Toplam Maliyet ;Q =Üretim Miktarı

78 Polinomial Fonksiyonlar Kübik Model
Y = b1 + b2 X + b3 X2 + b4 X3 + u TM = Q Q Q3 s(bi) (6.37) (4.78) (0.98) (0.059) R2 =0.998 sd=6


"…ÇOKLU REGRESYON MODELİ…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları